S. 5-765 Dossierfiche                  

Evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 "Vrouwen, Vrede en Veiligheid"
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
ontwikkelingshulp
participatie van vrouwen
hoorzitting
multinationale strijdmacht
gendermainstreaming
Veiligheidsraad VN
VN-resolutie
positie van de vrouw
vrede
burgeroorlog
actieprogramma
oorlog
seksueel geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-765/1 5-765/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 14/6/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/11/2010   Indiening
30/11/2010   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
30/11/2010   Verzending naar commissie
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Regeling der werkzaamheden
25/1/2011   Inschrijving op agenda
25/1/2011   Hoorzitting met kolonel Jean-Paul Claeys, administratief en technisch secretariaat, kabinet van de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
25/1/2011   Hoorzitting met luitenant-kolonel Jean-François Delvaux, staf van de Landcomponent
25/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Jozefien Van Damme, adviseur van de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
25/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Marion Van Offelen, gender-adviseur van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
25/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Maggi Poppe, vertegenwoordigster van het Platform Resolutie 1325 en van de Nederlandstalige Vrouwenraad
25/1/2011   Hoorzitting met mevrouw Dagmar Schumacher, directeur UN Women Brussels Office
25/1/2011   Gedachtewisseling
25/1/2011   Regeling der werkzaamheden
22/2/2011   Inschrijving op agenda
22/2/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, André du Bus de Warnaffe
22/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Katelijn De Nijs, Departement Mensenrechten, FOD Buitenlandse Zaken
22/2/2011   Hoorzitting met mevrouw Sylvie Kormoss, Internationale cel, FOD Binnenlandse Zaken
22/2/2011   Hoorzitting met de heer Gérard Dive, hoofd van de dienst Internationaal Humanitair Recht, FOD Justitie
22/2/2011   Gedachtewisseling
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
14/6/2011   Inschrijving op agenda
14/6/2011   Bespreking
14/6/2011   Aanneming van het voorstel van advies
het voorstel van advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
14/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-765/1 5-765/1 (PDF)
14/6/2011   Einde behandeling
24/5/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 30/11/2010, 25/1/2011, 22/2/2011, 10/5/2011, 14/6/2011