Auteurs- en sprekersregister betreffende "Thissen Renť" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belgische onderdanen die in het buitenland stemmen - Kiezerslijsten - Verwerking (Raadplegingsconsultatie kiezerslijsten) (3-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 481 3-7 p. 481 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De financiering van de BSE-testen (Weerslag van de kostprijs op de slachthuizen - Europese verplichtingen - Betrouwbaarheid van de testen - Gelijksoortige controles in andere vleessectoren) (3-115)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-41
p. 119-125 3-41 p. 119-125 (PDF)
De langetermijnleningen die bestemd zijn voor de sector van de sociale economie (Kringloopfonds - Aanwending van het fonds - Hernieuwbare energie - Tarieven toegepast tussen de financiŽle instellingen en het Fonds) (3-106)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-39
p. 42-45 3-39 p. 42-45 (PDF)
De maatregelen ter bestrijding van fraude in casino's (Fraudemechanisme in de casino van Namen - Controle - Mobiliteit van de ambtenaren van de fiscus) (3-272)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 53-56 3-51 p. 53-56 (PDF)
De rondetafel over de verbetering van het statuut van de zelfstandigen (Pensioenen, regeling einde loopbaan, invaliditeitsuitkeringen, terugbetaling gezondheidszorgen - Rapport Cantillon) (3-13)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-18
p. 64-67 3-18 p. 64-67 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding - Geneesmiddelenregister - Inwerkingtreding van de nieuwe reglementering (3-1000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1288-1289 3-21 p. 1288-1289 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Thissen, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Petitierecht - College van de federale ombudsmannen) (3-121)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-121/1
p. 1-5 3-121/1 p. 1-5 (PDF)
Het sociaal akkoord dat in april 2003 in de bouwsector is gesloten (Wens om overschrijding van de gemiddelde arbeidsduur - Optie om die uren te betalen of ze te compenseren door rustdagen) (3-96)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-41
p. 107-109 3-41 p. 107-109 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  van een senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, ter vervanging van de heer Siquet, ontslagnemend
   Verslag van de heer Thissen
3-38
p. 6 3-38 p. 6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Aanpassing van de energiebijdrage teneinde de gezinnen aan te zetten om over te schakelen van huisbrandolie naar aardgas
3-9
p. 8 3-9 p. 8 (PDF)
  3-9
p. 9-10 3-9 p. 9-10 (PDF)
   Budgettaire ontsporing
3-9
p. 8 3-9 p. 8 (PDF)
  3-9
p. 9 3-9 p. 9 (PDF)
   Fiscaal beleid van de regering Verhofstadt II
3-9
p. 9-10 3-9 p. 9-10 (PDF)
   Onttrekken van de cellen beleidsvoorbereiding aan de wetten op het gebruik der talen
3-9
p. 8 3-9 p. 8 (PDF)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-9
p. 10-11 3-9 p. 10-11 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 35 van de heren Paque en Thissen
   Cumulatie van een overlevingspensioen en een ZIV- of werkloosheidsuitkering
3-424/2
p. 28-30 3-424/2 p. 28-30 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heren Paque en Thissen
   Revalidatieovereenkomsten - Palliatieve zorg
3-424/2
p. 31 3-424/2 p. 31 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Paque en Thissen
   Fonds ter bestrijding van tabaksgebruik
3-424/2
p. 31-32 3-424/2 p. 31-32 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heren Paque en Thissen
   Jaarlijkse bijdrage t.l.v. de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen
3-424/2
p. 32 3-424/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 41 van de heren Paque en Thissen
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra
3-424/2
p. 32-33 3-424/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 42 van de heren Paque en Thissen
   Opvang van illegale minderjarige vreemdelingen
3-424/2
p. 33 3-424/2 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 43 van de heren Paque en Thissen
   Loopbaanonderbrekingsuitkeringen in de niet-private sector
3-424/2
p. 33-34 3-424/2 p. 33-34 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Paque en Thissen
   Uitkeringen voor arbeidsongeval
3-424/2
p. 34 3-424/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 45 van de heer Thissen
   Dienstencheques : federale, gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden
3-424/2
p. 35 3-424/2 p. 35 (PDF)
  Amendement nr 47 van de heer Thissen
   Overmaking van gegevens door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan de gewesten en gemeenschappen
3-424/2
p. 36 3-424/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 36 en 37 van de heren Paque en Thissen
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-424/2
p. 30-31 3-424/2 p. 30-31 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Begrotingsbesparingen in de sector van de arbeidsongevallen
3-30
p. 10 3-30 p. 10 (PDF)
   Bevoegdheidsdelegaties in de programmawet
3-30
p. 9-10 3-30 p. 9-10 (PDF)
  3-30
p. 11 3-30 p. 11 (PDF)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-30
p. 14-16 3-30 p. 14-16 (PDF)
   Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik
3-30
p. 11-12 3-30 p. 11-12 (PDF)
   Hervorming dienstencheques - PWA
3-30
p. 11 3-30 p. 11 (PDF)
   Jaarlijkse bijdrage t.l.v. de vennootschappen bestemd voor de financiering van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-30
p. 12-13 3-30 p. 12-13 (PDF)
  3-30
p. 14 3-30 p. 14 (PDF)
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra
3-30
p. 14 3-30 p. 14 (PDF)
   NMBS : Herstructurering - Splitsing tussen spooronderneming en infrastructuurbeheerder
3-30
p. 16-17 3-30 p. 16-17 (PDF)
   Overheveling van de financiŽle last van de loopbaanonderbrekingen van niet-contractuele werknemers naar de deelgebieden
3-30
p. 10 3-30 p. 10 (PDF)
   Sociale bijdragen van de zelfstandigen
3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
  3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 9-10 3-30 p. 9-10 (PDF)
  3-30
p. 12 3-30 p. 12 (PDF)
   Wijziging wetgeving overlevingspensioenen
3-30
p. 11 3-30 p. 11 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-31
p. 67-82 3-31 p. 67-82 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Amendement nr 27 van de heer Thissen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Interpretatie artikel 2244 Burgerlijk Wetboek, inzake inkomstenbelastingen : bevel (Stuiting van de verjaring)
3-742/7
p. 1-5 3-742/7 p. 1-5 (PDF)
  3-742/7
p. 17 3-742/7 p. 17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Eenmalige bevrijdende aangifte
3-67
p. 20 3-67 p. 20 (PDF)
   Interpretatie artikel 2244 Burgerlijk Wetboek, inzake inkomstenbelastingen : bevel (Stuiting van de verjaring)
3-67
p. 20 3-67 p. 20 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-67
p. 16-20 3-67 p. 16-20 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-67
p. 26 3-67 p. 26 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Begrotingsbesparingen in de sector van de arbeidsongevallen
3-30
p. 10 3-30 p. 10 (PDF)
   Bevoegdheidsdelegaties in de programmawet
3-30
p. 9-10 3-30 p. 9-10 (PDF)
  3-30
p. 11 3-30 p. 11 (PDF)
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-30
p. 14-16 3-30 p. 14-16 (PDF)
   Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik
3-30
p. 11-12 3-30 p. 11-12 (PDF)
   Hervorming dienstencheques - PWA
3-30
p. 11 3-30 p. 11 (PDF)
   Jaarlijkse bijdrage t.l.v. de vennootschappen bestemd voor de financiering van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-30
p. 12-13 3-30 p. 12-13 (PDF)
  3-30
p. 14 3-30 p. 14 (PDF)
   MateriŽle hulp voor minderjarige vreemdelingen in opvangcentra
3-30
p. 14 3-30 p. 14 (PDF)
   NMBS : Herstructurering - Splitsing tussen spooronderneming en infrastructuurbeheerder
3-30
p. 16-17 3-30 p. 16-17 (PDF)
   Overheveling van de financiŽle last van de loopbaanonderbrekingen van niet-contractuele werknemers naar de deelgebieden
3-30
p. 10 3-30 p. 10 (PDF)
   Sociale bijdragen van de zelfstandigen
3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
  3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 9-10 3-30 p. 9-10 (PDF)
  3-30
p. 12 3-30 p. 12 (PDF)
   Wijziging wetgeving overlevingspensioenen
3-30
p. 11 3-30 p. 11 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  De heer Thissen protesteert tegen een wijziging van de regeling van de werkzaamheden
3-51
p. 32 3-51 p. 32 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  3-33
p. 11-12 3-33 p. 11-12 (PDF)
  3-37
p. 10-11 3-37 p. 10-11 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Administratieve vereenvoudiging
3-5
p. 22 3-5 p. 22 (PDF)
   Begrotingsbeleid
3-5
p. 18-19 3-5 p. 18-19 (PDF)
   Begrotingsevenwicht
3-5
p. 20 3-5 p. 20 (PDF)
   Beschouwingen over de duur van de regeringsonderhandelingen
3-5
p. 16-17 3-5 p. 16-17 (PDF)
   Beschouwingen over de nieuwe regeringsploeg
3-5
p. 22 3-5 p. 22 (PDF)
   Bestrijding van de fiscale fraude
3-5
p. 22 3-5 p. 22 (PDF)
   Communautair dossier
3-5
p. 20 3-5 p. 20 (PDF)
  3-5
p. 20 3-5 p. 20 (PDF)
   Ethische kwesties
3-5
p. 19 3-5 p. 19 (PDF)
   Financiering van het Zilverfonds
3-5
p. 21 3-5 p. 21 (PDF)
   FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-5
p. 21 3-5 p. 21 (PDF)
   Milieubeleid
3-5
p. 20 3-5 p. 20 (PDF)
   Oprichting van een fonds voor de bestrijding van verslaving
3-5
p. 21-22 3-5 p. 21-22 (PDF)
   Opstarten van het Alimentatiefonds
3-5
p. 22 3-5 p. 22 (PDF)
   Optreden t.a.v. de autonome overheidsbedrijven
3-5
p. 21 3-5 p. 21 (PDF)
   Overname van de NMBS-schuld
3-5
p. 20 3-5 p. 20 (PDF)
   Scheppen van nieuwe banen
3-5
p. 20 3-5 p. 20 (PDF)
  3-5
p. 21 3-5 p. 21 (PDF)
   Toekomst van de Senaat
3-5
p. 17 3-5 p. 17 (PDF)
   Verkoop van elementen van het overheidspatrimonium
3-5
p. 22 3-5 p. 22 (PDF)
   Vorig regeringsbeleid
3-5
p. 17 3-5 p. 17 (PDF)
  3-5
p. 18-19 3-5 p. 18-19 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Copernicus-hervorming
3-15
p. 21 3-15 p. 21 (PDF)
   Doorschuiven van de moeilijke keuzes op de toekomstige generaties
3-15
p. 15-16 3-15 p. 15-16 (PDF)
  3-15
p. 24 3-15 p. 24 (PDF)
   Eenmalige bevrijdende aangifte (Fiscale amnestie)
3-15
p. 17-18 3-15 p. 17-18 (PDF)
   Energietaks
3-15
p. 22 3-15 p. 22 (PDF)
   FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-15
p. 20 3-15 p. 20 (PDF)
   Hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-15
p. 21 3-15 p. 21 (PDF)
   Inzet uitbreiding Europa
3-15
p. 23 3-15 p. 23 (PDF)
   Opstarten van het Alimentatiefonds
3-15
p. 21 3-15 p. 21 (PDF)
   Overname van het pensioenfonds van Belgacom
3-15
p. 16-17 3-15 p. 16-17 (PDF)
   Regionalisering ontwikkelingssamenwerking
3-15
p. 23 3-15 p. 23 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-15
p. 19-20 3-15 p. 19-20 (PDF)
   Toekomst van De Post en de NMBS
3-15
p. 18 3-15 p. 18 (PDF)
  3-15
p. 18 3-15 p. 18 (PDF)
  3-15
p. 22 3-15 p. 22 (PDF)
   Uitstel van uitgaven
3-15
p. 18-19 3-15 p. 18-19 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie
3-15
p. 20 3-15 p. 20 (PDF)
   Vermindering van de fiscale druk
3-15
p. 20-21 3-15 p. 20-21 (PDF)
   Vermindering van het budget voor Defensie
3-15
p. 23 3-15 p. 23 (PDF)
   Vrede in Congo
3-15
p. 22 3-15 p. 22 (PDF)
Verklaring over de coŲptatie van een senator FN, vijand van de democratie, over het voorstel om professor Delpťrťe, kandidaat op de lijst CDH maar niet verkozen, over twee jaar als gecoŲpteerd senator zitting te laten nemen      
  3-3
p. 5-8 3-3 p. 5-8 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren (Commissie Justitie) (3-102)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-102/1
p. 1-2 3-102/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement teneinde het aantal commissieleden te verhogen (Nieuw opschrift : Voorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 86 van het Reglement van de Senaat teneinde het aantal commissieleden te verhogen) (17 per commissie i.p.v. 15 - Vertegenwoordiging met stemrecht van de franstalige oppositie in de commissies en in het bureau van de Senaat) (3-73)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-73/1
p. 1-2 3-73/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-6
p. 26-28 3-6 p. 26-28 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat teneinde toe te staan dat de vaste leden en plaatsvervangers van een vaste commissie vervangen worden door een ander lid van dezelfde fractie (3-287)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-287/1
p. 1-2 3-287/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 74 van het Reglement van de Senaat om een rapporteur aan te wijzen bij themadebatten (3-263)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Thissen
3-263/1
p. 1-4 3-263/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende reorganisatie van het Hoog Comitť van toezicht en tot opname ervan in het Rekenhof (3-623)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-623/1
p. 1-24 3-623/1 p. 1-24 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Bescherming van de Nederlandstalige minderheid - Regel van de dubbele meerderheid - Blokkeren door een partij van de vorming van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering of van de werking van de Brusselse instellingen) (3-686)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-686/1
p. 1-5 3-686/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Politieke mandaten die onverenigbaar zijn met het parlementair mandaat : verkiezing van de leden van de gemeenschaps- en gewestregeringen - "Kiezersbedrog") (3-239)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-239/1
p. 1-3 3-239/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalregeling in het onderwijs - Afschaffing taalinspectie) (3-103)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-103/1
p. 1-7 3-103/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen (BTW-verlaging - Fiscale fraude - Werkgeverslasten - Soepelere arbeidsreglementering - Toegang tot het beroep - Aftrekbaarheid restaurantkosten) (3-687)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-687/1
p. 1-7 3-687/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (3-363)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van den Brande en Thissen
3-35
p. 38-39 3-35 p. 38-39 (PDF)
  3-35
p. 41-42 3-35 p. 41-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (3-427)      
  Algemene bespreking
3-34
p. 4-27 3-34 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (3-311)      
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (3-312)      
  Algemene bespreking
3-22
p. 26-30 3-22 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel (3-333)      
  Algemene bespreking
3-25
p. 5-20 3-25 p. 5-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Voorwaarde verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting : aanpassing van het minimumbedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider) (3-428)      
  Algemene bespreking
3-34
p. 39-41 3-34 p. 39-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Voorwaarden inzake facturering - Elektronische facturering - Omzetting EG-richtlijn) (3-423)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Schouppe en Thissen
3-423/2
p. 1-7 3-423/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-38
p. 37-44 3-38 p. 37-44 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid (voor iemand die toegestane beroepsarbeid verricht en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt) (3-249)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-249/1
p. 1-3 3-249/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendementen nrs 30 en 31 van de heer Thissen
3-386/3
p. 19-20 3-386/3 p. 19-20 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake de kieswetgeving (Politieke mandaten die onverenigbaar zijn met het parlementair mandaat - "Kiezersbedrog" - Wijzigingen aan het Kieswetboek, de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden, van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers en van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (3-238)      
  Voostel van de heer Thissen
3-238/1
p. 1-7 3-238/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst (3-217)      
  Voorstel van de heer Thissen en van mevrouw Nyssens
3-217/1
p. 1-13 3-217/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie (3-116)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-116/1
p. 1-4 3-116/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (Strijd tegen het onverzekerd rijden - Motivering van de beslissingen van opzegging en van weigering - Objectieve segmentering van de markt - Stabilisering van de verzekeringsportefeuilles) (3-119)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-119/1
p. 1-12 3-119/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen (Verhoging van de bijkomende belastingvrije som voor de afzonderlijk belaste belastingplichtige met kinderlast) (3-595)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-595/1
p. 1-4 3-595/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen (3-106)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-106/1
p. 1-4 3-106/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vrijstelling van de bezoldiging van leerlingen voor de toekenning van kinderbijslagen en de definitie van persoon ten laste (3-276)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-276/1
p. 1-8 3-276/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (3-462)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-38
p. 6-7 3-38 p. 6-7 (PDF)
  3-38
p. 51-53 3-38 p. 51-53 (PDF)
  3-38
p. 71 3-38 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar (3-100)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-100/1
p. 1-5 3-100/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-37
p. 5-8 3-37 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (3-107)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-107/1
p. 1-9 3-107/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een opvangverlof in geval van adoptie (3-139)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-139/1
p. 1-7 3-139/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken (3-557)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-557/1
p. 1-4 3-557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 23ter in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren (Verbod op reclame voor producten met het oog op het sinterklaas-, kerst-, paas- of halloweenfeest voor de 21ste dag voorafgaand aan de gebeurtenis) (3-589)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-589/1
p. 1-2 3-589/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Verruiming van de tenlasteneming van de afhankelijkheid van de bejaarden) (3-105)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-105/1
p. 1-15 3-105/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Afschaffing van het Centrum) (3-379)      
  Stemming over de inoverwegingneming (Uitdrukkelijk racistisch karakter) - Verwerping
3-28
p. 32-34 3-28 p. 32-34 (PDF)
  3-28
p. 61 3-28 p. 61 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen) (3-13)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers, Van Peel, Mahoux, Vanhecke, Thissen, Dedecker en Ramoudt en van de dames Defraigne, Vanlerberghe, Leduc, Durant en Pehlivan
3-28
p. 38-48 3-28 p. 38-48 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 13 januari 1973 (Beroep tot schorsing ten einde de bescherming van de taalminderheden in de faciliteitengemeenten en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te waarborgen) (3-622)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-622/1
p. 1-3 3-622/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde meer rekening te houden met kinderen ten laste (3-594)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-594/1
p. 1-4 3-594/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (Aanpassing aan het stelsel van de werknemers) (3-104)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-104/1
p. 1-3 3-104/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, C, van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet (3-576)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-576/1
p. 1-4 3-576/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Bijkomende aftrek in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting in de vorm van een belastingkrediet voor de uitgaven inzake opleiding alsook onderzoek en ontwikkeling) (3-113)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-115/1
p. 1-3 3-115/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-37
p. 8-10 3-37 p. 8-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, teneinde erin te voorzien dat bij de indiening van wetsontwerpen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat het voorafgaand advies van de Inspectie van FinanciŽn wordt toegevoegd (3-590)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-590/1
p. 1-3 3-590/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan (3-98)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-98/1
p. 1-3 3-98/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Hervorming van de wet - Beheerscontract - Toezicht - Adviesbevoegdheid van het Parlement bij de uitwerking van het beheerscontract - Jaarlijkse rapportage door de minister aan het Parlement - Overheidsbestuurders - Auditcomitť - Selectie van de gedelegeerde bestuurders en de leden van het directiecomitť - Variabele bezoldiging van het topmanagement - Onverenigbaarheden - Regeringscommissaris) (3-117)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-117/1
p. 1-12 3-117/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden (3-597)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-597/1
p. 1-4 3-597/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden (3-599)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-599/1
p. 1-6 3-599/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden (3-598)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-598/1
p. 1-4 3-598/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte (Vergoeding - Procedure in herziening) (3-371)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 27-31 3-67 p. 27-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen (3-118)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-118/1
p. 1-4 3-118/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Belastingplichtigen die uitsluitend leveringen van goederen of diensten verrichten waarvoor zij geen recht op aftrek hebben of niet-belastingplichtige publiekrechtelijke rechtspersonen : vrijstelling voor werken in onroerende staat - Wijziging artikelen 19, ß2, 50 tot 53, 56 en 60 BTW-Wetboek) (3-588)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-588/1
p. 1-16 3-588/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrek mogelijk te maken van de studiekosten in het hoger onderwijs (3-591)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-591/1
p. 1-5 3-591/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de steun aan de KMO's in de fiscale wetgeving te verankeren (3-717)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-717/1
p. 1-9 3-717/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure (3-596)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-596/1
p. 1-4 3-596/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van kosten die betrekking hebben op woongebouwen (Aftrekbaarheid voor particulieren van de verbeterings- en onderhoudswerken m.b.t. een woongebouw, voor zover die werken worden uitgevoerd door geregistreerde aannemers [Artikel 117 WIB1992] - Bestrijding van het zwartwerk) (3-568)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-568/1
p. 1-4 3-568/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het bedrag te verhogen van de uitgaven voor kinderopvang die voor aftrek van het totale inkomen in aanmerking komen, alsook, in het geval van zwaar zieke kinderen, het belastingvrije inkomen op te trekken (3-574)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-574/1
p. 1-5 3-574/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het statuut van de vrijwilligers te verbeteren (Onbaatzuchtige activiteiten in clubs, verenigingen, federaties en instellingen : aftrekbaarheid van de kosten gemaakt door de vrijwilligers) (3-593)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-593/1
p. 1-5 3-593/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren (Herziening van het begrip "gehandicapte") (3-520)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-520/1
p. 1-5 3-520/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers (Fiscale aftrekbaarheid van de verliezen en vrijstelling van roerende voorheffing - Artikelen 2, 117 en 264bis [nieuw] WIB1992) (3-653)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-653/1
p. 1-7 3-653/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden (3-575)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-575/1
p. 1-6 3-575/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het verbod op tabaksreclame en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (3-138)      
  Voorstel van de heer Thissen
3-138/1
p. 1-5 3-138/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de vergoeding voor verbreking van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd betreft, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (3-592)      
  Voorstel van de heer Thissen c.s.
3-592/1
p. 1-3 3-592/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999