S. 3-118 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen
Renť Thissen    Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens    Luc Paque   

Zilverfonds
rijksbegroting
financiering
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-118/1 3-118/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1486/1 - 2002-2003 op 14 februari 2003.
Doc. 3-118/1 3-118/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
19/11/2003   Inschrijving op agenda
19/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/11/2003