S. 3-13 Dossierfiche K. 51-578

Wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
Philippe Mahoux    Philippe Moureaux    Jean-François Istasse    Anne-Marie Lizin   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
verkiesbaarheid
kiezerslijst
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-13/1 3-13/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/7/2003
3-13/2 3-13/2 (PDF) Amendementen 4/11/2003
3-13/3 3-13/3 (PDF) Amendementen 18/11/2003
3-13/4 3-13/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2003
3-13/5 3-13/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/11/2003
3-13/6 3-13/6 (PDF) Advies van de Raad van State 28/11/2003
3-13/7 3-13/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 4/12/2003
3-13/8 3-13/8 (PDF) Advies van de Raad van State 10/12/2003
3-13/9 3-13/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 11/12/2003
3-13/10 3-13/10 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 11/12/2003
K. 51-578/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/12/2003
K. 51-578/2 Amendementen 12/1/2004
K. 51-578/3 Amendementen 3/2/2004
K. 51-578/4 Amendementen 11/2/2004
K. 51-578/5 Verslag namens de commissie 16/2/2004
K. 51-578/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/2/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2003   Indiening
Herindiening 2-587/1 - 2000-2001 op 30 november 2000.
Doc. 3-13/1 3-13/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/11/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
27/11/2003   Inschrijving op agenda
28/11/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State
Franstalige versie ontvangen op 27.11.03
Doc. 3-13/6 3-13/6 (PDF)
4/12/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
4/12/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-13/7 3-13/7 (PDF)
4/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-23 Hand. 3-23 (PDF)
10/12/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-13/8 3-13/8 (PDF)
11/12/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-13/9 3-13/9 (PDF)
11/12/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-28 Hand. 3-28 (PDF)
11/12/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-29/o0) Hand. 3-28 Hand. 3-28 (PDF)
Doc. 3-13/10 3-13/10 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003   Verzending naar commissie
21/10/2003   Inschrijving op agenda
21/10/2003   Regeling der werkzaamheden
21/10/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Paul Wille
21/10/2003   Inleidende uiteenzetting
indiener
21/10/2003   Gedachtewisseling
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Inleidende uiteenzetting
indiener
4/11/2003   Bespreking
Algemene bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Inleidende uiteenzetting
13/11/2003   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Einde algemene bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Artikelsgewijze bespreking
18/11/2003   Artikel 1 is aangenomen met 10 tegen 2 stemmen bij 5 onthoudingen
18/11/2003   Het geamendeerde artikel 2 is aangenomen met 9 tegen 8 stemmen
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Artikelsgewijze bespreking
Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-7/o0)
18/11/2003   Aanneming na amendering
18/11/2003   Ten gevolge van de aanneming vervallen de toegevoegde wetsvoorstellen
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (17 stemmen)
Doc. 3-13/4 3-13/4 (PDF)
25/11/2003   Tekst aangenomen Doc. 3-13/5 3-13/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/12/2003   Overzending Doc. K. 51-578/1
16/2/2004   Aangenomen in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-578/5
19/2/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 34-85 + nr. 52, p. 1-82 + p. 92-93
19/2/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-58/o3)
Integraal verslag nr. 52
Doc. K. 51-578/6
19/2/2004   Aanneming zonder amendering
19/2/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2004   Bekrachtiging en afkondiging
23/4/2004   Bekendmaking (24188-24189)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 4/12/2003, 11/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 21/10/2003, 4/11/2003, 13/11/2003, 18/11/2003, 25/11/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 13/12/2003 60 8/3/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2004 23/4/2004, blz 24188-24189