Auteurs- en sprekersregister betreffende "Brotcorne Christian" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Scan-In" coaching consultant - Examen - Nut (HeroriŽntering van de loopbaan van hoge ambtenaren mits begeleiding van consultants versus "assessments" Selor) (3-593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 662-663 3-10 p. 662-663 (PDF)
Aan de gevangenis van Doornik aangrenzend gebouw - Ingebruikneming - Kosten voor onderhoud - Doorsijpeling van water (3-3128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4103-4104 3-49 p. 4103-4104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4401-4402 3-51 p. 4401-4402 (PDF)
Aandelenopties - Belastingstelsel (Risico van dubbele belasting) (3-5507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7438 3-71 p. 7438 (PDF)
Aangifte van de vennootschapsbelasting via het internet - Toepassing Vensoc - Moeilijkheden met de website (3-6132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8657 3-80 p. 8657 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9161-9162 3-84 p. 9161-9162 (PDF)
Aangifte van de vennootschapsbelasting via het internet - Toepassing Vensoc - Moeilijkheden met de website (3-6133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8624 3-79 p. 8624 (PDF)
Aanslagbiljet - Indiening van een bezwaarschrift - Gebruikelijk bewijsstuk - Rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Namen (Aangetekende brief - Art. 371 WIB) (3-3056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3961-3963 3-48 p. 3961-3963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4151-4153 3-49 p. 4151-4153 (PDF)
Aanvullend Paritair Comitť voor de bedienden - Werking - Benoeming van de leden (3-3605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4945-4947 3-55 p. 4945-4947 (PDF)
Aardbeving in Pakistan - Hulp vanuit BelgiŽ - Oorsprong en verdeling van de middelen (3-3817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5099 3-57 p. 5099 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5538-5540 3-60 p. 5538-5540 (PDF)
Aardbeving in Pakistan - Hulp vanuit BelgiŽ - Oorsprong en verdeling van de middelen (Begrotingen : oorsprong van de fondsen - Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap, Waals Gewest, Waalse Gemeenschap - Bestemming van de fondsen) (3-3808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5077 3-57 p. 5077 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6709-6710 3-67 p. 6709-6710 (PDF)
Abortuspil RU-486 - Ernstige medische risico's - Verbod om op de markt te brengen - Verspreiding van waarschuwingen (Verkoop onder de merknaam Mifegyne) (3-1807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2234 3-32 p. 2234 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2359-2360 3-33 p. 2359-2360 (PDF)
Administratie van de BTW-controle - Gembloux - Oude lokalen - Huur (3-1798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2213 3-32 p. 2213 (PDF)
  Bul. 3-71
p. 7374 3-71 p. 7374 (PDF)
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Informaticatoepassing FUN - Gebreken in het concept (3-6448)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9167-9168 3-84 p. 9167-9168 (PDF)
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Informaticatoepassing FUN - Werkingsproblemen (3-6449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9168 3-84 p. 9168 (PDF)
Administratie van de ondernemings - en inkomensfiscaliteit (AOIF) - Taxatiediensten - Aanslagbiljetten - Drukproblemen (3-2644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3385 3-43 p. 3385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4528-4529 3-52 p. 4528-4529 (PDF)
Administratie van het Kadaster, de Registratie en Domeinen - LoCo-systeem - Coperfin-hervorming - Voortgang (Beheer van de patrimonium-documentatie - Project Patris [Systemen LoCo en Cadnet] - Oprichting van een Agentschap van patrimoniale informatie) (3-996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
Bul. 3-20
p. 1238-1240 3-20 p. 1238-1240 (PDF)
Administratief Centrum van Charleroi - Parking - Afschaffing van de toegang voor ambtenaren van de FOD FinanciŽn (3-6166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8791-8792 3-81 p. 8791-8792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9060 3-83 p. 9060 (PDF)
Administratief centrum van Charleroi - Parking (3-3269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4284-4285 3-50 p. 4284-4285 (PDF)
Administratieve beroepen - Vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken - Ambtenaren van niveau B (3-7203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10072 3-89 p. 10072 (PDF)
Agentschap van de Patrimoniale Informatie - Oprichting - Personeelsformatie ("Stipad"-project - Coperfinhervorming - Ratificatie samenwerkingsakkoord) (3-3272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4286-4287 3-50 p. 4286-4287 (PDF)
Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie - Nieuwe werkmethoden - Opleidingsbeleid (3-5851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8197-8198 3-77 p. 8197-8198 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8387-8388 3-78 p. 8387-8388 (PDF)
Algemene administratie Patrimoniumdocumentatie - Nieuwe werkmethoden - Specifieke opleidingen voor het FUN-programma (Registratie en Kadaster) (3-5852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8198 3-77 p. 8198 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8388-8390 3-78 p. 8388-8390 (PDF)
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie - FUN-programma - Werkingsproblemen - Ontbreken van een bevredigend antwoord op opmerkingen en suggesties van gebruikers (Registratie en Kadaster) (3-6237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8954-8956 3-82 p. 8954-8956 (PDF)
Ambtenaren - Rekruteringen - Begrip "concours" (versus "vergelijkende selectie") (3-784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 781 3-12 p. 781 (PDF)
Ambtenaren van de federale administratie - Namen - Parking van de Administratieve Wijk - Toekenning van parkeerplaatsen (3-1800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2213-2214 3-32 p. 2213-2214 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2905-2906 3-38 p. 2905-2906 (PDF)
Ambtenarenzaken - Aantal ambtenaren in elke vakrichting van niveau A (3-5561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7558-7559 3-71 p. 7558-7559 (PDF)
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging in de Commissie patiŽntenrechten (3-3325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4500 3-52 p. 4500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4783-4784 3-54 p. 4783-4784 (PDF)
Artsen-homeopaten - Vertegenwoordiging van de Beroepsvereniging in de beslissingsorganen, de commissies van huisartsen en het RIZIV (3-3326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4501 3-52 p. 4501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4914-4915 3-55 p. 4914-4915 (PDF)
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl - Samenwerking in douanezaken - Technische regeling - Implementering (3-3011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-47
p. 3910-3911 3-47 p. 3910-3911 (PDF)
BIAC - Exploitatie van een tweede luchthaven (voor de uitbreiding van DHL - Voorbereiding toevertrouwd aan BIAC) (3-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 902 3-14 p. 902 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1184-1185 3-19 p. 1184-1185 (PDF)
BIAC - Verkoop van aandelen aan DHL (3-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 902 3-14 p. 902 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1185 3-19 p. 1185 (PDF)
BTW - Stelsel van medecontractant ten voordele van bouwondernemingen - Herziening van het stelsel (3-5537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7617 3-72 p. 7617 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9055-9057 3-83 p. 9055-9057 (PDF)
BTW - Verlaagd tarief - Omvormings-, renovatie- of herstellingswerken - Toepassing op een pastorie (3-7770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10507-10508 3-90 p. 10507-10508 (PDF)
BTW - Verlaagd tarief - Schoolgebouwen - Uitvoering (Tarief van 6% op werken voor bouw, herstelling of onderhoud) (3-7769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10506-10507 3-90 p. 10506-10507 (PDF)
Bankkaarten - Begrip zware fout bij diefstal of bedrog - Onrechtmatige interpretatie - Bescherming van de verbruiker (3-2711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3514-3515 3-44 p. 3514-3515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4200-4201 3-49 p. 4200-4201 (PDF)
Belasting op de inverkeerstelling - Afschaffing - Voorstel van de Europese Commissie - Vervangende belasting (Doorrekenen van de belasting in de belastingen op de brandstof - Belasten van het gebruik van een wagen, veeleer dan de aankoop ervan - Samenwerkingsakkoord om de belastingen op het gebruik van een wagen te koppelen aan de CO 2-uitstoot) (3-3012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3960 3-48 p. 3960 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4279-4280 3-50 p. 4279-4280 (PDF)
Belasting op de inverkeerstelling - Afschaffing - Voorstel van de Europese Commissie - Vervangende belasting (Doorrekenen van de belasting in de belastingen op de brandstof - Belasten van het gebruik van een wagen, veeleer dan de aankoop ervan - Samenwerkingsakkoord om de belastingen op het gebruik van een wagen te koppelen aan de CO 2-uitstoot) (3-3013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3989 3-48 p. 3989 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4356 3-50 p. 4356 (PDF)
Belasting op spelen en weddenschappen - Casinotoezicht - Aanbevelingen van het Rekenhof (Verhouding tussen de controlekosten en de netto-opbrengst) (3-5503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7614 3-72 p. 7614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7814-7815 3-73 p. 7814-7815 (PDF)
Belastingaangifte - Nieuw formulier -Huwelijksstelsel - Ontbrekende vermelding (Toepassing voor de "decumul") (3-2719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3494-3495 3-44 p. 3494-3495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6322-6323 3-65 p. 6322-6323 (PDF)
Belastingadministratie - Nietigverklaring van de aanslag - Mogelijkheid van een nieuwe aanslag (Gerechtelijke betwisting door de belastingplichtige inzake de aanslag in geval de belastingdirecteur nog geen beslissing trof) (3-2844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3421-3422 3-43 p. 3421-3422 (PDF)
Belastingaftrek voor de enige woning - Aftrek van intresten en kapitaalaflossingen - Cumulatie (Eerste lening gevolgd door een tweede lening) (3-3438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4604-4605 3-53 p. 4604-4605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8005-8007 3-75 p. 8005-8007 (PDF)
Belastingopbrengsten - Aandeel van de milieutaksen (3-5504)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7614-7615 3-72 p. 7614-7615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7815-7816 3-73 p. 7815-7816 (PDF)
Belastingreglementen - Wettelijkheid - Bezwaarschrift - Onderzoek door de gewestelijke directeur van de Directe belastingen (Toepassing artikel 366 WIB) (3-3723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5060 3-57 p. 5060 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6196-6197 3-64 p. 6196-6197 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10399-10400 3-90 p. 10399-10400 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10365 3-90 p. 10365 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10369 3-90 p. 10369 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10370 3-90 p. 10370 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10372 3-90 p. 10372 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10616 3-90 p. 10616 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10373 3-90 p. 10373 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10374 3-90 p. 10374 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10747 3-90 p. 10747 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10384 3-90 p. 10384 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10388 3-90 p. 10388 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (Personeelsuitgaven en uitgaven voor de werkingskosten) (3-7550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10301-10302 3-89 p. 10301-10302 (PDF)
Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Gebruik van formulier "276 Front./Grens" door de grensarbeiders die in Frankrijk wonen (3-6317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9065 3-83 p. 9065 (PDF)
Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Opheffing van de zogenaamde "45 dagen"-regel voor de grensarbeiders (3-6315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9062-9063 3-83 p. 9062-9063 (PDF)
Belgisch-Franse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Herziening - Onderhandelingen - Stand van zaken (Grensarbeiders) (3-6318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9065-9067 3-83 p. 9065-9067 (PDF)
Belgisch-Franse kaderovereenkomst over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking - Wetsontwerp van goedkeuring - Indiening - Termijn (3-6287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8934 3-82 p. 8934 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9081-9082 3-83 p. 9081-9082 (PDF)
Belgische bieren - Fiscale dreiging uit Frankrijk (Nieuwe Franse wet, bedoeld om het verbruik van alcopops door jongeren te beperken, die sommige van onze fruitge bieren treft) (3-2007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2457-2458 3-34 p. 2457-2458 (PDF)
Belgische fiscale wetgeving - Arresten "Kuhne & Heitz" en "Larsy/Inasti" van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen (HvJEG) - Gevolgen (3-5234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7128 3-70 p. 7128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8142-8143 3-76 p. 8142-8143 (PDF)
Benelux - Overeenkomst met betrekking tot het grensoverschrijdende ambulancevervoer - Uitwerking (3-2104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2536 3-35 p. 2536 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6027 3-63 p. 6027 (PDF)
Benelux - Overeenkomst met betrekking tot het grensoverschrijdende ambulancevervoer - Uitwerking (3-4760)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6458 3-66 p. 6458 (PDF)
Besmettelijke ziekten die een algemeen gevaar opleveren - Lijst (en advies Hoge Gezondheidsraad) (3-888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1031 3-16 p. 1031 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1206-1207 3-19 p. 1206-1207 (PDF)
Bewaring der hypotheken - Statuut van de bedienden (Statutaire benoeming) (3-2640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3383-3384 3-43 p. 3383-3384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4273-4274 3-50 p. 4273-4274 (PDF)
Bewaring der hypotheken - Statuut van de bedienden - Stand van zaken (Statutaire benoeming - Toestand inzake pensioenen) (3-4838)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6491-6492 3-66 p. 6491-6492 (PDF)
Biobrandstoffen - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/30/EG van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer - Koninklijk besluit in voorbereiding (3-2288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2943-2945 3-38 p. 2943-2945 (PDF)
Biobrandstoffen - Omzetting van de Europese richtlijn 2003/30/EG van 8 mei 2003 ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer - Koninklijk besluit in voorbereiding - Belastingvrijstelling (3-2280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2907-2909 3-38 p. 2907-2909 (PDF)
Buitenlandse studenten - Onthaaltehuizen - SubsidiŽring (Studenten uit ontwikkelingslanden - Achterstand in de betalingen) (3-6730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9357-9358 3-85 p. 9357-9358 (PDF)
Buitenschoolse opvang - Kosten - Aftrekbaarheid (Opvang van kinderen in de leeftijdscategorie 3-12 jaar) (3-2920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3809 3-46 p. 3809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6001-6003 3-63 p. 6001-6003 (PDF)
Bureau voor ethiek en administratieve deontologie - Opzetten - Werking - Eventuele realisaties (Dienst, in de schoot van de FOD Begroting, die advies en operationele steun verleent aan alle federale overheidsdiensten) (3-3505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4711 3-54 p. 4711 (PDF)
Burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders ten aanzien van de handelingen van hun kinderen - Artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek - Hervorming - Stelsel van objectieve aansprakelijkheid (3-3006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3957 3-48 p. 3957 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4739-4740 3-54 p. 4739-4740 (PDF)
Campagne "internet voor iedereen" - Modaliteiten (3-5540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7660 3-72 p. 7660 (PDF)
Campagne "internet voor iedereen" - Modaliteiten (3-5541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7640-7642 3-72 p. 7640-7642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8089-8092 3-75 p. 8089-8092 (PDF)
Chronische inflammatoire reumatologische aandoeningen - Ledertrexate - Terugbetalingsmodaliteiten (3-3469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4622-4623 3-53 p. 4622-4623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5878-5880 3-62 p. 5878-5880 (PDF)
Commissie voor regularisatie van vreemdelingen - Nederlandstalige kamers en Franstalige kamers - Verdeling van de dossiers (3-453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 460 3-7 p. 460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 530 3-8 p. 530 (PDF)
Consumentenkrediet - Door de Europese Commissie voorgestelde hervorming - Belgische houding (Hervoming dat afbraak doet aan verscheidene sleutelbepalingen van de wet van 12 juni 1991) (3-4841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6696-6697 3-67 p. 6696-6697 (PDF)
Contractuelen - Experts - Indienstneming - Gegevensbanken (3-785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 861-862 3-13 p. 861-862 (PDF)
Coperfinhervorming - Omvorming van de administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOI) - Pijlers "Particulieren", "KMO's" en "Grote Ondernemingen" - Uitvoering (3-2921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3809-3810 3-46 p. 3809-3810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4276 3-50 p. 4276 (PDF)
Copernicus-hervorming - Uitvoering - Beroep op privť-consultants (3-2597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3347-3348 3-42 p. 3347-3348 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1856 3-28 p. 1856 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1816 3-28 p. 1816 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4263-4264 3-50 p. 4263-4264 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1819 3-28 p. 1819 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1821 3-28 p. 1821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2066-2067 3-30 p. 2066-2067 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1825 3-28 p. 1825 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5249-5252 3-58 p. 5249-5252 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1826 3-28 p. 1826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10578-10580 3-90 p. 10578-10580 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1829 3-28 p. 1829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2266-2267 3-32 p. 2266-2267 (PDF)
  Bul. 3-34
p. 2470-2471 3-34 p. 2470-2471 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1836 3-28 p. 1836 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2601-2602 3-35 p. 2601-2602 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1847 3-28 p. 1847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2184-2185 3-31 p. 2184-2185 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1849 3-28 p. 1849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 2008-2009 3-29 p. 2008-2009 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1851 3-28 p. 1851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4346-4347 3-50 p. 4346-4347 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1922 3-28 p. 1922 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1793-1794 3-27 p. 1793-1794 (PDF)
Copernicushervorming - Uitvoering - Beroep op privť-consultants (3-4863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6570-6572 3-66 p. 6570-6572 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1855 3-28 p. 1855 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1815 3-28 p. 1815 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3674-3675 3-45 p. 3674-3675 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1713-1714 3-27 p. 1713-1714 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1821 3-28 p. 1821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2068 3-30 p. 2068 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1884 3-28 p. 1884 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1826 3-28 p. 1826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10576-10578 3-90 p. 10576-10578 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1898-1899 3-28 p. 1898-1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2173 3-31 p. 2173 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1836 3-28 p. 1836 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2475-2476 3-34 p. 2475-2476 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1847 3-28 p. 1847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2125 3-30 p. 2125 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1915 3-28 p. 1915 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1851 3-28 p. 1851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4346 3-50 p. 4346 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1921-1922 3-28 p. 1921-1922 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1793 3-27 p. 1793 (PDF)
Cumulatie tussen een managementfunctie en een bestuursfunctie - Regels - Evaluatie - Wijziging (3-3496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725-4726 3-54 p. 4725-4726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8452-8453 3-78 p. 8452-8453 (PDF)
De "EUSEC-RDC"-missie van de Europese Unie (EU-bijstand voor de hervorming van de sector van de veiligheid via de oprichting van een groep voor advies en bijstand bij de Congolese autoriteiten - Affectatie van experts bij sleutelposten binnen de Congolese administratie - Begroting) (3-921)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-121
p. 25-26 3-121 p. 25-26 (PDF)
De "regularisatie" van contractuelen binnen het federale openbaar ambt (Overgang van contractueel naar statutair personeelslid - Vrijstelling van de voorronde - Discriminatie) (3-1145)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 55-56 3-134 p. 55-56 (PDF)
De 'Voie Rapide Urbaine (VRU)' van Rijsel (Verbindingsweg Noord-Frankrijk - Verbod voor zwaar doorgaand verkeer geleid naar BelgiŽ via de A17 - Extra verkeer) (3-1277)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-188
p. 18-19 3-188 p. 18-19 (PDF)
De 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die BelgiŽ moet terugbetalen (Premies voor cultuurgewassen - Verschillen tussen de aangegeven oppervlaktes en de oppervlaktes gemeten door het GIS - Europese sanctie) (3-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 48-50 3-43 p. 48-50 (PDF)
De Coperfin-hervorming (3-1884)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 60-62 3-187 p. 60-62 (PDF)
De OVSE-missie naar Guantanamo (Gevangenis te Cuba waar zogenaamde gedetineerden uit de oorlog van de Verenigde Staten tegen het terrorisme werden gebracht) (3-1038)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 15-18 3-153 p. 15-18 (PDF)
De Post - Kantoor te Salzinnes - Toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (Namen) (3-7219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10312-10313 3-89 p. 10312-10313 (PDF)
De aangifte van een pre-Columbiaanse kunstverzameling (Aangifte voor regeling van de successierechten van baron Paul Janssen [Janssen Pharmaceutica] - Moeilijkheden verbonden met de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de gewesten) (3-993)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-150
p. 19-22 3-150 p. 19-22 (PDF)
De aangifte van prestaties van vrijwillige brandweerlieden bij het werkloosheidsbureau (3-1188)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 63-65 3-139 p. 63-65 (PDF)
De aanhouding van een leider van Al Qaeda te Brussel (Doeltreffendheid van maatregelen getroffen tegen het terrorisme) (3-561)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-96
p. 23-25 3-96 p. 23-25 (PDF)
De aanwerving van een toenemend aantal contractuelen bij de overheid (Risico voor politisering - Selectiemethodes - Rol van Selor) (3-69)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-28
p. 57-61 3-28 p. 57-61 (PDF)
De aanwijzing en uitoefening van managementfuncties in de federale programmatorische overheidsdiensten (POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, POD Duurzame Ontwikkeling, POD Wetenschapsbeleid en POD Consumentenzaken - Copernicushervorming) (3-902)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-119
p. 65-67 3-119 p. 65-67 (PDF)
De aard van de betrekkingen tussen BelgiŽ en Iran (3-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 53-59 3-21 p. 53-59 (PDF)
De afsluiting van een sectoraal akkoord 2005-2006 voor het federale openbaar ambt (Verbetering van de arbeidsvoorwaarden - Herwaardering van de eindejaarspremie) (3-1296)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 45-46 3-147 p. 45-46 (PDF)
De aftrekbaarheid van de kosten voor buitenschoolse opvang (Artikel 113 WIB gewijzigd bij wet van 6 juli 2004 - Administratieve problemen die de toepassing van het artikel ongetwijfeld met zich zal brengen) (3-654)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-99
p. 57-60 3-99 p. 57-60 (PDF)
De afwezigheid van een gezondheidsbeleid bij sommige beslissingen tot internering (Psychiatrische afdelingen van de gevangenissen) (3-494)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 71-72 3-89 p. 71-72 (PDF)
De balans van de modernisering van het openbaar ambt en van zijn werking (Copernicus-hervorming - Management - Autonomie van de managers - Betrekkingen burger-overheid - Evaluatie van de ambtenaren) (3-974)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-125
p. 87-94 3-125 p. 87-94 (PDF)
De behandeling door de FOD FinanciŽn van de belastingsaangiften van natuurlijke personen voor het aanslagjaar 2005 (Nieuwe toepassingen in het kader van de modernisering van FOD FinanciŽn - Inkohiering van de belasting zonder voorafgaande controle van de taxatiediensten) (3-1462)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 63-65 3-154 p. 63-65 (PDF)
De belasting op vliegbiljetten (Internationale solidariteitsbijdrage - Alternatieve financiering van de ontwikkelingssamenwerking - Standpunt van BelgiŽ) (3-1056)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-154
p. 27-32 3-154 p. 27-32 (PDF)
De benoemingsprocedure bij de federale wetenschappelijke instellingen (Benoeming van de tien directeurs van de grote musea, het Koninklijk Observatorium, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief e.a.) (3-729)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 67-68 3-106 p. 67-68 (PDF)
De berekening van de eindejaarspremie 2004 voor de federale ambtenaren (Eindejaarstoelage die bestaat uit een forfaitair en een variabel gedeelte) (3-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-96
p. 60-61 3-96 p. 60-61 (PDF)
De betaling van een toelage ter compensatie van de competentietoelage 2005 voor de ambtenaren van niveau B en C van de FOD FinanciŽn (Gecertificeerde opleidingen) (3-1279)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 24-26 3-146 p. 24-26 (PDF)
De bevoegde gemeenschap in het kader van adoptieprocedures (Gemeenschap waar de ouders wonen versus gemeenschap waar de adoptieprocedure werd opgestart) (3-1092)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-159
p. 86-87 3-159 p. 86-87 (PDF)
De bevorderingen bij de FOD P&O en bij Selor (Bevordering door verhoging naar de hogere klassen of door baremaverhoging - Taalevenwichten) (3-1350)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 56-58 3-150 p. 56-58 (PDF)
De bijdrage van de federale Staat in de hospitalisatieverzekering van zijn ambtenaren (Overname van de dossiers van Ethias door Fortis AG - Herziening van de verzekeringspolissen) (3-1168)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-137
p. 41-43 3-137 p. 41-43 (PDF)
De bijdrage van de federale Staat in de hospitalisatieverzekering van zijn ambtenaren (Premieverhoging - Invoering leeftijdscategorieŽn - Tussenkomst sociale diensten - Beroep op andere maatschappijen) (3-467)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-86
p. 64-66 3-86 p. 64-66 (PDF)
De bijzondere opsporingsmethoden van de inlichtingendiensten (Voorontwerp van wet - Risico de prerogatieven van het Parlement inzake toezicht op de uitvoerende macht aan banden te leggen) (3-1229)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 22-24 3-181 p. 22-24 (PDF)
De commissie voor regularisatie van vreemdelingen (Stand van de werkzaamheden - Door de parketten wegens fraude inbeslaggenomen dossiers) (3-31)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-19
p. 37-38 3-19 p. 37-38 (PDF)
De commissie voor regularisatie van vreemdelingen (Stand van de werkzaamheden - Door de parketten wegens fraude inbeslaggenomen dossiers) (3-63)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 42-43 3-26 p. 42-43 (PDF)
De consequenties van de sterke toename van de uitgaven van de Belgische huishoudens in het buitenland ten aanzien van de Belgische distributiesector (Aankopen door Belgische consumenten in de buurlanden om er van lagere prijzen te genieten) (3-841)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 55-57 3-115 p. 55-57 (PDF)
De consequenties van de waarschijnlijke vernietiging van de benoeming van een aantal topmanagers door de Raad van State (Functies van voorzitter van het directiecomitť van FOD P&O, van FOD FinanciŽn en van FOD Budget- en Beheerscontrole - Taalwetgeving - SELOR) (3-912)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-119
p. 67-69 3-119 p. 67-69 (PDF)
De context van de gebeurtenissen die zich in het laboratorium voor DNA-onderzoek in Loverval hebben voorgedaan (Aanslag op het Instituut voor pathologie en genetica - Criminalistische onderzoeken - Schade berokkend aan lopende gerechtelijke onderzoeken) (3-35)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-18
p. 13-14 3-18 p. 13-14 (PDF)
De diverse disfuncties vastgesteld binnen de FOD FinanciŽn (Laattijdige verzending van aanslagbiljetten - Laattijdige terugbetalingen van de personenbelasting - Tax-on-web - Vertraging bij de publicatie van het officiŽle model van de aangifteformulieren in de vennootschapsbelasting) (3-895)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-118
p. 65-69 3-118 p. 65-69 (PDF)
De diverse kosten en diensten in de ziekenhuizen (Prijsverschillen naargelang het ziekenhuis) (3-330)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 58-61 3-68 p. 58-61 (PDF)
De dramatische brand te Vellereille-les-Brayeux (Hervorming van de hulpdiensten - Aanbeveling van de commissie Paulus) (3-1430)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 76-78 3-153 p. 76-78 (PDF)
De dreigende verzegeling van het justitiepaleis van Doornik (Rampzalige situatie van het gebouw op het vlak van hygiŽnische omstandigheden, veiligheid van personeel en bezoekers en brandbeveiliging) (3-673)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-110
p. 85-86 3-110 p. 85-86 (PDF)
De dringende hulp die BelgiŽ vrijmaakt en het plan inzake een Europees korps voor humanitaire hulp (Aardschok in Zuid-Oost AziŽ, "Tsoenami" - Herkomst van de giften en bestemming van de gelden) (3-537)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 22-23 3-94 p. 22-23 (PDF)
De erbarmelijke en onveilige staat van het justitiepaleis van Doornik (3-552)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 26-28 3-95 p. 26-28 (PDF)
De evaluatie van de houders van een managementfunctie van de POD Wetenschapsbeleid (en van de wetenschappelijke instellingen) (3-2311)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-214
p. 94-96 3-214 p. 94-96 (PDF)
De eventuele invoering van een "Tobin"-taks op Europees niveau om de ontwikkelingshulp te financieren (3-527)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 51-53 3-94 p. 51-53 (PDF)
De eventuele toekenning van incentives aan het personeel van de FOD FinanciŽn dat is aangewezen voor een buitendienst op het grondgebied van een grote agglomeratie (Chronisch personeelstekort) (3-2125)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 67-68 3-204 p. 67-68 (PDF)
De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 (3-1683)      
  Bespreking
3-186
p. 4-26 3-186 p. 4-26 (PDF)
De fiscale regeling voor grensarbeiders (Regio Doornik-Moeskroen - Discriminatie Belgische grensarbeiders tewerkgesteld in Frankrijk - Voorontwerp nieuwe overeenkomst) (3-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 20-22 3-44 p. 20-22 (PDF)
De fiscale stimuli om het gebruik van biobrandstoffen te bevorderen (Omzetting EU-richtlijn - Belastingvrijstelling) (3-384)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-81
p. 30-32 3-81 p. 30-32 (PDF)
De foutenmarge bij vastgestelde snelheidsovertredingen (De correctionele rechtbank van Gent wil geen rekening houden met een foutenmarge) (3-1142)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 60-62 3-134 p. 60-62 (PDF)
De foutenmarge van 6 procent bij snelheidscontroles door de politie (De correctionele rechtbank van Gent wil geen rekening houden met een foutenmarge) (3-1152)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 60-62 3-134 p. 60-62 (PDF)
De geblokkeerde situatie bij het uitvoeren van werkstraffen of activiteiten van algemeen nut (Toepassing van de wet betreffende de veiligheid op het werk - Tenlasteneming van de kosten veroorzaakt door toepassing van de veiligheidsmaatregelen - Bedragen waarover het verkeersboetefonds beschikt ) (3-2221)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 114-116 3-210 p. 114-116 (PDF)
De genomen maatregelen ter bestrijding van de beroepsziekten die zich voordoen binnen het federale openbaar ambt (3-1415)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 78-80 3-153 p. 78-80 (PDF)
De gespreide betaling van de stookoliefacturen (3-1226)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-142
p. 66-68 3-142 p. 66-68 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Arbitragehof van 3 mei 2006 inzake het gebruik der talen en de talenkennis opgelegd aan het onderwijzend personeel van een Franstalige gemeenteschool in een faciliteitengemeente (3-1907)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 58-59 3-188 p. 58-59 (PDF)
De handhaving van de titularis van een managementfunctie ten gevolge van de vernietiging van zijn aanwijzing door de Raad van State (3-978)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-125
p. 94-97 3-125 p. 94-97 (PDF)
De heersende malaise bij de FOD FinanciŽn (3-1383)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-200
p. 11-16 3-200 p. 11-16 (PDF)
De heersende malaise binnen de FOD FinanciŽn (Het indienstnemingsbeleid en de voortdurende onderbemanning - Vermindering van de fiscale controles) (3-446)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-86
p. 24-27 3-86 p. 24-27 (PDF)
De hervorming inzake het spaarboekje als alternatief voor de kapitalisatie-bevek (Betere transparantie in de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies) (3-1069)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-131
p. 33-35 3-131 p. 33-35 (PDF)
De hervorming van de NAVO en de OVSE en de oprichting van een commissie voor vredesopbouw (3-1175)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-137
p. 80-83 3-137 p. 80-83 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de loopbanen van de ambtenaren van niveau A (Herwaardering van de functies - Begrip beroep) (3-116)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-41
p. 126-131 3-41 p. 126-131 (PDF)
De hervorming van de wetgeving inzake de toegang tot het beroep (3-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-89
p. 56-59 3-89 p. 56-59 (PDF)
De hongersnood in Niger (Droogte - Hulp aan de bevolking)      
  Debat
3-125
p. 8-18 3-125 p. 8-18 (PDF)
De hulp van BelgiŽ aan de getroffen gebieden in Zuidoost-AziŽ (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De ingebruikname van de nieuwe V-80 radartoestellen (V 80 : drempel vanaf dewelke een te snel rijdende automobilist wordt geverbaliseerd) (3-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 62-64 3-68 p. 62-64 (PDF)
De invoering van een CO2-belasting (Broeikasproblematiek - Voorstellen van de Zwitserse president en de Franse eerste minister) (3-1921)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 66-68 3-190 p. 66-68 (PDF)
De invoering van een bestelsysteem voor alle federale diensten (Stand van zaken - Deelstaten en ondergeschikte besturen - Ambtenaren van het voormalig Federaal aankoopbureau) (3-130)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-43
p. 53-55 3-43 p. 53-55 (PDF)
De invoering van een fiscale incentive ter bevordering van het bedrijfsmecenaat (3-2188)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 25-27 3-208 p. 25-27 (PDF)
De invoering van het "Package Global PC" (Package "Internet-voor-iedereen" : verlagen van de digitale factuur - Negatieve analyse van Fedis : herstelling aan huis en BTW-teruggave) (3-1297)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 46-47 3-147 p. 46-47 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet van 14 juni 2004 betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek (Uitbreiding van de regels inzake de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van bedragen die beschermd worden wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn - Technische moeilijkheden wat betreft de uitvoerbaarheid) (3-855)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-114
p. 35-37 3-114 p. 35-37 (PDF)
De klacht ingediend door de boekhandels wegens verboden afspraken van de boekendistributeurs (Scheeftrekkingen in de concurrentie - Behoud van het mechanisme van de "tabel" - Onwettige afspraak) (3-1399)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 61-63 3-152 p. 61-63 (PDF)
De kritiek van het Rekenhof ten aanzien van de verrichtingen die de Administratie van Douane en Accijnzen uitvoert voor rekening van andere fiscale administraties (Controles verricht voor rekening van de Administratie voor de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit inzake verkeersbelasting, belasting op automatische ontspanningstoestellen, wegverkeer en speciale registers die garagehouders moeten bijhouden) (3-817)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 55-58 3-113 p. 55-58 (PDF)
De lijsten van de Belgen die zijn ingeschreven bij een diplomatieke of consulaire post (Distributie van de lijsten aan de verschillende partijen - Informatiedrager) (3-2219)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 126-127 3-210 p. 126-127 (PDF)
De militaire operatie van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo (3-1155)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 24-27 3-167 p. 24-27 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendement nr 34 van de heer Brotcorne
3-603/3
p. 9 3-603/3 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heer Brotcorne en mevrouw Durant
3-603/4
p. 9 3-603/4 p. 9 (PDF)
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
De misbruiken bij de marketing van de banken ten aanzien van de jongeren beneden de 25 jaar (Studie Test-Aankoop) (3-1604)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 42-44 3-162 p. 42-44 (PDF)
De mobiliteit van patiŽnten in de Europese Unie (3-578)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Brotcorne
3-162
p. 37 3-162 p. 37 (PDF)
  3-162
p. 80 3-162 p. 80 (PDF)
De mogelijkheid van de militaire luchthaven van ChiŤvres om ook te fungeren als burgerluchthaven (Mogelijk gemengd gebruik van de luchthaven - Overeenkomsten met de Navo - Uitbreidingsplannen van DHL [Internationale koerierdienst]) (3-91)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-36
p. 29-30 3-36 p. 29-30 (PDF)
De mogelijkheid voor een gemeente om van politiezone te veranderen (o.a. de gemeente Frasnes-lez-Anvaing) (3-526)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-94
p. 39-40 3-94 p. 39-40 (PDF)
De naleving van zijn verbintenissen omtrent de lange duur van de asielprocedures (3-338)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-70
p. 46-48 3-70 p. 46-48 (PDF)
De niet-deelname van de Vlaamse regering aan de feestelijkheden in verband met de 175ste verjaardag van BelgiŽ (3-587)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 61-62 3-97 p. 61-62 (PDF)
De nieuwe selectieprocedure voor de topmanagers (3-124)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-41
p. 126-131 3-41 p. 126-131 (PDF)
De onderbreking van de projecten in Cambodja (3-2122)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-203
p. 22-28 3-203 p. 22-28 (PDF)
De onderhandelingen in het kader van de herziening van de Belgisch-Franse overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting (Grensarbeiders) (3-2187)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 23-25 3-208 p. 23-25 (PDF)
De onderwerping van de universitaire spin-offs aan de BTW (Valorisering van de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek verricht in universiteiten en hogescholen) (3-804)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister van minister van FinanciŽn
3-112
p. 97-98 3-112 p. 97-98 (PDF)
De ontwikkeling van de democratie in Palestina (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-986)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De onverwachte moeilijkheden bij de inkohiering en terugbetaling van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2005 (3-1169)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-137
p. 76-78 3-137 p. 76-78 (PDF)
De oorlog die door IsraŽl wordt gevoerd in Libanon (Massale inzet door IsraŽl van clusterbommen - Standpunt van BelgiŽ over het recht op noodweer) (3-1801)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 34-36 3-181 p. 34-36 (PDF)
De oprichting van een Bureau voor ethiek en administratieve deontologie (Opdracht) (3-1908)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-188
p. 56-57 3-188 p. 56-57 (PDF)
De oprichting van een persdienst binnen de FOD FinanciŽn (Rol en opdracht - Aantal ambtenaren en werving - Contactpunt voor de pers waar journalisten een antwoord kunnen krijgen op hun vragen) (3-2106)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 33-34 3-203 p. 33-34 (PDF)
De opvolging van de resolutie inzake de toestand in EthiopiŽ (Postelectorale gewelddadige gebeurtenissen van juni 2005 - Schending van de rechten van de mens) (3-1712)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 80-82 3-171 p. 80-82 (PDF)
De organisatie door Selor van de tweede selectieproef voor de toegang tot niveau C (Moeilijkheidsgraad van de proef) (3-1068)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-131
p. 38-40 3-131 p. 38-40 (PDF)
De overeenstemming van het beeld dat door de mediacampagnes van Selor verspreid wordt met de werkelijkheid op het terrein in de FOD en de POD (3-4887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6779-6781 3-67 p. 6779-6781 (PDF)
De peeceefobie-campagne (Sensibiliseringscampagne voor frequenter en veiliger computer- en internetgebruik - Responsible Young Security Agents en andere initiatieven - Sexistische gehalte van de campagne "Ginette") (3-859)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-133
p. 11-13 3-133 p. 11-13 (PDF)
De personen die gemachtigd zijn tot vaststelling van het niet meer strafrechtelijk bestrafte parkeren met het oog op de vestiging van een parkeerretributie of -belasting, verschuldigd krachtens de wet van 22 februari 1965 (Politieagenten - Bedienden van privťondernemingen) (3-2249)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 48-50 3-212 p. 48-50 (PDF)
De problematiek van de deskundigen die door de parketten en rechtbanken worden opgeroepen in het kader van gerechtelijke deskundigenonderzoeken in strafzaken en de daaraan verbonden gerechtskosten (Te lange termijn tussen de indiening van het verslag en de effectieve betaling) (3-2269)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 78-82 3-213 p. 78-82 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Bespreking
3-112
p. 27-42 3-112 p. 27-42 (PDF)
De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-866)      
  Bespreking
3-88
p. 6-20 3-88 p. 6-20 (PDF)
  3-88
p. 20-34 3-88 p. 20-34 (PDF)
De programma's voor militair partnerschap (met Burundi, Benin, Rwanda en de DRC) (3-737)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-106
p. 65-67 3-106 p. 65-67 (PDF)
De rechten van de slachtoffers in de rechtbanken (Vermijden dat de vermeende dader en het slachtoffer of de nabestaanden van het slachtoffer van een verkeersongeval met daders of zwaar gewonden naast mekaar moeten zitten) (3-1567)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 40-42 3-162 p. 40-42 (PDF)
De reeds in januari jongstleden vastgestelde dringende behoefte aan een adequate financiering van het Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast (Begrotingstekort van het Fonds - Probleem van uitbetaling van de schuldbemiddelaars - Herfinancieringsmogelijkheid) (3-1857)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-185
p. 55-58 3-185 p. 55-58 (PDF)
De reis van sommige regeringsleden naar de Democratische Republiek Congo (Doel van dit bezoek, twee maanden voor de Congolese verkiezingen - Belofte een derde van de schuld kwijt te schelden en plan voor administratieve samenwerking) (3-1168)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 10-13 3-169 p. 10-13 (PDF)
De renovatie van het Belgische paviljoen in het museum van Auschwitz (3-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 9-10 3-95 p. 9-10 (PDF)
De rol van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties in Darfur (Soudan) (3-1818)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 41-43 3-181 p. 41-43 (PDF)
De rol van de NAVO en de Europese Unie in Darfur (Concrete hulp aan de Afrikaanse Unie - Militaire waarnemers, burgerlijke en militaire planningsdeskundigen en financiŽle bijstand - Vredeshandhavingsacties - Door BelgiŽ ingenomen standpunten binnen de EU en de NAVO - Budget voor de logistieke steun - Samenwerking EU-NAVO) (3-920)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-121
p. 23-25 3-121 p. 23-25 (PDF)
De sancties ten opzichte van de Palestijnse autoriteit (IsraŽlische en internationale sancties - Niet-terugbetaling van douanerechten en taksen - Tijdelijk Internationaal Mecanisme, TIM - Europese steun aan de Palestijnen - Druk op IsraŽl door de EU en door BelgiŽ) (3-2124)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-204
p. 71-73 3-204 p. 71-73 (PDF)
De schendingen van het humanitair recht en internationaal recht in Palestina (Geweld tegen Palestijnse burgers - Mogelijke afvuring door het IsraŽlische leger - Onderzoek - Achterhouden van douanerechten - Erkenning van de grenzen) (3-1718)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 51-53 3-172 p. 51-53 (PDF)
De schikkingen die de FOD's nemen bij te hoge temperaturen (Openbaar ambt - Zomerdienstregeling) (3-872)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-116
p. 50-51 3-116 p. 50-51 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De spanningen tussen Tsjaad en Sudan (Onlusten in Darfur - Overschakeling van de vredesmacht van de Afrikaanse Unie naar een vredesopdracht van de Verenigde Naties - Verbintenissen van de Europese Unie) (3-1593)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 60-62 3-162 p. 60-62 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de financiering van het Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast en de betaling van de achterstallige honoraria van de schuldbemiddelaars (3-2108)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 36-38 3-203 p. 36-38 (PDF)
De steun die BelgiŽ aan Japan verleent in het streven van dat land naar permanent lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad (Noodzakelijke hervorming van de Raad - Gebrek aan eensgezindheid tussen de lidstaten van de Europese Unie) (3-2060)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 38-40 3-200 p. 38-40 (PDF)
De stopzetting van het goederenverkeer op lijn 86 tussen Leuze en Frasnes (3-947)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
3-145
p. 18-19 3-145 p. 18-19 (PDF)
De te nemen schikkingen bij een buitensporige hitte op de arbeidsplaatsen van het federale openbaar ambt (3-1662)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-166
p. 39-41 3-166 p. 39-41 (PDF)
De tegemoetkoming van de overheid in de gasfactuur van de gezinnen (Stijging van de gasprijs - Manier waarop de korting wordt berekend - Wie zal opdraaien voor de prefinanciering ?) (3-959)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-146
p. 36-39 3-146 p. 36-39 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de bepalingen over het nieuwe veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken (Ordehandhaving en overbrenging van gevangenen) (3-64)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 43-45 3-26 p. 43-45 (PDF)
De toegang tot de 'data room' van de FEDIMMO-operatie (Verkoop van administratieve gebouwen via de verkoop van aandelen van de nog op te richten vennootschap - Fiscaal regime - Overleg met de gewestregeringen) (3-1331)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-194
p. 37-40 3-194 p. 37-40 (PDF)
De toegang tot de stembureaus bij de federale parlementsverkiezingen voor kiezers met een beperkte mobiliteit of voor slechthorende kiezers (3-2214)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 120-122 3-210 p. 120-122 (PDF)
De toekenning van een visum aan de Congolese studenten die een bijkomend jaar secundair onderwijs moeten volgen voor ze naar de universiteit kunnen (3-2216)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 122-124 3-210 p. 122-124 (PDF)
De toekenning van het Kruis van Officier in de Leopoldsorde aan de Belgische veteranen van 40-45 (3-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-89
p. 74-75 3-89 p. 74-75 (PDF)
De toekomst van het Justitiepaleis van Doornik (3-1415)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-204
p. 16-18 3-204 p. 16-18 (PDF)
De toename van het aantal begeleide minderjarige vreemdelingen in centrum 127bis (3-70)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-21
p. 19-20 3-21 p. 19-20 (PDF)
De toepassing van de beslissingen van de raadkamer in verband met de vrijlating van vluchtelingen in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel (Overbrugging van een Angolese onderdaan naar de internationale zone van de luchthaven van Zaventem terwijl een invrijheidstelling toegang geeft tot het grondgebied) (3-133)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-36
p. 6-8 3-36 p. 6-8 (PDF)
De toepassing van de regelgeving met betrekking tot de gecertifieerde opleidingen (die de competentietests zullen vervangen - Copernicus-hervorming) (3-553)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-95
p. 79-81 3-95 p. 79-81 (PDF)
De toepassing van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie (Door de rechter opgelegde probatievoorwaarden - Zedendelicten met minderjarigen - Verbod op het hebben van contact met het slachtoffer) (3-913)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-119
p. 63-65 3-119 p. 63-65 (PDF)
De toestand in Congo (Mogelijke oprichting van een Europese strijdkracht om de verkiezingen veilig te laten verlopen - Afkondiging van de nieuwe Grondwet en verkiezingswet) (3-1008)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-151
p. 31-32 3-151 p. 31-32 (PDF)
De toestand in Irak (Missie EUJUSTLEX : versterking van het rechtssysteem) (3-4876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6637-6638 3-67 p. 6637-6638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7475-7477 3-71 p. 7475-7477 (PDF)
De toestand in Ivoorkust (Groot oproer tegen de Fransen - Veiligheid en repatriŽring van onze landgenoten - Diplomatische stappen) (3-445)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-83
p. 21-23 3-83 p. 21-23 (PDF)
De toestand in Oost-Congo (Inname door Rwandese troepen) (3-500)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-88
p. 44-47 3-88 p. 44-47 (PDF)
De toestand in de Democratische Republiek Congo (Mandaat van MONUC - Samenwerking van Congo met Zuid-Afrika - Bijdrage van de Verenigde Staten aan de verbetering van de veiligheid in Congo - Steun van Oeganda aan de milities in Ituri) (3-598)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-99
p. 18-21 3-99 p. 18-21 (PDF)
De toestand in de Democratische Republiek Congo (Verkiezingen - Onlusten - Explosieve toestand) (3-716)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 24-26 3-115 p. 24-26 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (3-1781)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 89-91 3-177 p. 89-91 (PDF)
De toestand inzake de mensenrechten in Iran (3-56)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 53-59 3-21 p. 53-59 (PDF)
De toxicologische effecten van genetisch gemanipuleerde organismen op de gezondheid (3-1398)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 63-66 3-152 p. 63-66 (PDF)
De uitbetaling van de vakbondspremie aan de ambtenaren (Jaarlijkse i.p.v. tweejaarlijkse uitbetaling) (3-489)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-87
p. 28-29 3-87 p. 28-29 (PDF)
De uitbreiding tot de collectieve structuren van de maatregelen om het hoofd te bieden aan de verhoging van de energiekosten (Scholen, internaten, ziekenhuizen, PMS-centra, rusthuizen, ... - Vermindering BTW en accijnzen) (3-857)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-133
p. 34-37 3-133 p. 34-37 (PDF)
De uitvoering van artikel 479 van de programmawet van 24 december 2002 over de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (3-24)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-19
p. 29-32 3-19 p. 29-32 (PDF)
De uitvoering van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (3-1144)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 75-76 3-134 p. 75-76 (PDF)
De uitvoering van het Witboek voor de modernisering van de wetenschappelijke instellingen (Verbetering van het beheer - Recurrente financiering) (3-2238)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 59-61 3-212 p. 59-61 (PDF)
De uitvoering van het regeringsprogramma betreffende een interculturele en verdraagzame samenleving (Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen) (3-33)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-19
p. 39-40 3-19 p. 39-40 (PDF)
De vergadering van het Midden-Oosten-Kwartet (23 juni 2005) (Terugtrekking door IsraŽl uit Gaza en het noorden van de Westelijke Jordaanoever - Voortzetting, ondanks alle internationale afspraken, van de kolonisering in de West Bank - Houding die BelgiŽ verdedigde binnen de EU - Rol van de EU - Kwartet van de VS, Rusland, de EU en de VN - Mandaat van de heer Wolfensohn, speciale afgezant van het Kwartet, inzake coŲrdinatie tussen de IsraŽlische en Palestijnse autoriteiten m.b.t. de terugtrekking uit Gaza en de coŲrdinatie van de bijstand aan de Palestijnse Autoriteit) (3-940)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 23-27 3-123 p. 23-27 (PDF)
De vergoeding door het Rampenfonds van de schade veroorzaakt door de recente wolkbreuk boven het Doornikse (3-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 21-23 3-123 p. 21-23 (PDF)
De verhoging van de belastingvrijstelling van de uitkeringen aan de vrijwillige brandweerlieden en agenten van de civiele bescherming (Vrijwillige hulpverleners van het Rode Kruis, meer bepaald de vrijwillige ambulanciers) (3-520)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-92
p. 48-49 3-92 p. 48-49 (PDF)
De verkiezingsdeelname van personen die gedomicilieerd zijn in een rusthuis (3-354)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-64
p. 8-9 3-64 p. 8-9 (PDF)
De verklaringen van de Vlaamse minister-president over de pensioenen van de overheidssector (Personeel gemeenschappen en gewesten) (3-4883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6407 3-65 p. 6407 (PDF)
De verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken over de Democratische Republiek Congo en Rwanda (3-415)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-81
p. 22-27 3-81 p. 22-27 (PDF)
De verklaringen van de minister-president van de Waalse regering tot het instellen van belastingvrije gebieden (om de economie aan te wakkeren in de achtergestelde gebieden in het Waalse Gewest - Belastingvrijstelling op investeringen - Bestuderen van de gevolgen van de federale fiscale maatregelen op de economische ontwikkeling van de deelgebieden) (3-766)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-121
p. 9-12 3-121 p. 9-12 (PDF)
De veroordeling van de Belgische Staat tot het betalen van een Copernicuspremie aan alle magistraten in het land en de eis van de politievakbond om diezelfde premie eveneens te verkrijgen (3-891)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-118
p. 50-51 3-118 p. 50-51 (PDF)
De verschillen tussen de ziekenhuizen wat de niet-medische kosten betreft (3-321)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 58-61 3-68 p. 58-61 (PDF)
De vertraging bij de publicatie van het jaarverslag van de Tuchtraad van de federale politie (3-32)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-19
p. 38-39 3-19 p. 38-39 (PDF)
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De volgende ontmoeting tussen de President van de Russische Federatie en de Belgische overheid (Verantwoordelijkheid van Rusland voor de onopgeloste conflicten in TsjetsjeniŽ, in TransnistriŽ en in Zuid-OssetiŽ - Afbrokkeling van de mensenrechten en de persvrijheid - Toename van het racisme) (3-2062)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 59-61 3-200 p. 59-61 (PDF)
De volgens de beweging voor solidariteit met de Iraanse asielzoekers twijfelachtige en willekeurige werkwijze van de Dienst Vreemdelingenzaken (Hervatting van de hongerstaking) (3-149)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-38
p. 19-20 3-38 p. 19-20 (PDF)
De weigering om een toelage te betalen ter compensatie van de competentietoelage 2005 voor de ambtenaren van niveau C en B van de FOD FinanciŽn (3-1351)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 35-37 3-150 p. 35-37 (PDF)
De werking en de financiering van het Fonds voor de behandeling van overmatige schuldenlast (3-1281)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 24-25 3-147 p. 24-25 (PDF)
De werkzekerheid en de sociale voordelen van de militairen die wensen toe te treden tot het veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken (Ordehandhaving en overbrenging van gevangenen) (3-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-45
p. 47-48 3-45 p. 47-48 (PDF)
Democratische Republiek Kongo - Ontwikkelingssamenwerking - Het sturen van schoolboeken (Mistevredenheid van de Congolese uitgevers) (3-2997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3897-3898 3-47 p. 3897-3898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4052-4055 3-48 p. 4052-4055 (PDF)
Dienst Patrimoniumdocumentatie - Administrateur-generaal - Overbrenging van nieuwjaarswensen (3-6971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9820 3-88 p. 9820 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10476-10477 3-90 p. 10476-10477 (PDF)
Dienst kijk- en luistergeld - Personeelsleden - Mobiliteit (Reaffectatie na opheffing van de Dienst) (3-786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 862-864 3-13 p. 862-864 (PDF)
Dienst voor alimentatievorderingen - Informatie van de burger en opdrachten - Personeel - Situatie (3-3009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3959 3-48 p. 3959 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4277-4279 3-50 p. 4277-4279 (PDF)
Diensten van de gemeenteontvanger - Sambreville - Verhuizing (3-1797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2213 3-32 p. 2213 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2905 3-38 p. 2905 (PDF)
Directiesecretarissen - Hervorming van de loopbaan (Overgang naar een hoger niveau - Administratief deskundige - Weddeschalen) (3-1232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1423-1425 3-23 p. 1423-1425 (PDF)
Douane en Accijnzen - Enig kantoor - Oprichting (3-7060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10067-10068 3-89 p. 10067-10068 (PDF)
Douane en Accijnzen - Wegcontroles - Communicatiesysteem ASTRID - Gebrek (3-7762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10502 3-90 p. 10502 (PDF)
Douane en Accijnzen - Wegcontroles - Ontbreken van kogelvrije vesten (3-7761)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10501 3-90 p. 10501 (PDF)
Douane en Accijnzen - Wegcontroles - Veiligheidsmateriaal (Blauw zwaailicht) (3-7763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10502-10503 3-90 p. 10502-10503 (PDF)
EU-Agentschap voor de fundamentele rechten - Oprichting (Activiteit van het Agentschap gericht op de eerbiediging van fundamentele rechten door het gemeenschapsrecht - Vraag van de uitbreiding van de activiteit naar de politiesamenwerking en de strafrechterlijke samenwerking - Vraag van de geografische bevoegdheid van het Agentschap) (3-5543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7680-7682 3-72 p. 7680-7682 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Brotcorne, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Effectieve verblijfplaats van personen op het gemeentelijk grondgebied - Onderzoek - Wijze van controle (Respect voor de individuele rechten en vrijheden) (3-5646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7773-7774 3-73 p. 7773-7774 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8150-8151 3-76 p. 8150-8151 (PDF)
Eigenaars van terreinwagens - Klachten wegens opzettelijke schade - Leeggelopen banden - Weigering van politieagenten om de klacht te noteren (3-3667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4965-4966 3-56 p. 4965-4966 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5218-5219 3-58 p. 5218-5219 (PDF)
Eigenaars van terreinwagens - Klachten wegens opzettelijke schade - Leeggelopen banden - Weigering van politieagenten om de klacht te noteren (3-3668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4971 3-56 p. 4971 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5259 3-58 p. 5259 (PDF)
Elektriciteit - Tarieven - Uitbreiding tot het weekeinde van de voordelige nachttarieven -Voornemens van de Vlaamse regering (3-3017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3977 3-48 p. 3977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4189-4190 3-49 p. 4189-4190 (PDF)
Elektriciteits- en gasmarkt - Liberalisering van de markt (3-4894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6638 3-67 p. 6638 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-69
p. 7007 3-69 p. 7007 (PDF)
Elektriciteitsintercommunales - Productie van groene elektriciteit uit afval - Fiscaal statuut (3-6913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9819-9820 3-88 p. 9819-9820 (PDF)
Elektriciteitssector - Leveranciers - Facturatiebeleid - Voorafbetaling van energie door de gezinnen (3-3492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4719 3-54 p. 4719 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5023-5024 3-56 p. 5023-5024 (PDF)
Elektronische identiteitskaarten - Uitreiking - Personeel ter beschikking gesteld van de gemeenten (Statutair personeel van Belgacom, BIAC, NMBS en De Post) (3-1691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2083-2084 3-30 p. 2083-2084 (PDF)
Energie - Olievoorraden (3-4897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6716-6717 3-67 p. 6716-6717 (PDF)
EthiopiŽ - Verkiezingen - Onregelmatigheden - Houding en maatregelen van BelgiŽ en de Europese Unie (3-3489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4713-4715 3-54 p. 4713-4715 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5648-5651 3-61 p. 5648-5651 (PDF)
Ethisch pensioensparen - Fiscale stimulans (3-6867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9667-9668 3-87 p. 9667-9668 (PDF)
Ethisch pensioensparen - Fiscale stimulans (3-6878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9631-9632 3-87 p. 9631-9632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10829-10830 3-90 p. 10829-10830 (PDF)
Europese richtlijnen - Omzetting in Belgisch recht - Chronisch omzettingsdeficit - Rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen (3-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2887 3-38 p. 2887 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3021-3022 3-39 p. 3021-3022 (PDF)
Europese richtlijnen - Omzetting in Belgisch recht - Chronisch omzettingsdeficit - Rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen (3-2284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2902 3-38 p. 2902 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3047-3049 3-39 p. 3047-3049 (PDF)
Evaluatie van de organisatie van de hulpdiensten (3-901)      
  Verslag van de heren Brotcorne (S), Claes (K) en Maene (K) en mevrouw Thijs (S)
3-901/1
p. 1-74 3-901/1 p. 1-74 (PDF)
Evaluatiecyclus in de federale overheidsdienst - Aanwijzing van de evaluator - Toepassing van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (3-4868)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6777-6778 3-67 p. 6777-6778 (PDF)
Evaluatiecyclus in de federale overheidsdienst - Verloop - Planningsgesprek - In aanmerking nemen van de opmerkingen van de geŽvalueerde (3-4867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6776-6777 3-67 p. 6776-6777 (PDF)
Examen voor kandidaat-griffier en kandidaat-secretaris - Voorbereidende cursussen (3-5436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7606 3-72 p. 7606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 7999-8000 3-75 p. 7999-8000 (PDF)
Extreme warmte - Bescherming van de werknemers - Preventieadviseurs - Aantal maatregelen betreffende de temperatuur (3-6974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9821 3-88 p. 9821 (PDF)
FOD - Centrale diensten - Aanwijzing van tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel (Adjuncten van de bestuursdirecteurs - Bezoldiging) (3-3471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4560-4561 3-52 p. 4560-4561 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť - Afwikkeling van de procedure - Inhoud van de geÔnformatiseerde testen (3-7878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10762-10763 3-90 p. 10762-10763 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť - Afwikkeling van de procedure - Samenstelling van de begeleidende cel (3-7879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10763 3-90 p. 10763 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť - Selectiecommissie - Samenstelling en profielen van de leden (3-7876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10758-10760 3-90 p. 10758-10760 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Selectie van de voorzitter van het Directiecomitť - Selectiecommissie - Samenstelling en profielen van de leden (3-7877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10760-10762 3-90 p. 10760-10762 (PDF)
FOD Budget en Beheerscontrole - Voorzitter van het Directiecomitť - Competentieprofiel (3-7875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10758 3-90 p. 10758 (PDF)
FOD FinanciŽn - Aanstelling van advocaten belast met de verdediging (Onverenigbaarheid met de uitoefening van een politiek mandaat) (3-6973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9821 3-88 p. 9821 (PDF)
FOD FinanciŽn - Aanwervingen in het kader van het personeelsplan 2006 (3-4879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6494-6495 3-66 p. 6494-6495 (PDF)
FOD FinanciŽn - Administratie der Douane en Accijnzen - Personeelsleden van niveau B of C - Pensioen (3-7235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10086 3-89 p. 10086 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ambtenaren B en C - Toelage ter compensatie van de competentietoelage 2005 - Weigering van de Inspectie van FinanciŽn (3-4955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6684-6685 3-67 p. 6684-6685 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ambtenaren die een ambt uitoefenen buiten hun administratieve standplaats - Detacheringsvergoeding - Afschaffing (3-6168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8711-8712 3-80 p. 8711-8712 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ambtenaren van de niveaus C en B - Gecertificeerde opleidingen 2005 (3-5509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7615 3-72 p. 7615 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ambtenaren van niveau A - Nieuwe loopbaan (Regelgeving inzake een bijzondere loopbaan in niveau A) (3-7064)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10069 3-89 p. 10069 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10480 3-90 p. 10480 (PDF)
FOD FinanciŽn - Ambtenaren van niveau C en B - Gecertificeerde opleidingen - Niveau van de test (3-5232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7026-7027 3-69 p. 7026-7027 (PDF)
FOD FinanciŽn - Beheer van de gebouwen - Rol van de Regie der Gebouwen (3-3267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4381 3-51 p. 4381 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4532-4534 3-52 p. 4532-4534 (PDF)
FOD FinanciŽn - Beheer van de human ressources (3-4880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6495-6496 3-66 p. 6495-6496 (PDF)
FOD FinanciŽn - Benoeming - Afgeschafte graad van eerstaanwezend inspecteur 10S2 - Afwezigheid van baremieke evolutie (3-7006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9822 3-88 p. 9822 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10209-10210 3-89 p. 10209-10210 (PDF)
FOD FinanciŽn - Berekening en inning van de bedrijfsvoorheffing - Kritiek van het Rekenhof - Corrigerende maatregelen (3-3483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4706-4707 3-54 p. 4706-4707 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6480-6483 3-66 p. 6480-6483 (PDF)
FOD FinanciŽn - Berekeningsprogramma belasting natuurlijke personen - Uitbesteding van de softwareontwikkeling (3-5128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6685-6686 3-67 p. 6685-6686 (PDF)
FOD FinanciŽn - Bestuursassistent - Verlies van de loontoeslag verbonden aan het brevet van expert bij een fiscaal bestuur (3-6172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8712-8713 3-80 p. 8712-8713 (PDF)
FOD FinanciŽn - Betoging van de ambtenaren van de FOD op 23 januari 2007 - Verslaggeving in het tijdschrift Fedra - Objectiviteit (3-7780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10755-10756 3-90 p. 10755-10756 (PDF)
FOD FinanciŽn - Brevetten 10S2 in het kader van de nieuwe loopbaan van niveau A - Valorisatie - Organisatie van proeven (3-2643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3384 3-43 p. 3384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4274-4275 3-50 p. 4274-4275 (PDF)
FOD FinanciŽn - Buitendiensten op het grondgebied van een grote agglomeratie - Chronisch personeelstekort - Maatregelen (3-2645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3385 3-43 p. 3385 (PDF)
FOD FinanciŽn - Bulletin der Belastingen - Verspreiding - Periodiciteit (3-3484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4708 3-54 p. 4708 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5783-5784 3-62 p. 5783-5784 (PDF)
FOD FinanciŽn - Centralisering van de verschillende diensten - Kantoren van het kadaster - Toestand in Leuze-en-Hainaut (3-3600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4820-4821 3-55 p. 4820-4821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 4995-4996 3-56 p. 4995-4996 (PDF)
FOD FinanciŽn - Contractuele ambtenaren - Overplaatsingen (dicht bij hun woonplaats) (3-6975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9821-9822 3-88 p. 9821-9822 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10209 3-89 p. 10209 (PDF)
FOD FinanciŽn - Coperfinhervorming - Operationalisering - Verantwoordelijkheden van de administrateurs N-2 (3-5233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7128 3-70 p. 7128 (PDF)
FOD FinanciŽn - Dienst "Examens" - Vergelijkende selecties voor overgang en over de beroepsbekwaamheid - Overzending van de "modelantwoorden" aan de kandidaten (3-5526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7616-7617 3-72 p. 7616-7617 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10449-10451 3-90 p. 10449-10451 (PDF)
FOD FinanciŽn - Dienst Examens - Vergelijkende selecties voor overgang en voor de proef over de beroepsbekwaamheid - Juryleden (3-5527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7439-7441 3-71 p. 7439-7441 (PDF)
FOD FinanciŽn - Elektronische en te scannen aangifte van inkomstenbelasting - Toepassing "Taxi" - Ontwikkeling en toepassing (3-6238)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8926-8927 3-82 p. 8926-8927 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9165-9167 3-84 p. 9165-9167 (PDF)
FOD FinanciŽn - Elektronische post van de ambtenaren - Controle (Eerbiediging van de wet op de bescherming van de private levenssfeer) (3-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2160 3-31 p. 2160 (PDF)
FOD FinanciŽn - Enig Kantoor der Douane en Accijnzen - Oprichting - Vacante betrekkingen (3-6341)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8833-8834 3-81 p. 8833-8834 (PDF)
FOD FinanciŽn - Federale overheidsdiensten - N-3-managementfuncties - Selectie en aanduiding (Integratie van de N-3 in de loopbaan A - Situatie van de regionale directeurs en van de voorzitters van de aankoopcomitťs) (3-4952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6933-6934 3-68 p. 6933-6934 (PDF)
FOD FinanciŽn - FinanciŽle experts - Vergelijkende selectie - Abnormaal lange procedure (3-4864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6577-6578 3-66 p. 6577-6578 (PDF)
FOD FinanciŽn - Gebouw aan de Albert Elisabethlaan te Nijvel - Plan van de Regie der Gebouwen - Veiligheid (Aanpassingswerken) (3-3268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-51
p. 4404 3-51 p. 4404 (PDF)
FOD FinanciŽn - Gebouwen - Personeel - Veiligheid (3-2709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3494 3-44 p. 3494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6000-6001 3-63 p. 6000-6001 (PDF)
FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen - Betrokkenheid van de Centra voor beroepsopleiding (CBO) (3-5236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7129 3-70 p. 7129 (PDF)
FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen - Betrokkenheid van de Centra voor beroepsopleiding (CBO) (3-5237)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7283 3-70 p. 7283 (PDF)
FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen - Tests afgelegd door de ambtenaren van de niveaus C en B - Resultaten (3-6342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8835-8837 3-81 p. 8835-8837 (PDF)
FOD FinanciŽn - Gecertificeerde opleidingen voor de ambtenaren van niveau A - Centra voor beroepsopleiding (CBO) - Voorwaarden voor de medewerking van de ambtenaren (3-6444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9268-9269 3-85 p. 9268-9269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10464-10465 3-90 p. 10464-10465 (PDF)
FOD FinanciŽn - Gerealiseerde aanwervingen in 2006 - Geplande aanwervingen in 2007 (3-6774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9666 3-87 p. 9666 (PDF)
FOD FinanciŽn - Graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur en eerste attachť van financiŽn - Selectie door vergelijking van beroepskwalificatie - Resultaten (3-2639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3383 3-43 p. 3383 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4012-4015 3-48 p. 4012-4015 (PDF)
FOD FinanciŽn - Graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur en eerste attachť van financiŽn - Vergelijkende selecties voor overgang en beroepskwalificatie - Rol van Selor en van de Examendienst van de FOD FinanciŽn (3-4865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6406-6407 3-65 p. 6406-6407 (PDF)
FOD FinanciŽn - Graad van eerstaanwezend inspecteur van een fiscaal bestuur en van eerste attachť van FinanciŽn - Vergelijkende selecties voor overgang en voor de proef over de beroepsbekwaamheid - Rampzalige resultaten (3-4837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6486-6491 3-66 p. 6486-6491 (PDF)
FOD FinanciŽn - Hervorming loopbanen niveau A - Gecertificeerde opleidingen - Nagestreefde doelstellingen (Opleiding die aansluit bij de functie) (3-5231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7127-7128 3-70 p. 7127-7128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8008-8010 3-75 p. 8008-8010 (PDF)
FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen - Ambtenaren die de oude graad van bestuurschef 22A bekleden - Weddeschaal (3-6170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8792 3-81 p. 8792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9162-9163 3-84 p. 9162-9163 (PDF)
FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen - Sectiechef bij FinanciŽn 32S1 (Weddenschaal) (3-2922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3810 3-46 p. 3810 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3905-3906 3-47 p. 3905-3906 (PDF)
FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen - Sectiechef bij FinanciŽn 32S1 (Weddeschaal) (3-3992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5417-5418 3-60 p. 5417-5418 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5628-5629 3-61 p. 5628-5629 (PDF)
FOD FinanciŽn - Hervorming van de loopbanen van niveau A - Gecertificeerde opleidingen - Vereiste voorkennis (3-5229)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7024-7026 3-69 p. 7024-7026 (PDF)
FOD FinanciŽn - Herziening van de loopbanen - Nieuwe loopbanen B, C en D (Dienst P & O in gebreke gebleven bij het doorgeven van essentiŽle informatie) (3-2419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3068 3-40 p. 3068 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3409-3411 3-43 p. 3409-3411 (PDF)
FOD FinanciŽn - Informatica - Aantal beschikbare werkposten (3-3102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4018-4020 3-48 p. 4018-4020 (PDF)
FOD FinanciŽn - Informatielijn - Fiscale wetgeving (Telefoonlijn ter beschikking van alle belastingplichtigen - Telefoontarief) (3-6976)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9675-9676 3-87 p. 9675-9676 (PDF)
FOD FinanciŽn - Inkomstenbelastingen - Inkohiering van het aanslagjaar 2006 - Productiviteitsnormen in het raam van de behandeling van de aangiften (3-6239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8927 3-82 p. 8927 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9167 3-84 p. 9167 (PDF)
FOD FinanciŽn - Interne beroepsmobiliteit - Invoering (3-6446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9269-9270 3-85 p. 9269-9270 (PDF)
FOD FinanciŽn - Invoering van een specifieke loopbaan voor de experts (3-5536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7655-7656 3-72 p. 7655-7656 (PDF)
FOD FinanciŽn - Jaarlijks departementaal aankoopplan voor meubilair (Integratie van de ergonomische normen voor beeldschermen - Aanpassing van de werkposten aan de specifieke behoeften van gehandicapte personen) (3-2648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3386 3-43 p. 3386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4146-4148 3-49 p. 4146-4148 (PDF)
FOD FinanciŽn - Lokalisatie van de diensten - Toekomstige centralisering (Vermindering van het aantal kantoren - Bereikbaarheid) (3-7062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10068-10069 3-89 p. 10068-10069 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10479-10480 3-90 p. 10479-10480 (PDF)
FOD FinanciŽn - Maatregelen bij extreme temperaturen (Personeel - ARAB) (3-5642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7816-7817 3-73 p. 7816-7817 (PDF)
FOD FinanciŽn - Managementfuncties N-3 - Selectie en aanduiding (Integratie van de N-3 in de loopbaan A - Situatie van de regionale directeurs en van de voorzitters van de aankoopcomitťs) (3-4951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6827-6828 3-68 p. 6827-6828 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10440-10442 3-90 p. 10440-10442 (PDF)
FOD FinanciŽn - Modernisering - Opbrengst van een effectiseringsoperatie (Administratie van de invordering en andere fiscale administraties) (3-6775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9589 3-87 p. 9589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10470-10471 3-90 p. 10470-10471 (PDF)
FOD FinanciŽn - N-2-managementfuncties - Opdrachten - Selectie (3-2647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3386 3-43 p. 3386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6193-6194 3-64 p. 6193-6194 (PDF)
FOD FinanciŽn - North Galaxy-gebouw - Veiligheid van de ambtenaren - Maatregelen (Bekomen van een toegangsbadge zonder echte controle) (3-7766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10504-10505 3-90 p. 10504-10505 (PDF)
FOD FinanciŽn - Opleidingscursussen over de belasting van niet-inwoners - Verspreiding - Achterstand (3-3485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4708 3-54 p. 4708 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5236-5237 3-58 p. 5236-5237 (PDF)
FOD FinanciŽn - Oprichting van een persdienst (Rol en opdracht - Aantal ambtenaren en werving) (3-5499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7613 3-72 p. 7613 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9424 3-86 p. 9424 (PDF)
FOD FinanciŽn - Overgang van ambtenaren van niveau B naar niveau A - Geldelijke situatie (3-3329)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4484-4485 3-52 p. 4484-4485 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6007-6009 3-63 p. 6007-6009 (PDF)
FOD FinanciŽn - Personeelsleden van niveau A - Organisatie van gecertificeerde opleidingen - Achterstand (3-6236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8926 3-82 p. 8926 (PDF)
FOD FinanciŽn - Personeelsleden van niveau D - Vakantiegeld en eindejaarspremie - Achterstallen (Ambtenaren van niveau 3 ambtshalve overgeheveld naar niveau C - Integratiepremie) (3-2953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-47
p. 3906-3907 3-47 p. 3906-3907 (PDF)
FOD FinanciŽn - Personeelsplan - Uitwerking - Invoering (3-2708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3418-3419 3-43 p. 3418-3419 (PDF)
FOD FinanciŽn - Persoonlijke en financiŽle verantwoordelijkheid van de ontvangers - Artikelen 35 tot 38 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat - Inwerkingtreding (3-6171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8793-8794 3-81 p. 8793-8794 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9317-9318 3-85 p. 9317-9318 (PDF)
FOD FinanciŽn - Persoonlijke en financiŽle verantwoordelijkheid van de ontvangers - Artikelen 35 tot 38 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat- Inwerkingtreding (3-6169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8827-8828 3-81 p. 8827-8828 (PDF)
FOD FinanciŽn - Persoonlijke en financiŽle verantwoordelijkheid van de ontvangers - Inwerkingtreding van de gewijzigde wetgeving (Inwerkingtreding artt. 35 en 38 wet 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale overheid) (3-3273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4381-4382 3-51 p. 4381-4382 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6480 3-66 p. 6480 (PDF)
FOD FinanciŽn - Print shop - Fiches voor de terugbetaling van belastingen (Sommige defecten hebben werkzaamheden in de ontvangkantoren van de directe belastingen vertraagd) (3-5420)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7431-7432 3-71 p. 7431-7432 (PDF)
FOD FinanciŽn - Print shop - Toestand van het personeel (Ploegenarbeid) (3-3008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-47
p. 3908-3909 3-47 p. 3908-3909 (PDF)
FOD FinanciŽn - Restaurants - Personeelsonderbezetting (North Galaxy-gebouw) (3-2952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3877-3878 3-47 p. 3877-3878 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4277 3-50 p. 4277 (PDF)
FOD FinanciŽn - Tijdelijke mutaties om sociale of familiale redenen - Afschaffing (3-6478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9067-9068 3-83 p. 9067-9068 (PDF)
FOD FinanciŽn - Toekenning van een taalpremie aan de ambtenaren (3-2350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2855 3-37 p. 2855 (PDF)
FOD FinanciŽn - Vacante ICT-banen (3-4881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6496 3-66 p. 6496 (PDF)
FOD FinanciŽn - Variabel uurrooster (3-4878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6493-6494 3-66 p. 6493-6494 (PDF)
FOD FinanciŽn - Vaststelling van de vakrichtingen in het niveau A (3-3407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4601-4602 3-53 p. 4601-4602 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6194-6196 3-64 p. 6194-6196 (PDF)
FOD FinanciŽn - Vergelijkende selectie van hoofdverificateurs - Verschillende behandeling van de laureaten - Weigering om achterstallige wedden te betalen (3-2642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3414-3415 3-43 p. 3414-3415 (PDF)
FOD FinanciŽn - Verklaringen van de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging - Noodzaak om het aantal personeelsleden te verminderen (3-7480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10487-10488 3-90 p. 10487-10488 (PDF)
FOD FinanciŽn - Verklaringen van de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging - Noodzaak om het aantal personeelsleden te verminderen (3-7481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10272 3-89 p. 10272 (PDF)
FOD FinanciŽn - Verklaringen van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging - Noodzaak om het aantal personeelsleden te verminderen (Controle van de fiscale fraude) (3-7482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10815 3-90 p. 10815 (PDF)
FOD FinanciŽn - Verlies van de loontoeslag, verbonden aan het brevet van expert bij een fiscaal bestuur (3-5534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7441-7442 3-71 p. 7441-7442 (PDF)
FOD FinanciŽn - Vestigingen - Ambtenaren belast met het beheer van de huishoudelijke dienst - Aanwijzing en opdrachten (Hervorming van het beheer van de huishoudelijke dienst - Professionaliseren van de functie van huismeester) (3-4962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6829 3-68 p. 6829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8139-8141 3-76 p. 8139-8141 (PDF)
FOD FinanciŽn - Voorlopige cel voor het onthaal van het personeel dat van het ministerie van FinanciŽn werd overgedragen - Behoud (Benadeling van ambtenaren van niveau A) (3-7063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10069 3-89 p. 10069 (PDF)
FOD FinanciŽn - Voortgezette opleiding - Organisatie - Voortbestaan (3-5230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7127 3-70 p. 7127 (PDF)
FOD FinanciŽn - Werking van het Directiecomitť (3-7496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10489-10490 3-90 p. 10489-10490 (PDF)
FOD FinanciŽn - Wervingsbeleid (3-7061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10068 3-89 p. 10068 (PDF)
FOD FinanciŽn - Zomerdienstregeling (3-5508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7438-7439 3-71 p. 7438-7439 (PDF)
FOD FinanciŽn en Selor - Actieplan voor het aanwerven van 1.000 ambtenaren in de loop van 2006 (3-4892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6786-6787 3-67 p. 6786-6787 (PDF)
FOD FinanciŽn- Aantal ambtenaren dat in ťťn van de vakrichtingen van niveau A werd ondergebracht (3-5538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7443-7444 3-71 p. 7443-7444 (PDF)
FOD FinanciŽn. - Gebouw aan de Albert Elisabethlaan te Nijvel. - Plan van de Regie der Gebouwen. - Stand van zaken (3-4954)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6828-6829 3-68 p. 6828-6829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8007-8008 3-75 p. 8007-8008 (PDF)
FOD Justitie - Aankoop van kantoorbenodigdheden - Toewijzing van overheidsbestellingen (3-549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-8
p. 522-523 3-8 p. 522-523 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie (P&O) - Ambtenaren van de klasse A1, A2 en A3 - Bevorderingen (3-6289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8896-8897 3-81 p. 8896-8897 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie (P&O) - Benoemingen van attachťs (Wettelijkheid - Stage - Ontbreken van een taalkader) (3-6291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8995 3-82 p. 8995 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie - Vergoeding voor onregelmatige prestaties - Aantal gepresteerde uren (Zondag- of nachtprestaties) (3-4953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6934-6935 3-68 p. 6934-6935 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie en Selor - Bevorderingen (Ontbreken van taalkader - Geldelijkheid - Beroep tot nietigverklaring) (3-4870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6645-6646 3-67 p. 6645-6646 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6928-6929 3-68 p. 6928-6929 (PDF)
FOD Personeel en Organisatie en Selor - Bevorderingen - Naleven van de procedure (Ontbreken van taalkader - Beroep tot nietigverklaring) (3-6288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8895-8896 3-81 p. 8895-8896 (PDF)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Cel "Europees sociaal fonds" (ESF) - Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (3-6242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8943 3-82 p. 8943 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10764-10765 3-90 p. 10764-10765 (PDF)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Cel "Europees sociaal fonds" (ESF) - Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (3-6243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8945 3-82 p. 8945 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9537 3-86 p. 9537 (PDF)
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Cel "Europees sociaal fonds" (ESF) - Transfer naar POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (3-6244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8946 3-82 p. 8946 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9545 3-86 p. 9545 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9640 3-87 p. 9640 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9584 3-87 p. 9584 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9667 3-87 p. 9667 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9594 3-87 p. 9594 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9896-9897 3-88 p. 9896-9897 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9686 3-87 p. 9686 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9604 3-87 p. 9604 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10230 3-89 p. 10230 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9606 3-87 p. 9606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9934 3-88 p. 9934 (PDF)
  Bul. 3-90
p. 10639 3-90 p. 10639 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9612 3-87 p. 9612 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10249-10249 3-89 p. 10249-10249 (PDF)
  Bul. 3-90
p. 10672-10673 3-90 p. 10672-10673 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10267 3-89 p. 10267 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9762 3-87 p. 9762 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9621 3-87 p. 9621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9980-9981 3-88 p. 9980-9981 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9629 3-87 p. 9629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10288 3-89 p. 10288 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9631 3-87 p. 9631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 10020-10021 3-88 p. 10020-10021 (PDF)
FOD en POD - Deontologische code - Opstelling - Opvolging van het initiatief (Naleving statutaire regels - Topmanagers) (3-3486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4710-4711 3-54 p. 4710-4711 (PDF)
FOD en POD - Deontologische code - Opstelling - Opvolging van het initiatief (Naleving statutaire regels - Topmanagers) (3-3487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725 3-54 p. 4725 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-55
p. 4922-4923 3-55 p. 4922-4923 (PDF)
FOD en POD - Gebruik en verspreiding van vrije software (FEDICT) (3-3103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4075-4077 3-48 p. 4075-4077 (PDF)
FOD en POD - Managementfunctie - Uitoefening van een politiek mandaat - Verenigbaarheid (Politiek verlof - Verenigbaarheid tussen een functie van topmanager en de uitoefening van een functie als burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter) (3-3604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4927-4928 3-55 p. 4927-4928 (PDF)
Familiale verzekeringspolissen - Dekkingsproblemen (Uitsluiting van roekeloze en onmiskenbaar gevaarlijke daden - Verhaal van de verzekeraar op de minderjarige die het feit pleegde - Verplichte verzekering) (3-3016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3972-3973 3-48 p. 3972-3973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4175-4177 3-49 p. 4175-4177 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Aanwijzing van de beroepsrichtingen van niveau A - Keuze van richting en mobiliteit (3-4866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6775-6776 3-67 p. 6775-6776 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Personeelsleden belast met de ontwikkeling van projecten bij sommige overheidsdiensten - Toelage (3-4869)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6573 3-66 p. 6573 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Volledig gratis maken van het woon-werkverkeer voor federale ambtenaren - Stand van zaken uitvoering (3-4959)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6789-6790 3-67 p. 6789-6790 (PDF)
Federale Openbare Diensten - Gecertificeerde opleiding - Validatie van de diploma's van de derde cyclus - Koninklijk besluit van 30 januari 2006 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel (3-4944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6787-6789 3-67 p. 6787-6789 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9643-9644 3-87 p. 9643-9644 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6917)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9871 3-88 p. 9871 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9674-9675 3-87 p. 9674-9675 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9898-9899 3-88 p. 9898-9899 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9909-9910 3-88 p. 9909-9910 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9827-9828 3-88 p. 9827-9828 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10231 3-89 p. 10231 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9936 3-88 p. 9936 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10639-10640 3-90 p. 10639-10640 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9833 3-88 p. 9833 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9766 3-87 p. 9766 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9837 3-88 p. 9837 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9839 3-88 p. 9839 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6927)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 10021 3-88 p. 10021 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10407 3-90 p. 10407 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10431 3-90 p. 10431 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10215 3-89 p. 10215 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10525 3-90 p. 10525 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7639)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10561-10562 3-90 p. 10561-10562 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10620-10621 3-90 p. 10620-10621 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10644-10645 3-90 p. 10644-10645 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10375 3-90 p. 10375 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10749-10750 3-90 p. 10749-10750 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10804-10805 3-90 p. 10804-10805 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10303 3-89 p. 10303 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (3-7650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10525-10526 3-90 p. 10525-10526 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van de encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10096-10097 3-89 p. 10096-10097 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10432 3-90 p. 10432 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10370 3-90 p. 10370 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10372 3-90 p. 10372 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7652)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10621 3-90 p. 10621 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10645 3-90 p. 10645 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10375 3-90 p. 10375 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10750 3-90 p. 10750 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10385 3-90 p. 10385 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10805-10806 3-90 p. 10805-10806 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10823-10824 3-90 p. 10823-10824 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10406 3-90 p. 10406 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10434 3-90 p. 10434 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10515 3-90 p. 10515 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10529 3-90 p. 10529 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10628 3-90 p. 10628 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10652 3-90 p. 10652 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10763-10764 3-90 p. 10763-10764 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10829 3-90 p. 10829 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402 3-90 p. 10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10433-10434 3-90 p. 10433-10434 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10500-10501 3-90 p. 10500-10501 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10371-10372 3-90 p. 10371-10372 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10565 3-90 p. 10565 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10624 3-90 p. 10624 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10650 3-90 p. 10650 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10378 3-90 p. 10378 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10753 3-90 p. 10753 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10386 3-90 p. 10386 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10806-10807 3-90 p. 10806-10807 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10828 3-90 p. 10828 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10367 3-90 p. 10367 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10499 3-90 p. 10499 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10370 3-90 p. 10370 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10562-10563 3-90 p. 10562-10563 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10622 3-90 p. 10622 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10646-10647 3-90 p. 10646-10647 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10376 3-90 p. 10376 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10751-10752 3-90 p. 10751-10752 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10386 3-90 p. 10386 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10390 3-90 p. 10390 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10825 3-90 p. 10825 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10365 3-90 p. 10365 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10369 3-90 p. 10369 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10523 3-90 p. 10523 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10558 3-90 p. 10558 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10616-10617 3-90 p. 10616-10617 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10641-10642 3-90 p. 10641-10642 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10374 3-90 p. 10374 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10747 3-90 p. 10747 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10384 3-90 p. 10384 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10388 3-90 p. 10388 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10822 3-90 p. 10822 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10097-10098 3-89 p. 10097-10098 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10366 3-90 p. 10366 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10498 3-90 p. 10498 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10526 3-90 p. 10526 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10562 3-90 p. 10562 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10621-10622 3-90 p. 10621-10622 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10645-10646 3-90 p. 10645-10646 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10376 3-90 p. 10376 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10750-10751 3-90 p. 10750-10751 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10386 3-90 p. 10386 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10806 3-90 p. 10806 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10824 3-90 p. 10824 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10399 3-90 p. 10399 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10428-10429 3-90 p. 10428-10429 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10493 3-90 p. 10493 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10523 3-90 p. 10523 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10557 3-90 p. 10557 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10615-10616 3-90 p. 10615-10616 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10641 3-90 p. 10641 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10373-10374 3-90 p. 10373-10374 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10802-10803 3-90 p. 10802-10803 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10821-10822 3-90 p. 10821-10822 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10093 3-89 p. 10093 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10429 3-90 p. 10429 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10493-10494 3-90 p. 10493-10494 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10524 3-90 p. 10524 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7579)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10559 3-90 p. 10559 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10618 3-90 p. 10618 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643 3-90 p. 10643 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10374-10375 3-90 p. 10374-10375 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7583)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10748 3-90 p. 10748 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7584)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10384 3-90 p. 10384 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10803-10804 3-90 p. 10803-10804 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10302 3-89 p. 10302 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (3-7524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10384 3-90 p. 10384 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10092 3-89 p. 10092 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10428 3-90 p. 10428 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10492 3-90 p. 10492 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10523 3-90 p. 10523 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10556-10557 3-90 p. 10556-10557 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10615 3-90 p. 10615 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10640-10641 3-90 p. 10640-10641 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10373 3-90 p. 10373 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10747 3-90 p. 10747 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10801 3-90 p. 10801 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10301 3-89 p. 10301 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402-10403 3-90 p. 10402-10403 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10528 3-90 p. 10528 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10626 3-90 p. 10626 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10650-10651 3-90 p. 10650-10651 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10756-10757 3-90 p. 10756-10757 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10828 3-90 p. 10828 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10401-10402 3-90 p. 10401-10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7708)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10367-10368 3-90 p. 10367-10368 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10371-10371 3-90 p. 10371-10371 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10563-10564 3-90 p. 10563-10564 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10623 3-90 p. 10623 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10648-10649 3-90 p. 10648-10649 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10377 3-90 p. 10377 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7715)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10752 3-90 p. 10752 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10386 3-90 p. 10386 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10390 3-90 p. 10390 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10390 3-90 p. 10390 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10215-10216 3-89 p. 10215-10216 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10094 3-89 p. 10094 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10429-10430 3-90 p. 10429-10430 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10494-10496 3-90 p. 10494-10496 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10524 3-90 p. 10524 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10559-10560 3-90 p. 10559-10560 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10618-10619 3-90 p. 10618-10619 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643 3-90 p. 10643 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10375 3-90 p. 10375 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10748 3-90 p. 10748 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10384 3-90 p. 10384 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10388 3-90 p. 10388 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10302 3-89 p. 10302 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10430-10431 3-90 p. 10430-10431 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10496 3-90 p. 10496 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10524 3-90 p. 10524 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10561 3-90 p. 10561 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10620 3-90 p. 10620 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10644 3-90 p. 10644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10676 3-90 p. 10676 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10749 3-90 p. 10749 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10385 3-90 p. 10385 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10804 3-90 p. 10804 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10823 3-90 p. 10823 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (CO2-uitstoot - Terbeschikkingstelling van een chauffeur - Voordeel in natura) (3-7611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10095-10096 3-89 p. 10095-10096 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging (3-7574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10302 3-89 p. 10302 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10094-10095 3-89 p. 10094-10095 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10365-10366 3-90 p. 10365-10366 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10369 3-90 p. 10369 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10524 3-90 p. 10524 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10560-10561 3-90 p. 10560-10561 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10619 3-90 p. 10619 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643-10644 3-90 p. 10643-10644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10675-10676 3-90 p. 10675-10676 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10748-10749 3-90 p. 10748-10749 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10385 3-90 p. 10385 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10388-10388 3-90 p. 10388-10388 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10822-10823 3-90 p. 10822-10823 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402 3-90 p. 10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10433 3-90 p. 10433 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10500 3-90 p. 10500 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10527 3-90 p. 10527 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10564-10565 3-90 p. 10564-10565 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10624 3-90 p. 10624 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10649-10650 3-90 p. 10649-10650 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7726)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10377-10378 3-90 p. 10377-10378 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10752-10753 3-90 p. 10752-10753 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10386 3-90 p. 10386 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10806 3-90 p. 10806 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10826-10828 3-90 p. 10826-10828 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10403-10404 3-90 p. 10403-10404 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10509 3-90 p. 10509 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10569 3-90 p. 10569 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10626 3-90 p. 10626 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10651 3-90 p. 10651 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10676-10678 3-90 p. 10676-10678 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10757 3-90 p. 10757 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10829 3-90 p. 10829 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (3-7675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10562 3-90 p. 10562 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10432-10433 3-90 p. 10432-10433 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10499 3-90 p. 10499 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7674)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10526 3-90 p. 10526 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7676)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10622 3-90 p. 10622 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10646 3-90 p. 10646 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10376 3-90 p. 10376 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10751 3-90 p. 10751 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10386 3-90 p. 10386 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10390 3-90 p. 10390 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10824-10825 3-90 p. 10824-10825 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10516 3-90 p. 10516 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10574-10575 3-90 p. 10574-10575 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10632 3-90 p. 10632 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10764 3-90 p. 10764 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10401 3-90 p. 10401 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10433 3-90 p. 10433 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10500 3-90 p. 10500 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10527 3-90 p. 10527 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10563 3-90 p. 10563 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10622 3-90 p. 10622 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10647-10648 3-90 p. 10647-10648 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10376-10377 3-90 p. 10376-10377 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10752 3-90 p. 10752 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10386 3-90 p. 10386 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10390 3-90 p. 10390 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10825-10826 3-90 p. 10825-10826 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Aanwerving van studenten (CategorieŽn "kinderen van personeelsleden" en "sociale gevallen") (3-6970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9884-9885 3-88 p. 9884-9885 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Betoging van 23 januari 2007 - Berekening van de vakantie- en recuperatieaanvragen - Redenen - Gebruik van de gegevens (Aantasting van het recht om te betogen) (3-7007)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9822-9823 3-88 p. 9822-9823 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10478-10479 3-90 p. 10478-10479 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Callcenter - Oproepen in het Duits - Behandeling (3-7764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10503-10504 3-90 p. 10503-10504 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Departementaal meubelplan (3-7004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9822 3-88 p. 9822 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10477-10478 3-90 p. 10477-10478 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Fininfo - Bijlage onder de titel " Realisaties en toekomstige prioriteiten" - Uitgave 2003-2007 (Informatietijdschrift voor het personeel) (3-7851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10513-10514 3-90 p. 10513-10514 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Gebouw in de Belliardstraat 45 te 1040 Brussel - Veiligheidsproblemen (Controle op de toegang - Diefstallen) (3-7768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10505 3-90 p. 10505 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Human Resources Management - Nieuwe diensten - Selectiecriteria (3-6445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9269 3-85 p. 9269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10465-10466 3-90 p. 10465-10466 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Managementfuncties N-2 - Opdrachten (3-6972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9820 3-88 p. 9820 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - N-3-managementfuncties (3-7779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10754-10755 3-90 p. 10754-10755 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Onderaanneming - Bedrijfsvoorheffing (Uitbesteding aan een privťbedrijf van het in overeenstemming brengen van opgaven 325 met de aangiften van bedrijfsvoorheffing) (3-7231)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10213-10215 3-89 p. 10213-10215 (PDF)
Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Personenbelasting - Richtlijnen (m.b.t. het scannen van aangiften en de filters bij de inkohiering - Niet volgen van de regel dat een belasting pas wordt geheven na definitieve controle) (3-7765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10504 3-90 p. 10504 (PDF)
Federale Overheidsdienst Justitie - Interne Communicatie - Just News (Driemaandelijks bedrijfsblad) (3-7199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9661-9662 3-87 p. 9661-9662 (PDF)
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) - Functiebeschrijvingen (3-2535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3220-3221 3-41 p. 3220-3221 (PDF)
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) - Wegingscomitť -Samenstelling - Organisatie van de werkzaamheden (3-2534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3341-3342 3-42 p. 3341-3342 (PDF)
Federale Overheidsdiensten (FOD) - Federale programmatorische overheidsdiensten (POD) - Indienstneming van studenten (3-6982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9969-9970 3-88 p. 9969-9970 (PDF)
Federale Pverheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10747 3-90 p. 10747 (PDF)
Federale administratie - Loopbaanhervorming - Weddenschalen 13A en 13B - Ongelijkheid (3-2598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3349-3350 3-42 p. 3349-3350 (PDF)
Federale administratie - Personeelsleden - Gebruik van een privť-GSM tijdens de diensturen (Oproep voor een noodgeval in de hoedanigheid van vrijwillig brandweerman, burgemeester of schepen) (3-2654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3223-3224 3-41 p. 3223-3224 (PDF)
Federale ambt - Gecertificeerde opleiding - Succes - Modaliteiten van de bevordering door verhoging naar de hogere klasse (3-5243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7289-7290 3-70 p. 7289-7290 (PDF)
Federale ambt - Hervorming van de loopbanen van niveau A - Gecertificeerde opleidingen - Nagestreefde doelstellingen (3-5242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7283-7289 3-70 p. 7283-7289 (PDF)
Federale ambtenaren - Gecombineerd gemeenschappelijk openbaar vervoer - Tegemoetkoming in de kosten - Toekenningsvoorwaarden (3-6776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9523 3-86 p. 9523 (PDF)
Federale ambtenaren - Gratis woon-werkverkeer - MIVB- of MTB-abonnement (3-2650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3222-3223 3-41 p. 3222-3223 (PDF)
Federale ambtenaren - Kilometervergoeding - Berekeningswijze (3-1610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1821 3-28 p. 1821 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2067-2068 3-30 p. 2067-2068 (PDF)
Federale ambtenaren - Tegemoetkoming in de vervoerskosten - Toekenningsvoorwaarden (Plaats van het werk versus administratieve standplaats - Detachering van de ambtenaar) (3-6777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9524 3-86 p. 9524 (PDF)
Federale ambtenarij - Ontwikkelcirkels - Gecertificeerde opleidingen - Incoherentie ten aanzien van de nagestreefde doelstellingen (3-6455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9367-9368 3-85 p. 9367-9368 (PDF)
Federale ambtenarij - Personeelsleden van niveau B en C - Gecertificeerde opleidingen - Kostprijs (3-6452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9362-9363 3-85 p. 9362-9363 (PDF)
Federale ambtenarij - Personeelsleden van niveau B en C - Gecertificeerde opleidingen - Resultaten (3-6454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9365-9367 3-85 p. 9365-9367 (PDF)
Federale besturen - Opening ťťn avond per week - Haalbaarheidsanalyse van het project (3-5649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7855-7856 3-73 p. 7855-7856 (PDF)
Federale diensten - Aankoopcentrale - Eventuele heroprichting van een federaal aankoopbureau (3-2596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3221-3222 3-41 p. 3221-3222 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9644-9645 3-87 p. 9644-9645 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6992)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9872 3-88 p. 9872 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9885 3-88 p. 9885 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6994)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9823-9824 3-88 p. 9823-9824 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10520-10522 3-90 p. 10520-10522 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9910-9910 3-88 p. 9910-9910 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9923 3-88 p. 9923 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10234-10235 3-89 p. 10234-10235 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9829 3-88 p. 9829 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10244 3-89 p. 10244 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9835 3-88 p. 9835 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9970 3-88 p. 9970 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-7000)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9983-9985 3-88 p. 9983-9985 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-7001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9841 3-88 p. 9841 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-7002)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 10021 3-88 p. 10021 (PDF)
Federale overheid - Gecertificeerde opleiding - Valorisatie van de diploma's van een derde universitaire studiecyclus (3-4562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6082-6083 3-63 p. 6082-6083 (PDF)
Federale overheid - Sociale diensten van de FOD's - Individuele hulp voor ambtenaren in moeilijkheden - Bedrag (3-4565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6223 3-64 p. 6223 (PDF)
Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10096 3-89 p. 10096 (PDF)
Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10385 3-90 p. 10385 (PDF)
Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10809-10810 3-90 p. 10809-10810 (PDF)
Federale overheidsdienst - Programmatorische federale overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10384 3-90 p. 10384 (PDF)
Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10653 3-90 p. 10653 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7404-7406 3-71 p. 7404-7406 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7607-7608 3-72 p. 7607-7608 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8000-8002 3-75 p. 8000-8002 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7434 3-71 p. 7434 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7618 3-72 p. 7618 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7669-7670 3-72 p. 7669-7670 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7495 3-71 p. 7495 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7503 3-71 p. 7503 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7689 3-72 p. 7689 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7557 3-71 p. 7557 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7638 3-72 p. 7638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7865-7866 3-73 p. 7865-7866 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7741-7742 3-72 p. 7741-7742 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7644 3-72 p. 7644 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8305-8307 3-77 p. 8305-8307 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7403-7404 3-71 p. 7403-7404 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7421-7422 3-71 p. 7421-7422 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7433-7434 3-71 p. 7433-7434 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7618 3-72 p. 7618 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7619 3-72 p. 7619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7824-7825 3-73 p. 7824-7825 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7494 3-71 p. 7494 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7503 3-71 p. 7503 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7688-7689 3-72 p. 7688-7689 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7556-7557 3-71 p. 7556-7557 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7638 3-72 p. 7638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7865 3-73 p. 7865 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7740-7741 3-72 p. 7740-7741 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7743 3-72 p. 7743 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7653 3-72 p. 7653 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7763-7764 3-73 p. 7763-7764 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8004-8005 3-75 p. 8004-8005 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7818 3-73 p. 7818 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7770 3-73 p. 7770 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7825 3-73 p. 7825 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5686)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7780 3-73 p. 7780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8561 3-79 p. 8561 (PDF)
  Bul. 3-83
p. 9075 3-83 p. 9075 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7782 3-73 p. 7782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8036-8037 3-75 p. 8036-8037 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7783 3-73 p. 7783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8262-8263 3-77 p. 8262-8263 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-78
p. 8406-8407 3-78 p. 8406-8407 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7729 3-72 p. 7729 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5690)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7802 3-73 p. 7802 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8082-8083 3-75 p. 8082-8083 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7806 3-73 p. 7806 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7808 3-73 p. 7808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8098 3-75 p. 8098 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6464 3-66 p. 6464 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6676-6677 3-67 p. 6676-6677 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4825)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6485-6486 3-66 p. 6485-6486 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4826)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6689-6690 3-67 p. 6689-6690 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6629 3-67 p. 6629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6882 3-68 p. 6882 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6635 3-67 p. 6635 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6895-6896 3-68 p. 6895-6896 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6714-6715 3-67 p. 6714-6715 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6738-6739 3-67 p. 6738-6739 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7249-7251 3-70 p. 7249-7251 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6569-6570 3-66 p. 6569-6570 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6583 3-66 p. 6583 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6650 3-67 p. 6650 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8087-8088 3-75 p. 8087-8088 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6804-6805 3-67 p. 6804-6805 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Gecertificeerde opleidingen - Personeelsleden van niveau B en C - Verloop van de tests (3-6453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9364-9365 3-85 p. 9364-9365 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Hervorming van het HRM- beleid - Evaluaties - Coherentie (3-2536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3342-3343 3-42 p. 3342-3343 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Hervorming van het personeelsbeleid - Synchronisatie (3-2533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3219-3220 3-41 p. 3219-3220 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6658-6659 3-67 p. 6658-6659 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6623-6624 3-67 p. 6623-6624 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6628 3-67 p. 6628 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6628 3-67 p. 6628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8014-8016 3-75 p. 8014-8016 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6701-6703 3-67 p. 6701-6703 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6635 3-67 p. 6635 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6893-6894 3-68 p. 6893-6894 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6713 3-67 p. 6713 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6640 3-67 p. 6640 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7525-7527 3-71 p. 7525-7527 (PDF)
  Bul. 3-75
p. 8042 3-75 p. 8042 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6774-6775 3-67 p. 6774-6775 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6795 3-67 p. 6795 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6650 3-67 p. 6650 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6803-6804 3-67 p. 6803-6804 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6659 3-67 p. 6659 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6624-6625 3-67 p. 6624-6625 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6628 3-67 p. 6628 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6628 3-67 p. 6628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7447-7448 3-71 p. 7447-7448 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6703 3-67 p. 6703 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6635 3-67 p. 6635 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6894-6895 3-68 p. 6894-6895 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6713-6714 3-67 p. 6713-6714 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6640 3-67 p. 6640 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6645 3-67 p. 6645 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6926-6928 3-68 p. 6926-6928 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6795 3-67 p. 6795 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4821)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6650 3-67 p. 6650 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6804 3-67 p. 6804 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6463-6464 3-66 p. 6463-6464 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6623 3-67 p. 6623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6862-6863 3-68 p. 6862-6863 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6331-6332 3-65 p. 6331-6332 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6688 3-67 p. 6688 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6506 3-66 p. 6506 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6633 3-67 p. 6633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6890 3-68 p. 6890 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6519 3-66 p. 6519 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6738 3-67 p. 6738 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6568-6569 3-66 p. 6568-6569 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6795 3-67 p. 6795 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6649 3-67 p. 6649 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7313-7314 3-70 p. 7313-7314 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6651 3-67 p. 6651 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7324-7325 3-70 p. 7324-7325 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en staffunctie - Representatiekosten - Procedure en regels voor de toekenning (3-4964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6938-6939 3-68 p. 6938-6939 (PDF)
Federale overheidsdiensten - N-3-managementfuncties - Selectie (3-2655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3354 3-42 p. 3354 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6506-6507 3-66 p. 6506-6507 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6657-6658 3-67 p. 6657-6658 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6473-6475 3-66 p. 6473-6475 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6484-6485 3-66 p. 6484-6485 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6688-6689 3-67 p. 6688-6689 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6633-6634 3-67 p. 6633-6634 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6890-6892 3-68 p. 6890-6892 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6712-6713 3-67 p. 6712-6713 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6639 3-67 p. 6639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7053-7055 3-69 p. 7053-7055 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4783)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6773 3-67 p. 6773 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6647 3-67 p. 6647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6944 3-68 p. 6944 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6649 3-67 p. 6649 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7314-7316 3-70 p. 7314-7316 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6802 3-67 p. 6802 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6658 3-67 p. 6658 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6475-6477 3-66 p. 6475-6477 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6680-6681 3-67 p. 6680-6681 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6689 3-67 p. 6689 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6507 3-66 p. 6507 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6634-6635 3-67 p. 6634-6635 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6519 3-66 p. 6519 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6640 3-67 p. 6640 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7055-7056 3-69 p. 7055-7056 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-75
p. 8041-8042 3-75 p. 8041-8042 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6773-6774 3-67 p. 6773-6774 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6582-6583 3-66 p. 6582-6583 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6650 3-67 p. 6650 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6802-6803 3-67 p. 6802-6803 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Taalpremie - Door de Ministerraad niet goedgekeurd ontwerp van koninklijk besluit (Wijziging van de regeling) (3-7772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10527-10528 3-90 p. 10527-10528 (PDF)
Federale politie - Overheidsopdrachten - Levering van uniformen (3-3470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4615-4616 3-53 p. 4615-4616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5634-5635 3-61 p. 5634-5635 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Modernisering - Witboek - Uitvoering (3-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3394 3-43 p. 3394 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Selectie van de directeurs - Samenstelling van de selectiecommissies (3-2595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3346-3347 3-42 p. 3346-3347 (PDF)
Fedimmo II - Verkoop van het Geofysisch Centrum in Dourbes (Mogelijke verkoop door de Staat - Onderzoek naar magnetisme - Nieuwe vestigingsplaats) (3-7202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10071-10072 3-89 p. 10071-10072 (PDF)
Fedimmo II - Verkoop van het Geofysisch Centrum in Dourbes (Mogelijke verkoop door de Staat - Onderzoek naar magnetisme - Nieuwe vestigingsplaats) (3-7213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10079 3-89 p. 10079 (PDF)
Fedra - Reportage "Les Finances dans la rue" - Objectiviteit (3-7872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10769 3-90 p. 10769 (PDF)
Financiering van de ziekenhuizen en de medisch-sociale inrichtingen - Lijst van de documenten die moeten worden overgelegd - Overleg met de Direction de l'action sociale et de la santť (DGASS) (Waals Gewest - Opmerkingen van het Rekenhof) (3-3131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4111-4112 3-49 p. 4111-4112 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4445 3-51 p. 4445 (PDF)
Financiering van ziekenhuis- en medisch-sociale infrastructuur - Geregeld mededelen van het tijdschema van de gesubsidieerde werken - Ontbreken van een herinnering door de federale administratie aan de Waalse regering (Waals Gewest - Opmerkingen van het Rekenhof) (3-3132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4112 3-49 p. 4112 (PDF)
Financietoren - Verhuizing - North Galaxy - Bijeenkomsten, inrichtingen en installaties (3-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1819-1820 3-28 p. 1819-1820 (PDF)
   Anrwoord
Bul. 3-41
p. 3182-3184 3-41 p. 3182-3184 (PDF)
Fiscaal bestuur - Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur - Uitoefening van de functie van interimaire ontvanger - Toelage voor de uitoefening van een hoger ambt (3-6167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8711 3-80 p. 8711 (PDF)
Fiscale administratie - Eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur - Tijdelijke uitoefening van een ambt - Toelage voor de uitoefening van een hoger ambt (3-7005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9676 3-87 p. 9676 (PDF)
Fiscale kamers - Rechtbanken van eerste aanleg - Achterstand (3-7003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9816-9817 3-88 p. 9816-9817 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10419 3-90 p. 10419 (PDF)
Fiscale neutraliteit van de huwelijksvermogenstelsels - Aftrek voor enige woning - Toepassingsvoorwaarden (Begrip "eigenaar") (3-3439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4605-4606 3-53 p. 4605-4606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5230-5231 3-58 p. 5230-5231 (PDF)
Fonds ter bestrijding van overmatige schuldenlast - Financiering (3-4441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5802-5803 3-62 p. 5802-5803 (PDF)
Frans-Belgisch akkoord inzake grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking - Ratificatie - Dossier ter voorbereiding van de instemmingsprocedure - Akkoord (3-6285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8930-8931 3-82 p. 8930-8931 (PDF)
Frans-Belgische Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting - Inwoners van de Franse grensstreek - Bedrijfsvoorheffing - Inhouding (3-6316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-83
p. 9063-9065 3-83 p. 9063-9065 (PDF)
GSM-antennes - Milieubescherming - Gevolgen van elektromagnetische straling - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3-7215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10082-10083 3-89 p. 10082-10083 (PDF)
GSM-operatoren - Algemene voorwaarden - Bescherming van de consument - Overeenstemming met de wettelijke voorschriften (Gebrek aan evenwicht tussen de rechten en plichten van beide partijen in de algemene voorwaarden - Wet op de handelspraktijken - Onderzoek van Test -Aankoop) (3-3669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4970-4971 3-56 p. 4970-4971 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7027-7029 3-69 p. 7027-7029 (PDF)
Gecertificeerde opleidingen - Derde universitaire studiecyclus - Valorisatie (Nauwe band met de beroepsrichting waarin het personeelslid werd benoemd) (3-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3135-3137 3-40 p. 3135-3137 (PDF)
Gecertificeerde opleidingen - Validatie van de diploma's van de derde cyclus (3-6487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9225 3-84 p. 9225 (PDF)
Gecertificeerde opleidingen voor vakrichtingen van niveau A - Publicatie van de lijst van de gecertificeerde opleidingen - Reglementaire akte - Raadpleging van de Raad van State (3-4564)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6083-6084 3-63 p. 6083-6084 (PDF)
Geneesheren - Technische en intellectuele specialisten - Vergoeding (Herwaardering van de intellectuele handelingen t.o.v. de technische handelingen) (3-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2541 3-35 p. 2541 (PDF)
Geneesmiddelen - Nationale registratie - Termijn (3-1803)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2233 3-32 p. 2233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2357-2358 3-33 p. 2357-2358 (PDF)
Geneesmiddelen - Voorschrift op stofnaam (3-1805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2233-2233 3-32 p. 2233-2233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2358-2359 3-33 p. 2358-2359 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Prijs- en terugbetalingsprocedure (3-1804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2228 3-32 p. 2228 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2479-2480 3-34 p. 2479-2480 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Personeel - Kader - Stakingsdreiging (3-3101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4139-4140 3-49 p. 4139-4140 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Renovatieproject - Kwalificering als totaalproject (3-3127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4101 3-49 p. 4101 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4521-4522 3-52 p. 4521-4522 (PDF)
Gevangenis van Doornik - Slechte staat van de gebouwen (Renovatie van vleugel B) (3-3161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4237-4238 3-50 p. 4237-4238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4530-4532 3-52 p. 4530-4532 (PDF)
Gevangenissen - Gevangenis van Doornik - Ongebruikt aangrenzend gebouw (ACCESS-gebouw - Ingebruikname - Onderhoudskosten) (3-2099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2560-2561 3-35 p. 2560-2561 (PDF)
Gevangenissen - Gevangenis van Doornik - Renovatie (3-2098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2529 3-35 p. 2529 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2706-2707 3-36 p. 2706-2707 (PDF)
Gevangenissen - Opleiding van gedetineerden (3-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2963 3-39 p. 2963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3405-3406 3-43 p. 3405-3406 (PDF)
Gevangenissen - Overbevolking (3-3160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4233 3-50 p. 4233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5773-5774 3-62 p. 5773-5774 (PDF)
Gezondheidsindex en spilindex - Mededeling van voorlopige cijfers (3-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2173-2174 3-31 p. 2173-2174 (PDF)
Gezondheidszorg - Ziekenhuizen - Eventueel gebruik van het softwarepakket Yuse Matrix Box (3-2357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2974-2975 3-39 p. 2974-2975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3327-3328 3-42 p. 3327-3328 (PDF)
Grensarbeiders - Verplaatsingen buiten de grensstreek (Fiscaal stelsel - De 45-dagenregel) (3-5419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7202-7203 3-70 p. 7202-7203 (PDF)
Grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking - Frans-Belgisch akkoord - Ratificatie (Gezondheidszorg) (3-5766)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8035 3-75 p. 8035 (PDF)
Grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking - Frans-Belgisch akkoord - Ratificatie (Gezondheidszorg) (3-5767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8072-8073 3-75 p. 8072-8073 (PDF)
Griffies - Parketten - Personeel - Variabel uurrooster (3-5437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7606 3-72 p. 7606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7902 3-74 p. 7902 (PDF)
Herhaaldelijke sterke bestraling - Gezondheidszorgmaatregelen (3-4895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6640-6641 3-67 p. 6640-6641 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7063-7064 3-69 p. 7063-7064 (PDF)
Herstel van WalloniŽ - "Zones franches" - Uitvoering (Federale fiscaliteit - Vlaams Gewest en Brussels Gewest) (3-3408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4602-4603 3-53 p. 4602-4603 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5226-5227 3-58 p. 5226-5227 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Probleem van het einde van het mandaat van de gemeenschapssenatoren) (3-639)      
  Verslag van de heer Brotcorne
3-639/2
p. 1-34