S. 3-276 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel strekkende tot de vrijstelling van de bezoldiging van leerlingen voor de toekenning van kinderbijslagen en de definitie van persoon ten laste
Renť Thissen   

gezinsuitkering
verhouding school-industrie
assistentschap
gezinslast
belasting van natuurlijke personen
belastingontheffing
beroepsopleiding
leerjongen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-276/1 3-276/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/10/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2003   Indiening Doc. 3-276/1 3-276/1 (PDF)
23/10/2003   Inoverwegingneming
23/10/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving