S. 3-73 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 86 van het Reglement van de Senaat teneinde het aantal commissieleden te verhogen
René Thissen   

politieke oppositie
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
parlementspresidium
reglement van het parlement
parlementaire commissie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-73/1 3-73/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 11/7/2003
3-73/2 3-73/2 (PDF) Verslag namens het Bureau 14/7/2003
3-73/3 3-73/3 (PDF) Tekst aangenomen door het Bureau 14/7/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/7/2003   Indiening Doc. 3-73/1 3-73/1 (PDF)
14/7/2003   Inoverwegingneming
14/7/2003   Verzending naar Bureau
16/7/2003   Inschrijving op agenda
17/7/2003   Algemene bespreking Hand. 3-6 Hand. 3-6 (PDF)
17/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-12/o9) Hand. 3-6 Hand. 3-6 (PDF)
  Behandeling in Bureau
14/7/2003   Verzending naar Bureau
17/7/2003   Aanneming
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Aangenomen 17/7/2003
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 17/7/2003
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau