S. 5-1950 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen
Marie Arena    Ludo Sannen    Ahmed Laaouej    Philippe Mahoux    Fauzaya Talhaoui   

heractivering van de economie
steun aan de industrie
bevordering van investeringen
sociale dumping
GATT
vrijhandelsovereenkomst
milieunorm
motie van het Parlement
industriebeleid
industriŽle ontwikkeling
etiketteren
toeleveringsketen
sociale norm
industriŽle productie
Europese Unie
industrialisatie
traceerbaarheid
economische governance van de EU
Wereldhandelsorganisatie
circulaire economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1950/1 5-1950/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/1/2013
5-1950/2 5-1950/2 (PDF) Amendementen 18/7/2013
5-1950/3 5-1950/3 (PDF) Amendementen 19/2/2014
5-1950/4 5-1950/4 (PDF) Amendementen 12/3/2014
5-1950/5 5-1950/5 (PDF) Verslag namens de commissie 18/3/2014
5-1950/6 5-1950/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/3/2014
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2013   Indiening Doc. 5-1950/1 5-1950/1 (PDF)
31/1/2013   Inoverwegingneming
31/1/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/3/2014   Inschrijving op agenda
20/3/2014   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
20/3/2014   Algemene bespreking Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
20/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-0/o14) Hand. 5-145 Hand. 5-145 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/1/2013   Verzending naar commissie
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
19/3/2013   Inleidende uiteenzetting door Marie Arena
8/5/2013   Inschrijving op agenda
8/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Marie Arena
8/5/2013   Bespreking
11/6/2013   Inschrijving op agenda
11/6/2013   Regeling der werkzaamheden
4/12/2013   Inschrijving op agenda
4/12/2013   Hoorzitting met de heer Jonathan Holslag, #iresearch fellow#i in het #iBrussels Institute of Contemporary China Studies (BICCS)#i - VUB
4/12/2013   Hoorzitting met de heer Frank Vandermarliere, Hoofdeconoom Agoria
4/12/2013   Hoorzitting met de heer Benjamin Denis, adviseur #iCES#i
22/1/2014   Inschrijving op agenda
22/1/2014   Hoorzitting met de heer Didier Herbert, directeur-generaal Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie - Eenheid concurrentievermogen, industrie en groeibeleid
19/2/2014   Inschrijving op agenda
19/2/2014   Uitgesteld
25/2/2014   Inschrijving op agenda
25/2/2014   Bespreking
12/3/2014   Inschrijving op agenda
12/3/2014   Niet behandeld
18/3/2014   Inschrijving op agenda
18/3/2014   Bespreking
18/3/2014   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
18/3/2014   Aanneming na amendering
18/3/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
20/3/2014   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 19/3/2013, 8/5/2013, 11/6/2013, 4/12/2013, 22/1/2014, 25/2/2014, 18/3/2014