Auteurs- en sprekersregister betreffende "Matz Vanessa" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Europese richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel (Stand van zaken van de toepassing) (5-3862)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 9-10 5-259 COM p. 9-10 (PDF)
De Libische tegoeden (die in BelgiŽ bevroren werden - Teruggave) (5-3712)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-243 COM
p. 6-7 5-243 COM p. 6-7 (PDF)
De PIP-borstimplantaten (Siliconengel van slechte kwaliteit - Verwijdering - Herimplantatie) (5-357)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-43
p. 13-21 5-43 p. 13-21 (PDF)
De Verklaring van GenŤve betreffende wapengeweld en ontwikkeling (Toetreding van BelgiŽ) (5-1269)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 18-19 5-105 COM p. 18-19 (PDF)
De administratieve regularisatie van de loopbaan van de justitieassistenten (Loonschalen - Communautarisering van de justitiehuizen) (5-664)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-74
p. 15-16 5-74 p. 15-16 (PDF)
De aftrekbaarheid van restaurantkosten (Sterrenrestaurants) (5-3962)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-249 COM
p. 7-8 5-249 COM p. 7-8 (PDF)
De antihomowet in Oeganda (Reactie van BelgiŽ - Criteria van de ontwikkelingshulp) (5-3713)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 21-22 5-236 COM p. 21-22 (PDF)
De arbeidsongevallen op werven (Preventiestrategie) (5-3857)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 17-18 5-242 COM p. 17-18 (PDF)
De bescherming van minderjarigen tegen de gevaren van het internet (Pornografie - Smartphones en tablets) (5-744)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-83
p. 9-11 5-83 p. 9-11 (PDF)
De brugpensioenen bij ArcelorMittal (Verlaging van de leeftijd voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag - Overname van de cokesfabriek) (5-1157)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-122
p. 48-49 5-122 p. 48-49 (PDF)
De buitensporige bezoldiging van de voorzitter van de Raad van bestuur van Brussels Airport (de heer Luc Van den Bossche) (Zie ook mondelinge vraag 5-267) (5-266)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-30
p. 16-20 5-30 p. 16-20 (PDF)
De consumentenkredieten op het internet (5-5493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5493
De criminalisering van homoseksualiteit in IndiŽ (Rechten van de mens - Onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord) (5-4609)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 30-31 5-272 COM p. 30-31 (PDF)
De digitale kloof (5-3861)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 5-7 5-253 COM p. 5-7 (PDF)
De financiering van de veiligheidsmonitor (Telefonische enquÍte van de dienst beleidsgegevens van de directie van de operationele politiŽle informatie van de federale politie over de openbare veiligheid, de politie, ...) (5-199)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-26
p. 27-28 5-26 p. 27-28 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Verslag van de heren Rik Daems (S), Daniel Bacquelaine (K) en Dirk Van der Maelen (K) en mevrouw Vanessa Matz (S)
5-2272/1
p. 1-170 5-2272/1 p. 1-170 (PDF)
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De heren Jacky Morael en Piet De Bruyn en de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune protesteren tegen het feit dat een staatssecretaris hun vraag om uitleg beantwoordt in plaats van de minister      
  5-11 COM
p. 9 5-11 COM p. 9 (PDF)
  5-11 COM
p. 24 5-11 COM p. 24 (PDF)
  5-11 COM
p. 26 5-11 COM p. 26 (PDF)
  5-11 COM
p. 35 5-11 COM p. 35 (PDF)
De hervorming van het tijdskrediet (Deeltijdse vermindering van de prestaties - Specifieke eindeloopbaanstelsel - Overgangsmaatregelen) (5-1924)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 6-8 5-155 COM p. 6-8 (PDF)
De kostprijs van paspoorten (en uitreiktermijnen) (5-1179)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-105 COM
p. 8-11 5-105 COM p. 8-11 (PDF)
De mensenrechten in Myanmar (Universeel periodiek onderzoek van de VN) (5-424)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 41-43 5-45 COM p. 41-43 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De opheffing van het bankgeheim binnen de Europese Unie (Vorderingen van de Ecofinraad - Proefproject van een Europees FATCA-akkoord) (5-982)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-102
p. 10-11 5-102 p. 10-11 (PDF)
De plaatsing van een snelheidsbegrenzer op lijn 42 (door de NMBS - Lot van de lijnen in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid) (5-937)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 19-21 5-98 p. 19-21 (PDF)
De sancties tegen Iran (om dat land te dwingen zijn kernprogramma op te geven) (5-3974)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 14-16 5-261 COM p. 14-16 (PDF)
De sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn (o.a. te Aywaille - Rationalisering) (5-865)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-93
p. 5-6 5-93 p. 5-6 (PDF)
De steun aan TunesiŽ (5-2670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2670
De strategische partners van de Europese Unie (5-505)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-505/1
p. 1-12 5-505/1 p. 1-12 (PDF)
De strijd tegen de mensensmokkel en mensenhandel (Richtlijnen voor de diplomatieke posten - Overleg met de ministers van de betrokken landen) (5-3858)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 10-11 5-261 COM p. 10-11 (PDF)
De taks op de financiŽle transacties (Modaliteiten - Timing) (5-800)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-89
p. 14-15 5-89 p. 14-15 (PDF)
De terdoodveroordeling van mevrouw Aasia Bibi in Pakistan (een Pakistaanse christen, wegens godslastering - Moeilijke situatie van de christenen in sommige delen van de wereld) (5-83)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 23-25 5-11 COM p. 23-25 (PDF)
De toekomst van het spoorverkeer in de Ourthe- en AmblŤvestreek (Schrappen van spoorlijnen) (5-725)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-81
p. 20-24 5-81 p. 20-24 (PDF)
De top Afrikaanse Unie - Europese Unie (in november 2010 - Nieuwe partnerschapsstrategie - Afrikaanse terughoudendheid tegenover de economische partnerschapsakkoorden - Mensenrechten - Invloed op het Belgisch buitenlands beleid) (5-214)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-18 COM
p. 22-24 5-18 COM p. 22-24 (PDF)
De uitwerking van een statuut voor vrijwillige brandweerlui (5-129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-21
p. 37-40 5-21 p. 37-40 (PDF)
De universitaire ontwikkelingssamenwerking (Stopzetten van de studiebeurzen voor studenten uit de ontwikkelingslanden) (5-3753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 24-25 5-236 COM p. 24-25 (PDF)
De verhoging van de vergoedingen van de leden van het directiecomitť van Belgacom (en van de NMBS en bpost - Bonussen) (5-106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-20
p. 9-11 5-20 p. 9-11 (PDF)
De vertragingen bij het uitreiken van de nummerplaten door de DIV (5-38)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-12
p. 29-30 5-12 p. 29-30 (PDF)
De vraag van enkele Europese lidstaten om een burgerlijk-militair hoofdkwartier op te richten (Versterking van de Europese samenwerking op het gebied van defensie) (5-1569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-114 COM
p. 10-11 5-114 COM p. 10-11 (PDF)
De vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten (Stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen - Weerslag van de spionnageaffaires NSA) (5-3973)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 12-14 5-261 COM p. 12-14 (PDF)
Debat over de toestand in LibiŽ (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van BelgiŽ - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Vanessa Matz, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Een problematische beslissing van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) over Total (Ruling - Akkoord over de fiscale aftrek van de betalingen aan het filiaal op Bermuda - Fiscale paradijzen) (5-68)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
5-15
p. 17-20 5-15 p. 17-20 (PDF)
Executies in Iran (5-352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-29 COM
p. 32-34 5-29 COM p. 32-34 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Omvorming van de Senaat tot een niet-permanent orgaan - Verkiezing van de kamerleden voor vijf jaar - Gelijktijdige verkiezingen voor de kamerleden en de leden van de gemeeschaps- en gewestparlementen) (5-101)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-101/2
p. 1 5-101/2 p. 1 (PDF)
Herziening van artikel 65 van de Grondwet (Organiseren van deelstatelijke verkiezingen enerzijds en federale en Europese verkiezingen anderzijds binnen een korte periode waarna een langdurige onafgebroken verkiezingsvrije periode volgt - Verlenging van de federale legislatuur tot vijf jaar - Afschaffen van vervroegde federale verkiezingen) (Zie ook doc. 5-1088, 5-5-1090 en 5-1091) (5-1089)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1089/2
p. 1 5-1089/2 p. 1 (PDF)
Het "Partnerschap voor democratisch goed bestuur" (Versterking van de essentiŽle openbare dienstverlening in landen die uit een conflict komen of in opkomende democratieŽn - Deelname van BelgiŽ) (5-1270)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-102 COM
p. 10-11 5-102 COM p. 10-11 (PDF)
Het Mor Gabriel-klooster in Turkije (5-2660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2660
Het PRISM-programma en de vrijhandelsonderhandelingen met de Verenigde Staten (Gevolgen van de grootschalige spionage van het Amerikaans National Security Agency) (5-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-111
p. 19-23 5-111 p. 19-23 (PDF)
Het akkoord bij de Wereldhandelsorganisatie (Impact op de aan de gang zijnde bilaterale onderhandelingen van de EU, met name het vrijhandelsakkoord met de VS - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Gevolgen voor BelgiŽ - Multilateralisme - Groeilanden) (5-4460)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 26-27 5-272 COM p. 26-27 (PDF)
Het beheer inzake de schrapping van nummerplaten bij de DIV (Vertraging - Onterechte belastingverzoeken - Nieuwe Europese autonummerplaten) (5-87)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-17
p. 24-26 5-17 p. 24-26 (PDF)
Het bezoek aan Iran (Rechten van de mens - Doodstraf - Vrouwenrechten - Opsluiting van de heer Hamid Babaei - Zie ook mondelinge vraag 5-1391) (5-4921)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-291 COM
p. 19-22 5-291 COM p. 19-22 (PDF)
Het doodschieten van een sneeuwluipaard in het dierenpark "Monde sauvage" in Aywaille (5-1232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-134
p. 8-9 5-134 p. 8-9 (PDF)
Het groenboek inzake de fiscale convergentie van Franse en Duitse ondernemingen (Fiscale dumping - Harmonisatie van de fiscaliteit) (5-428)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-48
p. 8-10 5-48 p. 8-10 (PDF)
Het transportplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Reductie van de frequentie op kleine lijnen) (5-1323)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-141
p. 14-18 5-141 p. 14-18 (PDF)
Het uitblijven van een Europees standpunt over de christenen in het Oosten (Reactie op de aanslagen) (5-432)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 43-44 5-45 COM p. 43-44 (PDF)
Het vrijhandelsakkoord met Canada (Gevolgen voor de Belgische ondernemingen, in het bijzonder de landbouw - Invloed op de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten) (5-4156)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-261 COM
p. 16-17 5-261 COM p. 16-17 (PDF)
LibiŽ (Schending van de mensenrechten en verspreiding van wapens sinds de Arabische lente - Bevriezen van bezittingen in BelgiŽ - Situatie van de tweede zoon van kolonel Kadhafi) (5-3815)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-244 COM
p. 13-16 5-244 COM p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-1099)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-1099/2
p. 1-4 5-1099/2 p. 1-4 (PDF)
SyriŽ (Gewelddadige repressie van de democratiseringsbeweging) (5-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-27
p. 11-13 5-27 p. 11-13 (PDF)
Turkije (Veroordeling van journalisten - Door BelgiŽ en de EU ondernomen stappen voor de fundamentele rechten - Toetredingsonderhandelingen) (5-4210)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-272 COM
p. 13-15 5-272 COM p. 13-15 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1751/3
p. 1 5-1751/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron
5-2240/1
p. 1-4 5-2240/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1750/3
p. 1 5-1750/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - GecoŲpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoŲpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoŲpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geŽvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan ťťn jaar vůůr de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Martine Taelman
5-1749/4
p. 1-16 5-1749/4 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoŲpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Amendementen nrs 14 en 15 van mevrouw Vanessa Matz
5-2017/2
p. 5 5-2017/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-2017/3
p. 1-16 5-2017/3 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Olga Zrihen, Vanessa Matz, Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-950/1
p. 1-6 5-950/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Copernicuspremie voor de politiediensten (5-1011)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1011/1
p. 1-9 5-1011/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aardolie in LibiŽ (Deugdelijk beheer van de olie - Multilaterale toegang tot de olierijkdommen - Wederopbouw - Europees nabuurschapsbeleid) (5-1282)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1282/1
p. 1-6 5-1282/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Vanessa Matz
5-1349/3
p. 1-2 5-1349/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw Vanessa Matz
5-597/3
p. 1-2 5-597/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 23 van mevrouw Vanessa Matz
5-597/4
p. 6-8 5-597/4 p. 6-8 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 29-33 5-31 p. 29-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Vanessa Matz
5-1068/2
p. 1-2 5-1068/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-1068/4
p. 1-7 5-1068/4 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissingen van Infrabel in verband met de toekomst van de spoorlijnen in landelijke gebieden (5-1971)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1971/1
p. 1-5 5-1971/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Vanessa Matz
5-829/3
p. 1 5-829/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-665/3
p. 3 5-665/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ) (5-917)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Vanessa Matz
5-917/2
p. 4 5-917/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2887)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz, Martine Taelman, Olga Zrihen en Fauzaya Talhaoui en de heer Johan Verstreken
5-2887/1
p. 1-4 5-2887/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen, Yoeri Vastersavendts en Bert Anciaux en de dames Olga Zrihen, Sabine Vermeulen, Dominique Tilmans en Vanessa Matz
5-2119/1
p. 1-7 5-2119/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Vanessa Matz
5-2119/3
p. 2-3 5-2119/3 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marie Arena, Marleen Temmerman en Vanessa Matz
5-1062/1
p. 1-6 5-1062/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Voorstel van de dames Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Elke Sleurs, Christine Defraigne en Vanessa Matz en de heren Johan Verstreken, Benoit Hellings en Yoeri Vastersavendts
5-2098/1
p. 1-10 5-2098/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 52-57 5-107 p. 52-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de presidentsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de presidents- en parlementsverkiezingen van november 2011 in de Democratische Republiek Congo) (5-992)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van mevrouw Vanessa Matz
5-992/2
p. 1-3 5-992/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Marie Arena en Sabine de Bethune en de heer Karl Vanlouwe
5-371/1
p. 1-6 5-371/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-8
p. 16-19 5-8 p. 16-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Vanessa Matz
5-1234/3
p. 1 5-1234/3 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Birma (Schendingen van de mensenrechten - Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid - Internationale sancties - Wapenembargo - Verenigde Naties) (5-1020)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1020/1
p. 1-5 5-1020/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Columbia (5-1833)      
  Amendementen nrs 35 tot 42 van mevrouw Vanessa Matz
5-1833/2
p. 18-20 5-1833/2 p. 18-20 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 61 van de dames Olga Zrihen en Vanessa Matz
5-1833/2
p. 24-25 5-1833/2 p. 24-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Benoit Hellings, Jean-Jacques De Gucht, Johan Verstreken, Karl Vanlouwe en Jan Roegiers en de dames Marie Arena, Mieke Vogels en Vanessa Matz
5-2337/1
p. 1-11 5-2337/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de totstandbrenging van een klimaat van vertrouwen tussen China en Taiwan en de betekenisvolle participatie van Taiwan in bepaalde internationale organisaties (5-457)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-457/1
p. 1-5 5-457/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6 van mevrouw Vanessa Matz
5-457/3
p. 1-3 5-457/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van BelgiŽ met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en Bert Anciaux
5-456/1
p. 1-5 5-456/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
5-88
p. 22-30 5-88 p. 22-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van giften in natura (Ontmoediging van de vernietiging van consumptiegoederen en uitvaardiging daartoe van een omzendbrief om de nadere voorwaarden vast te stellen volgens welke niet langer BTW moet worden betaald op giften in natura aan instellingen die hulp bieden aan oorlogsslachtoffers, gehandicapten, ouderen, beschermde minderjarigen of behoeftigen en die erkend zijn door de minister van FinanciŽn) (5-2431)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-2431/1
p. 1-4 5-2431/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het op btw-vlak aanmoedigen van het wegschenken van voedseloverschotten (BTW-vrijstelling) (5-2205)      
  Bespreking
5-114
p. 74-80 5-114 p. 74-80 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Vanessa Matz
5-2378/1
p. 1-21 5-2378/1 p. 1-21 (PDF)
  Bespreking
5-134
p. 14-23 5-134 p. 14-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie (Informatie over de oorsprong van mineralen en metalen gebruikt in mobiele telefoons, computers, ... - Conflictmineralen) (5-1475)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-1475/3
p. 1-15 5-1475/3 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (5-370)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Patrick De Groote
5-370/1
p. 1-11 5-370/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Vanessa Matz
5-1109/2
p. 1-4 5-1109/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) (5-858)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en FranÁois Bellot en de dames Sabine de Bethune, Vanessa Matz en Marleen Temmerman
5-858/1
p. 1-4 5-858/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de vrijlating van de "Vijf van Miami" (Cubaanse spionnen veroordeeld in de VS in de jaren 90) (5-629)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Vanessa Matz
5-629/2
p. 1-2 5-629/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ (5-184)      
  Amendementen nrs 10 tot 12 van mevrouw Vanessa Matz
5-184/2
p. 4-5 5-184/2 p. 4-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Fauzaya Talhaoui, Marie Arena, Dominique Tilmans, Vanessa Matz en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Johan Verstreken en Benoit Hellings
5-1986/1
p. 1-6 5-1986/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de oprichting van een Europees korps voor civiele hulpverlening (5-458)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux
5-458/1
p. 1-5 5-458/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren (5-2041)      
  Amendementen nrs 3 tot 7 van mevrouw Vanessa Matz
5-2041/2
p. 2-3 5-2041/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Vanessa Matz en Marleen Temmerman en de heren Armand De Decker en Karl Vanlouwe
5-994/1
p. 1-7 5-994/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verbetering van de werking van de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) (5-602)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Andrť du Bus de Warnaffe
5-602/1
p. 1-6 5-602/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Dominique Tilmans en Vanessa Matz en de heer Bert Anciaux
5-733/1
p. 1-3 5-733/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot de invoering van een code of conduct voor de mobieletelefoonoperatoren (5-584)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-584/1
p. 1-6 5-584/1 p. 1-6 (PDF)
  Intrekking
5-69
p. 61 5-69 p. 61 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coŲrdinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Amendementen nrs 68 tot 72 van mevrouw Vanessa Matz
5-1950/3
p. 28-30 5-1950/3 p. 28-30 (PDF)
  Amendement nr 79 van mevrouw Vanessa Matz en de heer Johan Verstreken
5-1950/4
p. 5 5-1950/4 p. 5 (PDF)
  Bespreking
5-145
p. 16-26 5-145 p. 16-26 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda (5-1257)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Vanessa Matz en de heer Piet De Bruyn
5-1257/1
p. 1-8 5-1257/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Sleurs, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Vanessa Matz en de heer Richard Miller
5-896/1
p. 1-6 5-896/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot de erkenning van Zuid-Soedan door BelgiŽ (5-1063)      
  Amendementen nrs 11 tot 19 van mevrouw Vanessa Matz
5-1063/2
p. 5-7 5-1063/2 p. 5-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Voorstel van de dames Caroline Dťsir, Zakia Khattabi en Vanessa Matz en de heren Dirk Claes, Gťrard Deprez, Bert Anciaux en Guido De Padt
5-1701/1
p. 1-9 5-1701/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot verhoging van de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in BelgiŽ (5-1233)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1233/1
p. 1-2 5-1233/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-58
p. 20-22 5-58 p. 20-22 (PDF)
  5-58
p. 24-29 5-58 p. 24-29 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken (Bevordering van de instroom van vrouwen in de diplomatie - Aandacht voor de gezinssituatie van de partner en kinderen - Meer genderaandacht in de internationale diplomatie) (5-867)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Zakia Khattabi en Vanessa Matz
5-867/1
p. 1-13 5-867/1 p. 1-13 (PDF)
Vrouwen in het leger (Evolutie - Maatregelen - Klachten wegens discriminatie of pesterij) (5-1017)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-84 COM
p. 11-12 5-84 COM p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie (Omzetting van de richtlijnen 2009/136/EG en 2009/140/EG - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - Versterking van de rol van regulator van het BIPT - Versterking van de consumentenbescherming - Verlenging, opzegging en duurtijd van contracten - Fiche met tarieven - Waarschuwing boven een bepaald verbruiksplafond - Aanmoediging van innovatie en investeringen - Berekening van de sociale tarieven - Modernisering van de universele dienstverlening - Beheer van het radiospectrum - "Bel me niet"-register - Beheer van de schaarse hulpbronnen) (5-1677)      
  Algemene bespreking
5-69
p. 38-40 5-69 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State (Procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verbetering van de eenheid van rechtspraak bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State) (5-2816)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-2816/2
p. 1-4 5-2816/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State (Betere afstemming tussen de procedure en de bemiddeling - Vereenvoudiging van de voorwaarden voor toegang van rechtspersonen - Invoering van het belang bij het middel : voorkoming dat de nietigverklaring zou kunnen worden uitgesproken op grond van onregelmatigheden - Procedure in kortgeding - Moduleren in de tijd van de gevolgen van arresten betreffende individuele gevallen - Uitvoering van arresten, de injunctiebevoegdheid en de dwangsom - Bestuurlijke lus : mogelijkheid van tussenarresten - Vereenvoudiging van interne organisatorische procedures : evaluatie, vervroegde pensionnering, jaarverslag, werving van de griffiers, korpschef auditoraat, coŲrdinatiebureau, algemene vergadering, consolidatie uitbreidingskader) (5-2277)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-2277/2
p. 1-7 5-2277/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende het Consulair Wetboek (Samenbrengen van een aantal bevoegdheden op consulair gebied die nu het voorwerp uitmaken van verschillende wetteksten - Moderniseren van oudere teksten - Opheffen van bepalingen die vandaag niet meer actueel zijn - Wijziging van artikel 60 van het Burgerlijk Wetboek, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der luchtvaart en van artikel 14 van de programmawet van 27 december 2005) (5-2300)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-2300/2
p. 1-7 5-2300/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010 (5-2297)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-2297/2
p. 1-4 5-2297/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te GenŤve op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting (5-2188)      
  Verslag van de dames Vanessa Matz en Sabine Vermeulen
5-2188/3
p. 1-4 5-2188/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-112
p. 12-14 5-112 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 (Stabiliteitssteun onder stringente voorwaarden voor het economische beleid, ten gunste van ESM-leden die worden bedreigd door ernstige financieringsproblemen, indien zulks onontbeerlijk is voor de financiŽle stabiliteit van de eurozone in haar geheel) (5-1598)      
  Verslag van de heer Patrick De Groote en mevrouw Vanessa Matz
5-1598/2
p. 1-21 5-1598/2 p. 1-21 (PDF)
  Algemene bespreking
5-62
p. 34-47 5-62 p. 34-47 (PDF)
  5-62
p. 49 5-62 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel (Wijziging van de wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel, de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers, de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen, de wet van 10 mei 2007 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, de wet van 13 mei 1999 op het disciplinaire statuut van de personeelsleden van de politiedienst en de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) (5-2213)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-2213/2
p. 1-8 5-2213/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur (Nieuw militair statuut "BDL") (5-2216)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Vanessa Matz
5-2216/2
p. 1 5-2216/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 45-47 5-114 p. 45-47 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid) (Omzetting richtlijn 2003/88/EG) (5-2738)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-2738/2
p. 1-5 5-2738/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Omzetting richtlijn 2008/115/EG - Snellere behandeling en aparte beroepsprocedure voor asielaanvragen van onderdanen uit een veilig land van herkomst - Snellere rechtspleging voor sommige rechtsmiddelen die door de Raad van Vreemdelingenbetwistingen worden behandeld - Verwijdering van het grondgebied van veroordeelden - Zie ook Doc S. 5-1363) (5-1364)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-1364/3
p. 1-10 5-1364/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Omzetting van de richtlijn 2009/140/EG - Elektronische communicatie - Wijziging van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector - Wijziging van de beroepsprocedure tegen de besluiten van het BIPT) (5-1678)      
  Algemene bespreking
5-69
p. 38-40 5-69 p. 38-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (om rekening te houden met de technische kenmerken van sommige types van ruimtevoorwerpen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van projecten en activiteiten die BelgiŽ kunnen aangaan - Toelichting van het toepassingsgebied van de Ruimtewet : uitsluiting van suborbitale ruimtevluchten ; identificatie van de operator van niet-manoeuvreerbare satellieten) (5-2190)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz en de heer Rik Daems
5-2190/2
p. 1-6 5-2190/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht en tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het statuut van het militair personeel (Modernisering van het personeelsstatuut) (5-2217)      
  Verslag van de heer Bert Anciaux en mevrouw Vanessa Matz
5-2217/3
p. 1-16 5-2217/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 45-47 5-114 p. 45-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Francis Delpťrťe en mevrouw Vanessa Matz
5-2785/2
p. 1-5 5-2785/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toekenning van een korting op factuur bij de aankoop van een volledige uitrusting voor motorrijders ter bevordering van hun veiligheid (5-586)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-586/1
p. 1-6 5-586/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (5-722)      
  Voorstel van de heren Francis Delpťrťe, Dimitri Fourny en Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Vanessa Matz
5-722/1
p. 1-4 5-722/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het discreet bevallen (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Terugbetaling kosten) (5-1972)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heren Francis Delpťrťe en Andrť du Bus de Warnaffe
5-1972/1
p. 1-14 5-1972/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op de voorschotten van DAVO - Toekennen van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-1439)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting om alle bromfietsen die op de openbare weg rijden met een nummerplaat uit te rusten (Identificatie ter bevordering van het handhavingsbeleid - Identificatie bij diefstal - Bestrijding van de opgefokte bromfietsen) (5-534)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-534/1
p. 1-14 5-534/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (Verhoging van het plafond aan netto-bestaansmiddelen om recht te hebben op voorschotten van DAVO - Toekenning van een bijzondere plaats aan de onderhoudsschulden ingeval van een collectieve schuldenregeling - EfficiŽntere invordering door DAVO van het achterstallig onderhoudsgeld - Oprichting binnen FOD Justitie van een centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering - Wijziging hypotheekwet van 16 december 1851 : voorrecht - Wijziging artikel 391bis Strafwetboek : verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig) (5-2476)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Vanessa Matz en Fauzaya Talhaoui en de heren Ahmed Laaouej, Bert Anciaux, FranÁois Bellot, Rik Daems en Etienne Schouppe
5-2476/1
p. 1-37 5-2476/1 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op het instellen van een verplichting om bij de verkoop van motorfietsen informatie te verstrekken aan de consument over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot (5-1207)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1207/1
p. 1-3 5-1207/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel om rechtspersonen te verbieden een openbaar mandaat uit te oefenen (Vermijden van belastingontwijking) (5-1232)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1232/1
p. 1-5 5-1232/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine (van patiŽnten die zwaar verslaafd zijn aan drugs en resistent zijn tegen bestaande behandelingen) (5-2437)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en de dames Leona DetiŤge, Christine Defraigne, Vanessa Matz en Fabienne Winckel
5-2437/1
p. 1-10 5-2437/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten (Leden van de Interventiedienst of van de Arrestatiedienst van de bijzondere eenheden van de federale politie tegen wie klacht wordt ingediend met burgerlijke-partijstelling) (5-1945)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1945/1
p. 1-3 5-1945/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets (5-535)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-535/1
p. 1-3 5-535/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel) (Sluiting van een inrichting) (5-455)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-455/1
p. 1-3 5-455/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Vanessa Matz
5-455/2
p. 1-2 5-455/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-455/2
p. 2-4 5-455/2 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-22
p. 31-33 5-22 p. 31-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren (5-507)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-507/1
p. 1-7 5-507/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, teneinde de vrijwillige brandweerlieden vrij te stellen van sociale bijdragen (5-585)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-585/1
p. 1-4 5-585/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 198 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde het overmatig gebruik van variabele bezoldigingen te ontmoedigen (Niet-aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting) (5-1105)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1105/1
p. 1-6 5-1105/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende Kamers (Lid van een raad van bestuur van een overheids- of privťbedrijf) (5-463)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-463/1
p. 1-3 5-463/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, teneinde een verplichte bevestiging vanwege de abonnee in te voeren bij elke verlenging op afstand van een overeenkomst inzake telefonie (5-530)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-530/1
p. 1-3 5-530/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met het oog op een wettelijke omkadering van het uitoefenen van het stakingsrecht door de personeelsleden van de strafinrichtingen (5-874)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-874/1
p. 1-7 5-874/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz
5-1330/2
p. 1 5-1330/2 p. 1 (PDF)
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Amendementen nrs 1 en 3 tot 6 van mevrouw Vanessa Matz
5-1264/2
p. 1-7 5-1264/2 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de dames Fatma Pehlivan en Vanessa Matz
5-1264/3
p. 1-21 5-1264/3 p. 1-21 (PDF)
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft (5-365)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-365/1
p. 1-6 5-365/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen (5-1029)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Vanessa Matz en Cindy Franssen
5-1029/1
p. 1-6 5-1029/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de overeenkomsten inzake mobiele telefonie te reglementeren en de naleving van de consumentenrechten te waarborgen (GSM - Informatie, tarieven en facturatie - Looptijd - Opzegging - Nummers en SMS-berichten met toeslag) (5-1069)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1069/1
p. 1-6 5-1069/1 p. 1-6 (PDF)
  Intrekking
5-69
p. 61 5-69 p. 61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden (5-583)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-583/1
p. 1-3 5-583/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan (Gemeente- of provincieraadslid, raadslid van een politiezone of OCMW) (5-1882)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1882/1
p. 1-2 5-1882/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde een verbod in te stellen op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra (5-1012)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1012/1
p. 1-4 5-1012/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, teneinde de nationaliteitsvereiste te schrappen wanneer iemand burgerlijk slachtoffer wordt van een naoorlogse incidentele ontploffing van munitie en oorlogstuig (5-2826)      
  Voorstel van de dames Fatma Pehlivan, Vanessa Matz en Martine Taelman
5-2826/1
p. 1-4 5-2826/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Mogelijkheid voor de voorzitter van het Vast Comitť I om gewezen leden van de inlichtingendiensten, van het OCAD en van diens ondersteunende diensten te doen dagvaarden) (5-508)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-508/2
p. 1-3 5-508/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, teneinde een onverenigbaarheid in te stellen tussen een management- of een staffunctie en de uitoefening van een politiek mandaat (5-462)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-462/1
p. 1-4 5-462/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht (Evenwichtige deelname van mannen en vrouwen binnen de raad van bestuur) (5-868)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marie Arena, Vanessa Matz en Olga Zrihen en de heer Bert Anciaux
5-868/1
p. 1-3 5-868/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (5-1359)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn (Afschaffing inkomensbovengrens) (5-1556)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 52-57 5-143 p. 52-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Gebruik van mobiele camera's louter gericht op nummerplaatherkenning) (5-2159)      
  Amendement nr 3 van de heer Gťrard Deprez en mevrouw Vanessa Matz
5-2159/2
p. 2-3 5-2159/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Vanessa Matz c.s.
5-2159/2
p. 1-2 5-2159/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten (Kosteloosheid voor visumaanvragen voor familieleden van erkende vluchtelingen) (5-464)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-464/1
p. 1-4 5-464/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen (5-639)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune
5-639/1
p. 1-4 5-639/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (5-529)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz en de heer Francis Delpťrťe
5-529/1
p. 1-8 5-529/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om reclame waarin gebruik is gemaakt van foto's of beelden van het lichaam die gewijzigd werden met een beeldbewerkingsprogramma, te reglementeren (Strijd tegen anorexia) (5-536)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-536/1
p. 1-5 5-536/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan betreft (Voorlegging aan de gemeenteraad of in voorkomend geval de politieraad) (5-1984)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-1984/1
p. 1-4 5-1984/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot verzwaring van de straf gesteld op misdrijven gepleegd met automatische wapens (5-461)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-461/1
p. 1-4 5-461/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met betrekking tot het markeren van munitie die specifiek ontworpen is voor wapens bestemd voor uitsluitend militair gebruik en hun verpakking (Verbetering van de traceerbaarheid) (5-2079)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Vanessa Matz
5-2079/1
p. 1-15 5-2079/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft (Engels) (5-273)      
  Verslag van mevrouw Vanessa Matz
5-273/4
p. 1-12 5-273/4 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventŰse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - GecoŲpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoŲpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ter bevordering van de giften in natura (onder meer voedingsmiddelen aan instellingen die oorlogsslachtoffers, mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen of behoeftigen bijstaan - BTW-vrijstelling) (5-2032)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-2032/1
p. 1-4 5-2032/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde giften van voedingsmiddelen te bevorderen (Belastingvermindering voor giften van voedingsmiddelen door ondernemingen actief in de productie, verwerking of commercialisering van voedingsmiddelen aan verenigingen uit de sector van de voedselhulp - Wijziging artikel 145/33 WIB1992) (5-2009)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-2009/1
p. 1-4 5-2009/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Voorstel van de heer Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Vanessa Matz
5-603/1
p. 1-9 5-603/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde het gebruik van een aangepast beveiligingssysteem voor het vervoer van kinderen op tweewielige motorrijtuigen in te voeren (Specifiek zitje voor het vervoer van kinderen) (5-533)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-533/1
p. 1-4 5-533/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen (Veiligheid van aardgasinstallaties in woningen) (5-531)      
  Voorstel van mevrouw Vanessa Matz
5-531/1
p. 1-2 5-531/1 p. 1-2 (PDF)
de Europese steun aan TunesiŽ (5-11272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11272
de G8-top over dementie (5-11050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11050
de consulaire bijstand aan personen met een dubbele nationaliteit (5-11273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Matz aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11273
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999