S. 5-508 Dossierfiche K. 53-802

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
Danny Pieters    Philippe Mahoux    Armand De Decker    Dirk Claes    Liesbeth Homans   

Vaste ComitÚs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-508/1 5-508/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/11/2010
5-508/2 5-508/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/2010
K. 53-802/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/2010
K. 53-802/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/1/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/11/2010   Indiening Doc. 5-508/1 5-508/1 (PDF)
25/11/2010   Inoverwegingneming
25/11/2010   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
8/12/2010   Inschrijving op agenda
9/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
9/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
9/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o5) Hand. 5-8 Hand. 5-8 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/11/2010   Verzending naar commissie
7/12/2010   Inschrijving op agenda
7/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
7/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
7/12/2010   Aanneming zonder amendering
7/12/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-508/2 5-508/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/12/2010   Overzending Doc. K. 53-802/1
12/1/2011   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 49
27/1/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 15, p. 53
27/1/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 15, p. 58-59
Doc. K. 53-802/2
27/1/2011   Aanneming zonder amendering
27/1/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2011   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2011   Bekendmaking (20957-20958)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/12/2010
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/12/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/1/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/2011 29/3/2011, blz 20957-20958