S. 4-228 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden
Sabine de Bethune    Anne Delvaux    Isabelle Durant    Christine Defraigne    Marleen Temmerman    Nele Lijnen    Freya Piryns   

motie van het Parlement
moederschap
reproductieve gezondheidszorg
positie van de vrouw
ontwikkelingsland
jongere
ontwikkelingshulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-228/1 4-228/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/10/2007
4-228/2 4-228/2 (PDF) Amendementen 20/11/2007
4-228/3 4-228/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/1/2008
4-228/4 4-228/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/1/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2007   Indiening
Herindiening 3-2352/1.
Doc. 4-228/1 4-228/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/1/2008   Inschrijving op agenda
31/1/2008   Algemene bespreking Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
31/1/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o6) Hand. 4-15 Hand. 4-15 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Niet behandeld
6/11/2007   Inschrijving op agenda
6/11/2007   Niet behandeld
13/11/2007   Inschrijving op agenda
13/11/2007   Niet behandeld
20/11/2007   Inschrijving op agenda
20/11/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
20/11/2007   Bespreking
15/1/2008   Inschrijving op agenda
15/1/2008   Bespreking
15/1/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
15/1/2008   Aanneming na amendering
15/1/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-228/3 4-228/3 (PDF)
15/1/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-228/4 4-228/4 (PDF)
31/1/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 31/1/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 20/11/2007, 15/1/2008