S. 2-897 Dossierfiche K. 50-2099

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof
Regering G. Verhofstadt I  

toezicht op de grondwettigheid
grondwet
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
prejudiciŽle rechtsvraag
beroep tot nietigverklaring
rechter
ratificatie van een overeenkomst
Europese verdragen
rechten van het individu
reglement van het parlement
vreemdelingenrecht
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-897/1 2-897/1 (PDF) Ontwerp van bijzondere wet 4/9/2001
2-897/2 2-897/2 (PDF) Amendementen 13/3/2002
2-897/3 2-897/3 (PDF) Amendementen 18/4/2002
2-897/4 2-897/4 (PDF) Amendementen 26/6/2002
2-897/5 2-897/5 (PDF) Amendementen 2/7/2002
2-897/6 2-897/6 (PDF) Verslag namens de commissie 17/10/2002
2-897/7 2-897/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/10/2002
2-897/8 2-897/8 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 24/10/2002
K. 50-2099/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/10/2002
K. 50-2099/2 Amendementen 7/1/2003
K. 50-2099/3 Verslag namens de commissie 17/1/2003
K. 50-2099/5 GecoŲrdineerde tekst 22/1/2003
K. 50-2099/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/1/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/9/2001   Indiening Doc. 2-897/1 2-897/1 (PDF)
4/9/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/10/2002   Inschrijving op agenda
24/10/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-897/8 2-897/8 (PDF)
24/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-237 Hand. 2-237 (PDF)
24/10/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-237 Hand. 2-237 (PDF)
24/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o1) Hand. 2-237 Hand. 2-237 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
4/9/2001   Verzending naar commissie
18/10/2001   Inschrijving op agenda
18/10/2001   Niet behandeld
29/11/2001   Inschrijving op agenda
29/11/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
29/11/2001   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
29/11/2001   Regeling der werkzaamheden
11/1/2002   Inschrijving op agenda
11/1/2002   Hoorzitting met de heer J. Velu, emeritus procureur-generaal bij het Hof van Cassatie en emeritus hoogleraar aan de ULB
11/1/2002   Hoorzitting met de heer P. Vandernoot, staatsraad en docent aan de ULB
11/1/2002   Hoorzitting met de heer H. Simonart, hoogleraar aan de UCL
11/1/2002   Hoorzitting met de heer P. Marchal, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie
11/1/2002   Hoorzitting met de heer J. du Jardin, procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
11/1/2002   Hoorzitting met de heer J. Velaers, hoogleraar aan de UFSIA/UA
11/1/2002   Hoorzitting met de heer D. Vanheule, hoogleraar aan de UFSIA/UA
17/1/2002   Inschrijving op agenda
17/1/2002   Hoorzitting met de heer W. Deroover, eerste voorzitter van de Raad van State, en de heer M. Roelandt, auditeur-generaal bij de Raad van State
17/1/2002   Hoorzitting met de heren M. Melchior en A. Arts, voorzitters van het Arbitragehof
7/2/2002   Inschrijving op agenda
7/2/2002   Bespreking
21/2/2002   Inschrijving op agenda
21/2/2002   Bespreking
18/4/2002   Inschrijving op agenda
18/4/2002   Beslissing om de bespreking uit te stellen
6/6/2002   Inschrijving op agenda
6/6/2002   Einde van de algemene bespreking
6/6/2002   Artikelsgewijze bespreking
De artikelen 1 tot en met 3bis zijn aangenomen
27/6/2002   Inschrijving op agenda
27/6/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
2/7/2002   Inschrijving op agenda
2/7/2002   Bespreking
2/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
2/7/2002   Aanneming na amendering
17/10/2002   Inschrijving op agenda
17/10/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/10/2002   Overzending Doc. K. 50-2099/1
17/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2099/3
23/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 316, p. 31 + nr. 317, p. 1-21 + p. 40
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-13/o5)
Integraal verslag nr. 317, p. 40-41
Doc. K. 50-2099/4
23/1/2003   Aanneming zonder amendering
23/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
11/4/2003   Bekendmaking (18384-18388)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 24/10/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 29/11/2001, 11/1/2002, 17/1/2002, 7/2/2002, 21/2/2002, 6/6/2002, 2/7/2002, 17/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/2003 11/4/2003, blz 18384-18388