S. 3-575 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden
Renť Thissen    Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

schuldvordering
liquidatie van een onderneming
commerciŽle rechtspraak
faillissement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-575/1 3-575/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2004   Indiening Doc. 3-575/1 3-575/1 (PDF)
25/3/2004   Inoverwegingneming
25/3/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/3/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd