Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Jurgen Ceder

256 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7447 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Taalverhoudingen - Onevenwicht - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7046 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Getuigenbescherming - Bestaande systemen in BelgiŽ - Reglementaire basis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6311 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6310 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Veiligheidsbeleid - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6309 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Verwerving van stukken - Registratie van schenkingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6308 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves - Inrichting en Sanering - Planning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6307 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - In bewaring gegeven stukken - Recuperatie - Inventarisverificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6306 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bruikleendossiers - Tekortkomingen in de procedure - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6305 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Bewaargevingen - Aantallen - Ontbreken van een register
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6304 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Aankoopdossiers - Archiveringsregels - Originele betalingsbewijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6303 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Algemene inventaris - Afwezigheid - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6302 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Vacante functies - Onvolledige invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6300 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Lacunes - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6299 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Inventarissen - Wettelijke basis - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 22/12/2009
4-6298 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Afzonderlijke inventarissen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6297 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bewaargevingen - Ontbreken van een wettelijke norm - Ontbreken van een volledig register
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
4-6296 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
4-6295 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  vzw Smals - Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) - Toegang tot de kostprijsboekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6191 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2768
4-6111 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 19/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2697
4-6080 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3781
4-6079 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3779
4-6078 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fraude - BTW-nummers - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3777
4-6077 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3775
4-6041 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bescherming van getuigen - Wettelijke basis - Verandering van identiteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4925
4-5754 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4705
4-5724 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4926
4-5723 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4923
4-5633 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3305
4-5632 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3304
4-5629 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3150
4-5607 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2564
4-5605 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2556
4-5544 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2618
4-5487 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4454
4-5486 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4452
4-5436 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2481
4-5324 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multiresistente Resistente Staphylococcus aureus - Aanwezigheid op de stranden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4924
4-5320 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4864
4-5282 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4453
4-5121 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5120 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor Pensioenen - Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 8/1/2010
4-5119 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rekenhof - Audit - Samenwerking met de vzw Smals - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
4-5118 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) - Huishoudelijk reglement - Vastlegging van de bevoegdheden van de leidend ambtenaar ten opzichte van de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5117 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5116
4-5116 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 26/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5117
4-5115 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5117
4-5114 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5117
4-5113 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5112
4-5112 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5113
4-5111 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5113
4-5110 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5113
4-5109 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VZW Smals - Wijzigingen aan het samenwerkingsreglement - Datum van aanvang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5108 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5096 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - vzw Smals - Afsplitsing van de uitgaven - Begroting van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5095 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - vzw Smals - Openbare Instelling van sociale zekerheid - Medezeggenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5094 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  vzw Smals - Uitbouw tot een kenniscentrum - Wijzigingen en aanvullingen in de samenwerkingsreglementen met de Openbare Instellingen van sociale zekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5093 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  vzw Smals - Ontbreken van externe controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5092 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - vzw Smals - Budgettaire reserves - Noodzakelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5091 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VZW Smals - Facturen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5090 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - vzw Smals - Tariefstructuur - Benchmarking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-4926 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wijziging van de voornaam of familienaam - Nationaliteitsvereiste - Verblijfplaats
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5724
4-4925 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bescherming van getuigen - Wettelijke basis - Verandering van identiteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6041
4-4924 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multiresistente Resistente Staphylococcus aureus - Aanwezigheid op de stranden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5324
4-4923 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wijziging van voornaam of familienaam - Publicatie in het Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2009) 4/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5723
4-4865 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Economisch duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen - Minimumnormen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4864 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Pesticiden en biociden - Beperking van het gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5320
4-4863 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 - Voedingsgewoonten - Aangekondigde enquÍte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4729 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ambassades - Personeel - Kennis van het Nederlands - OekraÔne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 9/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4705 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5754
4-4613 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4605 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Nationaal Geografisch Instituut - Taalkaders - Geldigheid - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Antwoord 30/10/2009
4-4454 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4453
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5487
4-4453 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fonds voor bestaanszekerheid van de houthandel - RSZ-bijdragen - Achterstallige betalingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4454
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5282
4-4452 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Rapporten over de uitbetalingsinstellingen - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5486
4-3781 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3780
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6080
4-3780 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Intracommunautaire fraude - Fiscale schade - Recuperatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 2/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3781
4-3779 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3778
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6079
4-3778 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Intracommunautaire BTW-fraude - Risicoselectietechnieken - Automatisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3779
4-3777 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fraude - BTW-nummers - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3776
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6078
4-3776 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fraude - BTW-nummers - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 27/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3777
4-3775 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3774
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6077
4-3774 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Intercommunautaire BTW-fraude - Screening - Wijzigingen bestuurders en zaakvoerders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 27/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3775
4-3773 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 28/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3772
4-3772 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fraude - Niet-actieve BTW-nummers - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 27/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3773
4-3683 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tankkaarten - FOR-contract - Afwijken om ethische redenen - Juridische rechtvaardiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009) 25/6/2009
  Antwoord 7/9/2009
4-3682 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van een controlesysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009) 25/6/2009
  Antwoord 28/7/2009
4-3681 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Evaluatie van het controlesysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009) 25/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3680 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van controlesysteem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009) 25/6/2009
  Antwoord 28/7/2009
4-3679 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2009) 25/6/2009
  Antwoord 19/8/2009
4-3615 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Provisiefonds voor de geneesmiddelen - Overeenkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 28/7/2009
4-3614 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 30/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3613
4-3613 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 10/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3614
4-3612 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Portaalsite van de sociale zekerheid - Faillissementaangiften door curatoren - Aantallen - Sensibilisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 25/9/2009
4-3611 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Elektronische aangiften - Openbare sector - Problemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 24/8/2009
4-3610 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Wijzigingen in de aangiften van werkgevers - Tijdige opsporing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 29/9/2009
4-3425 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Borstkanker - Terugbetaling van het geneesmiddel Arimidex - Mannen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009) 6/5/2009
  Antwoord 25/6/2009
4-3345 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Koninklijke Muntschouwburg - Pensioenregeling - Aanvullend stelsel - Impact op de begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3344 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Kredietoverschijdingen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3343 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Koninklijke Muntschouwburg - Begroting en boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2009) 17/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3318 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Fonds voor verkeersveiligheid - Auditverslag van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3317 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales en het beheer van de splijtstoffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 13/5/2009
4-3316 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Beroepskosten van directieleden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3315 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Langetermijnfonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3314 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  NIRAS - Deontologische code
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 13/5/2009
4-3313 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale dienst voor congressen- Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 12/5/2009
4-3308 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3307 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - Juridisch Statuut - Personeelskader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 12/5/2009
4-3306 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Nationale Dienst voor congressen - Reservefonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3305 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5633
4-3304 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie - Geschil met de Centrale Dienst der vaste uitgaven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5632
4-3303 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Muntfonds - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 14/5/2009
4-3150 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wetboek van de Belgische nationaliteit - Ontneming van de Belgische nationaliteit - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5629
4-3149 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Wet van 19 december 2003 betreffende terroristische misdrijven - Veroordelingen - Radicale islamitische bewegingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2009) 11/3/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-2780 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1955
4-2768 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1953
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-948
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6191
4-2749 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1952
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-949
4-2697 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1948
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-950
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6111
4-2663 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 10/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1947
4-2641 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1944
4-2624 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Berekening voor de geÔntegreerde politiediensten - Pencalc-toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1874
4-2619 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  OCMW's - Inspectie door de federale overheid - Frequentie - Doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1770
4-2618 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1769
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5544
4-2617 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1767
4-2616 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1745
4-2615 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1744
4-2602 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1146
4-2568 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1938
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-951
4-2564 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1866
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5607
4-2563 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 3/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1865
4-2562 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1864
4-2556 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1764
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5605
4-2481 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1939
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-947
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5436
4-2409 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 4/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1940
4-2406 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1871
4-2337 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1970
4-2332 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1936
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-946
4-2326 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1861
4-2283 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1139
4-2271 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 20/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2131
4-2263 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1935
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-945
4-2258 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Personeelsbestand - Afslanking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1760
4-2131 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese gelden - Uitgaven in BelgiŽ - Verdeling over de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2271
4-1970 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2337
4-1955 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2780
4-1954 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 11/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1953 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2768
4-1952 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2749
4-1951 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 13/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1950 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 28/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1949 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 24/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1948 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2697
4-1947 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2663
4-1946 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 9/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1945 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1944 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2641
4-1943 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 1/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1942 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 7/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1941 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 28/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1940 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2409
4-1939 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2481
4-1938 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2568
4-1937 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 19/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1936 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2332
4-1935 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2263
4-1934 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
4-1919 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Vakbonden - Federale overheid - Ledentelling - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 28/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1918
4-1918 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister  
  Vakbonden - Federale overheid - Ledentelling - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1919
4-1916 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - GeÔntegreerde politie - Onvolledige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 9/1/2009
4-1874 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Berekening voor de geÔntegreerde politiediensten - Pencalc-toepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2624
4-1873 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Voormalige rijkswachters - Berekening - Overeenstemming met wettelijke voorschriften
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 9/1/2009
4-1871 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2406
4-1866 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdients (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijke derden - Terugvorderingen van gedetineerden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2564
4-1865 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2563
4-1864 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Arbeidsongevallen - Aansprakelijkheid van derden - Raadpleging van het parket - Burgerlijke partijstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2562
4-1861 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2326
4-1852 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Vergoedingen in het kader van een arbeidsongeval - Terugvorderingen van aansprakelijke derden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1785 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Informaticatoepassing ILIAS - Verbetering - Controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2008) 9/10/2008
  Antwoord 7/11/2008
4-1782 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Laattijdige betalingen van facturen - Uitgaven van de beleidscel - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 13/10/2008
4-1781 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  FOD Budget en Beheerscontrole - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 24/10/2008
4-1777 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 30/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1776
4-1776 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  FOD Personeel en Organisatie - Facturen - Lange doorlooptijden - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1777
4-1775 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 20/11/2008
4-1774 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  FOD Personeel en Organisatie - Registratie van facturen en schuldvorderingen - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 19/12/2008
4-1773 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Korpskredieten - Aanvraag - Gebruik - Opstellen van een referentiekader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 30/10/2008
4-1772 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Lokale aankopen - Omzeilen van a priori-controles - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 13/11/2008
4-1771 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  POD Maatschappelijke Integratie - Rekenhof - Ontwerpverslag betreffende de controles bij de OCMW's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 7/1/2009
4-1770 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  OCMW's - Inspectie door de federale overheid - Frequentie - Doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2619
4-1769 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Politie-officieren - Vertragingen bij de afhandeling van de dossiers - Communicatie aan de pensioengerechtigden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2618
4-1768 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rijksdienst voor pensioenen - Verlies van stortingsaanvragen door de PDOS - Oorzaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
4-1767 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Controle van de gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) - Steekproeven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2617
4-1765 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Facturen - Registratie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1764 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  FOD Justitie - Dienst Rechterlijke Organisatie - Elektronische registratiesystemen - Toegangsbeveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2556
4-1762 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Volksgezondheid - Ordonnanceringen - Gebruik van incidentenregisters
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1760 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Personeelsbestand - Afslanking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2258
4-1759 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Registratie van facturen en schuldvorderingen - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 7/11/2008
4-1755 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 21/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1754
4-1754 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 16/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1755
4-1753 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Verzameling en registratie van statistische gegevens - Personeel - Compatibiliteit van de informaticatoepassingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 23/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1755
4-1752 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FOD Economie - Onvolledige inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 12/12/2008
4-1748 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  FOD Defensie - Facturen - Interne vertragingen bij het doorsturen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 30/10/2008
4-1747 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  FOD Defensie - Lokale aankopen - Controles - Informaticatoepassing FACT 17 - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 30/10/2008
4-1745 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenbijdragen - Aanvragen tot storting - Controle - Geautomatiseerde opvolgings- en controleprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2616
4-1744 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  POD Maatschappelijke Integratie - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2615
4-1743 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  POD Maatschappelijke Integratie - Facturen - Registratie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 7/1/2009
4-1742 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 12/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1741
4-1741 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 5/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1742
4-1740 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  POD Wetenschapsbeleid - Facturen - Registratie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 5/11/2008
4-1739 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse zaken - Onvolledige inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1738 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  FOD Buitenlandse Zaken - Openstaande facturen - Registratie - Automatisch overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1734 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Volksgezondheid - Centrale inventaris - Gebruik door de buitendiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 10/12/2008
4-1733 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Sociale Zekerheid - Onvolledige inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 5/11/2008
4-1732 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  FOD Volksgezondheid - Facturen - Registratie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 19/11/2008
4-1730 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  FOD FinanciŽn - Loopbaanbeheer - Rol van e-HR
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 13/11/2008
4-1728 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister  
  FOD Kanselarij van de eerste minister - Facturen en schuldvorderingen - Registratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008) 3/10/2008
  Antwoord 6/11/2008
4-1681 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Jaarverslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/10/2008) 1/10/2008
  Antwoord 27/11/2008
4-1354 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Sociale verkiezingen 2008 - Definitieve resultaten - Vrijwillige stopzettingen van de kiesprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008) 1/8/2008
  Antwoord 26/9/2008
4-1353 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Sociale verkiezingen 2008 - Ondernemingen met handels- en industriŽle activiteit voor het bouwbedrijf (paritair comitť 124) - Definitieve resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008) 1/8/2008
  Antwoord 29/9/2008
4-1337 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Vakverenigingen - Overheid - Controle op de ledentelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/9/2008) 31/7/2008
  Antwoord 17/12/2008
4-1154 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Opstelling van de begroting - Instructies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 18/7/2008
4-1153 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - Speciaal fonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 10/10/2008
4-1152 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Rekenhof - Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Restauratie- en Hoteldienst van Defensie - Laattijdige voorlegging van rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 18/7/2008
4-1151 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1150
4-1150 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Overheidssector - HR-verantwoordelijken - Vorming op het vlak van pensioenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 28/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1151
4-1149 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over pensioendossiers - Verantwoordelijkheid van openbare werkgevers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 28/7/2008
4-1148 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Interne controleprocedures - Cel Interne Audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 12/7/2008
4-1147 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) - Informatie over de pensioendossiers - Bevoegdheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
4-1146 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Fedasil - Openstaande vorderingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2602
4-1145 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 22/8/2008
4-1144 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Jongerenbanenplan - Gebrek aan opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 22/8/2008
4-1143 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Jongerenbanenplan - Gebrek aan evaluatie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) - Nationale Arbeidsraad (NAR)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-1140 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rekenhof - Instellingen met betrekking tot sociale zekerheid - Voorleggen van rekeningen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 8/9/2008
4-1139 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2283
4-1136 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rekenhof - Regie der Gebouwen - Voorleggen rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 2/9/2008
4-1135 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rekenhof - Vermogenswijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-1134 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Muntfonds - Rekenhof - Overzenden van rekeningen - Vertraging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-1133 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rekenhof - Rekening van de Thesaurie - Laattijdige toezending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-1131 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) eerste minister  
  Elektronische identiteitskaart - Informatiecampagne - Aanbestedingsprocedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008) 17/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
4-957 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Duurzame ontwikkeling - Broeikasgassen - Landgebruik - Bosbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 9/5/2008
  Antwoord 28/5/2008
4-956 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Informatieloze maatregelen - Stopzetting van opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 9/5/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-955 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling 2000-2004 - Maatregelen - Stopzetting van opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 9/5/2008
  Antwoord 27/5/2008
4-724 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-213
4-703 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 22/4/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-460
4-702 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 9/5/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-459
4-652 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 1/8/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-214
4-460 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-703
4-459 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Proces "gezondheidszorgen" - Proces "personeelscyclus"
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/4/2008) 4/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-702
4-282 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Personeel - Benoemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 30/1/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-218 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Gelden - Gebruik van een privť bankinstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-217 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Rekeningen - Overschrijdingen van kredieten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-216 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Budget en boekhouding - Ernstige tekortkomingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-215 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - Contractueel personeel - Lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 22/2/2008
4-214 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking - Valse fiscale attesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-652
4-213 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Toekenning van subsidies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-724
4-212 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur - Contractueel personeel - Lonen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 27/2/2008
4-211 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare instellingen van Sociale Zekerheid - Rekeningen door te zenden naar het Rekenhof - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Antwoord 13/3/2008