Jurgen Ceder - Onafhankelijke
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Brussel op 11 juni 1963

Licentiaat in de rechten (KULeuven)

Ambtenaar

1992-1995 : secretaris van de VL. BLOK-fractie (Vlaamse Raad)
1995-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1998- ? : lid van de Belgische afvaardiging naar de Noord-Atlantische Vergadering
1999-2003 en 25 maart - 14 juli 2004 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2001-2012 : gemeenteraadslid (Dilbeek)
2004-2007 : ondervoorzitter van de Senaat
2009-2011 : voorzitter van de VB-fractie (Senaat)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
23/1/1997-29/4/1997 Lid Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-19/10/1999 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-22/5/2000 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/7/1999-12/3/2001 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
19/10/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
11/5/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
22/5/2000-3/5/2001 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
1/8/2003-15/1/2004 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
8/1/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
14/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
29/11/2007-7/5/2010 Lid Bijzondere commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"
15/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo"
20/7/2010-13/7/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
20/7/2010-13/7/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
20/7/2010-13/7/2011 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
20/7/2010-13/7/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
20/7/2010-13/7/2011 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
11/10/2010-13/7/2011 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
12/10/2010-13/7/2011 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies