Auteurs- en sprekersregister betreffende "Buysse Yves" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
A350 XWB-programma - "Parkeren" van overheidsgeld op de geblokkeerde rekening van een privťfirma - Rapportage - Controles - Adviezen (5-8378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8378
A350 XWB-programma - "Parkeren" van overheidsgeld op de geblokkeerde rekening van een privťfirma - Rapportage - Controles - Adviezen (5-8379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8379
A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding (5-8376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8376
A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding (5-8377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8377
Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen (5-8370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8370
Airbusproject - Overheidssteun - Bedrijven - Informatieplicht - Overzicht - Maatregelen (5-8371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8371
Airbusproject - Voorschotten - Terugbetaling - Strategie - Bedragen (5-8374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8374
Airbusproject - Voorschotten - Terugbetaling - Strategie - Bedragen (5-8375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8375
Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Rapport - Verbeteringen - Processen-verbaal (5-10123)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10123
Arbeidsinspectie - Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Veiligheidskledij - Opvolging (5-10120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10120
Arbeidsovereenkomsten - Elektronisch opmaken - Uitvoeringsbesluiten - Stand van zaken (5-43)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-43
Asbestfonds - Uitkeringen - Rechtstreekse slachtoffers - Nabestaanden (5-9107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9107
Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen (5-303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-303
Asielcentra - Bedreigingen en geweldpleging - Aantallen (5-304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-304
Asielzoekers - Gesloten centra - Personeelsverloop - Opvolging (5-2825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2825
Asielzoekers - Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) - Bezettingsgraad (5-5145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5145
Asielzoekers - Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) - Bezettingsgraad (5-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-733
Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist (5-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-611
Asielzoekers - Opvangproblematiek - Gebruik van de Rijkswachtkazerne van Knokke-Heist (5-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-612
Belgacom - Personeel - Taalaanhorigheid (5-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-751
Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie (5-3633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3633
Belgen in het buitenland - Stemming - Vervroegde verkiezingen - Oproeping - Registratie (5-4423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4423
Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken (5-3632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3632
Belgen in het buitenland - Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Toekomst - Wetswijziging - Stand van zaken (5-4422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4422
Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's (5-6187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6187
Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's (5-6188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6188
Belgocontrol - Luchtruimstudie voor de regionale luchthaven Wevelgem-Bissegem - Resultaten (5-2149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2149
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid (5-747)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-747
Belgocontrol - Personeel - Taalaanhorigheid (5-822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-822
Beroepsziekte - Uitkeringsgerechtigden - Personen met een handicap - Cijfers - Evolutie (5-5720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5720
Beroepsziekten - Uitkeringsgerechtigden - Personen met een handicap - Cijfers - Evolutie (5-6033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6033
Bevordering van ambtenaren - Regering in lopende zaken (5-2039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2039
Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding (5-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3313
Bloedafname na opvordering door politie - Artsen - Vergoeding (5-4383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4383
Bpost - De Post - Aangetekende zendingen - Betwistingen - Veroordelingen (5-3327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3327
Bpost - De Post - Aangetekende zendingen - Betwistingen - Veroordelingen (5-4394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4394
Bpost - Klantendienst - Taalgebruik (5-7618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7618
Bpost - Vlaamse postkantoren - Kortrijk - Taalgebruik - Volgnummers voor wachtrijen (5-6736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6736
Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding (5-2950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2950
Brandweer - Interventiewagens - Zwarte doos - Proefperiode - Provincie Antwerpen - Uitbreiding (5-4408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4408
Brugge - Penitentiair centrum - Afdeling Hoge Veiligheid - Draaiboek bij brand (5-5715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5715
Buitenlandse rijbewijzen - Centrale Dienst voor de bestrijding van valsheden, en de detectie van valse rijbewijzen - Registratie - Aantallen (5-2823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2823
Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing (5-2363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten
SV 5-2363
Buitenlandse rijbewijzen - Omruiling - Rechtzettingen na een omwisselingen per vergissing (5-4404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4404
Bureau voor Normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (5-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-746
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid (5-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-770
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut (5-3319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3319
Civiele bescherming - Vrijwilligers - Aanwerving - Statuut (5-4411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4411
Civiele veiligheid - Nucleaire site en Seveso-bedrijven - Tests van de waarschuwingssystemen (5-193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-193
Commissie voor het Bank-, FinanciŽn- en Verzekeringswezen - Personeel - Taalaanhorigheid (5-744)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-744
De West-Vlaamse politieschool (Beperkte capaciteit) (5-2459)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-184 COM
p. 11-12 5-184 COM p. 11-12 (PDF)
De betaling door buitenlandse onderdanen van de kosten van medische ingrepen (Wanbetalingen) (5-3602)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 42-44 5-230 COM p. 42-44 (PDF)
De diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen (5-2199)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 29-30 5-156 COM p. 29-30 (PDF)
De dramatische financiŽle toestand van de federale politie (Personeelstekort) (5-33)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-1 COM
p. 8-9 5-1 COM p. 8-9 (PDF)
De gift of toezegging van 86 miljoen euro door de Belgische staat aan het Europees Parlement voor bijkomende kantoren (in Brussel - Bouwproject Trebel - Zie ook schriftelijke vragen 5-10042 en 5-10043) (5-4906)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-292 COM
p. 8-9 5-292 COM p. 8-9 (PDF)
De illegalenproblematiek in de kustregio (5-3608)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-229 COM
p. 25-26 5-229 COM p. 25-26 (PDF)
De mobilisatie van Turken in het buitenland (5-6645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6645
De mogelijke herziening van het Schengenverdrag (Herinvoeren van controles aan de binnengrenzen als antwoord op de illegale immigratie) (5-2296)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-156 COM
p. 17-18 5-156 COM p. 17-18 (PDF)
De omruiling van buitenlandse rijbewijzen (Fraude - Aantallen - Valse attesten van buitenlandse verzekeringsmaatschappijen) (5-609)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-53 COM
p. 15-17 5-53 COM p. 15-17 (PDF)
De opvolging van het rapport van de arbeidsinspectie met betrekking tot de zichtbaarheid van politie (Zichtbaarheid van de politie-uniformen - Verkeerscontroles) (5-4964)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-295 COM
p. 5-6 5-295 COM p. 5-6 (PDF)
De overgangsexamens voor ambtenaren van de niveaus B en C naar een betrekking van niveau A (Nadelen voor de Nederlandstalige ambtenaren) (5-4910)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken en aan de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 7-9 5-298 COM p. 7-9 (PDF)
De personeelstekorten bij de scheepvaartpolitie (5-8977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8977
De resultaten van het werkbezoek aan Algerije (Illegale immigratie - Probleem van de identiteitscontroles - Visa) (5-3231)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-214 COM
p. 12-15 5-214 COM p. 12-15 (PDF)
De toekomst en de acute problemen van de Civiele Bescherming (onder andere door het personeelstekort) (5-3838)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-245 COM
p. 4-5 5-245 COM p. 4-5 (PDF)
De toekomst van de Civiele Bescherming (in het kader van de hervormingen van de civiele veilgheid) (5-3351)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-216 COM
p. 34-36 5-216 COM p. 34-36 (PDF)
Defensie - Krijgsmacht - Personeel - Taalaanhorigheid (5-735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-735
Dienstencheques- Koninklijk besluit - Aanwervingen - Vrijstellingen - Overzicht (5-11023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11023
Diplomatieke missies - Verdrag van Wenen - Persona non grata - Overzicht (5-9077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9077
Diplomatieke missies - Verdrag van Wenen - Persona non grata - Overzicht (5-9078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9078
Dringende medische hulp - Paramedische Teams (PIT) - Inzet - Evaluatie (5-2332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2332
Dubbele nationaliteit - Toestand in BelgiŽ (5-2874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2874
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Yves Buysse, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Elektronische identiteitskaarten - Uitreiking (5-48)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-48
Erfgoedsector - Musea - Private veiligheid - Bewakingsagenten - Erfgoedbewakers (5-5718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5718
Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Gift of toezegging van de Belgische Staat - Trebel-gebouw - Stand van zaken (5-10449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10449
Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw (5-10042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10042
Europees Parlement - Bijkomende kantoren - Toezegging door de Belgische Staat - Trebel-gebouw (5-10043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10043
Europees parlement - Bijkomende kantoren - Trebel-gebouw - Belgische staat - Gift of toezegging van 86 miljoen euro (5-11154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-11154
Europese databank Eurodac - Politiediensten - Asielzoekers - Vingerafdrukken - Toegang (5-6567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6567
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand (5-2965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2965
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Dienst Sociale Inspectie - Personeelsbestand (5-4403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4403
Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten (5-3552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3552
Federale Politie - Kandidaat-politieagenten - Selectie - Criteria - Selectieproces - Evaluatie - Resultaten (5-4416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4416
Federale overheid - Arbeidsgeneeskunde - Bedrijfsarts - Aantal (5-3324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-3324
Federale overheid - Arbeidsgeneeskunde - Bedrijfsarts - Aantal (5-4397)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4397
Federale overheid - Bedrijfsartsen - Tekort - Salaris (5-5375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5375
Federale overheid - Bedrijfsartsen - Tekort - Salaris (5-5376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5376
Federale overheidsdiensten - Databank met personeelsgegevens - Problemen bij Pdata - Maatregelen (5-2824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2824
Federale overheidsdiensten - Databank met personeelsgegevens - Problemen bij Pdata - Maatregelen (5-4396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4396
Federale politie - Personeel - Taalaanhorigheid (5-745)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-745
Federale verkiezingen - Kiesbureaus - Leden - Aanduiding van vrijwilligers - Stand van zaken - Vlaams kiesdecreet (5-6568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6568
Gebrek aan verpleegkundigen - Sensibilisering in middelbare scholen - Evaluatie (5-45)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-45
Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit (5-2873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2873
Gedecentraliseerde politiescholen - West-Vlaamse politieschool - Vacatures - Capaciteit (5-4406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 5-4406
Gemeentelijke administratieve sancties - Invordering - Onmiddellijke inning (5-2333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2333
Gemeenteraadsverkiezingen - Kandidaatstelling militairen - Stand van zaken (5-7355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7355
Gesloten centra - Uitgeprocedeerde asielzoekers - Vrijlating (5-2196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2196
Gevangenis van Brugge - Drugsvrije afdeling - Drugsprogramma's voor gedetineerden - Stand van zaken - Resultaten (5-11153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 5-11153
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-230
Gevangenisbeleid - Regelgeving in BelgiŽ en Nederland - Harmonisatie - Drugscontroles (5-4377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4377
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-2952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2952
Gevangenissen - Personeelsverloop - Analyse (5-4382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4382
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2233
Gevangenissen - Plan radicalisme - Opleiding van het personeel (5-4385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4385
Gevangenissen van Brugge en Sint-Gillis - Aankoop van tandartsinstallaties - Openbare aanbesteding - Respect van de regelgeving (5-2331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2331
GeÔntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik (5-3638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3638
GeÔntegreerde Politie - Sociale dienst - Berichten - E-mail - Taalgebruik (5-4419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4419
Herziening van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, om de Europese rechtspraak in verband met de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor na te leven (Verlenging van de aanhouding tot 48 uur - Salduzarrest) (5-672)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-672/1
p. 1-4 5-672/1 p. 1-4 (PDF)
Het @migo-boras-project (Bestrijding van grenscriminaliteit en illegale immigratie door controle van grensovergangen met geavanceerde camera's) (5-2945)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 29-30 5-206 COM p. 29-30 (PDF)
Het personeelstekort bij de scheepvaartpolitie (in Oostende en Zeebrugge - Gevolgen voor de controles op drugs en illegale immigratie) (5-3839)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-245 COM
p. 5-6 5-245 COM p. 5-6 (PDF)
Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie (5-6189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6189
Hoorn van Afrika - Piraterij - Militaire aanwezigheid - Oorlogsschepen - Atalanta-missie (5-6190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6190
Identiteitsdocumenten - Internetsite "checkdoc.be" - Aantal vastgestelde gevallen van fraude (5-188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-188
Identiteitskaarten - Elektronische versie - Aantal oude identiteitskaarten nog in omloop - Maatregelen (5-8016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8016
Illegaal in ons land verblijvende buitenlanders - Dringende medische hulp - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) - Terugvordering van de kosten (5-732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-732
Illegalen - Dringende medische hulp - Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn (5-5142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5142
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekking - Cijfers 2004-2008 - Teruggevorderde bedragen - Geregulariseerde bedragen (5-5144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5144
Illegalen - Treinen en treinstations - Opsporing - Interventies - Spoorwegpolitie - Lokale politie - Lokalisatie (5-5141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5141
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen (5-2199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2199
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen (5-2200)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2200
Immigratie - Gesloten centra - Doorsturen van bewoners naar gevangenissen (5-4381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4381
Infrabel - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4389
Infrabel - Personeel - Taalaanhorigheid (5-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-752
Jubelparkmuseum - Langdurige verwaarlozing - Waterschade - Verantwoordelijkheid - Schade aan kunstwerken - Herstellingen (5-8017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8017
Jubelparkmuseum - Langdurige verwaarlozing - Waterschade - Verantwoordelijkheid - Schade aan kunstwerken - Herstellingen (5-8018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8018
Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland (5-2951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2951
Kalmthoutse Heide - Brand - Evaluatie - Materiaal - Samenwerking met Nederland (5-4409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4409
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding (5-3561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3561
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding (5-4417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4417
Kids-ID - Hallo Ouders-systeem - Gebruik - Uitbreiding (5-6243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6243
Koningshuis - Defensie - Kosten (5-5932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5932
Koningshuis - Kosten - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (5-5933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5933
Koningshuis - Leden van de Koninklijke Familie - Telefoonkosten - Belgacom (5-5927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5927
Koningshuis - Verplaatsingen - Federale politie - Bijstand - Kosten (5-5931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5931
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (5-738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-738
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (5-739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-739
Koninklijke familie - Vluchten - Legertoestellen - Aard - Kostprijs (5-5930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5930
Magistratuur - Tuchtsancties (5-183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-183
Marokkaanse onderdanen in BelgiŽ - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht (5-4376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4376
Marokkaanse onderdanen in BelgiŽ - Marokkaanse instanties - Activiteiten - Veiligheid van de Staat - Mogelijk toezicht (5-98)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-98
Meldpunt voetbalfraude - Resultaten (5-9105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9105
Meldpunt voetbalfraude - Resultaten (5-9106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9106
Mensenhandel - Identiteitsfraude - Dimona-databank - Instellen van een alarmsysteem (5-2601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2601
Mensenhandel - Sociale Inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering en vorming (5-2598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2598
Militair domein Ryckevelde - Damage Control Center (5-810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-810
Ministerie van Defensie - Werkstraffen - Uitvoering (5-5719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5719
Misdrijven - Ophelderingsgraad - Definitie (5-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2234
Motorbrandstof - Taksen - Vrijstelling - Diplomatieke ambtenaren - Accijnzen (5-5716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5716
NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie (5-2144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2144
NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie (5-2145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2145
NMBS - Camerabeelden - Gebruik door de lokale politie (5-4390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4390
NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4388
NMBS - Personeel - Taalaanhorigheid (5-750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-750
NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4387
NMBS Holding - Personeel - Taalaanhorigheid (5-749)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-749
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (5-740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-740
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (5-741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-741
Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid (5-736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-736
Nationale Loterij - Personeel - Taalaanhorigheid (5-737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-737
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken (5-2600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2600
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem - Stand van zaken (5-4392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4392
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets (5-2195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2195
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van nultickets (5-4391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4391
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticket "Dag aan zee" - Afschaffing - Alternatieven (5-229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-229
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding (5-2876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2876
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - EHBO-opleiding (5-4393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4393
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen naar Noord-Frankrijk - Aantallen - Grenstarieven (5-228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-228
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - West-Vlaanderen - Heropening van stopplaatsen (5-227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-227
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Abonnementen - Betalingsbewijzen - Afdrukkwaliteit - Klachten (5-7171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7171
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Massamanifestaties - Speciale tarieven - Overzicht - Criteria (5-5717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5717
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vervoerbewijs - MOBIB-kaarten - Controle - Foutmeldingen - Duur - Treinbegeleiders (5-8546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8546
Onderzoeken naar illegale tewerkstelling en mensenhandel - Sociale inspectie - Personeelsbestand (5-2599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2599
Ontslag van een werknemer ouder dan 45 - Outplacementverplichtingen van de werkgever - Sancties bij hert niet toepassen van deze verplichting - Administratieve boete (5-1688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1688
Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken (5-3634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-3634
Ontsnappingen - Gevangenissen - Stoorzender gsm-verkeer - Proefproject Andenne - Resultaten - Cijfers - Stand van zaken (5-4384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4384
Openbaar ambt - Mandaatfuncties - Betere afstemming van de functiewegingen (5-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2150
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2151
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2152
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2153
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2154)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2154
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2155)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 5-2155
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-2156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2156
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-4399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4399
Openbaar ambt - Mandaathouders - Opmerkingen van het Rekenhof (5-4400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4400
Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten (5-3318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3318
Openbaar vervoer - Veiligheid - Inzet lokale politieagenten (5-4410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4410
Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie (5-3553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3553
Opvangcentra voor asielzoekers - Waterverbruik - Energieverbruik - Sensibilisatie (5-4420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4420
Osteoporose - Behandeling - Forsteo - Terugbetaling voor mannen (5-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-44
Osteoporose - Behandeling - Fosamax - Terugbetaalbaarheid voor mannen (5-46)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-46
Outplacementaanbod - Weigering door de werknemer - Sancties (5-1690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1690
Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor (5-1492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1492
Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor (5-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1493
Overheidsfuncties - Kennis van het Engels als aanwervingsvoorwaarde - Wettelijkheid - Tests van Selor (5-4395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-4395
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (5-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-742
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (5-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-743
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4378
Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum - Personeel - Taalaanhorigheid (5-734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-734
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik (5-4379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-4379
Penitentiaire instellingen - Methadongebruik (5-809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-809
Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie (5-1692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-1692
Politie - Rekruteringen - Competentieprofielen - Publicatie (5-4398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4398
Politiehonden - Inzet - Regelgevend kader (5-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-811
Poolbasis "Prinses Elisabeth" - Rekenhof - Aanbevelingen - Gevolgen - Verdeling taalgroepen en taalstatuut (5-8098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8098
Postsector - Ombudsdienst - Klachten per taal - Aantal - Behandelingstermijn - Dossiers per personeelslid (5-6735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-6735
Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging (5-3320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3320
Redden van personen in levensgevaar - Bijzondere vergoeding voor fysieke schade - Politie- en hulpdiensten - Staatsveiligheid - Strafinrichtingen - Personeel van landsverdediging (5-4412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4412
Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers (5-3631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3631
Registratie Belgen in het buitenland - Ambassades - Consulaire posten - Uniformiteit - Gegevens - Cijfers (5-4421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4421
Regularisatieronde van 2009 - Fraude (5-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-812
Rekenhof - Controlebevoegdheden - Openbare instellingen - Lijsten - Actualisatie (5-8372)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8372
Rekenhof - Controlebevoegdheden - Openbare instellingen - Lijsten - Actualisatie (5-8373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8373
Rijbewijs - Kruispuntbank - Elektronisch rijbewijs (5-2768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2768
Rijbewijs - Punten - Invoering - Uitstel - ICT - Databank (5-2949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2949
Rijexamen - Afleggen in een andere taal dan de taal van de regio - Aantallen (5-2362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2362
Rijksregister - Gegevens - Verklaring van afstand van nationaliteit - Belgische identiteitskaart (5-2769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2769
Rookverbod op de werkvloer - Toepassing - Klachten en controle - Sancties (5-1689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1689
Sociale Inspectie - Cellen Mensenhandel en Risicosectoren (MERI) - Activiteiten (5-2597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2597
Sociale inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering - Vorming (5-2963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2963
Sociale inspectie - Inspecteurs - Sensibilisering - Vorming (5-4402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4402
Sociale verkiezingen - Betwisting tussen kandidaten en hun werkgever - Arbeidsrechtbank - Onontvankelijke tussenkomst van advocaten in opdracht van de Belgische Staat (5-8545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8545
Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS (5-2948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2948
Spoorwegpolitie - Kortrijk - Vaste post - Aanvraag Politiezone VLAS (5-4407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4407
Staatshoofd - Koning - Buitenland - Ondertekening wetten en besluiten - Kostprijs transport (5-5928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5928
Staatshoofd - Koning - Buitenland - Ondertekening wetten en besluiten - Kostprijs transport (5-5929)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5929
Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht (5-2198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2198
Staatsveiligheid - Onderzoeken naar federale parlementsleden - Toezicht (5-4380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-4380
Strijdkrachten - Kampvervoer jeugdbewegingen - Situatie (5-2201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2201
Taalwetgeving - Bestuurszaken - Ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn (5-2807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2807
Taksen op motorbrandstof - Diplomaten - Vrijstelling - Cijfers - Contingenten (5-5721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5721
Terugkeer- en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ - Vergoeding voor vrijwillige terugkeer - Eventueel misbruik - Maatregelen (5-42)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-42
Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers (5-9079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9079
Toekenning van een visa - Buitenlanders met openstaande facturen voor medische ingrepen - Wanbetalers (5-9080)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9080
Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten (5-3321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3321
Turbo Jet - Blusvoertuig - Civiele Bescherming - Evaluatie - Kosten (5-4413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4413
Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie (5-6300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6300
Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie (5-6301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6301
Uitgewezen gezinnen - "Tussenhuizen" - Terugkeerwoningen - Stand van zaken (5-6089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6089
Vaste comitťs P en I - Geheim van het strafrechtelijk onderzoek - Overruling (5-2232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2232
Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie (5-3635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3635
Veiligheidspreventieprogramma's - Inbraaktechnieken - Klopsleutels - Lokale Politie (5-4418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4418
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Communicatie - Taalgebruik (5-2281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2281
Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht (5-2872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-2872
Verkiezingen - Bijzitters - Uitoefenen van een volmacht (5-4405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4405
Verkiezingen - Bijzitters met een volmacht - Plaats van uitoefening (5-286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-286
Verkiezingen - Hoofdkantonbureau - Legitimatie partijgetuigen (5-2875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2875
Verkiezingen - Stemrecht - Politieagenten in dienst - Uitbrengen van stem in het stembureau waar ze aanwezig zijn (5-287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-287
Verkiezingen - Volmachten - Onderzoek (5-2194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2194
Voorstel tot herziening van artikel 143, ß2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-473)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-473/1
p. 1-2 5-473/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-466)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-466/1
p. 1-11 5-466/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-467/1
p. 1-4 5-467/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-468/1
p. 1-2 5-468/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers (5-690)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-690/1
p. 1-5 5-690/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat (Verhouding Nederlandstaligen-Franstaligen) (5-889)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-889/1
p. 1-5 5-889/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-469/1
p. 1-2 5-469/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-470/1
p. 1-2 5-470/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-471/1
p. 1-2 5-471/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-472/1
p. 1-2 5-472/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-956/1
p. 1-2 5-956/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt (5-2034)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2034/1
p. 1-4 5-2034/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de afwikkeling van het Fyra-project door de NMBS-groep (Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Brussel) (5-2248)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2248/1
p. 1-7 5-2248/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia (5-1277)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1277/1
p. 1-4 5-1277/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de feitelijke vereniging genaamd ACW (5-2013)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2013/1
p. 1-7 5-2013/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de dotaties aan de Koninklijke Familie betreft (5-1052)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1052/1
p. 1-4 5-1052/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vertegenwoordiging van alle politieke fracties in het Vast Comitť I) (5-2040)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2040/1
p. 1-3 5-2040/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het gebruik van zaktelefoons (Toegelaten gebruik tijdens plenaire vergaderingen, commissievergaderingen e.a. voor zover daarbij geen geluid wordt geproduceerd of de orde wordt verstoord) (5-2177)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2177/1
p. 1-3 5-2177/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft (Overdracht naar de Gemeenschappen) (5-2429)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2429/1
p. 1-6 5-2429/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (5-2116)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2116/1
p. 1-3 5-2116/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze bijzondere wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft (Vermelding van de remuneraties ontvangen voor de uitoefening van de mandaten en/of ambten - Zie ook doc. 5-1225) (5-1226)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1226/1
p. 1-4 5-1226/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht betreft op het personeelsbeleid van de lagere besturen (Toekennen van vernietigingsbevoegdheid aan de vice-gouverneur) (5-1351)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-1351/1
p. 1-4 5-1351/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft (Overheveling naar de gewesten - Finexpo en Nationale Delcrederedienst) (5-1449)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1449/1
p. 1-5 5-1449/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden (5-1421)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1421/1
p. 1-10 5-1421/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens (5-1448)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1448/1
p. 1-13 5-1448/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de defederalisering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen (5-795)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-795/1
p. 1-6 5-795/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs (5-1481)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1481/1
p. 1-3 5-1481/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de niet-naleving van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen (Schorsing van de aanstellingen die strijdig zijn met de taalwet in bestuurszaken - Toezicht op het correct naleven van de bepalingen m.b.t. de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen - In gebreke blijven van de voogdijoverheid) (5-2268)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2268/1
p. 1-23 5-2268/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging (5-588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-588/1
p. 1-6 5-588/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom (5-615)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-615/1
p. 1-5 5-615/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regerings- en openbare gezagsfuncties (5-745)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-745/1
p. 1-3 5-745/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land (Niet-Europese vreemdelingen) (5-642)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-642/1
p. 1-5 5-642/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verlenen aan het Rekenhof van een opdracht naar een bijkomend onderzoek en een effectieve controle van de Koninklijke Schenking en de uiteindelijke afschaffing van de Koninklijke Schenking (5-1124)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1124/1
p. 1-7 5-1124/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen (Herziening van de Conventie van GenŤve) (5-680)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-680/1
p. 1-6 5-680/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije (5-2254)      
  Verslag van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2254/1
p. 1-4 5-2254/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie (5-2430)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2430/1
p. 1-4 5-2430/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen (5-2186)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-2186/1
p. 1-15 5-2186/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie om de communautaire scheeftrekking op het vlak van de vennootschapscontrole op te heffen (alsook tijdige indiening van de jaarrekeningen) (5-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-618/1
p. 1-4 5-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om efficiŽnter het probleem van het niet-verzekerd rijden aan te pakken (5-1430)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1430/1
p. 1-5 5-1430/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het thuis verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden (5-682)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-682/1
p. 1-5 5-682/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken (5-783)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-783/1
p. 1-3 5-783/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika (5-1446)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1446/1
p. 1-5 5-1446/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" (Naamswijziging van de Franse Gemeenschap) (5-1044)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Jurgen Ceder, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1044/1
p. 1-5 5-1044/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de splitsing van de sociale zekerheid (5-1436)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1436/1
p. 1-8 5-1436/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap (5-772)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-772/1
p. 1-5 5-772/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon (5-1420)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1420/1
p. 1-4 5-1420/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming en inperking van stalbranden (5-1123)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1123/1
p. 1-5 5-1123/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (5-838)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-838/1
p. 1-37 5-838/1 p. 1-37 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiŽle middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking (5-1494)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch et de MM. Bart Laeremans, Yves Buysse et Filip Dewinter
5-1494/1
p. 1-15 5-1494/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan BelgiŽ deel uitmaakt (5-1582)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1582/1
p. 1-6 5-1582/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bekomen van een volwaardige luchtverkeersleiding en een gecontroleerd luchtruim voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem (5-1200)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1200/1
p. 1-6 5-1200/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China (5-1426)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Bart Laeremans en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1426/1
p. 1-6 5-1426/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties (5-616)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-616/1
p. 1-7 5-616/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verandering van de naam "BOZAR" in "Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts" (5-848)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-848/1
p. 1-3 5-848/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiŽle registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf (5-813)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-813/1
p. 1-5 5-813/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Algerije, Turkije en de landen van ex-JoegoslaviŽ met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie (5-2117)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2117/1
p. 1-6 5-2117/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (5-2526)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2526/1
p. 1-5 5-2526/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (5-2536)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2536/1
p. 1-2 5-2536/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (5-2627)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2627/1
p. 1-2 5-2627/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (5-2628)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2628/1
p. 1-2 5-2628/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (5-2629)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2629/1
p. 1-2 5-2629/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (5-2630)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2630/1
p. 1-3 5-2630/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (5-2631)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2631/1
p. 1-2 5-2631/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (5-2632)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2632/1
p. 1-2 5-2632/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (5-2633)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2633/1
p. 1-2 5-2633/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (5-2634)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2634/1
p. 1-2 5-2634/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (5-2635)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2635/1
p. 1-2 5-2635/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (5-2636)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2636/1
p. 1-2 5-2636/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (5-2537)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2537/1
p. 1-2 5-2537/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (5-2637)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2637/1
p. 1-2 5-2637/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (5-2638)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2638/1
p. 1-2 5-2638/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (5-2639)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2639/1
p. 1-2 5-2639/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (5-2640)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2640/1
p. 1-2 5-2640/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (5-2641)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2641/1
p. 1-2 5-2641/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (5-2642)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2642/1
p. 1-2 5-2642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (5-2643)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2643/1
p. 1-2 5-2643/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (5-2644)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2644/1
p. 1-2 5-2644/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (5-2645)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2645/1
p. 1-2 5-2645/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (5-2646)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2646/1
p. 1-2 5-2646/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (5-2647)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2647/1
p. 1-2 5-2647/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (5-2538)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2538/1
p. 1-2 5-2538/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (5-2539)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2539/1
p. 1-2 5-2539/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (5-2648)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2648/1
p. 1-2 5-2648/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (5-2649)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2649/1
p. 1-2 5-2649/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (5-2650)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2650/1
p. 1-2 5-2650/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (5-2651)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2651/1
p. 1-2 5-2651/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (5-2652)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2652/1
p. 1-2 5-2652/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (5-2653)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2653/1
p. 1-2 5-2653/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (5-2654)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2654/1
p. 1-2 5-2654/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (5-2655)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2655/1
p. 1-2 5-2655/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (5-2656)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2656/1
p. 1-2 5-2656/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (5-2657)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2657/1
p. 1-2 5-2657/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (5-2540)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2540/1
p. 1-2 5-2540/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (5-2658)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2658/1
p. 1-2 5-2658/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (5-2659)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2659/1
p. 1-2 5-2659/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (5-2660)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2660/1
p. 1-2 5-2660/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (5-2661)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2661/1
p. 1-2 5-2661/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (5-2662)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2662/1
p. 1-2 5-2662/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (5-2663)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2663/1
p. 1-2 5-2663/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135bis van de Grondwet (5-2664)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2664/1
p. 1-2 5-2664/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (5-2665)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2665/1
p. 1-2 5-2665/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (5-2666)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2666/1
p. 1-2 5-2666/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (5-2667)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2667/1
p. 1-2 5-2667/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (5-2668)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2668/1
p. 1-2 5-2668/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (5-2541)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2541/1
p. 1-2 5-2541/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (5-2669)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2669/1
p. 1-2 5-2669/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (5-2670)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2670/1
p. 1-2 5-2670/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (5-2671)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2671/1
p. 1-2 5-2671/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (5-2672)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2672/1
p. 1-2 5-2672/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (5-2673)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2673/1
p. 1-2 5-2673/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (5-2674)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2674/1
p. 1-2 5-2674/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (5-2675)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2675/1
p. 1-2 5-2675/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (5-2676)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2676/1
p. 1-2 5-2676/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (5-2677)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2677/1
p. 1-2 5-2677/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (5-2678)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2678/1
p. 1-2 5-2678/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (5-2542)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2542/1
p. 1-2 5-2542/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (5-2543)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2543/1
p. 1-2 5-2543/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (5-2679)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2679/1
p. 1-2 5-2679/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (5-2680)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2680/1
p. 1-2 5-2680/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (5-2681)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2681/1
p. 1-2 5-2681/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (5-2682)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2682/1
p. 1-2 5-2682/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (5-2683)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2683/1
p. 1-2 5-2683/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (5-2684)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2684/1
p. 1-2 5-2684/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (5-2685)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2685/1
p. 1-2 5-2685/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (5-2686)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2686/1
p. 1-2 5-2686/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157bis van de Grondwet (5-2687)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2687/1
p. 1-2 5-2687/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (5-2688)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2688/1
p. 1-2 5-2688/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (5-2689)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2689/1
p. 1-2 5-2689/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (5-2544)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2544/1
p. 1-2 5-2544/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (5-2690)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2690/1
p. 1-2 5-2690/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (5-2691)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2691/1
p. 1-2 5-2691/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (5-2692)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2692/1
p. 1-2 5-2692/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (5-2693)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2693/1
p. 1-2 5-2693/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (5-2694)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2694/1
p. 1-2 5-2694/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (5-2695)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2695/1
p. 1-2 5-2695/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (5-2696)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2696/1
p. 1-2 5-2696/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (5-2697)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2697/1
p. 1-2 5-2697/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (5-2698)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2698/1
p. 1-2 5-2698/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168bis van de Grondwet (5-2699)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2699/1
p. 1-2 5-2699/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (5-2700)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2700/1
p. 1-2 5-2700/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (5-2545)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2545/1
p. 1-2 5-2545/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (5-2701)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2701/1
p. 1-2 5-2701/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (5-2702)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2702/1
p. 1-2 5-2702/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (5-2703)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2703/1
p. 1-2 5-2703/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (5-2704)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2704/1
p. 1-2 5-2704/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (5-2705)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2705/1
p. 1-2 5-2705/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (5-2706)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2706/1
p. 1-2 5-2706/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (5-2707)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2707/1
p. 1-2 5-2707/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (5-2708)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2708/1
p. 1-2 5-2708/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (5-2709)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2709/1
p. 1-3 5-2709/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (5-2710)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2710/1
p. 1-2 5-2710/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (5-2546)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2546/1
p. 1-2 5-2546/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (5-2711)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2711/1
p. 1-2 5-2711/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (5-2712)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2712/1
p. 1-2 5-2712/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (5-2713)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2713/1
p. 1-2 5-2713/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (5-2714)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2714/1
p. 1-2 5-2714/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (5-2715)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2715/1
p. 1-2 5-2715/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (5-2716)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2716/1
p. 1-2 5-2716/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (5-2717)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2717/1
p. 1-2 5-2717/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (5-2718)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2718/1
p. 1-2 5-2718/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (5-2719)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2719/1
p. 1-2 5-2719/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (5-2720)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2720/1
p. 1-2 5-2720/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (5-2547)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2547/1
p. 1-2 5-2547/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (5-2721)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2721/1
p. 1-2 5-2721/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (5-2722)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2722/1
p. 1-2 5-2722/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (5-2723)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2723/1
p. 1-2 5-2723/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (5-2724)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2724/1
p. 1-2 5-2724/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (5-2725)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2725/1
p. 1-2 5-2725/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (5-2726)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2726/1
p. 1-2 5-2726/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (5-2727)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2727/1
p. 1-2 5-2727/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (5-2728)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2728/1
p. 1-2 5-2728/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (5-2729)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2729/1
p. 1-2 5-2729/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (5-2527)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2527/1
p. 1-3 5-2527/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (5-2548)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2548/1
p. 1-2 5-2548/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (5-2549)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2549/1
p. 1-2 5-2549/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (5-2550)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2550/1
p. 1-2 5-2550/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (5-2551)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2551/1
p. 1-2 5-2551/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (5-2552)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2552/1
p. 1-2 5-2552/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (5-2553)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2553/1
p. 1-2 5-2553/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (5-2554)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2554/1
p. 1-2 5-2554/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (5-2555)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2555/1
p. 1-2 5-2555/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (5-2556)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2556/1
p. 1-2 5-2556/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (5-2557)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2557/1
p. 1-2 5-2557/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (5-2558)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2558/1
p. 1-2 5-2558/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (5-2528)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2528/1
p. 1-3 5-2528/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (5-2559)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2559/1
p. 1-2 5-2559/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (5-2560)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2560/1
p. 1-2 5-2560/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (5-2561)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2561/1
p. 1-2 5-2561/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (5-2562)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2562/1
p. 1-2 5-2562/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (5-2563)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2563/1
p. 1-2 5-2563/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (5-2564)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2564/1
p. 1-2 5-2564/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (5-2565)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2565/1
p. 1-2 5-2565/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (5-2566)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2566/1
p. 1-2 5-2566/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (5-2567)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2567/1
p. 1-2 5-2567/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (5-2568)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2568/1
p. 1-2 5-2568/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39bis van de Grondwet (5-2569)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2569/1
p. 1-2 5-2569/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39ter van de Grondwet (5-2570)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2570/1
p. 1-2 5-2570/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (5-2529)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2529/1
p. 1-2 5-2529/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (5-2571)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2571/1
p. 1-2 5-2571/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (5-2572)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2572/1
p. 1-2 5-2572/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (5-2573)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2573/1
p. 1-2 5-2573/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (5-2574)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2574/1
p. 1-2 5-2574/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (5-2575)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2575/1
p. 1-2 5-2575/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (5-2576)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2576/1
p. 1-2 5-2576/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (5-2577)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2577/1
p. 1-2 5-2577/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (5-2578)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2578/1
p. 1-2 5-2578/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (5-2579)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2579/1
p. 1-2 5-2579/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (5-2580)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2580/1
p. 1-2 5-2580/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (5-2530)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2530/1
p. 1-2 5-2530/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (5-2581)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2581/1
p. 1-2 5-2581/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (5-2582)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2582/1
p. 1-2 5-2582/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (5-2583)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2583/1
p. 1-2 5-2583/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (5-2584)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2584/1
p. 1-2 5-2584/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (5-2585)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2585/1
p. 1-2 5-2585/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (5-2586)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2586/1
p. 1-2 5-2586/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (5-2587)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2587/1
p. 1-2 5-2587/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (5-2588)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2588/1
p. 1-2 5-2588/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (5-2589)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2589/1
p. 1-2 5-2589/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet (5-2590)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2590/1
p. 1-2 5-2590/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet (5-2531)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2531/1
p. 1-2 5-2531/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet (5-2591)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2591/1
p. 1-2 5-2591/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet (5-2592)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2592/1
p. 1-2 5-2592/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet (5-2593)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2593/1
p. 1-2 5-2593/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet (5-2594)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2594/1
p. 1-2 5-2594/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet (5-2595)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2595/1
p. 1-2 5-2595/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet (5-2596)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2596/1
p. 1-2 5-2596/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet (5-2597)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2597/1
p. 1-2 5-2597/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet (5-2598)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2598/1
p. 1-2 5-2598/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet (5-2599)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2599/1
p. 1-2 5-2599/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet (5-2600)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2600/1
p. 1-2 5-2600/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet (5-2532)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2532/1
p. 1-2 5-2532/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet (5-2601)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2601/1
p. 1-2 5-2601/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet (5-2602)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2602/1
p. 1-2 5-2602/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet (5-2603)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2603/1
p. 1-2 5-2603/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet (5-2604)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2604/1
p. 1-2 5-2604/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet (5-2605)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2605/1
p. 1-2 5-2605/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet (5-2606)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2606/1
p. 1-2 5-2606/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet (5-2607)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2607/1
p. 1-2 5-2607/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet (5-2608)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2608/1
p. 1-2 5-2608/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (5-2533)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2533/1
p. 1-2 5-2533/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet (5-2534)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2534/1
p. 1-2 5-2534/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet (5-2609)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2609/1
p. 1-2 5-2609/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet (5-2610)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2610/1
p. 1-2 5-2610/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet (5-2611)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2611/1
p. 1-2 5-2611/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet (5-2612)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2612/1
p. 1-2 5-2612/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet (5-2613)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2613/1
p. 1-2 5-2613/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet (5-2614)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2614/1
p. 1-2 5-2614/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (5-2615)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2615/1
p. 1-2 5-2615/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet (5-2616)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2616/1
p. 1-2 5-2616/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet (5-2535)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2535/1
p. 1-2 5-2535/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet (5-2617)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2617/1
p. 1-2 5-2617/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet (5-2618)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2618/1
p. 1-2 5-2618/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet (5-2619)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2619/1
p. 1-2 5-2619/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet (5-2620)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2620/1
p. 1-2 5-2620/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet (5-2621)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2621/1
p. 1-2 5-2621/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet (5-2622)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2622/1
p. 1-2 5-2622/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet (5-2623)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2623/1
p. 1-2 5-2623/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet (5-2624)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2624/1
p. 1-2 5-2624/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet (5-2625)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2625/1
p. 1-2 5-2625/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet (5-2626)      
  (Ontbinding van het Belgische staatsverband - Soevereiniteitsoverdracht aan de volksgemeenschappen - Het komt aan de soevereine volksgemeenschappen toe de regels vast te stellen - Documenten 5-2526/1 tot en met 5-2729/1)
   Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Filip Dewinter en Yves Buysse
5-2626/1
p. 1-2 5-2626/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (Intrekking) (5-643)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-643/1
p. 1-3 5-643/1 p. 1-3 (PDF)
Website Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Inschrijving als kiezer (5-3322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3322
Website Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012 - Inschrijving als kiezer (5-4414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4414
Werkstraffen - EfficiŽntie - Mogelijke heroriŽntering van de middelen van lagere besturen naar de justitiehuizen (5-2197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2197
Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Inbreuken - Sancties (5-1691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-1691
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen (Wijzigingen en vernieuwingen aan de organisatie van de verkiezingen voor de Federale Wetgevende Kamers en voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen - Vermelding op de voordrachtsakte van kandidaten van de gebruikelijke maar niet officiŽle voornaam van de kandidaat - Mogelijkheid voor alle kandidaten van beide geslacht om hun idenditeit aan te vullen met de naam van hun echtgeno[o]t[e] - Verplichting om de naam van een kandidaat met een hoofdletter te vermelden op een stembiljet of het kiesscherm - Mogelijkheid tot plaatsvervanging van de voorzitter van een college- of kieskringhoofdbureau, in geval van zijn onbeschikbaarheid, bij de procedure voor de validatie van de geautomatiseerde kiesschermen - Bekendmaking van de verkiezingsuitslagen reeds op gemeentelijk niveau - Ondersteuning voor kiezers met een handicap) (5-2434)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Yves Buysse
5-2434/2
p. 1-3 5-2434/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen ter bevordering van een verantwoorde staatshuishouding (Verlaging van de parlementaire vergoeding, alsook van de bezoldiging van de ministers en de werkingskosten van de kabinetten, bij een begrotingstekort) (5-862)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-862/1
p. 1-6 5-862/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor federaal overheidspersoneel (5-958)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-958/1
p. 1-4 5-958/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad (5-1310)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
5-1310/1
p. 1-2 5-1310/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 51 5-124 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers (5-841)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-841/1
p. 1-6 5-841/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen (Gelaatverhullende gewaden) (5-503)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
5-503/1
p. 1-4 5-503/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de fietsenregistratie (5-919)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-919/1
p. 1-5 5-919/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (5-1432)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1432/1
p. 1-4 5-1432/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (5-647)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-647/1
p. 1-43 5-647/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter
5-1047/1
p. 1-5 5-1047/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Regularisatie om medische redenen) (5-1447)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1447/1
p. 1-6 5-1447/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (5-814)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-814/1
p. 1-5 5-814/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de uitvoering van bouwwerken op zaterdag (Opheffing artikel 4, 2į, wet 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken) (5-1437)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1437/1
p. 1-2 5-1437/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalig en een Franstalig Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (5-863)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-863/1
p. 1-4 5-863/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van geneeskundigen (5-784)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-784/1
p. 1-3 5-784/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein (Enkel talen van de Europese Unie) (5-2104)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2104/1
p. 1-4 5-2104/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij aankoop van een wagen door grote gezinnen (5-2118)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2118/1
p. 1-3 5-2118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming tot de beoefenaars van een vrij beroep, tandartsen en kinesisten (5-1229)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1229/1
p. 1-5 5-1229/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fiesters in te voeren (5-2080)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2080/1
p. 1-3 5-2080/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon (Artikelen 51 en 52) (5-1078)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1078/1
p. 1-4 5-1078/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : versterking van de werking van de Vaste Commissie voor taaltoezicht) (5-1006)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1006/1
p. 1-4 5-1006/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-15/1
p. 1-15 5-15/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse, Jurgen Ceder en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-16/1
p. 1-3 5-16/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1255/1
p. 1-3 5-1255/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1254/1
p. 1-15 5-1254/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet en van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad teverbeteren, inzonderheid wat het toezicht op het personeelsbeleid van de lagere besturen betreft (Overhevelen van de vernietigingsbevoegdheid van de Brusselse gewestelijke instanties naar de vice-gouverneur - Overhevelen van de vice-gouverneur van de Brusselse instanties naar de federale regering - Verduidelijken van verschillende bepalingen - EfficiŽntie sanctioneren) (5-1350)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-1350/1
p. 1-20 5-1350/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet wat de aanvraag van de machtiging tot verblijf betreft ("Individuele" regularisatieaanvragen - Discretionaire bevoegdheid van de minister in geval van buitengewone omstandigheden - Uitzondering op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden - Aanvragen bij de burgemeester - Illegale vreemdelingen) (5-854)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-854/1
p. 1-6 5-854/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen inzake de foto op de identiteitskaart (Religieus hoofddeksel) (5-817)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-817/1
p. 1-3 5-817/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, om de verplichting tot naleving van de taalwetgeving in te schrijven in de algemene normen (5-694)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans
5-694/1
p. 1-4 5-694/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de beslagregeling betreft (Dieren die het voorwerp uitmaken van inbreuken op het dierenwelzijn : terugkeer naar een gerechtelijke inbeslagname i.p.v. een administratieve) (5-2428)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2428/1
p. 1-5 5-2428/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de automatische toekenning van een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging bij het uitblijven van een beslissing (Eenzelfde regeling voor zowel de aanvraag tot gezinshereniging met een vreemdeling die geen EU-burger is als de aanvraag tot gezinshereniging met een Belgisch staatsburger of een vreemdeling die een EU-burger is) (5-853)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans
5-853/1
p. 1-4 5-853/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, met betrekking tot de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienten (Vertegenwoordiging van de oppositie) (5-2157)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2157/1
p. 1-3 5-2157/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft (Vermelding van de remuneraties ontvangen voor de uitoefening van de mandaten en/of ambten - Zie ook doc. 5-1226) (5-1225)      
  Voorstel van de heren Filip Dewinter en Yves Buysse en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1225/1
p. 1-4 5-1225/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-679/1
p. 1-5 5-679/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wat betreft de invoering van een autosticker (5-1002)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1002/1
p. 1-4 5-1002/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Versoepeling van het rookverbod voor alle cafťs die zonder personeel werken en kleiner zijn dan 75m≤) (5-1092)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1092/1
p. 1-4 5-1092/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep, wat de oprichting van een Instituut der Vlaamse Bedrijfsrevisoren en een Instituut der Franstalige en Duitstalige Bedrijfsrevisoren betreft (5-1443)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1443/1
p. 1-16 5-1443/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (Betere vertegenwoordiging van het Vlaamse bevolkingsdeel - Toewijzing van de zetels op basis van het aantal ingeschreven kiezers - Verzekerde Duitstalige zetel) (5-2393)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-2393/1
p. 1-6 5-2393/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de verzekering van bedrijfsschade betreft (Dekking bedrijfsschade in de brandverzekering voor ondernemingen, zelfstandigen of KMO's) (5-2261)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-2261/1
p. 1-7 5-2261/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wat betreft de afschaffing van de vennootschapsbijdrage (Jaarlijkse bijdrage voor de financiering van de sociale zekerheid van de zelfstandigen) (5-804)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en van de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-804/1
p. 1-3 5-804/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat betreft de afschaffing van de solidariteitsbijdragen op de pensioenen (5-1581)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1581/1
p. 1-3 5-1581/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de controle op het schoolverzuim betreft (5-818)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-818/1
p. 1-2 5-818/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat betreft de leesbaarheid van overeenkomsten (5-953)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-953/1
p. 1-2 5-953/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat het gezamenlijk aanbod van verzekeringspolissen betreft (Gecombineerde polis voor grootouders, ouders en kinderen) (5-934)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-934/1
p. 1-4 5-934/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de opvang van asielzoekers in gesloten centra (5-819)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Jurgen Ceder en mevrouw Anke Van dermeersch
5-819/1
p. 1-3 5-819/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de afschaffing van de Staatsveiligheid betreft (Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) (5-1435)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans en Yves Buysse
5-1435/1
p. 1-7 5-1435/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de autoverzekering voor jonge bestuurders betreft (5-800)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-800/1
p. 1-8 5-800/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (Engels) (5-273)      
  Amendement nr 2 van de heer Yves Buysse
5-273/3
p. 1-2 5-273/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het BTW-wetboek inzake de aankoop van automobielen door personen die in aanmerking komen voor het bekomen van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten (5-840)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-840/1
p. 1-4 5-840/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de opzeg van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting (Cafťhouders) (5-1072)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1072/1
p. 1-6 5-1072/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn voor herstelling of vervanging van niet-conforme consumptiegoederen (Herstelling of vervanging binnen de dertig dagen) (5-855)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-855/1
p. 1-2 5-855/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŽle verblijfplaats (Misbruiken - Gebruik der talen) (5-693)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Jurgen Ceder en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-693/1
p. 1-4 5-693/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer (Toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen op het openbaar vervoer en aan de opstapplaatsen : verzwarende omstandigheid) (5-2183)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter
5-2183/1
p. 1-4 5-2183/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling (Recidive) (5-1588)      
  Voorstel van de heren Bart Laeremans, Yves Buysse en Filip Dewinter en mevrouw Anke Van dermeersch
5-1588/1
p. 1-4 5-1588/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de restaurant- en receptiekosten (5-954)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-954/1
p. 1-3 5-954/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten (Ook voor private aangelegenheden die niets met beroepsbezigheden te maken hebben) (5-770)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-770/1
p. 1-2 5-770/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale compensaties voor kinderopvang betreft (Ouders die zelf instaan voor de opvang van hun kinderen - Artikel 132) (5-939)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-939/1
p. 1-2 5-939/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de grensarbeidersgezinnen betreft (Belastingvermindering voor personen ten laste) (5-1425)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1425/1
p. 1-3 5-1425/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven teneinde het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor fietsen te verlagen van 21 naar 6 % (Verkoop) (5-1003)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-1003/1
p. 1-4 5-1003/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op BTW-verlaging wat restaurants, cafťs en cateringdiensten betreft (5-794)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-794/1
p. 1-3 5-794/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen wat betreft de vrijstelling van bijdragen (Voorzien in een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen ten belope van het bedrag van een vaststaande en opeisbare vordering van een zelfstandige ten laste van de federale overheid) (5-1591)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-1591/1
p. 1-3 5-1591/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft (Verkeersborden) (5-2055)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Bart Laeremans en Filip Dewinter
5-2055/1
p. 1-2 5-2055/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen (5-1813)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1813/1
p. 1-4 5-1813/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels wat de duur van de verzekering betreft (5-796)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-796/1
p. 1-4 5-796/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren (5-692)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse en Bart Laeremans en mevrouw Anke Van dermeersch
5-692/1
p. 1-6 5-692/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese en Monetaire Unie wat de verminderingscoŽfficiŽnt betreft (5-843)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse en Filip Dewinter
5-843/1
p. 1-3 5-843/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Eentaligheid van de taalgebieden - met uitzondering van Brussel-Hoofdstad - ook op het vlak van de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt) (5-1228)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
5-1228/1
p. 1-7 5-1228/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat de verlaging van het tarief voor brandstoffen betreft (5-1510)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Yves Buysse, Filip Dewinter en Bart Laeremans
5-1510/1
p. 1-3 5-1510/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het rouwdrukwerk betreft (Tarief van 6%) (5-1179)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
5-1179/1
p. 1-4 5-1179/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen (Functionele tweetaligheid van de ambtenaren) (5-1227)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Bart Laeremans
5-1227/1
p. 1-4 5-1227/1 p. 1-4 (PDF)
Ziekenhuizen - Interne bewakingsdiensten (5-3323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3323
Ziekenhuizen - Interne bewakingsdiensten (5-4415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-4415
Zonnepanelen - Brandweer - Gevaar voor elektrocutie - Operationele procedure voor interventies (5-47)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-47
Zorgkundigen - Toekenning statuut - Achterstand (5-2193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2193
Zorgkundigen - Toekenning statuut - Achterstand (5-4401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-4401
Zorgverstrekking - Zorgverstrekkers - Stand van zaken (5-6584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6584
bpost - Personeel - Taalaanhorigheid (5-4386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4386
bpost - Personeel - Taalaanhorigheid (5-748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-748
de toelating en voorwaarden voor militairen om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012 (5-6734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6734
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999