S. 4-114 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus
Philippe Monfils   

Cyprus
nationale eenwording
motie van het Parlement
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-114/1 4-114/1 (PDF) Voorstel van resolutie 26/7/2007
4-114/2 4-114/2 (PDF) Amendementen 23/10/2007
4-114/3 4-114/3 (PDF) Amendementen 26/2/2008
4-114/4 4-114/4 (PDF) Amendementen 1/7/2008
4-114/5 4-114/5 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/2008
4-114/6 4-114/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/7/2008
4-114/7 4-114/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/7/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/7/2007   Indiening Doc. 4-114/1 4-114/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 4-114/7 4-114/7 (PDF)
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o4) Hand. 4-39 Hand. 4-39 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Aanwijzing rapporteur(s): François Roelants du Vivier
23/10/2007   Bespreking
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Bespreking
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Bespreking
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Hoorzitting met Z. Exc. de heer Constantinos Eliades, ambassadeur van de Republiek Cyprus
6/5/2008   Gedachtewisseling
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Hoorzitting met Z.E. de heer F. Tanlay, ambassadeur van de Republiek Turkije
21/5/2008   Gedachtewisseling
1/7/2008   Inschrijving op agenda
1/7/2008   Bespreking
1/7/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
1/7/2008   Aanneming na amendering
1/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-114/5 4-114/5 (PDF)
1/7/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-114/6 4-114/6 (PDF)
14/7/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 10/7/2008, 14/7/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 23/10/2007, 12/2/2008, 26/2/2008, 6/5/2008, 21/5/2008, 1/7/2008