S. 3-115 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Renť Thissen    Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens    Luc Paque   

permanente educatie
fiscale stimulans
economische groei
onderzoek en ontwikkeling
vennootschapsbelasting
belasting van natuurlijke personen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-115/1 3-115/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
3-115/2 3-115/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening Doc. 3-115/1 3-115/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/2004   Inschrijving op agenda
22/1/2004   Algemene bespreking Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-7/o1)
Aanneming conclusies commissie
Hand. 3-38 Hand. 3-38 (PDF)
22/1/2004   Verwerping
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
12/11/2003   Inschrijving op agenda
12/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
19/11/2003   Inschrijving op agenda
19/11/2003   Bespreking
3/12/2003   Inschrijving op agenda
3/12/2003   Stemming over het geheel: verworpen (+8/-3/o0)
3/12/2003   Verwerping
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Didier Ramoudt is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-115/2 3-115/2 (PDF)
22/1/2004   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 22/1/2004
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 22/1/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Verworpen 12/11/2003, 19/11/2003, 3/12/2003, 7/1/2004