S. 3-274 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in België verblijven
Christian Brotcorne    Clotilde Nyssens    René Thissen   

buitenlandse staatsburger
stemrecht
gemeenteraadsverkiezing
Europees staatsburgerschap
verkiesbaarheid
kiezerslijst
EU-onderdaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-274/1 3-274/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/10/2003
3-274/2 3-274/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/10/2003   Indiening
Herindiening 2-954 - 2001-2002 op 21 november 2001.
Doc. 3-274/1 3-274/1 (PDF)
23/10/2003   Inoverwegingneming
23/10/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/11/2003   Inschrijving op agenda
4/12/2003   Algemene bespreking Hand. 3-23 Hand. 3-23 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2003   Verzending naar commissie
4/11/2003   Inschrijving op agenda
4/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Moureaux, Paul Wille
4/11/2003   Inleidende uiteenzetting
indiener
4/11/2003   Bespreking
Algemene bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Inleidende uiteenzetting
13/11/2003   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
13/11/2003   Inschrijving op agenda
13/11/2003   Einde van de algemene bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Bespreking
18/11/2003   Inschrijving op agenda
18/11/2003   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het geamendeerde wetsvoorstel nr. 3-13/1
25/11/2003   Inschrijving op agenda
25/11/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (17 stemmen)
Doc. 3-274/2 3-274/2 (PDF)
11/12/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 4/12/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Vervallen 4/11/2003, 13/11/2003, 18/11/2003, 25/11/2003