S. 3-103 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
Renť Thissen    Christian Brotcorne    Luc Paque    Clotilde Nyssens   

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
schoolinspectie
tweetaligheid
taalgebruik
onderwijs
gemeenten met bijzonder taalstatuut of met faciliteiten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-103/1 3-103/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 22/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-389/1 - 1999-2000 op 28 maart 2000.
Doc. 3-103/1 3-103/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd