S. 4-1392 Dossierfiche K. 52-1768

Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook
Nathalie Muylle   Jef Van den Bergh  

werkplek
gezondheid op het werk
horecabedrijf
tabak
nicotineverslaving
openbaar gebouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1768/1 Wetsvoorstel 29/1/2009
K. 52-1768/2 Erratum 16/2/2009
K. 52-1768/3 Amendementen 23/6/2009
K. 52-1768/4 Amendementen 30/6/2009
K. 52-1768/5 Verslag namens de commissie 6/7/2009
K. 52-1768/6 Tekst aangenomen door de commissie 6/7/2009
K. 52-1768/7 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 8/7/2009
K. 52-1768/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 9/7/2009
K. 52-1768/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 9/7/2009
4-1392/1 4-1392/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/7/2009
4-1392/2 4-1392/2 (PDF) Amendementen 20/10/2009
4-1392/3 4-1392/3 (PDF) Amendementen 9/11/2009
4-1392/4 4-1392/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/11/2009
4-1392/5 4-1392/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/11/2009
4-1392/6 4-1392/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/11/2009
4-1392/7 4-1392/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 19/11/2009
K. 52-1768/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/11/2009
K. 52-1768/11 Amendementen 1/12/2009
K. 52-1768/12 Amendementen 8/12/2009
K. 52-1768/13 Verslag namens de commissie 14/12/2009
K. 52-1768/14 Tekst aangenomen door de commissie 14/12/2009
K. 52-1768/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/12/2009
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/1/2009   Indiening Doc. K. 52-1768/1
12/2/2009   Inoverwegingneming
12/2/2009   Urgentieverzoek (verworpen)
Integraal verslag nr. 82, p. 43-44
6/7/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-1768/5
9/7/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 107, p. 39-97 + nr. 108, p. 22-23
9/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-41/o16)
Integraal verslag nr. 108, p. 23-26
Doc. K. 52-1768/9
9/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
10/7/2009   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/7/2009   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-1392/1 4-1392/1 (PDF)
16/7/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/11/2009   Inschrijving op agenda
19/11/2009   Algemene bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Amendementen
Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag.
Doc. 4-1392/6 4-1392/6 (PDF)
19/11/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
19/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+30/-7/o17) Hand. 4-96 Hand. 4-96 (PDF)
Doc. 4-1392/7 4-1392/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/2009   Verzending naar commissie
20/10/2009   Inschrijving op agenda
20/10/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne, Cindy Franssen
20/10/2009   Bespreking
10/11/2009   Inschrijving op agenda
10/11/2009   Bespreking
10/11/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o6)
10/11/2009   Aanneming na amendering
10/11/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1392/4 4-1392/4 (PDF)
10/11/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1392/5 4-1392/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
19/11/2009   Overzending Doc. K. 52-1768/10
14/12/2009   Aanneming in commissie (tegengeamendeerd) Doc. K. 52-1768/13
15/12/2009   Verdaging (ronddeling verslag)
Integraal verslag nr. 128, p. 28
17/12/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 131, p. 28-86 en 120
17/12/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-27/o23)
Integraal verslag nr. 131, p. 120-121
Doc. K. 52-1768/15
17/12/2009   Aanneming na tegenamendering
17/12/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2009   Bekendmaking (82139-82143)
4/1/2010   Erratum (66)
18/1/2010   Erratum (2173)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/7/2009
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/11/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 20/10/2009, 10/11/2009
[K3] Behandeling door Kamer
Tegen-geamendeerd 17/12/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/7/2009 15 20/10/2009
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/7/2009 60 4/1/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2009 29/12/2009, blz 82139-82143
Errata
Op 4/1/2010, blz 66
Op 18/1/2010, blz 2173