Ann Somers - Open Vld
 
Geboren te Antwerpen op 28 oktober 1966

Licentiate in de lichamelijke opvoeding (KULeuven)

Gewezen kabinetsmedewerkster

2001-2012 : gemeenteraadslid (Haacht)
2001-2012 : schepen (Haacht)
2009-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
2/7/2009-7/5/2010 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
2/7/2009-16/9/2009 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
2/7/2009-16/9/2009 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
2/7/2009-15/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
2/7/2009-16/9/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/9/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
16/9/2009-15/10/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/9/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
15/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Mensenhandel"