S. 3-110 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel
Christian Brotcorne    Luc Paque    Clotilde Nyssens    Renť Thissen   

prostitutie
gemeentepolitie
openbare orde
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
mensenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-110/1 3-110/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-817/1 - 2000-2001 op 29 juni 2001.
Doc. 3-110/1 3-110/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jeannine Leduc
20/4/2004   Bespreking
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/4/2004, 18/5/2004