S. 2-1259 Dossierfiche K. 50-1907

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Yolande Avontroodt   Colette Burgeon   Magda De Meyer   Anne-Marie Descheemaeker   MichŤle Gilkinet   Robert Hondermarcq  

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
personeelsstatuut
financiering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1907/1 Wetsvoorstel 4/7/2002
K. 50-1907/2 Amendement 5/7/2002
K. 50-1907/3 Verslag namens de commissie 8/7/2002
K. 50-1907/4 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/7/2002
K. 50-1907/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/7/2002
K. 50-1907/6 Aanvullend verslag 15/7/2002
K. 50-1907/7 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2002
K. 50-1907/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/2002
K. 50-1907/9 Tekst aangenomen bij eerste stemming 15/7/2002
K. 50-1907/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2002
2-1259/1 2-1259/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/7/2002
2-1259/2 2-1259/2 (PDF) Amendementen 27/11/2002
2-1259/3 2-1259/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2002
2-1259/4 2-1259/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2002
2-1259/5
(Nog niet beschikbaar)
Beslissing om niet te amenderen 12/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1907/1
4/7/2002   Inoverwegingneming
4/7/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 247, p. 34-36
8/7/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1907/3
12/7/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 253, p. 1-2 + p. 6
12/7/2002   Uitstel van de bespreking
Integraal verslag nr. 254, p. 5-8
15/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1907/6
15/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 256, p. 19-34 + p. 46-50
Doc. K. 50-1907/9
18/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
20/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 58-59
20/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+109/-15/o2)
Integraal verslag nr. 260, p. 59
Doc. K. 50-1907/10
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/7/2002   Inschrijving op agenda
18/7/2002   Niet behandeld
18/7/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 202.
Doc. 2-1259/1 2-1259/1 (PDF)
23/7/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1259/4 2-1259/4 (PDF)
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-13/o0) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1259/5
(Nog niet beschikbaar)
23/7/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
27/11/2002   Bespreking
27/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/11/2002   Aanneming zonder amendering
27/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1259/3 2-1259/3 (PDF)
12/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/3/2003   Bekendmaking (11042-11043)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/7/2002, 20/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/10/2002 15 22/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 202.
Onderzoekstermijn (S1) 8/10/2002 60 16/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/1/2003 6/3/2003, blz 11042-11043