S. 5-994 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust
Marie Arena    Armand De Decker    Karl Vanlouwe    Vanessa Matz    Marleen Temmerman   

motie van het Parlement
internationaal humanitair recht
rechten van de mens
politieke situatie
burgeroorlog
Ivoorkust

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-994/1 5-994/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/5/2011
5-994/2 5-994/2 (PDF) Amendementen 17/5/2011
5-994/3 5-994/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/5/2011
5-994/4 5-994/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/5/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/5/2011   Indiening Doc. 5-994/1 5-994/1 (PDF)
5/5/2011   Inoverwegingneming
5/5/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/5/2011   Inschrijving op agenda
26/5/2011   Algemene bespreking Hand. 5-24 Hand. 5-24 (PDF)
26/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o0) Hand. 5-24 Hand. 5-24 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/5/2011   Verzending naar commissie
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
17/5/2011   Bespreking
17/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
17/5/2011   Aanneming na amendering
17/5/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-994/3 5-994/3 (PDF)
17/5/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-994/4 5-994/4 (PDF)
26/5/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/5/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 17/5/2011