S. 2-1344 Dossierfiche K. 50-2061

Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen
Regering G. Verhofstadt I  

gedelegeerde wetgeving
begrotingsfonds
besluit
grondstof
fytosanitair product
voederen van dieren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2061/1 Wetsontwerp 10/10/2002
K. 50-2061/2 Amendementen 22/10/2002
K. 50-2061/3 Verslag namens de commissie 30/10/2002
K. 50-2061/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/10/2002
K. 50-2061/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1344/1 2-1344/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/11/2002
2-1344/2 2-1344/2 (PDF) Amendementen 27/11/2002
2-1344/3 2-1344/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2002
2-1344/4
(Nog niet beschikbaar)
Beslissing om niet te amenderen 12/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2061/1
30/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2061/3
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 18-19
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-47/o2)
Integraal verslag nr. 281, p. 68
Doc. K. 50-2061/5
7/11/2002   Aanneming na amendering door commissie
7/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/43 2-82/43 (PDF)
7/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/43 2-82/43 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/11/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 216.
Doc. 2-1344/1 2-1344/1 (PDF)
13/11/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-13/o0) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1344/4
(Nog niet beschikbaar)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/11/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
27/11/2002   Bespreking
27/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
27/11/2002   Aanneming zonder amendering
27/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1344/3 2-1344/3 (PDF)
12/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
21/12/2002   Bekendmaking (57774-57775)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2002 5 13/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 9/11/2002 5 13/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 14/11/2002 30 13/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 216.
Onderzoekstermijn (S1) 14/11/2002 30 13/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/12/2002 21/12/2002, blz 57774-57775