S. 5-2222 Dossierfiche K. 53-2921

Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van Strafvordering
Regering E. Di Rupo I  

telecommunicatieregelgeving
mobiele telefoon
telefoon
gegevensbescherming
persoonlijke gegevens
elektronische post
internet
digitaal archiveren
eerbiediging van het privť-leven
verslag over de werkzaamheden
nationale uitvoeringsmaatregel
transmissienet
provider
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2921/1 Wetsontwerp 27/6/2013
K. 53-2921/2 Amendement 9/7/2013
K. 53-2921/3 Verslag namens de commissie 15/7/2013
K. 53-2921/4 Tekst verbeterd door de commissie 15/7/2013
K. 53-2921/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 16/7/2013
K. 53-2921/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2013
5-2222/1 5-2222/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2013
5-2222/2 5-2222/2 (PDF) Amendementen 18/7/2013
5-2222/3 5-2222/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2013
5-2222/4 5-2222/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2921/1
15/7/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2921/3
16/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 96-114
17/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 157, p. 124-126
17/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-38/o0)
Integraal verslag nr. 157, p. 126
Doc. K. 53-2921/6
17/7/2013   Aanneming zonder amendering
4/7/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
4/7/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
18/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1)
18/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-21/o4) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2013   Verzending naar commissie
18/7/2013   Inschrijving op agenda
18/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Richard Miller
18/7/2013   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
18/7/2013   Bespreking
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
18/7/2013   Aanneming zonder amendering
18/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
23/8/2013   Bekendmaking (56109-56112)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/7/2013, 17/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2013 20 21/10/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2013 20 21/10/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2013 23/8/2013, blz 56109-56112