S. 5-370 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden
Vanessa Matz    Patrick De Groote   

kinderbescherming
geweld
kind
ontwikkelingshulp
rechten van het kind
lichamelijk geweld
motie van het Parlement
onderwijs
ontwikkelingsland
bilaterale hulp
huiselijk geweld
seksueel geweld
sociaal-economische omstandigheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-370/1 5-370/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/10/2010
5-370/2 5-370/2 (PDF) Amendementen 28/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2010   Indiening Doc. 5-370/1 5-370/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/11/2010   Verzending naar commissie
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Piet De Bruyn, Rik Torfs
11/12/2012   Inleidende uiteenzetting door Vanessa Matz
11/12/2012   Bespreking
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 11/12/2012