Auteurs- en sprekersregister betreffende "van Kessel Ingrid" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aspirines - Gebruik bij jongeren (Risico op het syndroom van Reye) (2-2615)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3874-3875 2-69 p. 3874-3875 (PDF)
Aspirines - Personen onder de 16 jaar - Gezondheidsrisico's (Verhoogd risico op het syndroom van Reye) (2-2502)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3578 2-64 p. 3578 (PDF)
De ereloonsupplementen (2-295)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-57
p. 9-11 2-57 p. 9-11 (PDF)
De federale informatiecampagne over het drugsbeleid (Tegenstrijdige signalen - Cannabisgebruik) (2-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 8-10 2-96 p. 8-10 (PDF)
De hernieuwing van identiteitskaarten voor personen met de leeftijd van meer dan 80 jaar (2-25)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 12-14 2-11 p. 12-14 (PDF)
De opleiding verpleegkunde en de brugopleiding (Toegang tot de beroepstitel - Kwaliteitbewaking voor de opleiding) (2-402)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 12-13 2-81 p. 12-13 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-275)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De opvolging van de Cidex-crisis (Gebruik in sommige ziekenhuizen van een inactief ontsmettingsmiddel Cidex van de firma Johnson & Johnson - Probleem van bacteriŽle infecties - Gevaar voor besmetting : hepatitis en aidsvirus, Kochbacil) (2-277)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-81
p. 38-49 2-81 p. 38-49 (PDF)
De personeelsproblematiek in de zorgsector (Opleiding - Bezoldiging - Beroepstitel) (2-71)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-18
p. 14-15 2-18 p. 14-15 (PDF)
De registratie van patiŽnten die een substitutietherapie methadon volgen (Drugsbeleid) (2-44)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-23
p. 44-52 2-23 p. 44-52 (PDF)
De toegang tot bijzondere beroepsbekwaamheden van verpleegkundigen (Beroepstitels voor verpleegkundigen - Gegradueerde versus gebrevetteerde verpleegkundigen - Beroepstitel "intensieve zorgen en spoedgevallen") (2-247)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-45
p. 15-17 2-45 p. 15-17 (PDF)
Drughulpcentra - Tekort aan plaatsen - Vrijmaking van bijkomende middelen (2-1988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2883-2885 2-53 p. 2883-2885 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw van Kessel, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Geboorten - Keizersnedes - Toestand in Vlaanderen (2-2760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3991-3994 2-71 p. 3991-3994 (PDF)
Gevangenissen - Drugpreventie (2-2506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3590 2-64 p. 3590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3713-3715 2-66 p. 3713-3715 (PDF)
Het ondertekenen en de ratificering door BelgiŽ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Problematiek van de bescherming van het embryo en het verbod op wetenschappelijk onderzoek op het embryo) (2-514)      
  Vraag om uitleg van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-127
p. 11-14 2-127 p. 11-14 (PDF)
IVF-behandelingen en meerlingen (In-vitrofertilisatie - Riziv-terugbetaling) (2-782)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-162
p. 11-13 2-162 p. 11-13 (PDF)
In-vitrofertilisatie - Gezondheidsrisico's voor het kind - ICSI-methode (2-2522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3623-3624 2-64 p. 3623-3624 (PDF)
Kunstmatige inseminatie met donormateriaal - Psychosociale begeleiding (2-2807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4143-4144 2-73 p. 4143-4144 (PDF)
Medisch aanbod - Planning (2-1264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1764-1765 2-36 p. 1764-1765 (PDF)
Medisch begeleide voortplanting - Meerlingenzwangerschappen - Reductie - Werkgroep (Vergoeding van de vervangende producten van Humegon) (2-2210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3154-3155 2-58 p. 3154-3155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3268-3271 2-59 p. 3268-3271 (PDF)
Medische expertises - Onverenigbaarheden - Uitgevaardigde regelgeving (Waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de deskundigen) (2-1087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1465 2-30 p. 1465 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2142-2143 2-42 p. 2142-2143 (PDF)
Natuurrampen - Aanvragen tot tegemoetkoming - Herzieningsprocedures - Afhandeling dossiers (2-389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 416-417 2-10 p. 416-417 (PDF)
Onderwijs aan minderjarige asielzoekers - Financiering (Onthaalonderwijs in het opvangcentrum versus binnen de reguliere schoolcontext) (2-2388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3386-3387 2-61 p. 3386-3387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3471-3472 2-62 p. 3471-3472 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 234 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
2-1390/2
p. 240-241 2-1390/2 p. 240-241 (PDF)
  Amendement nr 235 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Adoptiepremie
2-1390/2
p. 244-259 2-1390/2 p. 244-259 (PDF)
   Hervorming van de kinderbijslag
2-1390/2
p. 241-244 2-1390/2 p. 241-244 (PDF)
   Kraamgeld
2-1390/2
p. 244 2-1390/2 p. 244 (PDF)
  Amendement nr 243 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Weerslag van het recht op bestaansminimum op de kinderbijslag
2-1390/2
p. 262-263 2-1390/2 p. 262-263 (PDF)
  Amendement nr 244 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Integratietegemoetkoming voor gehandicapten ouder dan 65 jaar
2-1390/2
p. 263-264 2-1390/2 p. 263-264 (PDF)
  Amendement nr 245 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten
2-1390/2
p. 264 2-1390/2 p. 264 (PDF)
  Amendement nr 246 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Inkomenstegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
2-1390/2
p. 264-265 2-1390/2 p. 264-265 (PDF)
  Amendement nr 248 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid
2-1390/2
p. 266 2-1390/2 p. 266 (PDF)
  Amendement nr 249 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de renten in geval van dodelijk arbeidsongeval
2-1390/2
p. 266-267 2-1390/2 p. 266-267 (PDF)
  Amendement nr 251 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen voor beroepsziekte
2-1390/2
p. 267-268 2-1390/2 p. 267-268 (PDF)
  Amendement nr 252 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Sociaal statuut van de kunstenaars : sociale zekerheid
2-1390/2
p. 268 2-1390/2 p. 268 (PDF)
  Amendement nr 255 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Werkloze die gedurende enige tijd een activiteit als zelfstandige probeert : pensioen
2-1390/2
p. 269-270 2-1390/2 p. 269-270 (PDF)
  Amendement nr 256 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Loongrens die in aanmerking wordt genomen voor de pensioenberekening
2-1390/2
p. 270 2-1390/2 p. 270 (PDF)
  Amendement nr 257 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de pensioenbedragen
2-1390/2
p. 271 2-1390/2 p. 271 (PDF)
  Amendement nr 262 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Police intťgrťe : sťcuritť sociale
2-1390/2
p. 273 2-1390/2 p. 273 (PDF)
  Amendement nr 270 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Oprichting van een Wetenschappelijke Raad belast met het onderzoek van elk aspect i.v.m. de verzekering geneeskundige verzorging en de kwaliteit van de zorgverzekering (RIZIV)
2-1390/2
p. 282-285 2-1390/2 p. 282-285 (PDF)
  Amendement nr 272 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : ZIV-tussenkomst voor endoscopisch materiaal en viscerosynthese
2-1390/2
p. 285-286 2-1390/2 p. 285-286 (PDF)
  Amendement nr 273 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Verschuiving van middelen van de RSZ - Globaal Beheer naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening ter financiering van startbaanovereenkomsten
2-1390/2
p. 286 2-1390/2 p. 286 (PDF)
  Amendement nr 274 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-1390/2
p. 286 2-1390/2 p. 286 (PDF)
  Amendement nr 275 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Begrotingsfonds voor de financiering van de gezondheidszorg, gestijfd met een bijzondere taks ten laste van de tabaksnijverheid
2-1390/2
p. 286-288 2-1390/2 p. 286-288 (PDF)
  Amendement nr 278 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Medisch begeleide voortplanting (IVF) : ZIV-terugbetaling
2-1390/2
p. 289-290 2-1390/2 p. 289-290 (PDF)
  Amendement nr 279 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Overdracht van begrotingsmiddelen naar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
2-1390/2
p. 290 2-1390/2 p. 290 (PDF)
  Amendement nr 280 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Vermindering van de bijdrage voor beroepsziekten
2-1390/2
p. 290 2-1390/2 p. 290 (PDF)
  Amendement nr 281 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Sociale Maribel
2-1390/2
p. 290 2-1390/2 p. 290 (PDF)
  Amendement nr 282 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Tegemoetkoming endoscopisch en viscerosynthese materiaal
2-1390/2
p. 290-291 2-1390/2 p. 290-291 (PDF)
  Amendement nr 283 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Bijzonder solidariteitsfonds kinderen (ZIV)
2-1390/2
p. 291 2-1390/2 p. 291 (PDF)
  Amendement nr 284 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Maximumfactuur (ZIV)
2-1390/2
p. 292 2-1390/2 p. 292 (PDF)
  Amendement nr 289 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Behandeling en bestrijding van acute en chronische pijnen (Recht op pijnbehandeling - Algologische functie in ziekenhuizen - Algologie)
2-1390/2
p. 295-301 2-1390/2 p. 295-301 (PDF)
  Amendementen nrs 236 tot 239 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een aandoening
2-1390/2
p. 259-260 2-1390/2 p. 259-260 (PDF)
  Amendementen nrs 241en 242 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de kinderbijslag
2-1390/2
p. 261-262 2-1390/2 p. 261-262 (PDF)
  Amendementen nrs 264 tot 269 en 271 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-1390/2
p. 280-282 2-1390/2 p. 280-282 (PDF)
  2-1390/2
p. 285 2-1390/2 p. 285 (PDF)
  Amendementen nrs 276 en 277 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Jaarlijkse aanpassing van de ZIV-uitkeringen
2-1390/2
p. 288-289 2-1390/2 p. 288-289 (PDF)
  Amendementen nrs 287 en 288 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel
   Personeelsstatuut van het rusthuis Zeemanshuis
2-1390/2
p. 294-295 2-1390/2 p. 294-295 (PDF)
  Amendementen nrs 234 tot 239, 242 tot 246, 248, 249, 251, 252, 255 tot 257, 259, 262, 264 tot 285 en 287 tot 289 van de heer D'Hooghe en mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw van Kessel en de heer D'Hooghe
   Individuele responsabilisering geneesheren en tandartsen en hervorming van de Dienst voor geneeskundige controle (Overbodige of onnodig dure verstrekkingen - Controle op door de ziekteverzekering terugbetaalde verstrekkingen)
2-1391/2
p. 12-13 2-1391/2 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 8 van mevrouw van Kessel en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1391/5
p. 1 2-1391/5 p. 1 (PDF)
Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Advies van de Raad voor Tandheelkunde (2-877)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1228 2-26 p. 1228 (PDF)
Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Hoge Raad voor Tandheelkunde (2-180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 201-202 2-6 p. 201-202 (PDF)
   Anrwoord
Bul. 2-7
p. 254-255 2-7 p. 254-255 (PDF)
Orthodontisten - Beroepstitel - Criteria - Hoge Raad voor Tandheelkunde (2-361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 422-423 2-10 p. 422-423 (PDF)
Pijncentra - Erkenning (2-1931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2753 2-52 p. 2753 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3174-3175 2-58 p. 3174-3175 (PDF)
Reproductieve geneeskunde - Zorgprogramma's - Registratie van gegevens (2-1130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1532-1533 2-31 p. 1532-1533 (PDF)
Voedselvergiftigingen - Maatregelen - Sensibilisering (2-2797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-72
p. 4038-4039 2-72 p. 4038-4039 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Verslag van mevrouw van Kessel
2-106/2
p. 1-2 2-106/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de coŲrdinatie van het drugbeleid (Globaal geÔntegreerd beleid) (2-459)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel c.s.
2-459/1
p. 1-7 2-459/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendementen nrs 12 tot 20 en 22 van mevrouw van Kessel
2-1250/2
p. 8-12 2-1250/2 p. 8-12 (PDF)
  2-1250/2
p. 13 2-1250/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 12 tot 20 en 22 van mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/4
p. 1-3 2-1250/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Vandenberghe en mevrouw van Kessel
2-241/2
p. 1-14 2-241/2 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Vandenberghe en mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-241/5
p. 1-3 2-241/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Amendement nr 13 van mevrouw van Kessel c.s.
   Ziekteverzekering : transparantie van de gekoppelde klinische en financiŽle gegevens en ziekenhuisbeleid
2-229/2
p. 6 2-229/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw van Kessel c.s.
   Arbeidsongeval : burgerlijke aansprakelijkheid en zwaarwichtige fout
2-229/2
p. 6-7 2-229/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw van Kessel c.s.
   Pensioenstelsel van de lokale verkozenen
2-229/2
p. 7 2-229/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw van Kessel c.s.
   Betere inning van de sociale bijdragen verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen (Eenvormige toepassing van de sociale wetgeving in heel het land)
2-229/2
p. 8 2-229/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw van Kessel c.s.
   Wijziging samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag : afwijking voor behartenswaardige gevallen
2-229/2
p. 8-9 2-229/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw van Kessel c.s.
   Correctiemaatregelen bij begrotingsoverschrijding (Ziekteverzekering)
2-229/2
p. 3 2-229/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van mevrouw van Kessel c.s.
   Eenvormige toepassing van de sociale wetgeving in heel het land
2-229/2
p. 4-6 2-229/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9 van mevrouw van Kessel c.s.
   Correctiemaatregelen bij begrotingsoverschrijding (Ziekteverzekering)
2-229/2
p. 3-4 2-229/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 11 en 13 tot 17 van mevrouw van Kessel c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-229/5
p. 1 2-229/5 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Communautaire verdeelsleutel voor het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
2-19
p. 8 2-19 p. 8 (PDF)
   Eenvormige toepassing van de sociale wetgeving in heel het land
2-19
p. 8-9 2-19 p. 8-9 (PDF)
   FinanciŽle sanering van de ziekteverzekering
2-19
p. 9 2-19 p. 9 (PDF)
   Gezondheidsbeleid
2-19
p. 6-7 2-19 p. 6-7 (PDF)
   Objectieve geneesmiddeleninformatie
2-19
p. 7-8 2-19 p. 7-8 (PDF)
   Uitgaven in de geneesmiddelensector
2-19
p. 7 2-19 p. 7 (PDF)
   Wetenschappelijke Raad van het Riziv : doorlichting van de nomenclatuur
2-19
p. 8 2-19 p. 8 (PDF)
   Ziekteverzekering : begrotingsmaatregelen (groeinorm en correctiemechanisme)
2-19
p. 7 2-19 p. 7 (PDF)
  2-19
p. 7 2-19 p. 7 (PDF)
   Ziekteverzekering : vereenvoudiging van structuren en procedures
2-19
p. 8 2-19 p. 8 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
2-19
p. 15-20 2-19 p. 15-20 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Amendement nr 10 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel t.b.v. OCMW of openbaar bestuur - Samenlevingscontracten
2-226/2
p. 5-6 2-226/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Non-profitsector
2-226/2
p. 7 2-226/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 21 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst : afwezigheid wegens sollicitatie
2-226/2
p. 9-10 2-226/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 24 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Onderwijs
2-226/2
p. 11 2-226/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Vermindering werkgeversbijdragen
2-226/2
p. 1-2 2-226/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 en 28 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan
2-226/2
p. 7 2-226/2 p. 7 (PDF)
  2-226/2
p. 7-8 2-226/2 p. 7-8 (PDF)
  2-226/2
p. 8-9 2-226/2 p. 8-9 (PDF)
  2-226/2
p. 10-11 2-226/2 p. 10-11 (PDF)
  2-226/2
p. 11-12 2-226/2 p. 11-12 (PDF)
  2-226/2
p. 12 2-226/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 17, 20 en 27 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Advies NAR
2-226/2
p. 8 2-226/2 p. 8 (PDF)
  2-226/2
p. 9 2-226/2 p. 9 (PDF)
  2-226/2
p. 12 2-226/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 5 tot 7 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Sociale Maribel
2-226/2
p. 2-3 2-226/2 p. 2-3 (PDF)
  2-226/2
p. 3-4 2-226/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Plus 1, plus 2, plus 3-plan : vermindering werkgeversbijdragen
2-226/2
p. 5 2-226/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van mevrouw van Kessel
2-226/3
p. 1-42 2-226/3 p. 1-42 (PDF)
   Administratieve vereenvoudiging
2-226/3
p. 14-15 2-226/3 p. 14-15 (PDF)
   Arbeidsduurvermindering
2-226/3
p. 5 2-226/3 p. 5 (PDF)
  2-226/3
p. 14 2-226/3 p. 14 (PDF)
   Gewestelijke aspecten van het werkgelegenheidsbeleid (Rosetta-plan)
2-226/3
p. 14 2-226/3 p. 14 (PDF)
  2-226/3
p. 15-17 2-226/3 p. 15-17 (PDF)
   Jongerenstage
2-226/3
p. 8 2-226/3 p. 8 (PDF)
  2-226/3
p. 15 2-226/3 p. 15 (PDF)
  2-226/3
p. 16 2-226/3 p. 16 (PDF)
  2-226/3
p. 20 2-226/3 p. 20 (PDF)
  2-226/3
p. 21 2-226/3 p. 21 (PDF)
   Plus 1, plus 2 en plus 3-plan (Vermindering werkgeversbijdragen en aanwervingen)
2-226/3
p. 5 2-226/3 p. 5 (PDF)
  2-226/3
p. 17 2-226/3 p. 17 (PDF)
  2-226/3
p. 19 2-226/3 p. 19 (PDF)
  2-226/3
p. 22-23 2-226/3 p. 22-23 (PDF)
   Sociale Maribel : creatie van tewerkstelling en vermindering van de werkgeversbijdragen
2-226/3
p. 3-5 2-226/3 p. 3-5 (PDF)
  2-226/3
p. 15 2-226/3 p. 15 (PDF)
  2-226/3
p. 18 2-226/3 p. 18 (PDF)
  2-226/3
p. 20 2-226/3 p. 20 (PDF)
   Startbaanovereenkomst : toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt ; verplichting voor de werkgevers jongeren aan te werven ; vermindering werkgeversbijdragen (Rosetta-plan)
2-226/3
p. 7-13 2-226/3 p. 7-13 (PDF)
  2-226/3
p. 15-19 2-226/3 p. 15-19 (PDF)
  2-226/3
p. 20-22 2-226/3 p. 20-22 (PDF)
  2-226/3
p. 23-25 2-226/3 p. 23-25 (PDF)
   Statuut van de vakbonden
2-226/3
p. 19 2-226/3 p. 19 (PDF)
  2-226/3
p. 23 2-226/3 p. 23 (PDF)
   Stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren - Vermindering werkgeversbijdragen
2-226/3
p. 8-9 2-226/3 p. 8-9 (PDF)
  2-226/3
p. 11 2-226/3 p. 11 (PDF)
   Steun aan sleepvaart- en baggersector (Vermindering werkgeversbijdragen)
2-226/3
p. 6-7 2-226/3 p. 6-7 (PDF)
  2-226/3
p. 17 2-226/3 p. 17 (PDF)
  2-226/3
p. 23 2-226/3 p. 23 (PDF)
   Subregionale tewerkstellingscomitťs - Samenwerkingsakkoorden federale Staat/deelstaten
2-226/3
p. 9 2-226/3 p. 9 (PDF)
  2-226/3
p. 17 2-226/3 p. 17 (PDF)
  2-226/3
p. 21-22 2-226/3 p. 21-22 (PDF)
   Tewerkstelling in de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen (Vermindering werkgeversbijdragen)
2-226/3
p. 6 2-226/3 p. 6 (PDF)
   Vermindering van de werkgeversbijdragen
2-226/3
p. 2-3 2-226/3 p. 2-3 (PDF)
  2-226/3
p. 13-14 2-226/3 p. 13-14 (PDF)
  2-226/3
p. 15 2-226/3 p. 15 (PDF)
   Vermindering werkgeversbijdragen
2-226/3
p. 2-13 2-226/3 p. 2-13 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-226/3
p. 13-14 2-226/3 p. 13-14 (PDF)
  2-226/3
p. 19-20 2-226/3 p. 19-20 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de dames van Kessel en De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
2-798/2
p. 2-3 2-798/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Partners van hetzelfde geslacht die een huishouden vormen) (2-338)      
  Amendement nr 1 van de heer Thissen en mevrouw Van Kessel
2-338/2
p. 1-2 2-338/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Thissen en mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-338/5
p. 1 2-338/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Bijkomende bevoegdheden, opdrachten en taken voor het Agentschap, o.m. toezicht op dierenziekten - MateriŽle tekstverbeteringen) (2-711)      
  Amendement nr 1 van mevrouw van Kessel c.s.
2-711/2
p. 1-2 2-711/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw van Kessel, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-711/4
p. 1 2-711/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-127
p. 4-7 2-127 p. 4-7 (PDF)
  2-127
p. 8-9 2-127 p. 8-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen (Recht op pijnbehandeling - Algologische functie in ziekenhuizen - Algologie) (2-405)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel c.s.
2-405/1
p. 1-10 2-405/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel c.s.
2-114/1
p. 1-18 2-114/1 p. 1-18 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendementen nrs 38, 42 tot 44 en 57 van de heer Vandenberghe en mevrouw van Kessel
2-244/5
p. 6 2-244/5 p. 6 (PDF)
  2-244/5
p. 7-8 2-244/5 p. 7-8 (PDF)
  2-244/5
p. 15-16 2-244/5 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 131 van mevrouw van Kessel c.s.
2-244/9
p. 7 2-244/9 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 156 van mevrouw van Kessel en de heer Thissen
2-244/10
p. 14 2-244/10 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 201 van mevrouw van Kessel c.s.
2-244/12
p. 19 2-244/12 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 690 van mevrouw van Kessel en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-244/25
p. 2-4 2-244/25 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendementen nrs 5 tot 8, 13, 24, 25, 29, 30, 32 en 34 van mevrouw van Kessel c.s.
2-246/2
p. 3-4 2-246/2 p. 3-4 (PDF)
  2-246/2
p. 10 2-246/2 p. 10 (PDF)
  2-246/2
p. 16-18 2-246/2 p. 16-18 (PDF)
  2-246/2
p. 19-20 2-246/2 p. 19-20 (PDF)
  2-246/2
p. 20 2-246/2 p. 20 (PDF)
  2-246/2
p. 21 2-246/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 66 van mevrouw van Kessel en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-246/8
p. 1-2 2-246/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel
2-486/1
p. 1-16 2-486/1 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (Rechten van de proefpersoon - Aansprakelijkheid en verzekering - Vergoeding van de proefpersoon - De Centrale Commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen - Strafbepalingen) (2-1454)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel c.s.
2-1454/1
p. 1-26 2-1454/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendement nr 28 van de dames van Kessel en Nyssens
2-695/2
p. 22 2-695/2 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 30 van mevrouw van Kessel
2-695/2
p. 23 2-695/2 p. 23 (PDF)
  Amendementen nrs 36 tot 42 van mevrouw van Kessel
2-695/3
p. 2-7 2-695/3 p. 2-7 (PDF)
  Amendement nr 71 van mevrouw van Kessel
2-695/6
p. 1-3 2-695/6 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 72 van de heer Vankrunkelsven en mevrouw van Kessel
2-695/6
p. 3 2-695/6 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 83 tot 101 van mevrouw van Kessel
2-695/7
p. 1-9 2-695/7 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 139 van mevrouw van Kessel
2-695/10
p. 2 2-695/10 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 141 tot 143 van de dames Nyssens en van Kessel
2-695/10
p. 2-3 2-695/10 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 237 van de dames van Kessel en De Schamphelaere, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 30 2-695/17 p. 30 (PDF)
  Amendementen nrs 235, 236, 238 en 239 van mevrouw van Kessel, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 28-30 2-695/17 p. 28-30 (PDF)
  2-695/17
p. 31 2-695/17 p. 31 (PDF)
  Amendementen nrs 318 tot 324 van mevrouw van Kessel, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/21
p. 1-5 2-695/21 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 71 en 100 van mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/21
p. 6 2-695/21 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-245
p. 4-31 2-245 p. 4-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames van Kessel, Nyssens en De Roeck en de heren Mahoux, Monfils, Remans, Colla, Vandenberghe en Vankrunkelsven
2-249
p. 35-40 2-249 p. 35-40 (PDF)
  2-249
p. 68 2-249 p. 68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (2-540)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel
2-540/1
p. 1-13 2-540/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendement nr 66 van mevrouw van Kessel en de heer D'Hooghe
2-409/9
p. 2 2-409/9 p. 2 (PDF)
  Verslag van mevrouw van Kessel
2-409/10
p. 1-8 2-409/10 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-263
p. 23-31 2-263 p. 23-31 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Verslag van mevrouw van Kessel
2-105/3
p. 1-2 2-105/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel c.s.
2-402/1
p. 1-9 2-402/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Amendement nr 4 van mevrouw van Kessel en de heer Vandenberghe
2-11/2
p. 3-4 2-11/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw van Kessel en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-11/7
p. 1-3 2-11/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel
2-492/1
p. 1-10 2-492/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof (Verruiming) (2-418)      
  Voorstel van de dames de Bethune en van Kessel
2-418/1
p. 1-13 2-418/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (2-131)      
  Voorstel van mevrouw van Kessel en de heer Vandenberghe
2-131/1
p. 1-5 2-131/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Witte tanden - Behandeling met producten op basis van waterstofperoxide - Risico's (2-2798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-73
p. 4142-4143 2-73 p. 4142-4143 (PDF)
Zorgkundige - Verhouding met "verzorgende" - Financiering (2-1984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2880-2882 2-53 p. 2880-2882 (PDF)
Zorgprogramma's inzake "reproductieve geneeskunde" en donatie van gameten - Registratie van gegevens (2-1962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2878-2879 2-53 p. 2878-2879 (PDF)
Zorgprogramma's inzake "reproductieve geneeskunde" en donatie van gameten - Registratie van gegevens (2-1963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2847 2-53 p. 2847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2944-2946 2-54 p. 2944-2946 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999