Auteurs- en sprekersregister betreffende "Hellings Benoit" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene Dienst inlichting en veiligheid - Behandeling en beheer van informatie - Nieuw informaticamateriaal - Openbare aanbesteding - Schandalen in verband met PRISM en Snowden - Bescherming van het privťleven - ASTRID (5-9799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9799
Belgacom - Producten voor televisie - Partnerschaps- en exclusiviteitsovereenkomst - Walt Disney Corporation en andere productiemaatschappijen - Verspreidingsopties - Aanwezigheid van malware op de Belgacomservers - Invloed op de contracten (5-10084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10084
Brussels Airport - Spreidingsplan van het luchtverkeer - Toepassing - Ombudsman voor de luchthaven - Klachten (5-11260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11260
De Belgische interventie in Mali (Militair en humanitair optreden - Door de Belgische regering en de andere Europese regeringen verdedigde beslissingen m.b.t. het toekomstige politieke kader dat nodig is voor een duurzame oplossing van het conflict - Europese gelden) (5-794)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-88
p. 6-7 5-88 p. 6-7 (PDF)
De aanwezigheid van een aanhanger van het Syrische regime in BelgiŽ (Parlementslid Sharif Shehadeh - Weigering van een visum aan de heer Michel Shammas, politiek tegenstander - Zie ook schriftelijke vraag 5-10971) (5-4181)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 11-13 5-272 COM p. 11-13 (PDF)
De culturele uitzondering in het kader van het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie over het toekomstig Trans-Atlantisch economisch en handelspartnerschapsverdrag (Uitsluiten van de culturele en audiovisuele goederen en diensten uit de onderhandelingen met de Verenigde Staten) (5-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-106
p. 13-15 5-106 p. 13-15 (PDF)
De cyberveiligheid en de privacy van de klanten van swing.be (Doorverkoop van de domeinnaam swing.be door Belgacom/Skynet) (5-1326)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-141
p. 18-20 5-141 p. 18-20 (PDF)
De druk die uitgeoefend werd op politiezones ter gelegenheid van het bezoek aan BelgiŽ van de president van de Volksrepubliek China (Betogingsverbod - Zie ook mondelinge vraag 5-1403) (5-1408)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-148
p. 35-37 5-148 p. 35-37 (PDF)
De epidemiologische opvolging van seksueel overdraagbare infecties en ziekten (Onderscheid tussen homo's en mannen die seks hebben met andere mannen - Bloedinzameling) (5-3864)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 21-23 5-251 COM p. 21-23 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De gevolgen van het advies van de advocaat-generaal bij het Hof van Justitie betreffende de richtlijn inzake databewaring (Strijdigheid met het Handvest van de grondrechten van de EU van de Europese richtlijn die de telecomoperatoren verplicht gegevens over het internet- en telefoonverkeer te bewaren) (5-4647)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-284 COM
p. 15-17 5-284 COM p. 15-17 (PDF)
De gevolgen van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een granaat uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange (Nucleaire veiligheid) (5-3801)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-254 COM
p. 8-10 5-254 COM p. 8-10 (PDF)
De lopende gesprekken binnen de Afrikaanse Unie over het al dan niet vervolgen van ernstige schenders van de mensenrechten (Vraag aan het Internationaal Strafhof om staatshoofden die verdacht worden van grove mensenrechtenschendingen, niet langer te vervolgen) (5-4723)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 9-10 5-291 COM p. 9-10 (PDF)
De maatregelen van de Regie der gebouwen om elke poging tot afluisteren in het nieuwe gebouw van de Europese Raad te voorkomen (5-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-111
p. 26-27 5-111 p. 26-27 (PDF)
De massavernietigingswapens en de opvolging van het non-proliferatieverdrag (Modernisering van de kernwapens in BelgiŽ - Nuclearisering van het Midden-Oosten) (5-1135)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-121
p. 10-13 5-121 p. 10-13 (PDF)
De modernisering van de Amerikaanse kernwapens van Kleine-Brogel (Geheim akkoord) (5-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-128
p. 14-15 5-128 p. 14-15 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties - Verdaging van de stemming
5-138
p. 41-45 5-138 p. 41-45 (PDF)
   Stemming over de geamendeerde motie
5-144
p. 17-18 5-144 p. 17-18 (PDF)
  5-144
p. 55 5-144 p. 55 (PDF)
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De modernisering van de nucleaire wapens B61 die zich in Kleine-Brogel bevinden (5-3939)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 8-10 5-274 COM p. 8-10 (PDF)
De nieuwe arrestatie van een Belgische activist (Arrestatie in Spanje van de heer Bahar KimyongŁr, door de Turkse autoriteiten gezocht wegens terrorisme) (5-1063)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-108
p. 12-15 5-108 p. 12-15 (PDF)
De omzetting van richtlijn 2011/85/EU tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten (Wenselijkheid om in ontsnappingsclausules en relevante risicoscenario's te voorzien om het strakke begrotingsbeleid in evenwicht te brengen met de economische heropleving) (5-991)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Olivier Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
5-102
p. 7-9 5-102 p. 7-9 (PDF)
De onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord (Lobby van de big business - Deelname van het middenveld) (5-4084)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 57-59 5-261 COM p. 57-59 (PDF)
De overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belastingen en het voorkomen van het ontgaan van belasting (Stand van zaken van de overeenkomsten met Singapore, Hong Kong en Uruguay - Belastingparadijzen) (5-3913)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-249 COM
p. 8-10 5-249 COM p. 8-10 (PDF)
De politieke boycot van de Olympische Winterspelen in Sotsji door de Belgische overheid (5-1218)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-131
p. 9-11 5-131 p. 9-11 (PDF)
De politieke impact van de foutieve economische studies van Reinhart en Rogoff over het verband tussen overheidsschuld en groei (Gepastheid van besparingsmaatregelen) (5-961)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-99
p. 14-16 5-99 p. 14-16 (PDF)
De resultaten van het onderzoek dat ingesteld werd na het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog in Tihange (op het terrein dat deel uitmaakt van de nucleaire site) (5-3492)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-229 COM
p. 6-7 5-229 COM p. 6-7 (PDF)
De stand van zaken van de onderhandelingen over het toekomstig trans-Atlantisch vrijhandelsakkoord inzake gezondheid (TTIP - Prijs en terugbetaling van geneesmiddelen) (5-4626)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 7-9 5-291 COM p. 7-9 (PDF)
De structurele samenwerking tussen de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid en het National Security Agency (Verenigde Staten - PRISM-programma) (5-3937)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 5-7 5-274 COM p. 5-7 (PDF)
De uitkomst van de onderhandelingen over het eerste internationaal verdrag inzake wapenhandel (5-924)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-97
p. 6-8 5-97 p. 6-8 (PDF)
De uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Aanwijzen in elke onderneming van een verantwoordelijke voor de gegevensbescherming - Uitblijven van een uitvoeringsbesluit) (5-3436)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-227 COM
p. 4-6 5-227 COM p. 4-6 (PDF)
De uitvoering van de politionele samenwerkingsovereenkomst met Turkije (Belgen die via Turkije gaan vechten in SyriŽ - Strijd tegen het terrorisme) (5-3901)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-254 COM
p. 13-15 5-254 COM p. 13-15 (PDF)
De uitvoering van de sociale bepalingen van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Qatar inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Uiterst slechte arbeidsomstandigheden die plaatselijke ondernemers hun buitenlandse werknemers opleggen - Moderne slavernij - Infrastructuurwerken voor de Wereldbeker Voetbal 2022) (5-4624)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 5-7 5-291 COM p. 5-7 (PDF)
De uitvoering van het gemeenschappelijk Europees standpunt inzake de makelaardij in wapens (Controleren van de tussenhandelaars) (5-3710)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-239 COM
p. 12-14 5-239 COM p. 12-14 (PDF)
De uitvoering van het samenwerkingsakkoord inzake veiligheid tussen BelgiŽ en Turkije (PolitiŽel samenwerkingsakkoord inzake terrorisme- Eurojihadisten die via Turkije naar SyriŽ gaan vechten) (5-1253)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlanse Zaken en Gelijke Kansen
5-136
p. 6-8 5-136 p. 6-8 (PDF)
De uitwisseling van fiscale gegevens in het kader van de implementatie van de OESO-normen voor de strijd tegen de fiscale paradijzen (Kwaliteit van de samenwerking met Frankrijk) (5-857)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-92
p. 23-25 5-92 p. 23-25 (PDF)
De vervanging van de vloot van F-16-jachtvliegtuigen (door F-35 - Mondernisering van de Amerikaanse kernbommen in Kleine-Brogel) (5-3961)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 10-12 5-274 COM p. 10-12 (PDF)
De zwakke punten op het vlak van de bescherming van de persoonsgegevens van consumenten die door ondernemingen worden bewaard (Verspreiding via internet - NMBS - Vacaturezoekmachine jobat.be van Corelio - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (5-779)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-87
p. 28-30 5-87 p. 28-30 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Asielaanvraag - Advies - Toekenning van een visum - Syrische onderdanen (5-10971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10971
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Benoit Hellings, senator-opvolger
5-86
p. 7 5-86 p. 7 (PDF)
Een mogelijk onderzoek van het federaal parket naar de aanwezigheid van NSA-spyware op de servers van Google in Saint-Ghislain (Gerechtelijke vervolging) (5-4234)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-268 COM
p. 6-7 5-268 COM p. 6-7 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken - Soevereine Orde van Malta - Samenwerkingsakkoord in het kader van humanitaire en liefdadigheidsprojecten - Aard van de projecten - Betrokken staten - Overleg met de minister van Ontwikkelingssamenwerking (5-9504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9504
Federale kieskring (Onderzoeken van de mogelijke invoering van een federale kieskring) (5-2730)      
  Verslag names de gemengde parlementaire commissie "Federale kieskring" van de heren Benoit Hellings (S) en Daniel Bacquelaine (K) en mevrouw Caroline Gennez (K)
5-2730/1
p. 1-183 5-2730/1 p. 1-183 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Karel De Gucht, Europees commissaris voor Handel, over de geboekte vooruitgang in de onderhandelingen over het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, en over de toestand in OekraÔne (Energie - Uitzondering voor cultuur ; audiovisuele sector - Scheidsgerecht [Investor-State Dispute Settlement, ISDS] - Regulatory Council - KMO's - Onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie - Negatieve lijst - Betrokkenheid van het middenveld - Wereldhandelsorganisatie : beginsel van asymmetrie - Transparantie - Uitwisseling van fiscale inlichtingen met Zwitserland - Investeringen - Dient het landbouwbeleid als ruilmiddel? - Databescherming - OekraÔne : dringende unilaterale handelsmaatregelen en vrijhandelsovereenkomst) (5-2751)      
  Verslag van de heren Herman De Croo (K) en Benoit Hellings (S)
5-2751/1
p. 1-26 5-2751/1 p. 1-26 (PDF)
Het gebruik van de sociale media door de Federale Overheidsdienst FinanciŽn (Betalingsherinneringen aan belastingplichtigen per sms, per e-mail of via sociale media - Privacy) (5-1298)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-139
p. 35-36 5-139 p. 35-36 (PDF)
Het onderhandelingsmandaat van de federale regering aan de Commissie voor het aangaan van een bilaterale investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en Myanmar (Milieu- en sociale clausules - IAO-conventies) (5-4890)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 11-12 5-291 COM p. 11-12 (PDF)
Het opvolgen door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken van de gerechtelijke procedures van een Belgische onderdaan in Spanje (De heer Bahar KimyongŁr, aangehouden krachtens een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Turkije op grond van lidmaatschap van een terroristische organisatie) (5-4097)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 59-60 5-261 COM p. 59-60 (PDF)
Het potentiŽle gebruik van de bewakingsinstrumenten van de NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan (Amerikaans inlichtingensysteem PRISM) (5-1164)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-123
p. 11-13 5-123 p. 11-13 (PDF)
Het potentiŽle gebruik van de toezichtsinstrumenten van het NSA door de Algemene Dienst inlichtingen en veiligheid in het kader van de opdrachten van het Belgisch leger in Afghanistan (Zie mondelinge vraag 5-3937) (5-3938)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-274 COM
p. 8 5-274 COM p. 8 (PDF)
Het toekomstige telecommunicatiesysteem van de veiligheidsdiensten (Verbetering van de dekking van Astrid - Infrastructuur voor het doorgeven van mobiele data - Veiligheid) (5-3895)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-254 COM
p. 10-13 5-254 COM p. 10-13 (PDF)
Het toepassen van de diplomatieke onschendbaarheid bij misdaden en wanbedrijven begaan door diplomaten op post in BelgiŽ (Strafbare feiten - Aantal - Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961 - Gevallen van onbetaalde huur) (5-3940)      
  Vraag om uitleg van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 41-43 5-261 COM p. 41-43 (PDF)
Het vinden van een bom uit de Eerste Wereldoorlog bij de kerncentrale van Tihange (Nucleaire veiligheid) (5-881)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-94
p. 22-24 5-94 p. 22-24 (PDF)
Het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (Audiovisuele diensten - Opname van de culturele en de audiovisuele sector - Zie ook resolutie 5-2043) (5-1363)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-144
p. 24-26 5-144 p. 24-26 (PDF)
NAVO - Tactische kernwapens in Europa - Verhogen van de transparantie - Vertrouwelijkheidsmaatregelen van de NAVO - Werkdocument - Bondgenoten (5-10276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10276
Trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag - Onderhandelingen - Energie - Schaliegas - Invoer uit de Verenigde Staten (5-9800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9800
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de rol van inlichtingendiensten in cyberspionage (Brengen van klaarheid over de uitwerking van algemene observatiesystemen [o.a. PRISM], de structurele samenwerking van onze inlichtingendiensten met buitenlandse inlichtingendiensten en maatregelen van contraspionage en veiligheid ondernomen door de regering) (5-2475)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2475/1
p. 1-6 5-2475/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Amendementen nrs 20 tot 22 van de heer Benoit Hellings
5-2017/2
p. 6-8 5-2017/2 p. 6-8 (PDF)
  Bespreking
5-113
p. 25-32 5-113 p. 25-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Tibet (5-1987)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-1987/1
p. 1-5 5-1987/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Mieke Vogels
5-2334/1
p. 1-8 5-2334/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mededelingen van de Europese Commissie tot herstel van het vertrouwen van burgers en ondernemingen in de gegevensstromen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (Gegevensbescherming - Vrijwaring van de private levenssfeer van de Europese burgers) (5-2855)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings
5-2855/1
p. 1-14 5-2855/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over een handels- en investeringsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2275)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2275/1
p. 1-14 5-2275/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Benoit Hellings
5-2119/2
p. 1-2 5-2119/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Columbia (5-1833)      
  Amendement nr 62 van de heer Benoit Hellings
5-1833/2
p. 25 5-1833/2 p. 25 (PDF)
  Bespreking
5-114
p. 67-74 5-114 p. 67-74 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 10 van de heer Benoit Hellings
5-2337/2
p. 1-6 5-2337/2 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 en 12 van de heer Benoit Hellings
5-2378/2
p. 1-3 5-2378/2 p. 1-3 (PDF)
  5-2378/2
p. 5 5-2378/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2378/3
p. 1-21 5-2378/3 p. 1-21 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heer Benoit Hellings, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2378/5
p. 1-2 5-2378/5 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-134
p. 14-23 5-134 p. 14-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Voorstel van de heren Benoit Hellings en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-2043/1
p. 1-6 5-2043/1 p. 1-6 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
5-99
p. 36 5-99 p. 36 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer Benoit Hellings
5-1931/3
p. 3-4 5-1931/3 p. 3-4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
5-95
p. 51-52 5-95 p. 51-52 (PDF)
  5-95
p. 56-58 5-95 p. 56-58 (PDF)
  Bespreking
5-95
p. 43-48 5-95 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiŽle, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp (5-2464)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Mieke Vogels
5-2464/1
p. 1-6 5-2464/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heer Benoit Hellings, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1986/5
p. 1-2 5-1986/5 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren (5-2041)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Benoit Hellings
5-2041/2
p. 1-2 5-2041/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie over het waarborgen van beleidscoherentie voor ontwikkeling (Duurzame ontwikkeling - Ontwikkelingssamenwerking) (5-2111)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns en Zakia Khattabi
5-2111/1
p. 1-9 5-2111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 18 tot 25 van de heer Benoit Hellings
5-1950/3
p. 1-5 5-1950/3 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
5-145
p. 16-26 5-145 p. 16-26 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ) (5-1492)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-1492/3
p. 1-24 5-1492/3 p. 1-24 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2854)      
  (Artikel 7bis betreffende duurzame ontwikkeling - Artikel 10 om de niet-Belgen in staat te stellen toegang te krijgen tot betrekkingen in overheidsdienst - Titel II om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen - Artikel 23 om in de Grondwet het recht van de burgers in te schrijven om toegang te hebben tot essentiŽle goederen en diensten zoals water, sociale diensten en gezondheidsdiensten, diensten voor inschakeling in het arbeidsproces, sociale huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, postdiensten, afvalbeheer, en tevens het recht op voeding - Artikel 28 om het recht om een zaak aanhangig te maken bij een ombudsman of een onafhankelijke bemiddelaar in te schrijven - Artikel 57 om het verzoekschriftenrecht te moderniseren en uit te breiden - Artikel 63 om een enkele federale kieskring over het hele grondgebied tot stand te brengen - Artikel 61 om de leeftijd van de kiezers te verlagen van achttien tot zestien jaar - Artikelen 109, 110 en 113 om een aantal aspecten van de koninklijke functie, zoals de bekrachtiging van wetten, het genaderecht en de adellijke titels, te moderniseren - Artikel 135bis om de bevoegdheid van het Brussels Hoofstedelijke Gewest inzake tweetalig onderwijs te bekrachtigen - Artikel 151, ß2 om het aan te passen aan de hervorming van de Senaat - Artikel 151, ß3 om een algemeen debat te kunnen voeren over de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Justitie - Artikel 151, ß4 en 5 om het aan te passen aan de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 151, ß6 om een evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur mogelijk te maken - Artikel 156 over de begrenzing van de rechtsgebieden van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 167 om het Parlement te laten beslissen over het inzetten van de krijgsmacht in het raam van het handhaven of het herstellen van de vrede, alsook om het Parlement in staat te stellen om zijn voorafgaand akkoord te geven telkens de krijgsmacht wordt ingezet)
   Voorstel van de heren Marcel Cheron, Benoit Hellings en Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Vogels en Cťcile Thibaut
5-2854/1
p. 1-5 5-2854/1 p. 1-5 (PDF)
Wet van 10 januari 2010 tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel - Evaluatie - Werving - Gegevens (5-9447)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9447
Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Vervanging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking - Actualisering - Gouvernementele samenwerking - Multilaterale samenwerking - Niet-gouvernementele samenwerking - Humanitaire hulp - Coherentie van het beleid ten gunste van ontwikkeling - Rechten van de Mens - Verslaggeving aan het Federale parlement - Evaluatie) (5-1908)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Benoit Hellings
5-1908/2
p. 1-4 5-1908/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-94
p. 31-33 5-94 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van de rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Invoering van een juridisch regime dat het mogelijk moet maken dat Belgische onderdanen of ondernemingen op een met het internationale recht conforme wijze [VN-Verdrag inzake het recht van de zee van 10 december 1982 en de onder die verdragen aangenomen handelingen van de Internationale Zeebodemautoriteitactiviteiten] prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de diepzeebodem kunnen ondernemen onder bescherming van de Belgische Staat, zonder dat deze laatste internationaalrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als de contractant zijn verplichtingen onder die internationale normen, of zijn contract met de Internationale Zeebodemautoriteit, niet zou naleven - Rechtsbescherming en strafsancties - Zie ook doc. 5-2193) (5-2192)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 17-20 5-114 p. 17-20 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (Uitbreiding van het werkingsgebied tot de landen van het zuidelijke en oostelijke deel van het Middellandse Zeegebied - Landen van de "Arabische lente" - Beheer van speciale fondsen) (5-2084)      
  Algemene bespreking
5-104
p. 30-37 5-104 p. 30-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering (Strikter kader voor het politioneel informatiebeheer - Controle door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Doorzending aan de politie van bepaalde informatie afkomstig van gerechtelijke beslissingen) (5-2366)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Benoit Hellings
5-2366/2
p. 1-6 5-2366/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-139
p. 49-57 5-139 p. 49-57 (PDF)
Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten (Mogelijkheid voor de ambtenaren van de douane en accijnzen om de betaling te eisen van eerder opgelopen verkeersboeten en om voertuigen te immobiliseren waarvan de eigenaar een verkeersboete verschuldigd is - Zie ook doc. 5-2095) (5-2096)      
  Algemene bespreking
5-106
p. 22-24 5-106 p. 22-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen (Aanmoediging van het langetermijnsparen om zo kredietverlening op lange termijn aan socio-economische en maatschappelijk verantwoorde projecten te vergemakkelijken - Aantrekken van gelden door middel van kasbonnen of termijndeposito's op middellange termijn, waarvan de inkomsten een fiscaal gunstregime genieten om dit systeem aantrekkelijk te maken voor spaarders - Financiering op lange termijn van projecten uit de publieke of private sector - Toezicht door de NBB - Toezicht door de FSMA - Strafrechtelijke bepalingen - Fiscale bepalingen) (5-2418)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Benoit Hellings
5-2418/2
p. 1-2 5-2418/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (In overeenstemming brengen van de elektriciteitswet van 29 april 1999 met de richtlijn 2009/72/EG en de gaswet van 12 april 1965 met richtlijn 2009/73/EG - Gesloten industrieel net - Tractienet spoor - HerdefiniŽren van de taken die aan de CREG en aan de Algemene Directie Energie worden toevertrouwd - Bevoegdheidsverdeling inzake energie-efficiŽntie - Uitvoering arresten Grondwettelijk Hof - Certificeringsprocedure vervoersnetbeheerder - Tariefstructuur distributienetbeheerders - Indexeringsformules voor contracten met variabele energieprijs - Ontmantelingskost BR3-reactor - Begrotingsfondsen - Bevoorradingszekerheid inzake gas : verordening [EU] nr 994/2010 - Synatom - Wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen [I] : opheffing van de Fondsen voor de financiering van de studie over de elektriciteitsbevoorradingsvooruitzichten en van de prospectieve studie betreffende de aargasbevoorradingszekerheid - Nationale Maatschappij der Pijpleidingen : bijzonder aandeel ten voordele van de Staat en regeringscommissarissen ; wijziging KB 10 juni 1994 - Bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen krachtens de elektriciteitswet en de gaswet - Technische correcties - Wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales) (5-2407)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Benoit Hellings
5-2407/2
p. 1-4 5-2407/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (5-2095)      
  Algemene bespreking
5-106
p. 22-24 5-106 p. 22-24 (PDF)
   Staatswaarborg aan Dexia
5-106
p. 22-24 5-106 p. 22-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, gedaan te Doornik op 18 maart 2013 (5-2519)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2519/2
p. 1-5 5-2519/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ, BosniŽ en Herzegovina, de Republiek KroatiŽ, de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, de Republiek MoldaviŽ, Montenegro, de Republiek ServiŽ en de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in naam van Kosovo in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Secretariaat van het Central European Free Trade Agreement, ondertekend te Brussel op 26 juni 2008 (5-2760)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2760/2
p. 1-5 5-2760/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (5-2274)      
  Algemene bespreking
5-137
p. 35-41 5-137 p. 35-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtspositie van een personeelscategorie van de Strijdkrachten van de Verenigde Staten, gedaan te Brussel op 13 juli 2012 (Contractueel burgerpersoneel of "contractors") (5-2521)      
  Algemene bespreking
5-146
p. 36-37 5-146 p. 36-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (de Benelux-Staten) en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (5-2144)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 12-14 5-113 p. 12-14 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Marie Arena en de heer Benoit Hellings
5-115
p. 9-10 5-115 p. 9-10 (PDF)
  5-115
p. 22 5-115 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 (5-2037)      
  Algemene bespreking
5-107
p. 37-38 5-107 p. 37-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen BelgiŽ en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 (5-2296)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2296/2
p. 1-5 5-2296/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse republiek betreffende de behandeling van Belgische verbruikte brandstoffen te La Hague, gedaan te Parijs op 25 april 2013 (Opwerking van de brandstof van de BR2-reactor) (5-2336)      
  Algemene bespreking
5-140
p. 34-35 5-140 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkinstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008 (5-2250)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2250/2
p. 1-5 5-2250/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (5-2255)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2255/2
p. 1-4 5-2255/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (5-2136)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 12 5-113 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (Controlemechanisme) (5-2394)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2394/2
p. 1-5 5-2394/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ijsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000 (5-2123)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2123/2
p. 1 5-2123/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 april 1994 (5-2121)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2121/2
p. 1-5 5-2121/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA), gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (5-2269)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2269/2
p. 1-3 5-2269/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (5-2025)      
  Verslag van mevrouw Marie Arena en de heer Benoit Hellings
5-2025/2
p. 1-8 5-2025/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-100
p. 27-34 5-100 p. 27-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federale Republiek BraziliŽ betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (5-2319)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2319/2
p. 1-4 5-2319/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-140
p. 28-32 5-140 p. 28-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federatieve Republiek BraziliŽ betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (5-2318)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2318/2
p. 1-4 5-2318/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en 2į Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 (5-2793)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2793/2
p. 1-8 5-2793/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 57-59 5-148 p. 57-59 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die aangelegenheden regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in de wet van (...) betreffende de prospectie, de exploratie en de exploitatie van rijkdommen van de zee- en oceaanbodem en de ondergrond ervan voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht (Invoering van een juridisch regime dat het mogelijk moet maken dat Belgische onderdanen of ondernemingen op een met het internationale recht conforme wijze [VN-Verdrag inzake het recht van de zee van 10 december 1982 en de onder die verdragen aangenomen handelingen van de Internationale Zeebodemautoriteitactiviteiten] prospectie, exploratie en exploitatie van rijkdommen van de diepzeebodem kunnen ondernemen onder bescherming van de Belgische Staat, zonder dat deze laatste internationaalrechtelijk aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als de contractant zijn verplichtingen onder die internationale normen, of zijn contract met de Internationale Zeebodemautoriteit, niet zou naleven - Rechtsbescherming en strafsancties - Zie ook doc. 5-2192) (5-2193)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 17-20 5-114 p. 17-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van strafvordering (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt i.v.m. het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische-communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van richtlijn 2002/58/EG ["Dataretentierichtlijn"] en artikel 15.1 van richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie) (5-2222)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van de heer Benoit Hellings
5-2222/2
p. 1-8 5-2222/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 39-43 5-114 p. 39-43 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie en houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Verlenging exploitatie Tihange 1 - Bevoorradingszekerheid van elektriciteit in BelgiŽ - Schema van kernuitstap) (5-2367)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Benoit Hellings
5-2367/2
p. 1-8 5-2367/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-131
p. 27-29 5-131 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (5-2220)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Benoit Hellings
5-2220/2
p. 1-11 5-2220/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie (Modernisering van het nucleaire burgerlijke aansprakelijkheidsrecht door in het Belgische recht nieuwe bepalingen op te nemen die voortvloeien uit de protocollen tot wijziging van twee relevante internationale verdragen ter zake, het Verdrag van Parijs en het Aanvullend Verdrag van Brussel - Optrekken van het minimale aansprakelijkheidsbedrag van de exploitant tot 700 miljoen euro - Bredere definitie van de geviseerde installaties en van de gedekte schade - Ruimer geografisch toepassingsveld voor Staten zonder kerninstallaties - Opheffing van de mogelijkheid om de risico's die voortvloeien uit natuurrampen uit te sluiten - Aanvullende dekking bestaande uit overheidsmiddelen) (5-2867)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2867/2
p. 1-7 5-2867/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 52-53 5-150 p. 52-53 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht wat de maximumleeftijd van bepaalde aanvullingsonderofficieren voor deelname aan cursussen betreft (5-2881)      
  Verslag van de heer Benoit Hellings
5-2881/2
p. 1-4 5-2881/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 24-25 5-151 p. 24-25 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod op kernwapens in BelgiŽ (Verbod op stationering van kernwapens - Aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen) (5-2462)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Mieke Vogels
5-2462/1
p. 1-4 5-2462/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Amendement nr 1 van de heer Benoit Hellings
5-2476/2
p. 1-2 5-2476/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Amendement nr 1 van de heer Benoit Hellings
5-2258/2
p. 1-2 5-2258/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning en bevordering van maatschappelijk verantwoord beleggen en tot duurzame oriŽntatie van de pensioenfondsen en van het Zilverfonds (Wettelijk kader voor maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten - Wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen, van artikel 145/9 WIB 1992, van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten) (5-2102)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2102/1
p. 1-64 5-2102/1 p. 1-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een groen spaarboekje (Aanwending door de banken van spaargeld voor duurzame doeleinden) (5-2027)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2027/1
p. 1-14 5-2027/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 26-31 5-133 p. 26-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijstelling van voedselschenkingen van de belasting over de toegevoegde waarde (Aanvulling artikel 42 BTW-Wetboek) (5-2114)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Zakia Khattabi en de heer Benoit Hellings
5-2114/1
p. 1-3 5-2114/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, teneinde het financiŽle draagvlak van de banken te verstevigen en de verschillende bankactiviteiten van elkaar te scheiden (Strengere vereisten inzake eigen vermogen - Opsplitsing tussen de spaarbank- en de investeringsbankactiviteiten, teneinde de spaarders beter te beschermen - Stelsel van variabel eigen vermogen - Raamwerk voor de salarissen van de bedrijfsleiders - Stemrecht voor de spaarders tijdens de algemene vergaderingen - Wijziging Wetboek van vennootschappen) (5-2301)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2301/1
p. 1-27 5-2301/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (Opname van de naam van de meeouder in de akten van de burgerlijke stand - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstammingsband - Vordering tot betwisting - Uitbreiding van de vaderschapsregel naar meeouders - Vaststelling van het meeouderschap bij vonnis - Geslachtsneutraal maken van de begrippen "vader" en "moeder") (5-2483)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (5-399)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden (Wijziging artikelen 90 en 171 WIB 1992 - Aftrekbare verliezen) (5-2101)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-2101/1
p. 1-9 5-2101/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de internationale fiscale fraude en de belastingparadijzen te bestrijden door middel van de instelling van zogenaamde CFC-regels (Belasting in BelgiŽ van in belastingparadijzen gemaakte winsten - CFC, Controlled Foreign Corporations) (5-2113)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cťcile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2113/1
p. 1-10 5-2113/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de filmsector ("Tax sheltercertificaat" - Controle op de productie en raamovereenkomsten - Controle op de intermediaire structuren die in het kader van de tax shelterregeling fondsen werven - Verbetering van de fiscale aantrekkelijkheid voor kleine budgetten - Permanente evaluatie van de regeling) (5-2463)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en mevrouw Mieke Vogels
5-2463/1
p. 1-25 5-2463/1 p. 1-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiŽle tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude (Administratieve financiŽle sanctie - Strafrechtelijke financiŽle sanctie - Tijdelijk beroepsuitoefeningsverbod - Medeaansprakelijkheidsclausule) (5-2112)      
  Voorstel van de heer Benoit Hellings en de dames Freya Piryns, Cťcile Thibaut en Zakia Khattabi
5-2112/1
p. 1-7 5-2112/1 p. 1-7 (PDF)
het rapport van Amnesty International over de schending van de mensenrechten van transgenders in BelgiŽ (5-11285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hellings aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11285
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999