S. 5-2394 Dossierfiche K. 53-3372

Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008
Regering E. Di Rupo I  

sociale rechten
economische rechten
VN-conventie
recht op cultuur
internationaal VN-pact
ratificatie van een overeenkomst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-2394/1 5-2394/1 (PDF) Wetsontwerp 10/12/2013
5-2394/2 5-2394/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2014
K. 53-3372/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2014
K. 53-3372/2 Verslag namens de commissie 21/2/2014
K. 53-3372/3 Tekst verbeterd door de commissie 21/2/2014
K. 53-3372/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/3/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/12/2013   Indiening Doc. 5-2394/1 5-2394/1 (PDF)
10/12/2013   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/2/2014   Inschrijving op agenda
13/2/2014   Algemene bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
13/2/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-4/o1) Hand. 5-140 Hand. 5-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/12/2013   Verzending naar commissie
7/1/2014   Inschrijving op agenda
7/1/2014   Niet behandeld
28/1/2014   Inschrijving op agenda
28/1/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Benoit Hellings, Fauzaya Talhaoui
28/1/2014   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
28/1/2014   Bespreking
28/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/1/2014   Aanneming zonder amendering
28/1/2014   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2014   Overzending Doc. K. 53-3372/1
21/2/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3372/2
13/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 189, p. 71
13/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-1/o9)
Integraal verslag nr. 189, p. 147
Doc. K. 53-3372/4
13/3/2014   Aanneming zonder amendering
13/3/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/2014   Bekendmaking (57862-57870)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2014
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2014
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2014 8/8/2014 , blz 57862-57870

Kruispuntbank van de wetgeving