S. 3-105 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Renť Thissen    Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens    Luc Paque   

sociale voorzieningen
sociale zekerheid
gezondheidsverzorging
bejaarde
afhankelijkheidssituatie van ouderen
ziekteverzekering
kosten voor gezondheidszorg
aanvullende uitkering
zorg voor ouderen
bestedingen voor gezondheid
thuisverzorging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-105/1 3-105/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
3-105/2 3-105/2 (PDF) Advies van de Raad van State 14/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1092/1 - 2001-2002 op 2 april 2002.
Doc. 3-105/1 3-105/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/3/2004   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/5/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-105/2 3-105/2 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Luc Paque
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Bespreking
24/3/2004   Commissie wenst extern advies: Raad van State
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/1/2004, 24/3/2004