Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7134

van Ann Somers (Open Vld) d.d. 9 maart 2010

aan de eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid

Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen

ministerie
overheidsapparaat
oudere werknemer
aanwerving
taalgebruik
leeftijdsverdeling
officiŽle statistiek

Chronologie

9/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010)
26/3/2010Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7139
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7140
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7141
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7142
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7145
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7146
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7147
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7150
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7151
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7152
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7153
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7154

Vraag nr. 4-7134 d.d. 9 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een artikel in De Standaard van 13 augustus 2009 (" Helft ambtenaren op Arbeid is ouder dan 50 ") is gebleken dat het ambtenarenkorps bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zo snel vergrijst dat het aandeel werknemers ouder dan vijftig " onrustwekkende proporties " heeft aangenomen. Dat beweerde althans topambtenaar Pierre-Paul Maeter. Concrete cijfers van de minister van Werk en Gelijke Kansen in antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 4-5476 tonen inderdaad een voortschrijdend verouderingsproces aan. Naar verluidt is het een gegeven dat zich ook in andere overheidsdiensten manifesteert of zal manifesteren.

Bijgevolg stelde ik graag de volgende vragen met betrekking tot het personeel werkzaam in de overheidsadministraties of overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheid vallen:

1) Hoeveel ambtenaren, opgedeeld volgens taalgroep, niveau, geslacht en statuut (statutair of contractueel), zijn er werkzaam:

a) tussen 20 en 30 jaar;

b) tussen 30 en 40 jaar;

c) tussen 40 en 50 jaar;

d) tussen 50 en 60 jaar;

e) ouder dan 60 jaar?

2) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode van 2006 tot heden jaarlijks afgevloeid?

2) b) Hoeveel van deze afvloeiingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

3) a) Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren zijn er in de periode 2006 tot heden jaarlijks aangeworven?

3) b) Hoeveel van deze aanwervingen waren statutaire ambtenaren? Graag kreeg ik de cijfers per taalgroep.

4) Hoeveel van de Nederlandstalige en Franstalige ambtenaren ouder dan vijftig werkt:

a) voltijds;

b) halftijds;

c) vier vijfde;

d) in een ander deeltijds regime?

5) Welke diensten dreigen op termijn het slachtoffer te worden van de verregaande vergrijzing?

6) Acht de minister interne hervormingen in de administratie nodig om de werking van de diensten op termijn te garanderen?

Antwoord ontvangen op 26 maart 2010 :

1. Federale Overheidsdienst Kanselarij (FOD) van de eerste minister – Vergrijzing – Situatie op 1 maart 2010

Taalrol:
Leeftijdsklasse:

NL

FR

TOTAAL

20 - 29

12

6

18

30 - 39

24

24

48

40 - 49

22

34

56

50 - 59

24

26

50

60+

9

6

15

Totaal

91

96

187

Geslacht:
Leeftijdsklasse:

M

V

TOTAAL

20 - 29

8

10

18

30 - 39

22

26

48

40 - 49

18

38

56

50 - 59

21

29

50

60+

8

7

15

Totaal

77

110

187

Statuut:
Leeftijdsklasse:

STAT

CTR

TOTAAL:

20 - 29

9

9

18

30 - 39

31

17

48

40 - 49

24

32

56

50 - 59

29

21

50

60+

9

6

15

Totaal

Total

102

85

187

(Ambtenaar ,STAT: Statutair(e); CTR: contractueel

Niveau:


Leeftijdsklasse:

A

B

C

D

TOTAAL:

20 - 29

5

7

2

4

18

30 - 39

24

10

5

9

48

40 - 49

17

3

13

23

56

50 - 59

19

7

10

14

50

60+

7

0

3

5

15

Totaal

72

27

33

55

187

2. & 3.

Afvloeiingen 2006 – 2010

Jaar:

NL

FR


STAT

CTR

STAT

CTR

2006

1

5

1

1

2007

1

4

1

6

2008

3

4

4

2

2009

1

3

2

5

2010 (*)

1

1

0

1

(*) situatie op 1 maart 2010

Aanwervingen 2006 – 2010

Jaar:

NL

FR


STAT

CTR

STAT

CTR

2006

1

1

3

4

2007

8

2

9

6

2008

2

4

2

5

2009

2

3

1

2

2010 (*)

4

2

0

2

(*) situatie op 1 maart 2010

4.

Deeltijdse prestaties bij ambtenaren > 50 jaar

Totaal aantal ambtenaren ouder dan 50 op 1 maart 2010: 65

Voltijds

54

83,08 %

Halftijds

4

6,15 %

Vrijwillige vierdagenweek

7

10,77 %

Ander stelsel

0

0,00 %

Totaal:

65

100 %

5. Er zijn bij de FOD Kanselarij van de eerste minister geen diensten die op termijn het slachtoffer dreigen te worden van verregaande vergrijzing.

6. Neen.