Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ceder Jurgen" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1970
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-2337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2337
Ambassades - Personeel - Kennis van het Nederlands - OekraÔne (4-4729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4729
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 7) (Pedagogisch toezicht inzake de Franstalige scholen uit de 6 Brusselse randgemeenten - Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap) (4-937)      
  Amendement nr 1 van de heren Joris Van Hauthem en Jurgen Ceder op het voorstel aangenomen door de commissie
4-937/2
p. 1-2 4-937/2 p. 1-2 (PDF)
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1934
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1935
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1936
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1937)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1937
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1938
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1939)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1939
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1940)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1940
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1941
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1942
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1943
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1944
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1945)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1945
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1946
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1947
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1948
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1949
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1950
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1951
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1952
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1953
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1954)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1954
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1955
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2263
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2332
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2409
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2481
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2568
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2641
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2663
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2697
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2749
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2768
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-2780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2780
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-5436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5436
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-6111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6111
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-6191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6191
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-4705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4705
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-5754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5754
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Taalverhoudingen - Onevenwicht - Maatregelen (4-7447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7447
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer Jurgen Ceder tot derde ondervoorzitter van de Senaat
4-3
p. 7 4-3 p. 7 (PDF)
Bescherming van getuigen - Wettelijke basis - Verandering van identiteit (4-4925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4925
Bescherming van getuigen - Wettelijke basis - Verandering van identiteit (4-6041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6041
Borstkanker - Terugbetaling van het geneesmiddel Arimidex - Mannen (4-3425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3425
De Belgische houding ten aanzien van de Durban II-conferentie (Conferentie over racisme - Nut - Verdeeldheid binnen EU - Houding van BelgiŽ - Omstreden toespraak president Iran - Aanvallen op IsraŽl en strafbaarstelling van godslastering) (4-738)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 10-15 4-75 p. 10-15 (PDF)
De afhouding van "administratiekosten" door het Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden van het bouwbedrijf (Inhouding op een uitkering brugpensioen van werklieden die geen vakbondslid zijn) (4-39)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 48-50 4-13 p. 48-50 (PDF)
De bijkomende financiŽle steun aan Gaza (Oorsprong van de budgetten - Voorwaarden) (4-659)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-65
p. 22-23 4-65 p. 22-23 (PDF)
De informatisering van Justitie (4-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-92
p. 26-29 4-92 p. 26-29 (PDF)
De inspectie bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel (Mogelijke ontduiking - Niet-betaling van RSZ-bijdragen op de eindejaarspremies) (4-316)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-32
p. 7-8 4-32 p. 7-8 (PDF)
De langdurige benadeling door het Sociaal Fonds voor de schoonmaaksector van werknemers die niet bij een vakbond zijn aangesloten (Fonds medebestuurd door de vakbonden - Inhouding van zogenaamde administratieve vergoedingen op de eindejaarspremies) (4-10)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 21-24 4-3 COM p. 21-24 (PDF)
De mogelijke RSZ-fraude bij de Fondsen voor bestaanszekerheid voor de houthandel en de zagerijen (4-382)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-36
p. 8-9 4-36 p. 8-9 (PDF)
De mogelijke fraude bij het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel (Niet-betaling van bijdragen op de sociale voordelen, in casu de eindejaarspremies) (4-186)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 52-53 4-26 p. 52-53 (PDF)
De mogelijke vernietiging van de regularisatie-instructie (4-984)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-101
p. 11-13 4-101 p. 11-13 (PDF)
De mogelijkheid om troepen te sturen naar Oost-Congo (Opgeven van de Rwandadoctrine volgens dewelke BelgiŽ geen troepen mag sturen naar haar oud-kolonies) (4-490)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-50
p. 10-12 4-50 p. 10-12 (PDF)
De nieuwe aanwijzing van de leden van raad van bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Politisering) (4-409)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Yves Leterme, eerste minister en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-38
p. 24-25 4-38 p. 24-25 (PDF)
De positie van een Belgisch ambtenaar, directeur van het CGKR, als bestuurder van het Europees Bureau voor de Grondrechten, naar aanleiding van de vastgestelde wantoestanden aldaar (4-330)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Yves Leterme, eerste minister, aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 24-26 4-32 p. 24-26 (PDF)
De recente studie over de drugsproblematiek in de Euregio Maas-Rijn (Criminaliteitsproblemen - Gedoogbeleid - Bijstand voor de lokale politie) (4-479)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-49
p. 21-24 4-49 p. 21-24 (PDF)
De reis naar China van een aantal majoors (Programma - Meerwaarde - Kostprijs) (4-718)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-72
p. 26-28 4-72 p. 26-28 (PDF)
De rol van de federale politie in het kader van de gewelddaden tegenover De Lijn in het Pajottenland (Verduidelijking initiatieven politie - Vervolging daders) (4-764)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 23-25 4-76 p. 23-25 (PDF)
De vernietiging van de regularisatie-instructie door de Raad van State (Asielzoekers) (4-995)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-103
p. 14-16 4-103 p. 14-16 (PDF)
Defensie - Informaticatoepassing ILIAS - Verbetering - Controles (4-1785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1785
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (4-1524)      
  Bespreking
4-102
p. 17-19 4-102 p. 17-19 (PDF)
   Vermindering van de dotatie van de Senaat
4-102
p. 18 4-102 p. 18 (PDF)
Duurzame ontwikkeling - Broeikasgassen - Landgebruik - Bosbouw (4-957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-957
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Jurgen Ceder, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een aanvullende eindejaarspremie door het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij, sector pakhuizen en vismijnen (Voorwaarde voor lidmaatschap van een vakbond - Geval van uitsluiting uit een vakbond) (4-38)      
  Vraag om uitleg van de heer Jurgen Ceder aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 47-48 4-13 p. 47-48 (PDF)
Elektronische identiteitskaart - Informatiecampagne - Aanbestedingsprocedure (4-1131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1131
Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten (4-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2131
Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten (4-2271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2271
Evaluatie van de thematische verloven (Vaderschapsverlof - Moederschapsverlof - Ouderschapsverlof - Adoptieverlof - Rouwverlof - Verzorging van een ziek familie- of gezinslid - In-vitro fertilisatie) (4-944)      
  Bespreking
4-58
p. 26-31 4-58 p. 26-31 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-1781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1781
FOD Buitenlandse Zaken - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1765
FOD Buitenlandse Zaken - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht (4-1738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1738
FOD Buitenlandse zaken - Onvolledige inventarissen - Maatregelen (4-1739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1739
FOD Defensie - Facturen - Interne vertragingen bij het doorsturen - Maatregelen (4-1748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1748
FOD Defensie - Lokale aankopen - Controles - Informaticatoepassing FACT 17 - Verbetering (4-1747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1747
FOD Economie - Onvolledige inventarissen - Maatregelen (4-1752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1752
FOD FinanciŽn - Loopbaanbeheer - Rol van e-HR (4-1730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1730
FOD FinanciŽn - Personeelsbestand - Afslanking (4-1760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1760
FOD FinanciŽn - Personeelsbestand - Afslanking (4-2258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2258
FOD FinanciŽn - Registratie van facturen en schuldvorderingen - Verbetering (4-1759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1759
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-1764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1764
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-2556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2556
FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging (4-5605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5605
FOD Kanselarij van de eerste minister - Facturen en schuldvorderingen - Registratie (4-1728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1728
FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen (4-1776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1776
FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen (4-1777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1777
FOD Personeel en Organisatie - Registratie van facturen en schuldvorderingen - Verbetering (4-1774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1774
FOD Sociale Zekerheid - Onvolledige inventarissen - Maatregelen (4-1733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1733
FOD Volksgezondheid - Centrale inventaris - Gebruik door de buitendiensten (4-1734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1734
FOD Volksgezondheid - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1732
FOD Volksgezondheid - Ordonnanceringen - Gebruik van incidentenregisters (4-1762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1762
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Informatieloze maatregelen - Stopzetting van opvolging (4-956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-956
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Maatregelen - Stopzetting van opvolging (4-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-955
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Economisch duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen - Minimumnormen (4-4865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4865
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik (4-4864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4864
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik (4-5320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5320
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Voedingsgewoonten - Aangekondigde enquÍte (4-4863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4863
Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Laattijdige betalingen van facturen - Uitgaven van de beleidscel - Maatregelen (4-1782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1782
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1871
Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2406
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1852
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling (4-1864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1864
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling (4-2562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2562
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1865
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2563
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1861
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden (4-2326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2326
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Speciaal fonds (4-1153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1153
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Jongerenbanenplan - Gebrek aan opvolging (4-1144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1144
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Samenwerking (4-1145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1145
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-1866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1866
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-2564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2564
Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden (4-5607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5607
Federale overheidsdiensten - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen (4-1775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1775
Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen (4-1753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1753
Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen (4-1754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1754
Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen (4-1755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1755
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-4453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4453
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-4454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4454
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-5282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5282
Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen (4-5487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5487
Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten (4-214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-214
Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten (4-652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-652
Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen (4-3613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3613
Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen (4-3614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3614
Fonds voor verkeersveiligheid - Auditverslag van het Rekenhof (4-3318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3318
Fraude - BTW-nummers - Schrapping (4-3776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3776
Fraude - BTW-nummers - Schrapping (4-3777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3777
Fraude - BTW-nummers - Schrapping (4-6078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6078
Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek (4-3772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3772
Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek (4-3773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3773
Getuigenbescherming - Bestaande systemen in BelgiŽ - Reglementaire basis (4-7046)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7046
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ ((Niet-)verlenging mandaat - Representatieve samenstelling - Verkiezing - Gevolgen voor financiering georganiseerde islam) (4-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-71
p. 22-24 4-71 p. 22-24 (PDF)
Het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien en de positie van het Nederlands (De positie van het Nederlands bij het Europees octrooibureau - Taal van indienen - Vertaling) (4-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-46
p. 11-15 4-46 p. 11-15 (PDF)
Het bijhouden van dossiers over politici door de Veiligheid van de Staat (Wettelijke basis en beweegredenen om dossiers aan te leggen - Politici van Groen!, Ecolo en Vlaams Belang - Comitť I) (4-737)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-72
p. 34-36 4-72 p. 34-36 (PDF)
Het selectieve optreden van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding in het kader van racisme ten aanzien van Vlamingen (Onbevoegdheidverklaring van het Centrum bij communautaire conflicten - Verschil taalkundige groep-etnische groep - Groep "Bruxelles ťlargie, libťrťe et surtout francisťe" op Facebook) (4-793)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-78
p. 26-28 4-78 p. 26-28 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus" (4-459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-459
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus" (4-702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-702
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen (4-460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-460
Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen (4-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-703
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Personeel - Benoemingen (4-282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-282
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies (4-213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-213
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies (4-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-724
Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders (4-3774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3774
Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders (4-3775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3775
Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders (4-6077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6077
Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering (4-3778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3778
Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering (4-3779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3779
Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering (4-6079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6079
Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie (4-3780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3780
Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie (4-3781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3781
Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie (4-6080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6080
Jongerenbanenplan - Gebrek aan evaluatie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) - Nationale Arbeidsraad (NAR) (4-1143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1143
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Budget en boekhouding - Ernstige tekortkomingen (4-216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-216
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractueel personeel - Lonen (4-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-215
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Gelden - Gebruik van een privť bankinstelling (4-218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-218
Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Rekeningen - Overschrijdingen van kredieten (4-217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-217
Koninklijke Muntschouwburg - Pensioenregeling - Aanvullend stelsel - Impact op de begroting (4-3345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3345
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Aankoopdossiers - Archiveringsregels - Originele betalingsbewijzen (4-6304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6304
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Afzonderlijke inventarissen - Controle (4-6298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6298
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Algemene inventaris - Afwezigheid - Maatregelen (4-6303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6303
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bewaargevingen - Ontbreken van een wettelijke norm - Ontbreken van een volledig register (4-6297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6297
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bruikleendossiers - Tekortkomingen in de procedure - Maatregelen (4-6306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6306
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur (4-6296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6296
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur (4-6311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6311
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - In bewaring gegeven stukken - Recuperatie - Inventarisverificatie (4-6307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6307
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Lacunes - Maatregelen (4-6300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6300
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves - Inrichting en Sanering - Planning (4-6308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6308
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Vacante functies - Onvolledige invulling (4-6302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6302
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Veiligheidsbeleid - Verbetering (4-6310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6310
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Verwerving van stukken - Registratie van schenkingen (4-6309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6309
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Bewaargevingen - Aantallen - Ontbreken van een register (4-6305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6305
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Inventarissen - Wettelijke basis - Maatregelen (4-6299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6299
Korpskredieten - Aanvraag - Gebruik - Opstellen van een referentiekader (4-1773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1773
Ministerie van Defensie - Lokale aankopen - Omzeilen van a priori-controles - Maatregelen (4-1772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1772
Mogelijke sociale fraude in het Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel (Ontduiking van RSZ-bijdragen op de eindejaarspremies of op aanvullende sociale voordelen - Controle op de balansen en rekeningen van de fondsen) (4-47)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 14-16 4-6 COM p. 14-16 (PDF)
Multiresistente Resistente Staphylococcus aureus - Aanwezigheid op de stranden (4-4924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4924
Multiresistente Resistente Staphylococcus aureus - Aanwezigheid op de stranden (4-5324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5324
Muntfonds - Rekenhof - Overzenden van rekeningen - Vertraging (4-1134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1134
Muntfonds - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3303
NIRAS - Beroepskosten van directieleden (4-3316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3316
NIRAS - Deontologische code (4-3314)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3314
NIRAS - Kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de splijtstoffen (4-3317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3317
NIRAS - Langetermijnfonds (4-3315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3315
NMBS - Jaarverslag (4-1681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1681
Nationaal Geografisch Instituut - Taalkaders - Geldigheid - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen (4-4605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4605
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4613
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven (4-3304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3304
Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven (4-5632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5632
Nationale Dienst voor congressen - Reservefonds (4-3306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3306
Nationale dienst voor congressen- Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3313
OCMW's - Inspectie door de federale overheid - Frequentie - Doelstellingen (4-1770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1770
OCMW's - Inspectie door de federale overheid - Frequentie - Doelstellingen (4-2619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2619
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) - Huishoudelijk reglement - Vastlegging van de bevoegdheden van de leidend ambtenaar ten opzichte van de vzw Smals (4-5118)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5118
Openbare instellingen van Sociale Zekerheid - Rekeningen door te zenden naar het Rekenhof - Achterstand (4-211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-211
Oprichten van een werkgroep om na te denken over de toekomst van de Justitie - Activiteit van het parlement of niet      
  4-92
p. 7 4-92 p. 7 (PDF)
Overheidsdiensten - Opstelling van de begroting - Instructies (4-1154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1154
Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen (4-1150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1150
Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen (4-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1151
POD Maatschappelijke Integratie - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1743
POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht (4-1744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1744
POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht (4-2615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2615
POD Maatschappelijke Integratie - Rekenhof - Ontwerpverslag betreffende de controles bij de OCMW's (4-1771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1771
POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding (4-1741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1741
POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding (4-1742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1742
POD Wetenschapsbeleid - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1740
Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure (4-1745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1745
Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure (4-2616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2616
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven (4-1767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1767
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven (4-2617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2617
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over de pensioendossiers - Bevoegdheid (4-1147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1147
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over pensioendossiers - Verantwoordelijkheid van openbare werkgevers (4-1149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1149
Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Interne controleprocedures - Cel Interne Audit (4-1148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1148
Pensioenen - Berekening voor de geÔntegreerde politiediensten - Pencalc-toepassing (4-1874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1874
Pensioenen - Berekening voor de geÔntegreerde politiediensten - Pencalc-toepassing (4-2624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2624
Pensioenen - GeÔntegreerde politie - Onvolledige dossiers (4-1916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1916
Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden (4-1769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1769
Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden (4-2618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2618
Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden (4-5544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5544
Pensioenen - Voormalige rijkswachters - Berekening - Overeenstemming met wettelijke voorschriften (4-1873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1873
Portaalsite van de sociale zekerheid - Faillissementaangiften door curatoren - Aantallen - Sensibilisatie (4-3612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3612
Procedť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Misbruik van de evocatieprocedure - Taakverdeling tussen Kamer en Senaat      
  4-106
p. 5-11 4-106 p. 5-11 (PDF)
Provisiefonds voor de geneesmiddelen - Overeenkomst (4-3615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3615
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Begroting
4-90
p. 13-14 4-90 p. 13-14 (PDF)
  4-90
p. 14-15 4-90 p. 14-15 (PDF)
   Bestrijding van fraude
4-90
p. 12 4-90 p. 12 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-90
p. 14 4-90 p. 14 (PDF)
   Brussel-Halle-Vilvoorde - Staatshervorming
4-90
p. 12-13 4-90 p. 12-13 (PDF)
   Migratie
4-90
p. 12 4-90 p. 12 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-90
p. 12 4-90 p. 12 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-90
p. 14 4-90 p. 14 (PDF)
  4-90
p. 15 4-90 p. 15 (PDF)
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-91
p. 43-46 4-91 p. 43-46 (PDF)
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3305
Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-5633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5633
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Controle (4-3679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3679
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Evaluatie van het controlesysteem (4-3681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3681
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van controlesysteem (4-3680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3680
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van een controlesysteem (4-3682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3682
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor Pensioenen - Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals (4-5120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5120
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5110
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5111
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5112
Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals (4-5113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5113
Rekenhof - Audit - Samenwerking met de vzw Smals - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (4-5119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5119
Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals (4-5108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5108
Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals (4-5121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5121
Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen (4-1146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1146
Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen (4-2602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2602
Rekenhof - Instellingen met betrekking tot sociale zekerheid - Voorleggen van rekeningen - Achterstand (4-1140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1140
Rekenhof - Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Laattijdige voorlegging van rekeningen (4-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1152
Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Begroting en boekhouding (4-3343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3343
Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Kredietoverschijdingen - Maatregelen (4-3344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3344
Rekenhof - Regie der Gebouwen - Voorleggen rekeningen (4-1136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1136
Rekenhof - Rekening van de Thesaurie - Laattijdige toezending (4-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1133
Rekenhof - Vermogenswijzigingen (4-1135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1135
Rekenhof - vzw Smals - Afsplitsing van de uitgaven - Begroting van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (4-5096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5096
Rekenhof - vzw Smals - Budgettaire reserves - Noodzakelijkheid (4-5092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5092
Rekenhof - vzw Smals - Openbare Instelling van sociale zekerheid - Medezeggenschap (4-5095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5095
Rekenhof - vzw Smals - Tariefstructuur - Benchmarking (4-5090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5090
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie (4-4452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4452
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie (4-5486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5486
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Elektronische aangiften - Openbare sector - Problemen (4-3611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3611
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking (4-1139)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1139
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking (4-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2283
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Wijzigingen in de aangiften van werkgevers - Tijdige opsporing (4-3610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3610
Rijksdienst voor pensioenen - Verlies van stortingsaanvragen door de PDOS - Oorzaken - Maatregelen (4-1768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Vraag zonder antwoord
SV 4-1768
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Sociale verkiezingen 2008 - Definitieve resultaten - Vrijwillige stopzettingen van de kiesprocedure (4-1354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1354
Sociale verkiezingen 2008 - Ondernemingen met handels- en industriŽle activiteit voor het bouwbedrijf (paritair comitť 124) - Definitieve resultaten (4-1353)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1353
Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3308
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - Juridisch Statuut - Personeelskader (4-3307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3307
Tankkaarten - FOR-contract - Afwijken om ethische redenen - Juridische rechtvaardiging (4-3683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3683
VZW Smals - Facturen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Controle (4-5091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5091
VZW Smals - Wijzigingen aan het samenwerkingsreglement - Datum van aanvang (4-5109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5109
Vakbonden - Federale overheid - Ledentelling - Controle (4-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1918
Vakbonden - Federale overheid - Ledentelling - Controle (4-1919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1919
Vakverenigingen - Overheid - Controle op de ledentelling (4-1337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1337
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat betreft de inning van "kosten" bij niet-gesyndiceerde werknemers door de Fondsen voor Bestaanszekerheid (Sector Bouw, Bewakingsdiensten, Zeevisserij en Schoonmaak) (4-802)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-802/1
p. 1-8 4-802/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de schendingen van de mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2008 in Peking (4-516)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder
4-516/1
p. 1-8 4-516/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Zimbabwe (4-817)      
  Bespreking
4-36
p. 51-57 4-36 p. 51-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de status van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008) (4-713)      
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heren Karim Van Overmeire en Jurgen Ceder
4-713/2
p. 4 4-713/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Bespreking
4-84
p. 15-18 4-84 p. 15-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Bespreking
4-83
p. 34-35 4-83 p. 34-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Algemene bespreking
4-61
p. 34-36 4-61 p. 34-36 (PDF)
Voorstel van resolutie om het aanwenden van personeelsleden van Defensie op kosten van de belastingbetaler op het privťjacht van koning Albert stop te zetten (4-1593)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Karim Van Overmeire
4-1593/1
p. 1-2 4-1593/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over de onderzoeksconferentie van Durban 2009 (tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden) (4-998)      
  Bespreking
4-65
p. 40-48 4-65 p. 40-48 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap (4-1445)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-1445/1
p. 1-5 4-1445/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendement nr 11 van de heren Jurgen Ceder en Karim Van Overmeire, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-114/7
p. 1-2 4-114/7 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het amendement
4-38
p. 41-43 4-38 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (4-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder, Hugo Coveliers en Yves Buysse
4-618/1
p. 1-4 4-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven - Veroordelingen - Radicale islamitische bewegingen - Aantallen (4-3149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3149
Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen (4-3150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3150
Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen (4-5629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5629
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur - Contractueel personeel - Lonen (4-212)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-212
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Reglementering van de verkiezingsprocedure alsook regels betreffende de samenstelling en de werking van de ondernemingsraden en de comitťs voor preventie en bescherming op het werk) (4-413)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendementen nrs 18 tot 20 van mevrouw Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1392/6
p. 1-2 4-1392/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Algemene bespreking
4-106
p. 4-12 4-106 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigations Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 (4-744)      
  Algemene bespreking
4-37
p. 34 4-37 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, ondertekend te Rabat op 19 maart 2007, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (4-940)      
  Algemene bespreking
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (4-1419)      
  Algemene bespreking
4-93
p. 44-47 4-93 p. 44-47 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (4-309)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-309/2
p. 1-6 4-309/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-5
p. 6-9 4-5 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Bepaling van de specifieke procedureregels van toepassing op sommige gerechtelijke beroepen welke kunnen worden ingediend in het kader van de verkiezingsprocedure) (4-414)      
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van ... betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Rookverbod drankgelegenheden) (4-1549)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 13-20 4-104 p. 13-20 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken (4-665)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-665/1
p. 1-8 4-665/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen (Nietigheid van elke overeenkomst met als doel het doneren, verkrijgen, testen, bewerken en distribueren van menselijke weefsels en cellen, wanneer ze onder bezwarende titel wordt gesloten) (4-96)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-1141/2
p. 1-3 4-1141/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer (Wijziging Gerechtelijk Wetboek) (4-1421)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Hugo Coveliers en Jurgen Ceder
4-1421/1
p. 1-7 4-1421/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (alsook de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 20 juli 2006 betreffende oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) (4-438)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen (Terugdringen van de jeugdcriminaliteit) (4-1413)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1413/1
p. 1-3 4-1413/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting (4-1197)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-1197/1
p. 1-14 4-1197/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen (Aanvulling KB 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers) (4-840)      
  Algemene bespreking
4-100
p. 22-25 4-100 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers (Opheffing van het onderscheid tussen werklieden en bedienden - Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten, wet 20 september 1948 houdende organisatie van de economie en artikelen 81, 104 en 728 Gerechtelijk Wetboek - Instelling Commissie voor de voltooiing van het eenheidsstatuut van de werknemers) (4-933)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-933/1
p. 1-31 4-933/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport (bij wetsontwerpen) (4-1422)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1422/1
p. 1-6 4-1422/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie ermee belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning en over de verhoudingender grote grondwettelijke machten onderling (Rwandese drama - Ondervraging van hofmedewerkers) (4-928)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Joris Van Hauthem
4-928/1
p. 1-4 4-928/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden ("Individuele" regularisatieaanvragen - Discretionaire bevoegdheid van de minister in geval van buitengewone omstandigheden - Aanvraag bij de burgemeester - Illegale vreemdelingen) (4-1632)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1632/1
p. 1-6 4-1632/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (4-197)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Freddy Van Gaever, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-197/1
p. 1-15 4-197/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (4-243)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-243/1
p. 1-6 4-243/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis (4-1430)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1430/1
p. 1-6 4-1430/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof (Wijziging van het KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking, het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand aan een ziek gezins- of familielid, artikel 100bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en het KB van 2 januari 1991 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen) (4-654)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-654/1
p. 1-7 4-654/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoŲrdineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Ondersteuning van initiatieven inzake kinderopvang : communautaire bevoegdheid - Opheffing artikelen 23en 24 wet 3 april 1995 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling) (4-1440)      
  Voorstel van de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder
4-1440/1
p. 1-6 4-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de organisatie van sociale verkiezingen betreft (Drempel : aantal leden - Doorbreken van het monopolie van de 3 traditionele vakbonden - Representativiteit op het niveau van de onderneming - Schrappen van de bepaling die aan een vakbond toelaat een verkozen werknemer zijn mandaat in de ondernemingsraad te ontnemen indien hij geen lid meer is van die vakbond) (4-987)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-987/1
p. 1-6 4-987/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden (Personen veroordeeld tot een vrijheidsstraf van tenminste 3 jaar) (4-628)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-628/1
p. 1-3 4-628/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen (Vervanging van de lekenrechters door professionele rechters) (4-1590)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-1590/1
p. 1-3 4-1590/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling (Strafvermindering) (4-1237)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder en Hugo Coveliers
4-1237/1
p. 1-3 4-1237/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats (4-4926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4926
Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats (4-5724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5724
Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad (4-4923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4923
Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad (4-5723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5723
vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen (4-5114)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5114
vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen (4-5115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5115
vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen (4-5116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5116
vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen (4-5117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5117
vzw Smals - Ontbreken van externe controle - Maatregelen (4-5093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5093
vzw Smals - Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) - Toegang tot de kostprijsboekhouding (4-6295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6295
vzw Smals - Uitbouw tot een kenniscentrum - Wijzigingen en aanvullingen in de samenwerkingsreglementen met de Openbare Instellingen van sociale zekerheid (4-5094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5094
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999