Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4865

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 26 oktober 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Economisch duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen - Minimumnormen

duurzame ontwikkeling
invloed op het milieu
OESO
investering in het buitenland
Nationale Delcrederedienst
steun aan ondernemingen
exportsteun
exportverzekering

Chronologie

26/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
23/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4865 d.d. 26 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 vermeldt in punt 30406-3 dat bedrijven die overheidssteun ontvangen, zich voor investeringen in het buitenland moeten engageren tot de naleving van " een set essentiŽle minimumnormen voor economisch duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen ". De uitvoering zou onder de verantwoordelijkheid vallen van FINEXPO en Delcredere.

1. Waar en wanneer werd deze set essentiŽle minimumnormen gepubliceerd?

2. Welke dienst controleert de naleving van deze minimumnormen?

3. Welke sancties worden getroffen bij overtreding ervan?

4. Hoeveel bedrijven werden reeds gesanctioneerd?

Antwoord ontvangen op 23 november 2009 :

  1.Alhoewel de "Recommendation on Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits" van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) strikt genomen enkel van toepassing is op exportkredieten en niet op investeringen, heeft ONDD beslist om deze principes toch op investeringen toe te passen. Hier wordt dan ook naar verwezen in het ONDD-aanvraagformulier voor investeringen. Dit document is raadpleegbaar op de website van ONDD.

  Concreet wordt er in het aanvraagformulier gevraagd naar:

  Voor de volledigheid: Finexpo doet enkel aan financiële exportondersteuning en houdt zich bijgevolg niet bezig met buitenlandse investeringen. Toch gelden voor de Finexpo-activiteiten dezelfde normen en regels en worden zij op dezelfde manier toegepast via het gemeenschappelijk ONDD/Finexpo aanvraagformulier voor projecten.

  2.De beoordeling en toetsing aan de OESO-criteria wordt voorbereid door de instructeur van het dossier, die het vervolgens inleidt bij de “environmental practitioner” van ONDD die een definitieve milieubeoordeling toekent aan het dossier.

  3.De sanctie bestaat erin dat er geen overheidssteun in de vorm van een polisverzekering wordt toegekend.

  4.Hierover worden geen cijfers bijgehouden.