Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Ann Somers

316 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7574 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Bestelde locomotieven - Levering - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7573 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinreizigers - Aankoop van een Mobib-kaart van de MIVB in een Vlaams station - Inbreuk op de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7571 Ann Somers (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Hervormingsplan - Sluiting van het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch te Diest - Alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7570 Ann Somers (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Hervormingsplan - Sluiting van het Kwartier Luitenant Freddy Limbosch te Diest - Kelder en recente infrastructuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7565 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Bestrijding van sociale fraude - Grensoverschrijdende coŲrdinatie van de sociale inspectiediensten - Elektronische registratie van het verkeer van werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7564
4-7564 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bestrijding van sociale fraude - Grensoverschrijdende coŲrdinatie van de sociale inspectiediensten - Elektronische registratie van het verkeer van werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7565
4-7563 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijding van sociale fraude - Grensoverschrijdende coŲrdinatie van de sociale inspectiediensten - Elektronische registratie van het verkeer van werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010) 21/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7565
4-7401 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Gedaagden - Begeleiding naar het gerecht - Gebrek aan veiligheidspersoneel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1642
4-7362 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkzoekenden - Vrijwilligerswerk - Goedkeuring van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Administratieve vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7336 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Piekuurtreinen op de lijn tussen Hasselt en Brussel - Vertragingen en afschaffingen - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7325 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Preventie en veiligheid op het werk - Projectfondsen van de Europese Unie - Aanvragen en resultaten - Betrokken sectoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7324 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsongevallen - Grotere incidentie bij onderaannemers - Situatieschets - Bijscholing van inspecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7323 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsongevallen - Aantallen - Evolutie - Specifieke aandacht voor vrouwen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7322 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsongevallen - Preventie - Beschermingskledij - Mogelijkheden van de werkgever in geval van weigering door de werknemer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7321 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gezondheid en veiligheid op het werk - Verslag van de Europese Commissie - Lacunes in de tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving - Situatie van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7320 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsongevallen - Hervatten van het werk na het ongeval - Progressieve werkhervatting - Blijvende invaliditeit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7319
4-7319 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Arbeidsongevallen - Hervatten van het werk na het ongeval - Progressieve werkhervatting - Blijvende invaliditeit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7320
4-7318 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsongevallen - Zwartwerk - Thuis uitgevoerde klussen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7317
4-7317 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Arbeidsongevallen - Zwartwerk - Thuis uitgevoerde klussen - Preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7318
4-7281 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Pacemakers, defibrillatoren en hartkleppen - Het niet toepassen van de index - Besparingen - Investeringen in nieuwe technologieŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7195 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Communicatie met de reizigers - Railtime - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7194 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Mechelen - Spoorwijzigingen- Waarschuwing van de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7193 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltreinen tussen Hasselt en Brussel - Gebrek aan stiptheid - Communicatie met de reizigers - Klachtenbehandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7192 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gebrekkige stiptheid van de trein P-8306 - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7191 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen van januari en februari 2010 - Aantallen - Klachten en vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7154 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
4-7153 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7152 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7151 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7150 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7149 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 16/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7148 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 30/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7147 Ann Somers (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7146 Ann Somers (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7145 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7144 Ann Somers (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7143 Ann Somers (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7142 Ann Somers (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 12/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7141 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 13/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7140 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7139 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7138 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7137 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7136 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7135 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7134 Ann Somers (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 26/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154
4-7127 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang tijdens de vakantiemaanden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-7121 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Bouwsector - Arbeidsongevallen - Aantallen, oorzaken en gevolgen - Budgettaire impact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7120 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Medisch Farmaceutisch Comitť - Therapeutisch Formularium - Therapeutische vrijheid van de voorschrijvende arts
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7048 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Arbeidsongevallen met dodelijke afloop - Aantallen - Verwittigen van naasten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7047 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinramp in Buizingen - Wilde staking - Maatregelen en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7045 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Personeelsbezetting - Personeelskosten - FinanciŽle resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7044 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Totale uitgaven - Soort van opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7037 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Antwoord 23/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7036
4-7036 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7037
4-7035 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Brugpensioen - Rechthebbenden met een nieuw werk - Werkgeverssupplement - Vrijstelling van bijdragen voor de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) en de Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7037
4-7034 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Controle - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7033
4-7033 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Controle - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7034
4-7029 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Cyberhate - Oprichting van een cel om dit fenomeen te bestrijden - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7028 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijke kansen - Discriminatie van holebi's - Werkgroep "holebi-justitie" - Rondzendbrief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7027 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Gelijke kansen - Actieplan voor holebi's - Prioriteiten - Concrete acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7026 Ann Somers (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Groene energie - Belastingen - Gebruik van ecocheques voor de aankoop van groene stroom bij de werkgever
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Antwoord 17/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7025
4-7025 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Groene energie - Belastingen - Gebruik van ecocheques voor de aankoop van groene stroom bij de werkgever
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7026
4-7024 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Groene energie - Belastingen - Gebruik van ecocheques voor de aankoop van groene stroom bij de werkgever
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7026
4-7023 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rouwdrukwerk - Hoger btw-tarief voor grafische bedrijven dan voor begrafenisondernemers - Concurrentienadeel - Gelijkstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Antwoord 16/3/2010
4-6979 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Arrondissement Leuven - Erkenningen en stopzetting van activiteit - Aantal werknemers en aantal gekochte cheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6978 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Economische crisis - Bedrijven erkend als in herstructurering of als in moeilijkheden - Specifieke situatie van vakorganisaties - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6977 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap (PWA) - Arrondissement Leuven - Aantal aangekochte cheques - Aantal gebruikte cheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6976 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap (PWA) - Werknemers - Doorstroming naar een reguliere baan in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6975 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg - Plasmaderivaten - Eventueel toekomstig tekort - Zelfvoorziening of aankoop bij fractioneringbedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6974 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  A/H1N1 griep - Aantal geregistreerde vaccinaties - Huisartsen - Ziekenhuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6926 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Vertragingen - Compensatieregeling - Problematiek van de Rail Pass
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6917 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Transgenderist - Professionele omgeving - Discriminatie en pesterijen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6817 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Transgenders - Moeilijkheden om werk te vinden - Sociale steun - Specifieke begeleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Antwoord 12/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6816
4-6816 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Transgenders - Moeilijkheden om werk te vinden - Sociale steun - Specifieke begeleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6817
4-6815 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Europees voorzitterschap van BelgiŽ - Rechten van holebi's - Kaderrichtlijn inzake non-discriminatie omwille van seksuele geaardheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Antwoord 20/4/2010
4-6785 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe dienstregeling - Impact voor de reiziger
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6784 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheidsproblemen tijdens de winter - Vergelijking met het buitenland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6783 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Belevenisbonnen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6617 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
4-6616 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6615 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6614 Ann Somers (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6613 Ann Somers (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6612 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6611 Ann Somers (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6610 Ann Somers (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6609 Ann Somers (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6608 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 25/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6607 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6606 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 26/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6605 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6604 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6603 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 15/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6602 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6601 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 16/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6600
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6600 Ann Somers (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6601
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6602
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6603
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6604
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6605
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6606
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6607
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6610
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6611
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6612
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6613
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6614
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6615
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6616
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6617
4-6599 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielaanvragen - Holebi's - Aantallen en beoordeling - Specifieke opleiding voor het personeel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6598 Ann Somers (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht - Aantallen in 2009 - Verdeling per gewest, geslacht en afkomst - Aantal echtscheidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6597 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinongevallen in 2009 - Oorzaken - Slachtoffers - Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6596 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Winterweer - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Actieplan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6595 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vernieuwing van het treinmateriaal - Verbetering van de dienstverlening - Inzetting van dubbeldekstreinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6594 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Klachten en schadevergoedingen - Gegevens voor november en december 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6593 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheidsproblemen - Gebrek aan communicatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6592 Ann Somers (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Hervorming van het leger - Sluiting van de citadel in Diest - Opdoeken van het eerste bataljon para's - Bijsturingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
4-6591 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Kwekerijen - Vorstperiode - Schade - Erkenning als extreme koudeperiode en als ramp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 25/2/2010
4-6590 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vergrijzing van de bevolking - Generatiepact - Niet uitgevoerde maatregelen - Opstellen van een tweede Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6589 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Champignonkwekerijen - Concurrentie - Loonkost - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6588 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) - Werknemers - Doorstroming naar dienstencheques - Cijfers voor 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6587 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werklozenbeleid - Werkzoekenden ouder dan vijftig jaar - Overdracht van de dossiers naar de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Gewestelijke specificiteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6586 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Criteria van "passende dienstbetrekking" - Regionale verschillen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6585 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Afrikaanse landen - Homohaat - Verspreiding door evangelisten uit de Verenigde Staten - Belgische houding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 15/3/2010
4-6584 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 25/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6583
4-6583 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6584
4-6582 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (aids) - Gebrek aan nationale aanpak - Overleg met de gemeenschappen - Creatie van een nationaal aids-programma
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-6448 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Winterweer - Parkings - Strooien of sneeuwruimen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6447 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe dienstregeling - Vertragingen in Brussel-Centraal - Gebrekkige communicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6446 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe dienstregeling - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6445 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheidsproblemen ochtendsneltrein van Hasselt naar Brussel - Cijfermateriaal - Communicatie naar de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6444 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wilde staking van maandag 14 december 2009 - Vertragingen - Houding van de vakbonden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6443 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Gegevens voor november 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6442 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertraging van de trein Knokke / Blankenberge naar Hasselt op 9 december 2009 - Communicatie - Maatregelen en opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6441 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Wilde stakingsactie van 9 december 2009 - Afschaffingen en vertragingen van treinen - Communicatie naar de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6419 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werklozen - Dienstencheques - Inzetten voor werk met een maatschappelijke meerwaarde - Uitbreiding van het gebruik naar ondernemingen, gemeentebesturen, overheidsbedrijven, enz
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6393 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Huidig opvangbeleid - Wijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010) 29/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1322
4-6291 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Cheques geldig tot eind 2009 - Inwisseling in januari 2010
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010) 10/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
4-6290 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vervallen dienstencheques - Mogelijkheid tot ruilen - Reden van afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010) 10/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6289 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 5 november 2009 - Aantal afgesloten stations - Effect op de handelszaken die zich in de stations bevinden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010) 10/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6256 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4224
4-6245 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4223
4-6098 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Voorzitterschap van de Europese Unie - Discriminatie van holebi's - Concrete initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5022
4-6056 Ann Somers (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5020
4-5903 Ann Somers (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5019
4-5897 Ann Somers (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Warenhuizen - Eenmalige promotie-acties - Bedrieglijke reclame - Aantal klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4877
4-5841 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Viering van de verjaardag van de spoorweg en van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep - Voorziene acties - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5025
4-5840 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5009
4-5839 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers - Resultaten - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5005
4-5838 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jaarverslag 2008 - Ontbreken van gegevens rond stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5004
4-5837 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Arrondissement Leuven - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5003
4-5836 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sensibiliseringscampagne "Gelijkheid diversiteit" - Beleid ten opzichte van holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5002
4-5835 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rijtuigen eerste klasse - Vaste plaats in het treinstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5001
4-5834 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen, spoorveranderingen, aansluitingen - Communicatie met de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5000
4-5833 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - B-Mobility - Rol - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4999
4-5827 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Klachtenbeleid - Personeel op de klachtendienst - Opvolging van de klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4875
4-5826 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Verplichting de reizigers in te lichten over verstoord verkeer - Controle, aantal inbreuken en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4874
4-5825 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Infrabel - Verstrekking van informatie over vertragingen - Klachten - Aantallen en opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4873
4-5824 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Hasselt-Brussel - Vertraging van 13 oktober 2009 - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4872
4-5823 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Leuven - Defecte ticketautomaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4871
4-5822 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Promotietoer van Clouseau - Inzetten van een speciale trein - Logistieke ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4870
4-5821 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticketautomaten - Aantallen - Frequentie van pannes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4869
4-5816 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuw uniform - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4813
4-5815 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt - Inleggen van een bijkomende trein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4812
4-5814 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Bijkomende baan - Verbod om deze te verrichten in de openbare sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 14/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4811
4-5813 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Regeerakkoord - Uitzendarbeid bij openbare besturen - Uitvoeringsbesluiten - Overleg met sociale partners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4810
4-5812 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Oplopen van vertragingen in Aarschot - Frequentie en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 16/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4809
4-5811 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Hasselt naar Brussel - Stiptheidsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 28/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4808
4-5810 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Frequente spoorwissels - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4807
4-5809 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ecologisch bewustzijn - Minder gedrukte exemplaren van het jaarverslag - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4806
4-5802 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Vertragingen - Inzetten van taxi's - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4557
4-5789 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Roltrappen - Pannes - Informatieschermen - Problemen - Omroepinstallaties - Geluidskwaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4349
4-5787 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4216
4-5786 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Verstoring van het treinverkeer - Informatie van de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4191
4-5785 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Snelverbinding Hasselt-Brussel Zuid - Stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4189
4-5781 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfdodingen - Schadeclaims - Vertragingen - Psychologische begeleiding treinbestuurders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 3/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3930
4-5780 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Kwaadwillige daden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3926
4-5779 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Communicatie aan de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3923
4-5777 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen - Treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3844
4-5776 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Elektriciteitspanne van 29 juni 2009 - Gevolgen, maatregelen en kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3805
4-5775 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stakingen - Overeenkomst - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3804
4-5760 Ann Somers (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5018
4-5743 Ann Somers (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5016
4-5736 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5015
4-5731 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5014
4-5647 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Radiozenders - Telefoongrappen met " Bekende Vlamingen " - Wettelijke verplichtingen en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3806
4-5573 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5013
4-5569 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Pensioenen - Kostprijs en betaalbaarheid - Evolutie - Voorstel voor een nieuw Generatiepact - Standpunt van het VBO en van het ACV
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4422
4-5541 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5011
4-5526 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkloosheid voor economische redenen - Bedienden - Invloed op het vakantiegeld
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5024
4-5525 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Generatiepact - Inspanningen van werknemers - Beleid ten opzichte van oudere werknemers - Nood aan een tweede Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5023
4-5524 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5010
4-5520 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Maatregelen - Federale bevoegdheden - Gewestelijke bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4876
4-5503 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidscontracten - Ontslag wegens het niet behalen van een diploma - Werkloosheidsuitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4664
4-5484 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Doelstellingen van Lissabon - Maatregelen in andere Europese landen - Initiatieven in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4421
4-5483 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Tijdskrediet - Aantal aanvraag - Alternatief voor brugpensionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4420
4-5482 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Brugpensioenen - Verplichte outplacementbegeleiding - Aantal - Aanpassing van het systeem - Activering van de werkzoekende - Samenwerkingsakkoord - Hernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4419
4-5481 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Evolutie - Voorstel voor een nieuw Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4418
4-5476 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 1/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4213
4-5462 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Thuiscontroles bij werkzoekenden - Aantallen - Beroep op de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3846
4-5421 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Voorzitterschap van de Europese Unie - Discriminatie van holebi's - Concrete initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5021
4-5420 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5012
4-5335 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 3/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5008
4-5269 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4215
4-5199 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 6/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5007
4-5191 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Landbouwers - FinanciŽle steun - Vrijstel van heffingen op Europese en gewestelijke premies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4879
4-5173 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 29/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4214
4-5142 Ann Somers (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5006
4-5103 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendarbeid - Arbeidsverhoudingen - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
4-5102 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Klachten - Juli-oktober 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5101 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 5 november 2009 - Redenen - Communicatie tussen personeel en reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5100 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 5 november 2009 - Aantal deelnemers - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5099 Ann Somers (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Hasselt-Brussel - Nieuwe samenstelling van een trein - Problemen betreffende de zitplaatsen en de stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5082 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Bestrijding van seksisme - Invoering van een wet - Uitbreiding naar alleenstaande mannen en holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 2/2/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1171
4-5025 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Viering van de verjaardag van de spoorweg en van de nieuwe structuur van de NMBS-Groep - Voorziene acties - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5841
4-5024 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkloosheid voor economische redenen - Bedienden - Invloed op het vakantiegeld
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5526
4-5023 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Generatiepact - Inspanningen van werknemers - Beleid ten opzichte van oudere werknemers - Nood aan een tweede Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5525
4-5022 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Voorzitterschap van de Europese Unie - Discriminatie van holebi's - Concrete initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5021
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6098
4-5021 Ann Somers (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Voorzitterschap van de Europese Unie - Discriminatie van holebi's - Concrete initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5022
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5421
4-5020 Ann Somers (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6056
4-5019 Ann Somers (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5903
4-5018 Ann Somers (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5760
4-5017 Ann Somers (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
4-5016 Ann Somers (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5743
4-5015 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5736
4-5014 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5731
4-5013 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5573
4-5012 Ann Somers (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5420
4-5011 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5541
4-5010 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5524
4-5009 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5840
4-5008 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5335
4-5007 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5006
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5199
4-5006 Ann Somers (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5007
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5008
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5009
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5010
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5011
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5012
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5020
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5142
4-5005 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers - Resultaten - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5839
4-5004 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jaarverslag 2008 - Ontbreken van gegevens rond stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5838
4-5003 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Investeringen - Arrondissement Leuven - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5837
4-5002 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sensibiliseringscampagne "Gelijkheid diversiteit" - Beleid ten opzichte van holebi's
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5836
4-5001 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rijtuigen eerste klasse - Vaste plaats in het treinstel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5835
4-5000 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen, spoorveranderingen, aansluitingen - Communicatie met de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5834
4-4999 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - B-Mobility - Rol - Budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2009) 10/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5833
4-4879 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Landbouwers - FinanciŽle steun - Vrijstel van heffingen op Europese en gewestelijke premies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5191
4-4878 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Oudere personen - Isolement - Samenstelling en actie van de werkgroep " Geweldpleging op ouderen " - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4877 Ann Somers (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Warenhuizen - Eenmalige promotie-acties - Bedrieglijke reclame - Aantal klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5897
4-4876 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werkgelegenheid - Maatregelen - Federale bevoegdheden - Gewestelijke bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5520
4-4875 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Klachtenbeleid - Personeel op de klachtendienst - Opvolging van de klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5827
4-4874 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbegeleiders - Verplichting de reizigers in te lichten over verstoord verkeer - Controle, aantal inbreuken en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5826
4-4873 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Infrabel - Verstrekking van informatie over vertragingen - Klachten - Aantallen en opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5825
4-4872 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn Hasselt-Brussel - Vertraging van 13 oktober 2009 - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5824
4-4871 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Leuven - Defecte ticketautomaten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5823
4-4870 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Promotietoer van Clouseau - Inzetten van een speciale trein - Logistieke ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5822
4-4869 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ticketautomaten - Aantallen - Frequentie van pannes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 27/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5821
4-4813 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Nieuwe huisstijl - Nieuw uniform - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5816
4-4812 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse trein van Brussel naar Hasselt - Inleggen van een bijkomende trein
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5815
4-4811 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Ambtenaren - Bijkomende baan - Verbod om deze te verrichten in de openbare sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5814
4-4810 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Regeerakkoord - Uitzendarbeid bij openbare besturen - Uitvoeringsbesluiten - Overleg met sociale partners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5813
4-4809 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Oplopen van vertragingen in Aarschot - Frequentie en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5812
4-4808 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Hasselt naar Brussel - Stiptheidsproblemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5811
4-4807 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Sneltrein van Brussel naar Hasselt - Frequente spoorwissels - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5810
4-4806 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ecologisch bewustzijn - Minder gedrukte exemplaren van het jaarverslag - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5809
4-4664 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidscontracten - Ontslag wegens het niet behalen van een diploma - Werkloosheidsuitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 2/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5503
4-4558 Ann Somers (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Thailand - Belgische ambassade - Huwelijk van een Belgisch homoseksueel koppel - Doorverwijzing naar een Belgisch gemeentebestuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Antwoord 29/10/2009
4-4557 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Vertragingen - Inzetten van taxi's - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5802
4-4556 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Aankoop van tickets via de elektronische identiteitskaart - Evaluatie - Uitbreiding naar dagtrips en verlenging van abonnementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Antwoord 19/11/2009
4-4555 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Horeca - Toegang tot het beroep - Hervorming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Antwoord 28/10/2009
4-4422 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Pensioenen - Kostprijs en betaalbaarheid - Evolutie - Voorstel voor een nieuw Generatiepact - Standpunt van het VBO en van het ACV
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5569
4-4421 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Doelstellingen van Lissabon - Maatregelen in andere Europese landen - Initiatieven in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5484
4-4420 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Tijdskrediet - Aantal aanvraag - Alternatief voor brugpensionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5483
4-4419 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Brugpensioenen - Verplichte outplacementbegeleiding - Aantal - Aanpassing van het systeem - Activering van de werkzoekende - Samenwerkingsakkoord - Hernieuwing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5482
4-4418 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Activiteitsgraad van ouderen - Verhoging - Generatiepact - Gevolgen - Evolutie - Voorstel voor een nieuw Generatiepact
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5481
4-4417 Ann Somers (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht - Aantallen - Eerste semester van 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4408 Ann Somers (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken  
  Boerenbond - Onderhoud met de geachte minister - Steun van de federale regering - Samenwerkingsverband
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4407 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijbewijzen C en D - Medische keuring - Aantal ingetrokken rijbewijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-4406 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Land- en tuinbouwsector - Vrouwelijke aanwezigheid - Huishoudelijke hulp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4405 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Champignonkwekerijen - Concurrentie uit Midden-Europa - Loonkost - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4404 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Betoging Agrofront - Eisen van landbouwers en melkproducenten - Houding van BelgiŽ - Budgettaire implicaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Antwoord 5/10/2009
4-4349 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Roltrappen - Pannes - Informatieschermen - Problemen - Omroepinstallaties - Geluidskwaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 9/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5789
4-4326 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Afgeschafte treinen - Aantallen - Oorzaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009) 7/9/2009
  Antwoord 31/10/2009
4-4224 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6256
4-4223 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6245
4-4222 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 29/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4221 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4220 Ann Somers (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 19/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4219 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4218 Ann Somers (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 25/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4217 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 23/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
4-4216 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5787
4-4215 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4214
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5269
4-4214 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4218
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4221
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4222
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4223
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4224
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5173
4-4213 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5476
4-4211 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandige activiteit - Stopzetting omwille van ongeschiktheid of ziekte - Gelijkstelling voor het openen van pensioenrechten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4210 Ann Somers (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoedingen in geval van werken - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4198 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  De Lijn - Doorverkopen van Shifts - Controle door de arbeidsinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-4197 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Onterecht uitbetaalde uitkeringen - Terugvordering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4196 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Arbeidsveiligheid - Hoge hakken op de werkvloer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-4195 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rookverbod - Bouwwerven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 23/9/2009
4-4194 Ann Somers (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Automobielinspectie - Inbraken - Beveiliging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 25/9/2009
4-4193 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Acties van sans-papiers - Afschaffing van treinen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4192 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Mooiweertreinen - Problemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4191 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Verstoring van het treinverkeer - Informatie van de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5786
4-4190 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Verstoring van het treinverkeer door protestacties - Aanrekening van de kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Antwoord 31/10/2009
4-4189 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Snelverbinding Hasselt-Brussel Zuid - Stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2009) 26/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5785
4-3930 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfdodingen - Schadeclaims - Vertragingen - Psychologische begeleiding treinbestuurders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5781
4-3929 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Kwaliteit aankondigingen - Controle door privť-firma
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3928 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Stiptheid - Externe consultancy - Benchmarking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 19/11/2009
4-3927 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Permanente overlegstructuren - Aanbevelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 16/10/2009
4-3926 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Kwaadwillige daden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5780
4-3925 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid - Pannes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3924 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Pannes - Investeringsbudgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 8/10/2009
4-3923 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Communicatie aan de reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5779
4-3922 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Klantendienst - Wachttijden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009) 6/8/2009
  Antwoord 16/10/2009
4-3849 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Openstaande vacatures - Arrondissement Leuven en arrondissement Halle-Vilvoorde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3848 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dienstencheques - Arrondissement Leuven - Aantal erkende ondernemingen - Aantallen aangekochte cheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3847 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering - Erkenning - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3846 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Thuiscontroles bij werkzoekenden - Aantallen - Beroep op de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5462
4-3845 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Naleving van de werkloosheidsreglementering - Personeel en aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 22/10/2009
4-3844 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinvertragingen - Treinen richting Leuven, Tienen, Hasselt, Luik en Aarschot - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5777
4-3843 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Communicatieinstructies voor de stationschefs - Controle en sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3842 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Communicatieinstructies voor de treinbegeleiders - Controle en sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3806 Ann Somers (Open Vld) minister van Justitie  
  Radiozenders - Telefoongrappen met " Bekende Vlamingen " - Wettelijke verplichtingen en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5647
4-3805 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Elektriciteitspanne van 29 juni 2009 - Gevolgen, maatregelen en kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5776
4-3804 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stakingen - Overeenkomst - Schending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5775
4-3803 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Vergoedingen voor de reizigers - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 9/9/2009
4-3802 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Seizoensarbeid - Maximaal aantal werkdagen - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-3801 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Leuven - Cheques - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-3800 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Dienstenchequesbedrijven - Doorstroming van de werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-3799 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Overheidsbesturen - Gebruik van interimkrachten - Overleg met sociale partners
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3798 Ann Somers (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Welzijn op het werk - Onderzoek - Maatregelen zoals telewerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009) 9/7/2009
  Antwoord 2/10/2009