S. 3-112 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen
Christian Brotcorne    Luc Paque    Clotilde Nyssens    Renť Thissen   

rechtsmiddel
Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
asielzoeker
verblijfsrecht
politieke vluchteling
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-112/1 3-112/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Zie het wetsvoorstel ingediend op basis van artikel 78 van de Grondwet (stuk Senaat, nr. 3-111/1).
Doc. 3-112/1 3-112/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
1/8/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
1/8/2003   Verzending naar commissie
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd