S. 2-1099 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken
Iris Van Riet    Sabine de Bethune    Jean Cornil    Fatma Pehlivan    Marie Nagy    Meryem KaÁar    Magdeleine Willame-Boonen    Mimi Kestelijn-Sierens    Jean-Pierre Malmendier    Jan Remans   

officiŽle statistiek
gelijke behandeling van man en vrouw
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
verslag over de werkzaamheden
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1099/1 2-1099/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/4/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/4/2002   Indiening Doc. 2-1099/1 2-1099/1 (PDF)
18/4/2002   Inoverwegingneming
18/4/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/4/2002   Verzending naar commissie
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Niet behandeld
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
12/6/2002   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 12/6/2002