S. 5-1972 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende het discreet bevallen
Vanessa Matz    Francis Delpérée    André du Bus de Warnaffe   

vondeling
kinderbescherming
afstamming
ziekteverzekering
ethiek
moederschap
adoptie
burgerlijke stand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1972/1 5-1972/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/2/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2013   Indiening Doc. 5-1972/1 5-1972/1 (PDF)
21/2/2013   Inoverwegingneming
21/2/2013   Verzending naar commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
21/2/2013   Verzending naar commissie
5/3/2013   Inschrijving op agenda
5/3/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Zakia Khattabi
5/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Géraldine Mathieu, Faculteit Rechten, Université de Namur
5/3/2013   Hoorzitting met prof. Patrick Senaeve, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KULeuven
5/3/2013   Hoorzitting met de heer Jo Labens, oprichter en coördinator van Gewenst Kind vzw
5/3/2013   Hoorzitting met de heer Serge Leonard, juriste expert aux droits de l'enfant
19/3/2013   Inschrijving op agenda
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, Centre de Droit de la Personne, de la Famille et de son Patrimoine, UCL
19/3/2013   Hoorzitting met de heer Bruno Vanobberghen, kinderrechtencommissaris
19/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Magda de Meyer, voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 5/3/2013, 19/3/2013