S. 2-1359 Dossierfiche K. 50-2211

Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Regering G. Verhofstadt I  

regering
gelijke behandeling van man en vrouw
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
participatie van vrouwen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1359/1 2-1359/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 20/11/2002
2-1359/2 2-1359/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2002
2-1359/3 2-1359/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 12/12/2002
K. 50-2211/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/12/2002
K. 50-2211/2 Verslag namens de commissie 10/3/2003
K. 50-2211/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2002   Indiening Doc. 2-1359/1 2-1359/1 (PDF)
20/11/2002   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
19/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
19/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o8) Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/11/2002   Verzending naar commissie
12/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
12/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
12/12/2002   Bespreking
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
12/12/2002   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
12/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1359/2 2-1359/2 (PDF)
12/12/2002   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1359/3 2-1359/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/12/2002   Overzending Doc. K. 50-2211/1
10/3/2003   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-2211/2
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 12-13
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o12)
Integraal verslag nr. 341, p. 56-57
Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. K. 50-2211/3
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2003   Bekendmaking (31690-31691)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2003 12/6/2003, blz 31690-31691