S. 4-1216 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi
Sabine de Bethune    Armand De Decker    Margriet Hermans    Olga Zrihen    Francis Delpérée    Marleen Temmerman    Isabelle Durant    Christine Defraigne    Nahima Lanjri   

rechten van de mens
beweging voor de mensenrechten
Iran
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1216/1 4-1216/1 (PDF) Voorstel van resolutie 11/3/2009
4-1216/2 4-1216/2 (PDF) Amendementen 19/5/2009
4-1216/3 4-1216/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/5/2009
4-1216/4 4-1216/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/5/2009
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/3/2009   Indiening Doc. 4-1216/1 4-1216/1 (PDF)
12/3/2009   Inoverwegingneming
12/3/2009   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
4/6/2009   Inschrijving op agenda
11/6/2009   Algemene bespreking Hand. 4-79 Hand. 4-79 (PDF)
11/6/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o1) Hand. 4-79 Hand. 4-79 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/3/2009   Verzending naar commissie
19/5/2009   Inschrijving op agenda
19/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
19/5/2009   Bespreking
19/5/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
19/5/2009   Aanneming na amendering
19/5/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1216/3 4-1216/3 (PDF)
19/5/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1216/4 4-1216/4 (PDF)
11/6/2009   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/6/2009
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 19/5/2009