Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1753

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 3 oktober 2008

aan de eerste minister

Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen

personeelsbeheer
overheidsapparaat
ministerie
personeel
invoer van gegevens
verzamelen van gegevens
gegevensbank
Rekenhof (BelgiŽ)
doorgeven van informatie
datatransmissie
officiŽle statistiek
overheidsadministratie

Chronologie

3/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008)
23/10/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1755

Vraag nr. 4-1753 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ondanks de wettelijke bepalingen uit 1996 is de verzameling en registratie van de statistische gegevens over het personeel van de federale administraties volgens het Rekenhof ontoereikend.

De federale overheidsdiensten moeten een gegevensbank bijhouden met de administratieve en geldelijke toestand van de personen die door hun begroting bezoldigd worden. Ze moeten die om de zes maanden aan de minister van Ambtenarenzaken toezenden. De FOD Personeel en Organisatie (P&O) integreert de gegevens in principe in de gegevensbank Pdata.

Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de gegevensbank van de FOD Personeel en Organisatie onvolledig is. Zo bevat ze geen gegevens voor de militairen, de federale politie en de rechterlijke orde, hoewel die organisaties samen ongeveer 46 000 personeelsleden in dienst hebben. Voor de andere diensten worden bepaalde gegevens die de FOD Personeel en Organisatie onsamenhangend of verkeerd vindt, niet meer opgenomen. Tot slot worden er in 2006 geen gegevens vermeld voor de FOD Sociale Zekerheid of voor de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, hoewel er wel rubrieken voor opgenomen zijn. Over het algemeen vinden de diensten volgens de minister van Ambtenarenzaken de mededeling van de statistische gegevens aan de FOD P&O niet prioritair. Het Rekenhof wijst er ook op dat de informaticasystemen die de verschillende personeelsdiensten gebruiken om de gegevens over te zenden, dikwijls niet onderling compatibel zijn.

a. Welke POD's, FOD's of departementen verschaffen gegevens die volgens de FOD Personeel en organisatie "onsamenhangend of verkeerd" zijn ?

b. Waarom werden in 2006 geen gegevens vermeld van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie ?

c. Welke diensten schieten tekort in het doorzenden van statistische gegevens aan de FOD P&O ?

d. Welke instantie zou moeten toezien op het gebruik van dezelfde of minstens toch compatibele informaticasystemen in de verschillende personeelsdiensten ?

c. Welke maatregelen werden reeds genomen om deze lacunes weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 23 oktober 2008 :

Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken, aan wie de vraag eveneens werd gesteld. (schriftelijke vraag nr.4-1754)