S. 4-607 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap
Patrik Vankrunkelsven    Christine Defraigne    Nahima Lanjri    Marleen Temmerman   

bewustmaking van de burgers
voorkoming van ziekten
alcoholisme
alcoholhoudende drank
bescherming van moeder en kind
motie van het Parlement
moederschap

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-607/1 4-607/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/3/2008
4-607/2 4-607/2 (PDF) Amendementen 14/5/2008
4-607/4 4-607/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/5/2008
4-607/3 4-607/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/3/2008   Indiening Doc. 4-607/1 4-607/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/5/2008   Inschrijving op agenda
29/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-31 Hand. 4-31 (PDF)
29/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o9) Hand. 4-32 Hand. 4-32 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/3/2008   Verzending naar commissie
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes
16/4/2008   Bespreking
23/4/2008   Inschrijving op agenda
23/4/2008   Bespreking
30/4/2008   Inschrijving op agenda
30/4/2008   Bespreking
14/5/2008   Inschrijving op agenda
14/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
14/5/2008   Aanneming na amendering
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 4-607/3 4-607/3 (PDF)
21/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-607/4 4-607/4 (PDF)
29/5/2008   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/5/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 16/4/2008, 23/4/2008, 30/4/2008, 14/5/2008, 21/5/2008