Auteurs- en sprekersregister betreffende "Temmerman Marleen" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Beleidsnota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg" - Thema "Seksuele en reproductieve gezondheidszorg" (4-3184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3184
Belgisch leger - Libanon - Exit-strategie (4-1746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1746
De Belgische aandacht voor family planning in de strijd tegen de financiële crisis op de Afrikaanse lage-inkomenslanden (Rol van gezinsplanning in armoedebestrijding - Samenwerking met de DRC) (4-766)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-76
p. 32-33 4-76 p. 32-33 (PDF)
De Belgische hulpverlening na de natuurramp in Birma (Myanmar) (4-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-29
p. 21-23 4-29 p. 21-23 (PDF)
De Economische Partnerschapsakkoorden (EPA) en de gevolgen voor de volksgezondheid (4-1586)      
  Verslag van mevrouw Marleen Temmerman
4-1586/1
p. 1-50 4-1586/1 p. 1-50 (PDF)
De aandacht tijdens het Europees voorzitterschap voor vrouwelijke genitale verminking (4-1074)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-111
p. 45-47 4-111 p. 45-47 (PDF)
De acute problemen binnen de universitaire ontwikkelingssamenwerking (Democratische republiek Congo - Indirecte universitaire samenwerking VLIR-UOS en CUD - Terugval aan middelen) (4-272)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 42-46 4-27 p. 42-46 (PDF)
De bescherming van getuigen in verkrachtingszaken voor het Internationaal Strafhof in Den Haag en de sluiting van onze consulaten in Congo (4-341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-33
p. 29-31 4-33 p. 29-31 (PDF)
De besparingen in de geneesmiddelensector (4-896)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-89
p. 31-33 4-89 p. 31-33 (PDF)
De borstklinieken (Criteria voor de erkenning - Financiering) (4-1031)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-108
p. 25-27 4-108 p. 25-27 (PDF)
De borstklinieken (Criteria voor de erkenning) (4-1111)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-113
p. 15-19 4-113 p. 15-19 (PDF)
De borstklinieken (Erkenning - Kwaliteitscontrole - Vereist aantal - Evaluatie) (4-864)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-83
p. 16-18 4-83 p. 16-18 (PDF)
De escalatie van het geweld in Kenia (na de fel gecontesteerde presidents- en parlementsverkiezingen) (4-128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-15
p. 24-26 4-15 p. 24-26 (PDF)
De follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (Uitblijven van voortgangsrapporten) (4-852)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-82
p. 35-36 4-82 p. 35-36 (PDF)
De inbeslagname van generische medicatie voor Afrika door de Belgische douane (4-952)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormigen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-96
p. 25-27 4-96 p. 25-27 (PDF)
De investeringen in ziekenhuisinfrastructuur (Waals gewest) (4-350)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-34
p. 9-14 4-34 p. 9-14 (PDF)
De kosten voor de patiënt voor een borstreconstructie (Borstkanker - Ziekteverzekering) (4-567)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-59
p. 31-34 4-59 p. 31-34 (PDF)
De laattijdige en ontbrekende Belgische statistische kencijfers inzake gezondheid in de Eurostat-publicaties (en andere statistieken - Mortaliteit) (4-1189)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-119
p. 36-38 4-119 p. 36-38 (PDF)
De nood aan normen voor privéklinieken (Gebrek aan regelgeving voor esthetische ingrepen - Publiciteitsverbod - Grens tussen esthetische en reconstructieve chirurgie) (4-647)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-64
p. 23-26 4-64 p. 23-26 (PDF)
De planning van het medisch aanbod (Artsenquota - Overleg met de gemeenschappen - Kadaster van medische beroepen - Huisartsen) (4-403)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-37
p. 14-16 4-37 p. 14-16 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens de commissie voor de buitenlandse betrekkingen en voor de landsverdediging (S), de commissie voor de buitenlandse betrekkingen (K) en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de dames Marleen Temmerman (S) en Vanessa Matz (S) en de heren Geert Versnick (K) en Herman De Croo (K)
4-1606/3
p. 1-17 4-1606/3 p. 1-17 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de buitenlandse betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de commissie voor de buitenlandse betrekkingen en de landsverdediging van de Senaat en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K) en Geert Versnick (K) en de dames Marleen Temmerman (S) en Vanessa Matz (S)
4-1606/6
p. 1-18 4-1606/6 p. 1-18 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de landsverdediging van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de commissie voor de buitenlandse betrekkingen en voor de landsverdediging van de Senaat en het federaal adviescomité voor de europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Ludwig Vandenhove (K) en Herman De Croo (K) en de dames Marleen Temmerman (S) en Vanessa Matz (S)
4-1606/9
p. 1-29 4-1606/9 p. 1-29 (PDF)
De richtlijnen inzake aids bij visumaanvragen door niet-EU-burgers (4-94)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 69-71 4-16 p. 69-71 (PDF)
De situatie in Gaza (4-569)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Zie actualiteitendebat : de situatie in Gaza
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
De structurele financiering van de palliatieve dagcentra      
  zoals voorgesteld is in het kankerplan - Aanpassing van het KB van 8 december 2006 dat voorzag in een financiering tot eind 2008 via de gemeenschappen en gewesten
   Debat
4-82
p. 15-21 4-82 p. 15-21 (PDF)
De terugbetalingsvoorwaarden van aidsremmers via PEP-behandeling (Post Exposure Prophylaxis) (4-660)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-65
p. 31-33 4-65 p. 31-33 (PDF)
De toepassing van pathogeenreductie op labiele bloedderivaten in het licht van de dreigende influenzapandemie (Gevolgen voor kwaliteit bloedplaatjeseenheden - Stand van zaken uitvoeringsbesluiten die pathogeenreductie verplicht maken) (4-781)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-77
p. 10-13 4-77 p. 10-13 (PDF)
De verminderde Belgische inspanningen in de internationale strijd tegen aids (HIV/aidsbeleid - Bijdrage van België aan Global Fund to Fight Aids - Aanwijzing van een aidsambassadeur) (4-351)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-34
p. 28-30 4-34 p. 28-30 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
De wijziging van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (Taakverdeling binnen de EU) (4-648)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-64
p. 32-34 4-64 p. 32-34 (PDF)
Discreet bevallen en wiegenmoord (Juridische oplossing voor de vrouwen die anoniem willen bevallen - Adoptie) (4-463)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 25-26 4-48 p. 25-26 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Marleen Temmerman, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken - Personeelsleden die hun opdracht in het buitenland vervullen - Verzekeringsdekking (4-476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-476
FOD Buitenlandse Zaken - Personeelsleden die hun opdracht in het buitenland vervullen - Verzekeringsdekking (4-642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-642
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) - Financiële steun (4-1011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1011
Geneeskundige verzorging - Zelfstandigen - Bilaterale overeenkomsten (4-3692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3692
Gezondheidszorg als prioriteit in de ontwikkelingssamenwerking met Congo (Terugtrekken van de investeringen in de gezondheidszorg - Exit-strategie) (4-868)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-83
p. 26-28 4-83 p. 26-28 (PDF)
Gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland - Zelfstandigen - Bilaterale verdragen - Aanpassing van de wetgeving (4-4455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4455
Gezondheidszorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland - Zelfstandigen - Bilaterale verdragen - Aanpassing van de wetgeving (4-5283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5283
Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria - Bijdrage van België voor 2008-2011 - Aidsambassadeur - Aanstelling - Functieomschrijving (4-1992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1992
Het 'kiwimodel' (Noodzaak om ons "Kiwi light"-model te evalueren met het oog op verdere prijsverlaging geneesmiddelen - Verschillen tussen Belgische en Nederlandse apotheken) (4-617)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-62
p. 10-11 4-62 p. 10-11 (PDF)
Het hoge aantal hiv-besmettingen in België (4-808)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-79
p. 10-11 4-79 p. 10-11 (PDF)
Het mandaat van de Bijzonder Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking (Ontwikkelingssamenwerking - Verlenging van het mandaat - Evaluatie van de dienst Bijzondere Evaluatie) (4-825)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-80
p. 15-17 4-80 p. 15-17 (PDF)
Het negatief effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (Uitspraak paus in Kameroen dat verdeling condooms geen oplossing betekent voor aidsprobleem, maar het nog verergert - Nood om paus tot de orde te roepen zodat werk hulporganisaties niet wordt tenietgedaan) (4-691)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-68
p. 40-43 4-68 p. 40-43 (PDF)
Het onderscheid betreffende verzekeringsdekking tussen contractueel en statutair personeel van de FOD Buitenlandse Zaken (Personeel met opdracht in het buitenland) (4-232)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-25
p. 37-39 4-25 p. 37-39 (PDF)
Het probleem van moedersterfte (Milleniumdoelstellingen - Voorstel van resolutie goedgekeurd door de Senaat - Initiatieven van België) (4-585)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 34-37 4-60 p. 34-37 (PDF)
Het richtinggevend advies van Caritas inzake abortus op basis van een medische afwijking van de foetus (in christelijke ziekenhuizen) (4-338)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-33
p. 11-12 4-33 p. 11-12 (PDF)
Het stopzetten van de subsidies voor "Marie Stopes International" door de Amerikaanse regering (Subsidies voor de toevoer van voorbehoedsmiddelen aan Malawi, Sierra Leone, Ghana, Zimbabwe, Ouganda, Tanzanië en Kenya) (4-432)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-46
p. 34-36 4-46 p. 34-36 (PDF)
Het stopzetten van de verhoogde terugbetaling voor anticonceptie aan jongeren (Stijging tienerzwangerschappen - Proefproject - Evaluatie van de terugbetaling en voortzetting van het initiatief) (4-81)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-12
p. 13-14 4-12 p. 13-14 (PDF)
Het uitblijven van uitvoeringsbesluiten waardoor acupuncturisten de wet op de uitoefening van de geneeskunde overtreden (Stand van zaken - Rechtszaken wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde) (4-836)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-81
p. 16-17 4-81 p. 16-17 (PDF)
Het verminderen van de budgetten voor de indirecte ontwikkelingssamenwerking (4-196)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-20
p. 28-39 4-20 p. 28-39 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
High Level Forum on Aid Effectiveness van 2 tot 4 december 2008 te Accra - Opvolging - Implementatie (Evaluatie van de vooruitgang van de uitvoering van de Verklaring van Parijs - Accra Agenda for Action) (4-2893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2893
Hoge ziekenhuisfacturen als oorzaak van armoede en de informatie aan patiënten betreffende de kosten voor ziekenhuisopname (4-411)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minsiter van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-38
p. 12-14 4-38 p. 12-14 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  aan mevrouw Marleen Temmerman die de Lifetime Achievement Award ontving van het tijdschrift British Medical Journal
4-115
p. 44-45 4-115 p. 44-45 (PDF)
Iran - Nobelprijswinnares Shirin Ebadi - Dreigingen - Steun van de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging (4-2909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2909
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman waarbij de tekst wordt gelezen door mevrouw Myriam Vanlerberghe      
  4-48
p. 25 4-48 p. 25 (PDF)
Morning-after pil - Toegankelijkheid - Prijsverlaging (4-2132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2132
Morning-after pil - Toegankelijkheid - Prijsverlaging (4-2351)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2351
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Amendement nr 18 van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Geert Lambert, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Financiering niet-gouvernementele organisaties
4-738/6
p. 1-2 4-738/6 p. 1-2 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Democratische Republiek Congo (DRC) - Seksueel geweld - Beleid van België (4-2812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2812
Pensioenen - Levensbewijs - Gepensioneerden die in het buitenland verblijven (4-92)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 4-92
Regeling van werkzaamheden      
  4-33
p. 8-9 4-33 p. 8-9 (PDF)
  Mevrouw Magriet Hermans vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (doc 4-842) - Beroep op artikel 40 van het Reglement van de Senaat : stemming over een agendawijziging
4-38
p. 7-8 4-38 p. 7-8 (PDF)
  4-38
p. 9-10 4-38 p. 9-10 (PDF)
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte (doc. 4-793) - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en verkrachtingen als oorlogswapen in Oost-Congo (4-40)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 6-10 4-6 COM p. 6-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet (4-1281)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Mahoux en Luc Van den Brande
4-1281/1
p. 1-4 4-1281/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Financing For Development (Ontwikkelingssamenwerking) (4-1044)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-1044/1
p. 1-15 4-1044/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Miet Smet en de heren François Roelants du Vivier, Georges Dallemagne en Josy Dubié
4-314/1
p. 1-4 4-314/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van mevrouw Marleen Temmerman
4-314/2
p. 2-3 4-314/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpérée
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (4-842)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Els Schelfhout, de heer François Roelants du Vivier en de dames Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Freya Piryns
4-842/1
p. 1-4 4-842/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Marleen Temmerman c.s.
4-842/2
p. 1-2 4-842/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de Wet Internationale Samenwerking (4-1145)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-1145/1
p. 1-7 4-1145/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de implementatie en normering van gespecialiseerde multiprofessionele hersentumorbehandeling (4-524)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman c.s.
4-524/1
p. 1-12 4-524/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechtensituatie in China naar aanleiding van de Olympische Spelen (4-699)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-699/1
p. 1-5 4-699/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (4-1263)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Marleen Temmerman, Anne Delvaux en Sabine de Bethune en van de heer Marc Elsen
4-1263/1
p. 1-9 4-1263/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Olga Zrihen en Els Schelfhout en de heren Philippe Fontaine, Paul Wille en Benoit Hellings
4-1485/1
p. 1-7 4-1485/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de geboorteregistratie (4-526)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-526/1
p. 1-6 4-526/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman c.s.
4-528/1
p. 1-12 4-528/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 10 van mevrouw Marleen Temmerman
4-528/2
p. 1-3 4-528/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Marleen Temmerman
4-679/2
p. 1-3 4-679/2 p. 1-3 (PDF)
  Terugzending naar commissie
4-34
p. 7 4-34 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitslag van de verkiezingen in Kenia (4-536)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman c.s.
4-536/1
p. 1-4 4-536/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 46-50 4-16 p. 46-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (4-827)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Sabine de Bethune
4-827/1
p. 1-6 4-827/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 en 6 van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman
4-827/2
p. 1-2 4-827/2 p. 1-2 (PDF)
  4-827/2
p. 3 4-827/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Fontaine en Bart Tommelein
4-1651/1
p. 1-7 4-1651/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van osteoporose (4-1103)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Els Schelfhout, Margriet Hermans en Marleen Temmerman en de heer Louis Ide
4-1103/1
p. 1-4 4-1103/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Wereldgezondheidsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijde sociale gezondheidsbescherming) (4-832)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman c.s.
4-832/1
p. 1-5 4-832/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van mevrouw Marleen Temmerman
4-832/2
p. 1-4 4-832/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren François Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubié, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-777)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-777/1
p. 1-4 4-777/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Philippe Mahoux, Jean-Paul Procureur, Yves Leterme en Pol Van Den Driessche
4-1372/1
p. 1-6 4-1372/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Marleen Temmerman
4-1372/2
p. 1-2 4-1372/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het effect van de pauselijke uitspraken van 17 maart 2009 op het hiv/aidsbeleid in Afrika (4-1358)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1358/1
p. 1-5 4-1358/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken (4-1259)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Christine Defraigne, Olga Zrihen en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven en Josy Dubié
4-1259/1
p. 1-4 4-1259/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Marleen Temmerman
4-1259/2
p. 1-2 4-1259/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw Marleen Temmerman c.s.
4-1514/2
p. 1-4 4-1514/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (Sterfte tengevolge van zwangerschap of bevalling - Derde Wereld - Ontwikkelingssamenwerking) (4-793)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-793/1
p. 1-9 4-793/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 4 van de dames Margriet Hermans en Marleen Temmerman
4-793/2
p. 2 4-793/2 p. 2 (PDF)
  Mevrouw Marleen Temmerman vraagt de dringende behandeling in plenaire vergadering van haar resolutie betreffende de moedersterfte - Agendawijziging
4-38
p. 8-10 4-38 p. 8-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Bespreking
4-108
p. 53-56 4-108 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Amendement nr 27 van mevrouw Marleen Temmerman
4-485/3
p. 15 4-485/3 p. 15 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer François Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Freya Piryns en Lieve Van Ermen en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein, Jean-Paul Procureur en Benoit Hellings
4-1537/1
p. 1-11 4-1537/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal (Anticonceptiemethode "hormonaal intra-uterien systeem") (4-873)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Nahima Lanrjri, van de heer Patrik Vankrunkelsven en van mevrouw Isabelle Durant
4-873/1
p. 1-10 4-873/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Céline Fremault en de heren Philippe Fontaine, Bart Tommelein en Benoit Hellings
4-1475/1
p. 1-4 4-1475/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (4-1015)      
  Amendementen nrs 12 tot 14 van mevrouw Marleen Temmerman
4-1015/2
p. 4-5 4-1015/2 p. 4-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra (4-1546)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Marleen Temmerman en Freya Piryns en de heren Patrik Vankrunkelsven, Louis Ide en Geert Lambert
4-1546/1
p. 1-3 4-1546/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van België inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis (4-767)      
  Amendementen nrs 3 tot 13 en 24 van mevrouw Marleen Temmerman
4-767/2
p. 2-5 4-767/2 p. 2-5 (PDF)
  4-767/2
p. 8 4-767/2 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren (4-1123)      
  Voorstel van de heren François Roelants du Vivier, Jean-Paul Procureur, Josy Dubié en Jacques Brotchi en de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman
4-1123/1
p. 1-6 4-1123/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpérée en Jacques Brotchi
4-829/1
p. 1-10 4-829/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-74/2
p. 1-9 4-74/2 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED) (4-1670)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen en Marleen Temmerman en de heren Wouter Beke en Louis Ide
4-1670/1
p. 1-5 4-1670/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Céline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-755/2
p. 1-8 4-755/2 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van armoede (Inhaaltraject om de socialezekerheidsuitkeringen en de bijstandsuitkeringen stelselmatig te verhogen tot minstens de armoederisicodrempel is bereikt - Welvaartvastheid van de uitkeringen) (4-464)      
  Voorstel van de heer Guy Swennen en mevrouw Marleen Temmerman
4-464/1
p. 1-4 4-464/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Marleen Temmerman
4-533/2
p. 1-3 4-533/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de dames Marleen Temmerman en Isabelle Durant
4-533/3
p. 1-62 4-533/3 p. 1-62 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Els Temmerman
4-1675/2
p. 1-2 4-1675/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (4-1330)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen en van de heren François Roelants du Vivier, Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-1330/1
p. 1-14 4-1330/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebruik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen geboren met misvormingen) (4-1683)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen, Dominique Tilmans en Marleen Temmerman
4-1683/1
p. 1-12 4-1683/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap (4-607)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne, Nahima Lanjri en Marleen Temmerman
4-607/1
p. 1-5 4-607/1 p. 1-5 (PDF)
Wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling - Verplicht verslag - Laattijdige voorlegging aan de Wetgevende Kamers (4-2811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Temmerman aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2811
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2° Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987 (4-1184)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2° Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988 (4-1183)      
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Els Temmerman
4-1563/2
p. 1 4-1563/2 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-105
p. 6-7 4-105 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Amendementen nrs 7 tot 198 van de heren Geert Lambert, Bart Martens, Guy Swennen en André Van Nieuwkerke en de dames Freya Piryns, Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-477/3
p. 3 4-477/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiënte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Voorstel van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-241/1
p. 1-6 4-241/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-814)      
  Voorstel van de dames Myriam Verlerberghe en Marleen Temmerman c.s.
4-814/1
p. 1-7 4-814/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Amendementen nrs 19 tot 22, 24 tot 28 en 38 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-825/2
p. 8-10 4-825/2 p. 8-10 (PDF)
  4-825/2
p. 11-13 4-825/2 p. 11-13 (PDF)
  4-825/2
p. 16-17 4-825/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 41 van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman
4-825/3
p. 2 4-825/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel ter veralgemening van de derdebetalersregeling (Wijziging artikel 53, §1, wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering en van artikelen 4, 4bis en 6 van het KB van 10 oktober 1986 tot uitvoering van gezegd artikel 53, §1) (4-1425)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-1425/1
p. 1-19 4-1425/1 p. 1-19 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Marleen Temmerman
4-1425/2
p. 1-3 4-1425/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiënten in ziekenhuizen (4-1110)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne en de heer Patrik Vankrunkelsven
4-1110/1
p. 1-5 4-1110/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor (Wijziging artikelen 354 tot 356 Strafwetboek) (4-557)      
  Voorstel van de dames Myriam Vanlerberghe en Marleen Temmerman c.s.
4-557/1
p. 1-4 4-557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel (Juridische erkenning door een duidelijke omschrijving van wat met de begrippen "eerlijke handel' en "medespelers in eerlijke handel" wordt bedoeld en administratieve erkenning door de oprichting van een "Comité voor eerlijke handel" dat ermee zou worden belast te controleren of de voormelde medespelers de criteria naleven die in de definitie van het begrip "eerlijke handel" zijn opgenomen) (4-344)      
  Voorstel van de heren Bart Martens, André Van Nieuwkerke, Guy Swennen en Geert Lambert en mevrouw Marleen Temmerman
4-344/1
p. 1-19 4-344/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een solidariteitsheffing op vliegtickets (Solidariteitsfonds voor Ontwikkeling - Wijziging Titel IX en artikel 151 van het Wetboek diverse rechten en taksen) (4-573)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-573/1
p. 1-7 4-573/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, François Roelants du Vivier, Josy Dubié en Georges Dallemagne en de dames Margriet Hermans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-482/1
p. 1-14 4-482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur (Baby's geboren met een defect aan de neurale buis, veroorzaakt door een tekort aan foliumzuur bij de moeder - Spina bifida en anencefalie) (4-970)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Jacques Brotchi en de dames Marleen Temmerman en Christine Defraigne
4-970/1
p. 1-4 4-970/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie (Geleidelijke afschaffing van de afgiftetarieven om de concurrentie aan te scherpen en de tarieven voor de eindgebruikers te verlagen) (4-1711)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, John Crombez en Guy Swennen en de dames Fatma Pehlivan, Marleen Temmerman en Myriam Vandenberghe
4-1711/1
p. 1-4 4-1711/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het adoptieverlof (Wijziging van art. 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van art. 25 sexies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen - Opheffing van hoofdstuk II met als opschrift "Adoptieverlof", bevattende artt. 87 tot 91, van de wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen [III]) (4-691)      
  Voorstel van mevrouw Marleen Temmerman
4-691/1
p. 1-7 4-691/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Marleen Temmerman en Myriam Vanlerberghe
4-691/2
p. 1-3 4-691/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (Alcoholische dranken) (4-530)      
  Voorstel van de heer Patrik Vankrunkelsven en de dames Christine Defraigne en Marleen Temmerman
4-530/1
p. 1-6 4-530/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999