Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1742

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding

ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
overheidsboekhouding
facturering

Chronologie

3/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008)
12/12/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1741

Vraag nr. 4-1742 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft erop gewezen dat er tussen de goedkeuring van de factuur en de ordonnancering soms te weinig functiescheiding is. Als voorbeeld vermeldt men de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, waar de gedelegeerde ordonnateur beide taken vervult. In de meeste andere FOD's en POD's zijn beide functies strikt gescheiden.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om tot de door het Rekenhof gevraagde functiescheiding te komen ?

Antwoord ontvangen op 12 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

In de bijlage bij de brief van 9 augustus 2007 betreffende het onderzoek van de interne controle op de uitgaven voor aankopen door de federale departementen merkt het Rekenhof inderdaad op inzake goedkeuring van de factuur en ordonnancering dat “Bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie…., vervult de ordonnateur beide taken”.

In een reactie op dit ontwerprapport van het Rekenhof heeft mijn voorganger, de heer Verwilghen op 3 oktober 2007 aan het Rekenhof enige verduidelijkingen gegeven bij de betreffende interne controleprocessen toegepast binnen de FOD Economie.

Hierin werd onder meer. gesteld dat alvorens een factuur vereffend wordt een controle gebeurt op de “aanvaarding van de geleverde goederen of prestaties” door de dienst voor wie de goederen of diensten bestemd zijn, gevolgd door een administratieve controle van de factuur in functie van het aankoopdossier (controle uitgevoerd door de dienst welke de bestelbon heeft opgemaakt). Pas na uitvoering van deze verificaties zal de gedelegeerd ordonnateur, na nog een budgettaire check op de beschikbaarheid van de kredieten, opdracht geven tot vereffening van de factuur.

Het is duidelijk dat alle principes, onder meer van de klassieke “drie - punt controle” in dit proces worden gerespecteerd. Dit proces werd binnen de FOD uitgebreid gedocumenteerd en aan alle betrokkenen gecommuniceerd.