S. 5-733 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010
Sabine de Bethune    Bert Anciaux    Marie Arena    Dominique Tilmans    Vanessa Matz   

dissidentie
rechten van de mens
politieke gevangene
eervolle onderscheiding
staatsgeweld
motie van het Parlement
China

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-733/1 5-733/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/1/2011
5-733/2 5-733/2 (PDF) Amendementen 1/3/2011
5-733/3 5-733/3 (PDF) Amendementen 7/7/2011
5-733/4 5-733/4 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2011
5-733/5 5-733/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2011
5-733/6 5-733/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/7/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/1/2011   Indiening Doc. 5-733/1 5-733/1 (PDF)
17/2/2011   Inoverwegingneming
17/2/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/7/2011   Inschrijving op agenda
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 5-733/6 5-733/6 (PDF)
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o3) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/2/2011   Verzending naar commissie
1/3/2011   Inschrijving op agenda
1/3/2011   Uitgesteld
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Uitgesteld
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Patrick De Groote
12/7/2011   Bespreking
12/7/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
12/7/2011   Aanneming na amendering
12/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-733/4 5-733/4 (PDF)
12/7/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-733/5 5-733/5 (PDF)
20/7/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/7/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 12/7/2011