S. 3-596 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure
Renť Thissen    Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

inkomstenbelasting
openbaarheid van het bestuur
klacht inzake bestuurlijke geschillen
fiscaal recht
toegang tot de informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-596/1 3-596/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/3/2004
3-596/2 3-596/2 (PDF) Amendementen 2/2/2005
3-596/3 3-596/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/3/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/3/2004   Indiening Doc. 3-596/1 3-596/1 (PDF)
1/4/2004   Inoverwegingneming
1/4/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/3/2005   Inschrijving op agenda
10/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
10/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-23/o0)
Adoptie van de conclusies van de commissie
Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2004   Verzending naar commissie
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
2/2/2005   Bespreking
2/2/2005   Stemming over het geheel: verworpen (+4/-2/o3)
2/2/2005   Verwerping
2/3/2005   Inschrijving op agenda
2/3/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-596/3 3-596/3 (PDF)
10/3/2005   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 10/3/2005
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 10/3/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verworpen 2/2/2005, 2/3/2005