Auteurs- en sprekersregister betreffende "du Bus de Warnaffe André" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Alternerend leren (Inschakeling van schoolverlaters op de arbeidsmarkt - Nood aan harmonisering van de statuten - Recht op kinderbijslag en statuut van persoon ten laste) (5-1654)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 13-15 5-117 COM p. 13-15 (PDF)
Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Behandeling van de dossiers - Termijnen - Achterstand - E-did-project tot informatisering van het dossier - Stand van zaken (5-5827)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5827
Artikel 33 van het Verdrag van de Verenigde Naties voor gelijke rechten voor personen met een handicap (Opvolging door België en stand van zaken van de tenuitvoerlegging - Coördinatie van het beleid - Maatschappelijk middenveld - Verslag over de werkzaamheden) (5-115)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-9 COM
p. 11-17 5-9 COM p. 11-17 (PDF)
Bedelen met kinderen - Parketten - Huidig beleid - VN-Comité voor de Rechten van het Kind - Aanbeveling - Werkgroep bedelende kinderen - Werkzaamheden (5-7147)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7147
Borstkankerscreening (Risicovrouwen) (5-981)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 15-18 5-80 COM p. 15-18 (PDF)
Buitenlandse ambassades in België - Internationale organisaties - Personeel (5-6211)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6211
De Birmese lente (Democratisering - Opschorting van de economische sancties - Ontwikkelingssamenwerking - Economische missies) (5-514)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe ŕ M. Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-57
p. 16-18 5-57 p. 16-18 (PDF)
De Handiweb-toepassing (Website waarlangs personen met een handicap hun dossier bij de dienst Personen met een handicap kunnen consulteren) (5-116)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-9 COM
p. 17-18 5-9 COM p. 17-18 (PDF)
De aanbevelingen van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg inzake Hepatitis C (Terugbetaling van de nieuwe behandelingen - Opsporing) (5-373)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-44
p. 9-11 5-44 p. 9-11 (PDF)
De aanbevelingen van het Rekenhof over de faillissementsverzekering (5-1648)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 4-6 5-126 COM p. 4-6 (PDF)
De activiteiten van de Hoge Raad voor Vrijwilligers (Afloop van het mandaat van de leden) (5-722)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 22-23 5-64 COM p. 22-23 (PDF)
De antidepressiva (Overconsumptie) (5-3490)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 23-25 5-230 COM p. 23-25 (PDF)
De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen (5-3796)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3796
De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen (5-3936)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-3936
De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen (5-7985)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7985
De bijdrage aan de Psychologencommissie (Verhoging van het bedrag - Bestemming) (5-269)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-55 COM
p. 4-6 5-55 COM p. 4-6 (PDF)
De burgerdienst (Jongeren die zich inzetten in het belang van de gemeenschap - Financiering - Sociaal statuut) (5-3196)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 15-17 5-217 COM p. 15-17 (PDF)
De campagne rond slaap- en kalmeringsmiddelen (Overleg met de gemeenschappen) (5-3025)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-207 COM
p. 4-5 5-207 COM p. 4-5 (PDF)
De chirurgische behandeling van obesitas (5-6772)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6772
De contingentering van de kinesitherapeuten (Kadaster - Selectieproef) (5-3884)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 12-13 5-251 COM p. 12-13 (PDF)
De controles op het voorschrijven van stollingsfactoren (5-6773)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6773
De conventie van de Internationale Arbeidsorganisatie over huishoudwerk (Ratificatie door België - Wijziging wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk) (5-2894)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-195 COM
p. 9-10 5-195 COM p. 9-10 (PDF)
De definitieve arbeidsongeschiktheid (Aan het werk houden van de werknemer door zijn werk aan te passen - Artikel 33 wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomst : uitvoeringsbesluit - Advies Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk) (5-1655)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 15-16 5-117 COM p. 15-16 (PDF)
De echte en dringende noden van patiënten die antistollingsmedicatie moeten nemen (Erkenning door het Riziv van nieuwe, meer betrouwbare moleculen en van toestellen voor zelfcontrole) (5-1904)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 5-8 5-139 COM p. 5-8 (PDF)
De eerste jaarlijkse conventie van het Europees Platform tegen armoede en sociale uitsluiting (Conclusies) (5-1561)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-128 COM
p. 4-6 5-128 COM p. 4-6 (PDF)
De epidemiologische gegevens inzake drugsverbruik (Probleem van het verzamelen en uitwisselen van gegevens) (5-1008)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-105
p. 25-28 5-105 p. 25-28 (PDF)
De erkenning door het RIZIV van de pediatrische diensten die personen met trisomie-21 begeleiden (Genetische aandoening - Financiering - Zie ook mondelinge vragen 5-1392 en 5-1380) (5-1382)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-146
p. 10-13 5-146 p. 10-13 (PDF)
De erkenning van de kinesitherapeuten (Behandelingstermijn voor de accrediteringsaanvragen) (5-4875)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 25-27 5-297 COM p. 25-27 (PDF)
De erkenning van de technologen in de medische beeldvorming (5-4727)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 9-12 5-297 COM p. 9-12 (PDF)
De evaluatie van de ziekenhuizen (Kwaliteitsindicatoren - Transparantie) (5-492)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-55
p. 30-32 5-55 p. 30-32 (PDF)
De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (Ontwerp van KB op de tarifering) (5-1393)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-148
p. 17-19 5-148 p. 17-19 (PDF)
De financiering van de VZW SMES (Bijstand aan hulpverleners die hulp verlenen aan mensen die zich sociaal en mentaal in een precaire situatie bevinden - Mogelijke einde van het proefproject Outreach - Daklozen) (5-3227)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 17-18 5-217 COM p. 17-18 (PDF)
De fraude met de SIS-kaart (Gebruik door meerdere leden van eenzelfde familie - Samensmelting met de elektronische identiteitskaart) (5-767)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 27-29 5-64 COM p. 27-29 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen (Samenvoeging in polen - Bestuursovereenkomst - Statuut van het personeel - Beveiligingsagentschap - Kosten - Bruikleenbeleid) (5-2546)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-175 COM
p. 18-20 5-175 COM p. 18-20 (PDF)
De gezondheidszorg in de gevangenissen (Erbarmelijke sanitaire toestand - Sterkere aanwezigheid van tuberculose, HIV, hepatitis - Gevangenis van Vorst) (5-468)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-50
p. 33-35 5-50 p. 33-35 (PDF)
De groene jobs (Ecologische overgang van de economie) (5-1650)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 8-10 5-117 COM p. 8-10 (PDF)
De groene jobs (Overgang naar een milieuvriendelijke economie) (5-1650)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 24-25 5-155 COM p. 24-25 (PDF)
De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA - Gevolgen voor de burgerlijke vrijheden, internetproviders en generieke geneesmiddelen) (5-408)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-47
p. 17-20 5-47 p. 17-20 (PDF)
De health literacy (5-9228)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9228
De herinschakeling in het arbeidscircuit na een periode van arbeidsongeschiktheid (5-5958)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5958
De herstructurering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen (Samenvoeging in polen - Institutionele vraagtekens - Synergieën met het Paleis voor Schone Kunsten - Beheersautonomie) (5-2547)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-175 COM
p. 17-18 5-175 COM p. 17-18 (PDF)
De hervorming van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (Audit en aanbevelingen van het Rekenhof - Indexering van de pensioenen van oud-kolonialen : discriminatie op grond van de nationaliteit) (5-1651)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-134 COM
p. 6-8 5-134 COM p. 6-8 (PDF)
De herziening van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (5-2438)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 19-20 5-171 COM p. 19-20 (PDF)
De huidige volkstelling in Mauritanië (Discriminatie van de zwarte gemeenschap) (5-1297)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 29-31 5-105 COM p. 29-31 (PDF)
De instemming van België met de doelstellingen van de "UNAIDS Strategy" tot 2015 (Programma over hiv/aids - Strategie van België - Principe van een patentpool van geneesmiddelen) (5-1267)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 15-19 5-99 COM p. 15-19 (PDF)
De jongeren die zich op de grens bevinden tussen de sectoren van de jeugdzorg, de gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg (Werkgroep binnen de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid) (5-3907)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 14-15 5-251 COM p. 14-15 (PDF)
De kinderarmoede (Subsidiëring van de OCMW-projecten) (5-2814)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-194 COM
p. 6-8 5-194 COM p. 6-8 (PDF)
De korting op factuur bij aankoop van een minder vervuilende wagen (Maatregelen ten voordele van elektrische wagens, fietsen en elektrische fietsen) (5-868)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-71 COM
p. 22-25 5-71 COM p. 22-25 (PDF)
De leervergoeding en het leefloon (Risico dat de ouders van jongeren met een leerovereenkomst hun leefloon verliezen) (5-3522)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-233 COM
p. 12-14 5-233 COM p. 12-14 (PDF)
De manuele therapie (Kinesitherapie - Erkenning - Osteopathie) (5-4257)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-280 COM
p. 5-7 5-280 COM p. 5-7 (PDF)
De mensenrechten in Mauritanië (5-9141)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9141
De mogelijke afschaffing van de maaltijdcheques (ten voordele van een systeem van premies die zijn vrijgesteld van lasten en samen met het loon worden uitbetaald) (5-3520)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 12-13 5-242 COM p. 12-13 (PDF)
De mogelijkheid van bloeddonatie door personen met genetische hemochromatose (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden) (5-1912)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 8-11 5-139 COM p. 8-11 (PDF)
De naleving van de wetgeving inzake het rookverbod in de horeca en het verbod om alcohol te verkopen aan jongeren (5-4783)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 18-19 5-297 COM p. 18-19 (PDF)
De nationale strategie voor de integratie van de Roma en de strijd tegen kinderbedelarij (Maatregelen - Studie van de Europese Commissie - Schoolplicht) (5-3709)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-241 COM
p. 10-13 5-241 COM p. 10-13 (PDF)
De neonicotinoďde insecticiden (Weerslag op de bijen - Verbod) (5-3049)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 5-7 5-220 COM p. 5-7 (PDF)
De nieuwe reglementering van de dienstcheques en de OCMW's (Extra werk - Borg) (5-3370)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 31-33 5-220 COM p. 31-33 (PDF)
De onlinedienst Communit-e (plus) (Toepassing waarmee ziekenfondsen en eventueel ook andere organisaties aanvragen tot tegemoetkoming aan personen met een handicap zullen kunnen invoeren) (5-3206)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 8-10 5-223 COM p. 8-10 (PDF)
De opgelopen achterstand inzake beslissingen over het klimaatbeleid (Onenigheid tussen de gewesten en het federale niveau) (5-2810)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-196 COM
p. 4-7 5-196 COM p. 4-7 (PDF)
De oprichting van het Observatorium voor chronische ziekten (Samenwerking met de deelstaten - Nationaal plan - Diabetes) (5-551)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-60
p. 11-14 5-60 p. 11-14 (PDF)
De opsporing van tuberculose (5-896)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-70 COM
p. 17-18 5-70 COM p. 17-18 (PDF)
De opvolging van het verslag Aanbevelingen en voorstellen tot maatregelen voor een Belgisch Plan voor zeldzame ziekten (5-1905)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 5-7 5-171 COM p. 5-7 (PDF)
De overgang naar democratie in Guinee (Steun van de EU en van België - Hervorming van de veiligheidsdiensten) (5-1567)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-116 COM
p. 21-22 5-116 COM p. 21-22 (PDF)
De overschrijding van de norm voor de concentratie van fijn stof in de lucht (Verwijzing van België naar het Europees Hof van Justitie - Vervuiling door verwarmingsapparaten en voertuigen) (5-867)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-88 COM
p. 4-5 5-88 COM p. 4-5 (PDF)
De pelsdierkwekerijen in België (Instellen van een moratorium) (5-1298)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 23-24 5-99 COM p. 23-24 (PDF)
De psychosociale risico's en stress op het werk (5-2309)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 26-28 5-155 COM p. 26-28 (PDF)
De registratieprocedure van biosimilaire geneesmiddelen (en de terugbetaling) (5-2858)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-198 COM
p. 13-17 5-198 COM p. 13-17 (PDF)
De relaties tussen de Europese Unie en Armenië (Verwerping van de associatieovereenkomst en het vrijhandelsakkoord met de EU - Toetreding tot de douane-unie met Rusland - Rechten van de mens - OVSE - Conflict in Nagorno-Karabach) (5-4462)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 27-30 5-272 COM p. 27-30 (PDF)
De renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel (5-2040)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-144 COM
p. 4-7 5-144 COM p. 4-7 (PDF)
De renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel (5-4138)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatsstecretairs voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-257 COM
p. 4-6 5-257 COM p. 4-6 (PDF)
De renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel (5-759)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-84
p. 17-19 5-84 p. 17-19 (PDF)
De renovatie van het Koninklijk Conservatorium Brussel (5-784)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-87
p. 15-16 5-87 p. 15-16 (PDF)
De rol van de huisarts bij thuishospitalisatie (Relatie met de ziekenhuisarts) (5-694)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-78
p. 17-19 5-78 p. 17-19 (PDF)
De samenwerking met Rwanda (5-2621)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2621
De schorsing van de financiering van de vzw DUNE (Vzw die zich met drugsverslaving bezig houdt - Usurperende bevoegdheid) (5-2469)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-170 COM
p. 8-11 5-170 COM p. 8-11 (PDF)
De sociaalprofessionele vrijstelling (Vrijstelling van de inkomsten van leefloontrekkers die beginnen te werken) (5-2201)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-170 COM
p. 6-8 5-170 COM p. 6-8 (PDF)
De specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg van de diabetespatiënt die worden verleend door kinesitherapeuten (5-4258)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 23-25 5-267 COM p. 23-25 (PDF)
De stand van de renovatiewerken in het Conservatorium van Brussel (5-194)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-21 COM
p. 6-9 5-21 COM p. 6-9 (PDF)
De tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Maatregelen voor een hogere levensstandaard - Evaluatie van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap) (5-2839)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-199 COM
p. 4-7 5-199 COM p. 4-7 (PDF)
De terugbetaling van HAART-therapie voor patiënten met hepatitis C genotype 1 (5-2062)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 25-26 5-139 COM p. 25-26 (PDF)
De terugbetaling van HAART-therapie voor patiënten met hepatitis C genotype 1 (Niet terugbetalen van de nieuwe behandelingen - Niet-overeenstemming van de bijsluiters) (5-1414)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 34-36 5-99 COM p. 34-36 (PDF)
De toegangsprijs van de federale musea (Schrappen van de gratis toegang voor bepaalde categorieën van personen) (5-1006)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-104
p. 9-10 5-104 p. 9-10 (PDF)
De toestand in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Situatie van de journalisten en de persvrijheid - Toetreding tot de EU) (5-1038)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius (EU-handelsakkoorden met Moldavië, Georgië en Oekraďne - Vooruitzichten op toetreding tot de EU - Druk van Rusland) (5-4180)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 9-11 5-272 COM p. 9-11 (PDF)
De uitbuiting van werknemers in de Brusselse stations (Problemen van de onderaanneming en de schijnzelfstandigen) (5-1658)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 17-18 5-117 COM p. 17-18 (PDF)
De verbetering van de behandeling en de verzorging van hemofilie in België (5-1564)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 7-10 5-112 COM p. 7-10 (PDF)
De verbetering van de levenskwaliteit van vrouwen met borstkanker door middel van fysieke training (Effectiviteit van een gestandaardiseerd multidisciplinair oncologisch revalidatieprogramma) (5-4208)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 17-18 5-267 COM p. 17-18 (PDF)
De verkoop van schilderijen door het museum Van Buuren (5-1100)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-114
p. 31-32 5-114 p. 31-32 (PDF)
De verontrustende stijging van het aantal diabetespatiënten in België en het onverklaarbare uitblijven van een nationale strategie (5-1566)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 10-14 5-112 COM p. 10-14 (PDF)
De verplichte vaccinaties (Vrijspraak voor de ouders die de poliovaccinatie weigerden) (5-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 23-27 5-64 COM p. 23-27 (PDF)
De verzekeringen voor vrijwilligers (Financiële steun van de Nationale Loterij - Contactpunt voor de verenigingen die met vrijwilligers werken) (5-3647)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 4-5 5-253 COM p. 4-5 (PDF)
De vogelgriep A(H7N9) (Aanbevelingen) (5-964)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-99
p. 11-12 5-99 p. 11-12 (PDF)
De weigering van vaccinatie en de gevolgen van de vrijspraak en vrijstelling van poliovaccinatie door de correctionele rechtbank van Doornik (5-734)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-64 COM
p. 23-27 5-64 COM p. 23-27 (PDF)
De werkgeversgroeperingen (5-6359)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6359
De wet betreffende de rechten van de patiënten (Gebrek aan bekendheid - Ouderen, geesteszieken, gedetineerden) (5-2212)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 11-14 5-158 COM p. 11-14 (PDF)
De zelfstandigen in bijberoep (Misbruik - Aftrek van beroepskosten voor zelfstandige activiteiten die in werkelijkheid niet worden uitgeoefend) (5-2052)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-141 COM
p. 6-7 5-141 COM p. 6-7 (PDF)
De zelfstandigen in bijberoep (die geen inkomsten aangeven - Berekeningswijze van de sociale bijdragen) (5-3819)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 6-8 5-252 COM p. 6-8 (PDF)
De zwaar zorgbehoevenden (Personen met autisme, een hersenletsel of een meervoudige handicap) (5-3741)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 10-11 5-251 COM p. 10-11 (PDF)
Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Onwetendheid van de bevolking - Informatiecampagne - Website (5-1205)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1205
Directie-Generaal Personen met een Handicap - Tevredenheidsonderzoek van 2007 en 2008 - Actieplan - Duur - Uitvoering van de maatregelen - Eventueel nieuw tevredenheidsonderzoek (5-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-486
Dossiers arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Achterstand in de behandeling - Cijfers - Betaling verwijlintresten - Informatisering van het invaliditeitsdossier - Stand van zaken (5-1102)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1102
Dossiers arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Achterstand in de behandeling - Cijfers - Betaling verwijlintresten - Informatisering van het invaliditeitsdossier - Stand van zaken (5-5635)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5635
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer André du Bus de Warnaffe, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Europalia Turkije in 2015 (Schending van de rechten van de mens - Armeense genocide) (5-4211)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 15-18 5-272 COM p. 15-18 (PDF)
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (Hervormingen die de Europese Commissie voorstelt - Voorstellen over het percentage van de cofinanciering) (5-3345)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-220 COM
p. 27-29 5-220 COM p. 27-29 (PDF)
Evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 "Vrouwen, Vrede en Veiligheid" (5-765)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de heren Bert Anciaux en André du Bus de Warnaffe
5-765/1
p. 1-60 5-765/1 p. 1-60 (PDF)
Hemofilie - Behandelingen - Bekostiging - Budget (5-3777)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3777
Hemofilie - Behandelingen - Bekostiging - Budget (5-5638)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5638
Het Ervaringsfonds (Behoud van oudere werknemers op de arbeidsmarkt - Budget - Informatiecampagnes) (5-1652)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 10-12 5-117 COM p. 10-12 (PDF)
Het Europees Fonds voor de minstbedeelden (Voedselhulp) (5-4345)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-271 COM
p. 12-14 5-271 COM p. 12-14 (PDF)
Het Europees programma voor voedeslhulp aan de minstbedeelden (Toekomst van de Europese voedselhulp) (5-2551)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-183 COM
p. 4-5 5-183 COM p. 4-5 (PDF)
Het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan (Overleg met de gemeenschappen) (5-2388)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-171 COM
p. 15-17 5-171 COM p. 15-17 (PDF)
Het aandeel van generieke geneesmiddelen in de voorschriften (Risico's) (5-454)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-50
p. 31-33 5-50 p. 31-33 (PDF)
Het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien (Ambtenaren die de Belgische staat verdedigen voor de rechtbanken die fiscale geschillen beslechten, i.p.v. advocaten) (5-3057)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-205 COM
p. 4-5 5-205 COM p. 4-5 (PDF)
Het aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien (Verdediging van de belangen van de Staat in fiscale geschillen) (5-3363)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Koen Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-219 COM
p. 22-23 5-219 COM p. 22-23 (PDF)
Het activeringsproces voor personen met een handicap (Zoeken naar een baan - Doven) (5-1297)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-139
p. 24-26 5-139 p. 24-26 (PDF)
Het alternerend leren (Harmonisering van de statuten) (5-3518)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 11-12 5-242 COM p. 11-12 (PDF)
Het ambassadepersoneel (Overtreding van de sociale wetgeving - Misbruiken : uitbuiting, ongewenste intimiteiten, mensenhandel - Klachten) (5-1818)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 34-36 5-117 COM p. 34-36 (PDF)
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011 (Vermindering van de uitkering van de persoon met een handicap die samenwoont) (5-1657)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-120 COM
p. 7-8 5-120 COM p. 7-8 (PDF)
Het beleid inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen en inzake voedselveiligheid (5-1505)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1505/1
p. 1-7 5-1505/1 p. 1-7 (PDF)
Het besparingspotentieel van biosimilaire geneesmiddelen (5-2331)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-158 COM
p. 14-15 5-158 COM p. 14-15 (PDF)
Het betaald educatief verlof (Evaluatie - Maximum aantal opleidingsuren) (5-1653)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 12-13 5-117 COM p. 12-13 (PDF)
Het chronischevermoeidheidsyndroom (Aanpak - Zorgaanbod) (5-3420)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 14-15 5-230 COM p. 14-15 (PDF)
Het colloquium over chronische ziektes (Nationaal actieplan - Vermindering van het plafond voor de maximumfactuur met 100 euro - Afwezigheid van de minister van Volksgezondheid van de Franse Gemeenschap op de nationale conferentie) (5-1204)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-129
p. 17-19 5-129 p. 17-19 (PDF)
Het contingent artikel 60 (Tewerkstelling door de OCMW's - Nieuwe berekeningsmethode voor subsidies - Artikel 60 organieke wet betreffende de OCMW's) (5-3683)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-233 COM
p. 14-16 5-233 COM p. 14-16 (PDF)
Het evaluatieverslag van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (5-1463)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-107 COM
p. 17-18 5-107 COM p. 17-18 (PDF)
Het fiscaal statuut van de jongeren met een leerovereenkomst (Verhoging van het toegelaten inkomstenplafond indien de leerling recht heeft op kinderbijslag - Statuut van kind dat fiscaal ten laste is - Vrijstelling van de verloning van leerlingen in het kader van een leercontract) (5-3519)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-226 COM
p. 8-9 5-226 COM p. 8-9 (PDF)
Het gebruik van videoconferencing in ziekenhuizen voor de opvang van doven en slechthorenden (Tolken gebarentaal) (5-3681)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 7-10 5-251 COM p. 7-10 (PDF)
Het geneesmiddel Avastin (dat door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg wordt afgeraden bij de behandeling van uitgezaaide borstkanker) (5-3888)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-251 COM
p. 11-12 5-251 COM p. 11-12 (PDF)
Het globaal medisch dossier (van de patiënten) (5-4618)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-280 COM
p. 16-17 5-280 COM p. 16-17 (PDF)
Het gratis oproepnummer van de Directie-generaal personen met een handicap (Vertraging in de behandeling van de telefonische vragen - Handiweb) (5-1562)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-120 COM
p. 4-7 5-120 COM p. 4-7 (PDF)
Het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap (Slechte werking) (5-2552)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-183 COM
p. 8-9 5-183 COM p. 8-9 (PDF)
Het groene nummer van de directie-generaal Personen met een handicap (Slechte werking) (5-851)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-92
p. 12-15 5-92 p. 12-15 (PDF)
Het ingrijpen van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie om de ratificatie van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap te bevorderen (5-40)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 44-46 5-5 p. 44-46 (PDF)
Het interfederaal instituut voor het overleg inzake de gezondheidszorg (tussen de voor gezondheid bevoegde ministers - Oprichting) (5-4377)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-280 COM
p. 13-14 5-280 COM p. 13-14 (PDF)
Het internationale vrijwilligerswerk (Verhoging van het plafond voor de vergoedingen bepaald in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers) (5-3501)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-230 COM
p. 29-30 5-230 COM p. 29-30 (PDF)
Het invoeren van een nationaal plan voor diabetes (5-1159)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-123
p. 6-8 5-123 p. 6-8 (PDF)
Het legaat Delporte (Collectie kunstwerken die voor het publiek nagenoeg ontoegankelijk is - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel) (5-2200)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-151 COM
p. 4-5 5-151 COM p. 4-5 (PDF)
Het nationaal plan rond hiv 2014-2019 (5-4122)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-267 COM
p. 8-10 5-267 COM p. 8-10 (PDF)
Het onthaal van doven en van slechthorenden in ziekenhuizen (Tolken in gebarentaal - Videoconferencing) (5-1563)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 5-7 5-112 COM p. 5-7 (PDF)
Het project inzake beroepsherinschakeling van mensen die arbeidsongeschikt zijn (Proefproject van het RIZIV en de VDAB dat voorziet in begeleiding en opleiding van een honderdtal personen die nog in staat zijn om te werken) (5-614)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-50 COM
p. 18-20 5-50 COM p. 18-20 (PDF)
Het samenwerkingsprotocol tussen België en de Democratische Republiek Congo inzake het bestrijden en de controle van diabetes (5-5319)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5319
Het statuut van de jongeren met een leerovereenkomst (Harmonisering van de statuten voor alternerend leren - Risico op het verlies van de kinderbijslag) (5-3521)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-223 COM
p. 12-13 5-223 COM p. 12-13 (PDF)
Het vaccin tegen poliomyelitis (5-2667)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2667
Het vaccin tegen poliomyelitis (5-5637)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5637
Het verbeteren van de vroegtijdige opsporing en diagnose van borstkanker (Criteria van de leeftijd en de dichtheid van het borstweefsel - Verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de gemeenschappen) (5-1284)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 19-23 5-99 COM p. 19-23 (PDF)
Het vergelijkend examen dat toegang geeft tot het beroep van zelfstandig kinesitherapeut (Contingentering - Kadaster - Evolutie van het beroep) (5-1350)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-99 COM
p. 26-30 5-99 COM p. 26-30 (PDF)
Het vertrek van de Koningin Elisabethwedstrijd uit het Koninklijk Conservatorium in Brussel (Renovatie van de gebouwen) (5-283)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-35
p. 13-15 5-35 p. 13-15 (PDF)
Het voedingsonderzoek bij kinderen (Nationale enquęte over de voedselconsumptie bij schoolgaande jongeren van minder dan vijftien jaar - Stand van zaken) (5-4892)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 33-34 5-297 COM p. 33-34 (PDF)
Het vrijwilligerswerk dat door buitenlandse onderdanen wordt uitgevoerd (Zie ook schriftelijke vraag 5-6502 en vraag om uitleg 5-3502) (5-4654)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-285 COM
p. 8-10 5-285 COM p. 8-10 (PDF)
Het vrijwilligerswerk dat door vreemdelingen wordt verricht (Noodzaak van een werkvergunning - Zie ook vraag om uitleg 5-3916) (5-3502)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 7-9 5-242 COM p. 7-9 (PDF)
Het vrijwilligerswerk dat uitgeoefend wordt door buitenlandse onderdanen (Werkvergunning - Zie ook vraag om uitleg 5-3502) (5-3916)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-265 COM
p. 5-6 5-265 COM p. 5-6 (PDF)
Het zich terugtrekken van consumentenorganisaties uit het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (Misleidende reclamepraktijken) (5-322)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-37
p. 26-27 5-37 p. 26-27 (PDF)
Kansen en uitdagingen verbonden aan innoverende therapieën (5-1917)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1917/1
p. 1-31 5-1917/1 p. 1-31 (PDF)
   Bijlage
5-1917/2
tekst 5-1917/2 tekst (PDF)
Kinesitherapeuten - SELOR - Vergelijkend examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer - Opportuniteit (5-122)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-122
Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) - Verslag ten behoeve van het Parlement : 1 januari 2008 - 31 december 2009 (5-176)      
  Verslag van mevrouw Marleen Temmerman en de heer André du Bus de Warnaffe
5-176/2
p. 1-15 5-176/2 p. 1-15 (PDF)
Openbare instellingen van sociale zekerheid - Uitgaven voor informatica (5-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-768
Openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht in België - Dividenden - Verlaagde roerende voorheffing - Toepassing - Praktijken van de Belgische betaalorganen (5-5693)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5693
Pensioenen - Pensioen van de overheidssector en beroeps- of vervangingsinkomen - Cumulatie - Controle - Overleg tussen de diensten - Berekening van het toegestane inkomen - Indexering van de maximumbedragen (5-1103)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-1103
Pensioenen van werknemers - Beheer van de individuele rekeningen - Vzw CIMIRe en SIGeDIS (5-763)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-763
Personen met een handicap - Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen - Evaluatie - Verslag - Deelneming van België (5-485)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-485
Personen met een handicap - Vertegenwoordiging in de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) (5-484)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-484
Personen met een handicap - Vertegenwoordiging in de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) (5-5634)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5634
Prenatale selectie volgens geslacht (5-3676)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3676
Prenatale selectie volgens geslacht (5-3935)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3935
Prikwonden (in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche - Omzetting van richtlijn 2010/32/EU) (5-2704)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-195 COM
p. 8-9 5-195 COM p. 8-9 (PDF)
Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN inzake vrouwen, vrede en veiligheid (5-1643)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-1643
Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ("Vrouwen, vrede en veiligheid") - Uitvoering - Budgetten in België - Methode - Rapport aan de Europese Unie - Belgische resultaten (5-1483)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1483
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW ) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Projecten - EMAS-certificaat - Eventuele verkrijging (5-5826)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5826
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Resultaten - Toekenning van EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme) (5-1203)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-1203
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Duurzaam energie- en milieubeheer - Resultaten - Toekenning van EMAS-certificaat (Eco-Management and Audit Scheme) (5-5636)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5636
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Informeren van de gezinnen - Website - Kwaliteitslabel AnySurfer (5-1202)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1202
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging (5-5825)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5825
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Project "Quo vadis, kinderbijslag?" - Stand van zaken - Conclusies en aanbevelingen (5-1204)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1204
Rijksdienst voor Pensioenen - Werkingskosten (5-760)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-760
Sancties ten opzichte van Syrië (Arabische lente) (5-1221)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 15-16 5-105 COM p. 15-16 (PDF)
Seksueel geweld in Birma (als oorlogswapen - Onderzoekscommissie van de VN) (5-1287)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 25-27 5-105 COM p. 25-27 (PDF)
Stress op het werk (5-729)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-82
p. 10-12 5-82 p. 10-12 (PDF)
Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap (5-3900)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 5-3900
Toegankelijkheid van liften voor personen met een handicap (5-3937)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-3937
Verdrag nr. 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor het huispersoneel - Inwerkingtreding - Ratificatie door België - Termijn - Gevolgen voor het Belgisch recht (5-3138)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-3138
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer André du Bus de Warnaffe
5-254/2
p. 1-3 5-254/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 73 van de heer André du Bus de Warnaffe
5-254/3
p. 3 5-254/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer André du Bus de Warnaffe
5-328/2
p. 1-3 5-328/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 20 van de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Nele Lijnen
5-328/3
p. 1-3 5-328/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen van het generatiepact inzake de voorlichting van de beroepsbevolking over haar toekomstige pensioenrechten (5-601)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-601/1
p. 1-9 5-601/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en André du Bus de Warnaffe
5-665/2
p. 1 5-665/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige en discriminerende praktijken van prenatale selectie op grond van geslacht (op wereldvlak) (5-1462)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen
5-1462/1
p. 1-3 5-1462/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de opkomende biosimilaire geneesmiddelen en de effectieve aanwending van hun bezuinigingspotentieel (5-2208)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2208/1
p. 1-19 5-2208/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (Problematiek van de "Dubbele Diagnose" - Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Projecten en proefprojecten) (5-2201)      
  Voorstel van de heren André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi en de dames Cindy Franssen, Leona Detičge en Nele Lijnen
5-2201/1
p. 1-13 5-2201/1 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
5-146
p. 46-48 5-146 p. 46-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Amendementen nrs 8 tot 10 en 13 tot 15 van de heer André du Bus de Warnaffe
5-238/2
p. 4-6 5-238/2 p. 4-6 (PDF)
  5-238/2
p. 7-8 5-238/2 p. 7-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitdagingen die gepaard gaan met de opkomst van de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (5-1208)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1208/1
p. 1-6 5-1208/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verkiezingen in Guinee en de strijd tegen straffeloosheid (5-2293)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2293/1
p. 1-8 5-2293/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME (Chronisch vermoeidheidssyndroom of myalgische encefalomyelitis) (5-2036)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Jacques Brotchi en André du Bus de Warnaffe
5-2036/1
p. 1-8 5-2036/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Amendement nr 32 van de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Sabine de Bethune
5-1109/2
p. 10-11 5-1109/2 p. 10-11 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de inachtneming van gezondheidsaspecten in alle vormen van sectoraal overheidsbeleid (5-1287)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1287/1
p. 1-8 5-1287/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de definiëring van een nieuwe kinesitherapeutische verstrekking, toegespitst op preventie en gezondheidsbevordering via ondersteuning en begeleiding van lichaamsbeweging voor prediabetici (5-2525)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2525/1
p. 1-10 5-2525/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (5-699)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en André du Bus de Warnaffe
5-699/2
p. 1 5-699/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren (5-1826)      
  Voorstel van de heren André du Bus de Warnaffe en Richard Miller en de dames Caroline Désir en Zakia Khattabi
5-1826/1
p. 1-5 5-1826/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om te komen tot strengere regels inzake handels- en reclamepraktijken voor alcoholhoudende dranken (Opstellen van een convenant - Verslag van het Parlement) (5-985)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-985/1
p. 1-10 5-985/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestendiging van en verbeteringen aan de terugbetaling van de voorbehoedsmiddelen voor vrouwen onder de eenentwintig (5-668)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-668/1
p. 1-5 5-668/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) (5-602)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer André du Bus de Warnaffe
5-602/1
p. 1-6 5-602/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over een betere toegankelijkheid van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) (5-580)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-580/1
p. 1-6 5-580/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over het garanderen van een redelijke levensstandaard voor invaliden (5-517)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-517/1
p. 1-5 5-517/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren (5-678)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-678/1
p. 1-5 5-678/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-25
p. 77 5-25 p. 77 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Bespreking
5-58
p. 29-32 5-58 p. 29-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (VRJM), Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Servië) (5-1492)      
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij een hervorming van de sociaalprofessionele integratievrijstelling wordt gevraagd (Leefloon - Werkloosheidsvallen - Opleidingspremies) (5-1772)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1772/1
p. 1-6 5-1772/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1559/1
p. 1-20 5-1559/1 p. 1-20 (PDF)
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Vrijstelling voor sociale of familiale redenen krachtens artikel 90 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 - Cijfers voor de jaren 2008 tot 2012 - Vooruitzichten voor 2013 (5-9881)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9881
Vrijwilligerswerk op Europees niveau (Europese vrijwilligersdienst - Kostenvergoedingen) (5-1568)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-112 COM
p. 14-15 5-112 COM p. 14-15 (PDF)
Wesvoorstel tot instelling van een sociaal statuut voor vrijwillige burgerdienst (5-60)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-60/1
p. 1-13 5-60/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen, andere aanvullingen van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de sociale zekerheid en de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (Centralisatie bij de arbeidsrechtbank van zoveel mogelijk geschillen betreffende aanvullende sociale voordelen, en voornamelijk aanvullende pensioenen, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen - Wijziging Gerechtelijk Wetboek) (5-2873)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2873/2
p. 1-3 5-2873/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector (Afstemming van de pensioenwetgeving op diverse wijzigingen betreffende de rechtspositie van bepaalde ambtenaren - Wegwerken van ongelijkheden of discriminaties - Uitsluiting van de toekenning van dubbele pensioenvoordelen - Administratieve vereenvoudiging - Aanbrengen van inhoudelijke en formele verbeteringen in de wetgeving) (5-2861)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2861/2
p. 1-4 5-2861/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Aanpassing van de bijzondere regels betreffende de berekening van het pensioen - Wanneer het bedrag van het wettelijk pensioen toegekend ten laste van een buitenlandse pensioenregeling vermindert, wordt de aanvulling op het Belgisch pensioen enkel vermeerderd indien deze vermindering het gevolg is van een wijziging van de verzekeringstijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van dit buitenlands pensioen) (5-2862)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2862/2
p. 1-8 5-2862/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (inzake pensioenen) (Aanvullende pensioenen - Invoering van een unieke verjaringstermijn van vijf jaar voor alle vorderingen, zowel contractuele als buitencontractuele, die een werknemer, een zelfstandige, een aangeslotene of een begunstigde aanhangig kan maken tegen de inrichter of de pensioeninstelling - Informatie voor de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren over gegevens betreffende aanvullende pensioenen : gegevensbank over aanvullende pensioenen - Hervorming van de pensioenfiche - Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders - Uittreding - Pensioenleeftijd - Formele aanpassing van bestaande pensioenreglementen en -overeenkomsten - Geďndividualiseerde informatie voor elke burger met de leeftijd van 45 jaar met betrekking tot zowel zijn wettelijke als zijn aanvullende pensioenrechten - Overlevingspensioen van de overheidssector - Leefloon - Wijziging van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid - Wijziging van de programmawet [I] van 24 december 2002 en van de programmawet [I] van 27 december 2006 - Wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - Opheffing van artikel 8, §2, van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor - Wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen [overheidssector] - Wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie - Wijziging van artikel 41 van het Wetboek van de BTW) (5-2863)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2863/2
p. 1-5 5-2863/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen (Financiering van het FAVV : Aanpassing van de verdeling van het bedrag van de heffingen tussen de sectoren - Goederenvervoer per spoor - Gecombineerd vervoer) (5-1900)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1900/2
p. 1-3 5-1900/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 24 5-85 p. 24 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid (Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op invoering solidariteitsbijdrage, KB 5 november 2002 tot instelling van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en KB 14 juli 1995) (5-1166)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 25octies/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (Onbeantwoorde medische behoeften [moeilijk toegankelijke behandeling voor personen die lijden aan zeldzame ziekten of bepaalde vormen van kanker] : bevoegdheid Raad van State inzake cohortbeslissingen - Zie ook doc. 5-2460) (5-2459)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2459/2
p. 1-3 5-2459/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-139
p. 63-64 5-139 p. 63-64 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Niet-conventionele praktijken inzake geneeskunde, artsenijbereidkunde, kinesitherapie, verpleegkunde en paramedische beroepen) (5-407)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Cindy Franssen
5-407/2
p. 1-6 5-407/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-6
p. 4-7 5-6 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (5-1883)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen en de heer André du Bus de Warnaffe
5-1883/2
p. 1-8 5-1883/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-85
p. 5-7 5-85 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers (evenals maatregelen tot het behoud van het bijzonder pensioenstelsel voor de beroepsjournalisten en precisering van de gelijkgestelde periodes) (5-1716)      
  Verslag van mevrouw Marleen Temmerman en de heer André du Bus de Warnaffe
5-1716/2
p. 1-7 5-1716/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 22-27 5-74 p. 22-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers wat het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen betreft (Opheffing van de verplichting voor de vreemdeling om te beschikken over een arbeidskaart voor vrijwilligerswerk) (5-2866)      
  Verslag van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2866/2
p. 1-5 5-2866/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (5-722)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dimitri Fourny en André du Bus de Warnaffe en mevrouw Vanessa Matz
5-722/1
p. 1-4 5-722/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het adoptieverlof (5-459)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-459/1
p. 1-9 5-459/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het discreet bevallen (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Terugbetaling kosten) (5-1972)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heren Francis Delpérée en André du Bus de Warnaffe
5-1972/1
p. 1-14 5-1972/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen (Verhoging van de belastingvrije som) (5-587)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-587/1
p. 1-4 5-587/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona Detičge, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en André du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieën studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op een snellere verwerking van de aanvragen tot tegemoetkoming aan personen met een handicap (5-591)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-591/1
p. 1-2 5-591/1 p. 1-2 (PDF)
  Intrekking
5-60
p. 28 5-60 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de socialeverzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen (5-410)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-410/1
p. 1-4 5-410/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het vaderschapsverlof te verlengen, te versoepelen en verplicht te maken (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) (5-552)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-552/1
p. 1-3 5-552/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de sanctie bij overschrijding van de toegestande maximuminkomsten uit arbeid in de rustpensioenstelsels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, teneinde die sanctie evenrediger te maken (5-809)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-809/1
p. 1-11 5-809/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Voorstel van de heren Etienne Schouppe, André du Bus de Warnaffe, Richard Miller, Rik Daems en Ahmed Laaouej en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-2258/1
p. 1-10 5-2258/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen en de wet van 1 april 1969 tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, teneinde IGO-gerechtigden toe te staan tot maximum zestig dagen het grondgebied te verlaten (5-408)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-408/1
p. 1-4 5-408/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid (Wettelijke verankering van het transversaal armoedebestrijdingsbeleid) (5-2391)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren André du Bus de Warnaffe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2391/1
p. 1-19 5-2391/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
5-23
p. 25-27 5-23 p. 25-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cécile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, André du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 56-60 5-83 p. 56-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de regeling inzake verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en inzake palliatief verlof (Verlof voor bijstand aan een zwaar ziek kind : opheffing van het onderscheid tussen alleenstaande en samenwonende werknemers; uitbreiding tot onderwijzend personeel en personeel van de psycho-medisch-sociale centra - Palliatief verlof : verlenging van de maximumduur - Wijziging van art. 100bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, van het KB van 12 augustus 1991 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van het onderwijs en de PMS-centra, van het KB van 22 maart 1995 inzake palliatief verlof, van het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand van een zwaar ziek gezins- of familielid, van het KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen en van het KB van 10 juni 2002 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan personeelsleden van de overheidsbedrijven) (5-519)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-519/1
p. 1-6 5-519/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot verlenging van het rouwverlof tot tien dagen bij overlijden van een naast familielid (5-460)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-460/1
p. 1-4 5-460/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verruiming van het toepassingsveld van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden (Versoepeling van de toekenningsvoorwaarden in verband met de nationaliteit en de woonplaats) (5-582)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-582/1
p. 1-5 5-582/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (Moederschapsverlof - Verschillende werkgevers) (5-1486)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1486/1
p. 1-4 5-1486/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de vrijwillige brandweerlieden vrij te stellen van sociale bijdragen (5-600)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-600/1
p. 1-4 5-600/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha Saďdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en André du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij (Mensenhandel - Rechten van het kind) (5-1477)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman en de heer André du Bus de Warnaffe
5-1477/1
p. 1-17 5-1477/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, om de patiënt de vrije keuze van zijn zorgverstrekker te waarborgen (Patiënten die van een OCMW afhankelijk zijn) (5-1929)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1929/1
p. 1-4 5-1929/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, § 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Louis Ide, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Fabienne Winckel
5-1024/1
p. 1-4 5-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact op het vlak van de pensioenvoorlichting (Gďndividualiseerde raming van de pensioenrechten - Loopbaanoverzicht) (5-599)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-599/1
p. 1-9 5-599/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn (5-1094)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1094/1
p. 1-4 5-1094/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid (Verhoging van het toegelaten aantal dagen studentenarbeid en vereenvoudiging van de hiermee gepaard gaande administratieve formaliteiten) (5-492)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (5-348)      
  Algemene bespreking
5-31
p. 15-24 5-31 p. 15-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de reglementering betreffende de gezinsbijslag voor de zelfstandigen en tot gelijkschakeling van de kinderbijslag tussen de zelfstandigen en de werknemers (5-411)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-411/1
p. 1-3 5-411/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan (Afschaffing verminderingscoëfficiënt) (5-409)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-409/1
p. 1-3 5-409/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, met het oog op de instelling van het rapport over en het plan voor de gelijkheid van kansen van vrouwen en mannen (5-810)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-810/1
p. 1-8 5-810/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, André du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, aangaande de productie van geneesmiddelen voor geavanceerde allogene therapie (Productie van geneesmiddelen voor allogene geavanceerde therapie) (5-2449)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-2449/1
p. 1-10 5-2449/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1976 tot invoering van een vakantiegeld voor bepaalde groepen van personen en tot instelling van een vakantiegeld voor invaliden (5-516)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-516/1
p. 1-4 5-516/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten teneinde de regels inzake handels- en reclamepraktijken voor alcoholhoudende dranken te versterken (5-986)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-986/1
p. 1-10 5-986/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde op dranken met een hoog cafeďnegehalte de vermelding aan te brengen dat die schadelijk zijn voor de gezondheid, alsook dat het gevaarlijk is die dranken tegelijk met alcohol te nuttigen, inzonderheid voor zwangere vrouwen en jongeren (5-1093)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1093/1
p. 1-11 5-1093/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, teneinde de ouderen met een verminderende zelfredzaamheid te steunen (Verhoging van de tegemoetkoming - Cumulatie met andere inkomsten) (5-673)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-673/1
p. 1-6 5-673/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en André du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha Saďdi en Cécile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-28
p. 60-62 5-28 p. 60-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiënten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1550 en 5-1559) (5-1543)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en tot instelling van een gezondheidswaarschuwing in reclameboodschappen (Dranken waaraan suiker, zout of kunstmatige zoetstoffen zijn toegevoegd - Bereide voedingsmiddelen) (5-1618)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1618/1
p. 1-9 5-1618/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat het verbod betreft op het op de markt brengen van en de reclame voor voedingsmiddelen die de benaming van een drug gebruiken of aanzetten tot consumptie daarvan (5-674)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-674/1
p. 1-5 5-674/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (Verhoging van het minimumpensioen na een volledige loopbaan - Harmonisering van de diverse pensioenstelsels) (5-598)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-598/1
p. 1-6 5-598/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de beroepsherinschakeling van arbeidsongeschikten (Werkloosheidsvallen - Inkomensverlies) (5-1487)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1487/1
p. 1-3 5-1487/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe en mevrouw Vanessa Matz
5-603/1
p. 1-9 5-603/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de werking van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen (5-412)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-412/1
p. 1-9 5-412/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, teneinde het loon van het jaar tijdens hetwelk de uitkering ingaat en het loon van het jaar tijdens hetwelk het pensioen ingaat in aanmerking te nemen voor de berekening van het werknemerspensioen (5-581)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-581/1
p. 1-5 5-581/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek (5-630)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en André du Bus de Warnaffe
5-630/1
p. 1-37 5-630/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde voor de berekening van het pensioen de kwartalen in aanmerking te nemen waarvoor de zelfstandige vrijstelling van betaling van zijn sociale bijdragen heeft verkregen (5-413)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-413/1
p. 1-3 5-413/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat cumulatie betreft, van diverse bepalingen betreffende het overlevingspensioen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, alsmede tot instelling van een variabel overlevingspensioenbedrag naar gelang van de beroepsinkomsten (5-1000)      
  Voorstel van de heer André du Bus de Warnaffe
5-1000/1
p. 1-18 5-1000/1 p. 1-18 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstellingen - Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen - Werking - Cijfers (5-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1206
de efficiëntie en veiligheid van geneesmiddelen volgens Test-Aankoop (5-11340)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11340
de fibromyalgie (5-10673)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10673
de hervorming van de pediatrische zorg (5-11350)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11350
de therapietrouw van patiënten met chronische aandoeningen (5-11358)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11358
de toepassing van de derdebetalersregeling door tandartsen (5-10648)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10648
de verkiezingen in Guinee (5-10453)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10453
de verzekeringen voor vrijwilligers (5-11075)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan de heer Geens, minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11075
de ziekte van Lyme (5-11063)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11063
het achterblijven van de publicatie van het evaluatierapport van de zorgtrajecten (5-11066)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11066
het voornemen van het RIZIV om de terugbetaling van de respiratoire monitoring van zuigelingen af te schaffen (5-11367)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11367
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999