S. 3-576 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, C, van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet
Renť Thissen    Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

hoger onderwijs
gezinslast
belasting van natuurlijke personen
belastingontheffing
onderwijskosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-576/1 3-576/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/3/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/3/2004   Indiening Doc. 3-576/1 3-576/1 (PDF)
25/3/2004   Inoverwegingneming
25/3/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/2004   Verzending naar commissie
12/10/2005   Inschrijving op agenda
12/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
12/10/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/10/2005