S. 3-239 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
Renť Thissen   

cumulatie van ambten
verband wetgeving-uitvoering
afgevaardigde
regionale verkiezingen
onverenigbaarheid
minister
kiesrecht
landelijke verkiezing
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-239/1 3-239/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 10/10/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2003   Indiening Doc. 3-239/1 3-239/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd